Historien om Joseph Michaelsen - Kapitel 8

Modtagere af Joseph Michaelsens Mindemedalje


Af Toke Nørby - © 2010-2018

Billede fra oldline

Billederne er gengivet fra:

  1. H. Hjorth-Nielsens "Det Danske Post- og Telegrafvæsen", I-IV. Kbhvn. 1933,
  2. gengivet fra Årbog for Det Danske Post og Telegrafvæsen 1941-1975 med venlig tilladelse af HK/Post & Kommunikation / Frede Dauer - 10.12.2004,
  3. originale fotos af medaljetagerne fra 1951 og 1972 fra Post og Tele Museum (Malene Iwersen / Erik Arly Jensen), og 1967, 1969, 1969 og 1970 doneret af K. N. Kaptain (se DDPE), redaktør af de "Røde Årbøger" i perioden 1965-1980
  4. samt privat foto doneret af Sisse Marianne Bondo Fagt (datter af Børge Fagt).

Find personen, du søger, og klik på årstallet for at se personen og hendes/hans postale CV:
Navne i kursiv viser personer, der senere har ændret navn (der er anført med alm. skrift).
(Ved at klikke på årstallet ved personen, kommer du tilbage hertil)
 
1907 Michaelsen, Joseph
1923 Albrektsen, Theodor Emil
1946 Andersen, Ingeborg Paarup
1957 Andersen, Inger
1937 Andersson, Gerda Ulrikka
1933 Andersson, Sara
1908 Arvig, Karl
1966 Assenholt, Egon
1966 Assenholt-Jensen, Egon
1949 Bang, Henrik
1935 Bech, Nikolaj Kristian Ilsted
1963 Bentsen, Aage Marius
1927 Christensen, Gunnar Leon
1933 Christensen, Jens Christian
1972 Christensen, Jens Martin
1970 Christensen, Jens Peter
1970 Christensen, Jens Peter Rønchendorff
1920 Christensen, Sigrid
1925 Christensen, Valdemar
1932 Dahl, Rasmus Kristian Sørensen
1965 Dahl, Sonja Vera
1950 Dideriksen, Bent Aage
1967 Due, Anne Marie
1905 Edvin, Niels Robert
1914 Egeberg, Niels Haagen Carstensen
1934 Eriksen, Poul Flemming
1939 Fagt, Børge
1968 Fischer, Poul
1937 Frank, Gerda Ulrikka
1934 Fryd, Agnete
1974 Fuglsang, Per
1903 Gade, Niels Rudolph Emilius
1967 Gersborg-Hansen, Anne Marie
1943 Gredal, Karen Johanne Marie
1956 Hansen, Birte Sofie
1931 Hansen, Bodil Lilly Elisabeth
1906 Hansen, Peder Christian
1947 Hansen, Poul
1921 Høyrup, Ellen Birkerod
1958 Iskov, Ole
1961 Jakobsen, John
1966 Jensen, Egon
1908 Jensen, Karl
1913 Jensen, Johannes
1964 Jensen, Vagn Damgaard
1911 Jensen, Vilhelm
1953 Jensen, Aase Tegllund
1930 Jespersen, Gerda Kjerstine
1931 Jørgensen, Bodil Lilly Elisabeth
1968 Jørgensen, Finn Bruun
1944 Jørgensen, Inger Marie Quist
1909 Kjems, Olav Iversen
1907 Knutzen, Peter
1922 Kristensen, Anna Sofie Marie
1974 Kristensen, Sonja
1951 Kruse, Karen-Elise
1951 Kruse, Karen Elise
1939 Larsen, Børge
1904 Larsen, Hans Adolf
1917 Larsen, Jens Peter Emanuel
1906 Lauersen, Hans Christian Ørum
1929 Lehn, Alma Ragnhild Lütchen
1912 Leleur, Niels Peter
1933 Leth, Poul
1931 Lund, Oluf Thomsen
1971 Madsen, Jens Vestergaard
1960 Madsen, Kjeld
1974 Madsen, Sonja
1969 Markussen, Poul Christian
1922 Mikkelsen, Anna Sofie Marie
1945 Mondrup, Elisabeth
1938 Morsby, Knud Isling
1959 Møller, Bent
1952 Nielsen, Børge
1957 Nielsen, Ernst Nicolai
1929 Nielsen, Mogens Christian
1967 Nielsen, Niels Bech Hoffensitz
1969 Nissen, Eddi Lise
1919 Olesen, Johannes Lerche
1955 Olsen, Denis Carsten
1910 Olsen, Oluf Sylvest
1967 Pedersen, Anne Marie Due
1946 Pedersen, Ingeborg Paarup
1948 Pedersen, Aage
1908 Petersen, Olaf Kristian
1962 Rasmussen, Lejf Torngaard
1940 Schmidt, Børge
1973 Simonsen, Sven Erik
1930 Steensen, Knud
1941 Søndergaard, Jacob Godiksen
1954 Sørensen, Kai
1905 Sørensen, Niels Robert Edvin
1921 Taaning, Ellen Birkerod
1916 Thinggaard, Valdemar Peter Andreas
1944 Thomassen, Inger Marie Quist
1953 Thomsen, Aase Tegllund
1915 Vigerslev, Ove Carl Jacob
1942 Villumsen, Egon
1956 Winkel, Birte Sofie
1969 Ørpe, Eddi Lise
Følgende fik ikke Joseph Michaelsens mindemedalje, men burde have haft den:
1927Marie Kirstine Saaby modtog i 1927 ikke Joseph Michaelsens mindemedalje, selv om hun var på points-højde (101 points) med Gunnar Leon Christensen, der fik 1927-medaljen.
1951Walther Vollerup, Ellen Merete Andersen (senere gift: Ellen Merete Mortensen), Inger Kirstine Jensen og Ejner Lauenborg Møller modtog i 1951 ikke Joseph Michaelsens mindemedalje, selv om de alle var på points-højde (99 points) med Karen-Elise Kruse, der fik 1951-medaljen.
1972Else Marie Christensen (efter sin postale karriere gift: Else Marie Mathiesen) modtog heller ikke mindemedaljen! - selv om hun bestod fagprøve I med 111 point - udmærkelse - og fagprøvernes næsthøjeste antal points - kun overgået af Peter Knutzen, der fik det højest mulige antal points: 112 points.


Æresmodtagere af Joseph Michaelsen-mindemedalje i sølv
Chr. IX
Kong Christian IX
f. 08.04.1818 - † 29.01.1906
Konge af Danmark 1863-1906.
Fr. VIII
Frederik VIII
f. 03.06.1843 - † 14.05.1912
Konge af Danmark 1906-1912
Æresmodtager af Joseph Michaelsen-mindemedalje i sølv samt i guld
1907 Billede fra Dansk Portrætgalleri - Det Kgl. Danske Postvæsen 1904, s. 111 Joseph Michaelsen

Michaelsen, Joseph, (Det Mosaiske Trossamfunds protokoller, 1665, FO6 o.a.) f. 31.08.1826 (skrivelse i aktemappe - samt en række andre kilder - oplyser fejlagtigt: "f. 01.09.1826"), (1665) cand. polit., (1665) ass. i øresunds- og strømtoldkontoret, (ansat af generalpostdir. 31.03.1858, jf. 1665) 01.04.1858 pass. i Andet Postsekretariat i generalpostdir., (1665 samt SagB1863/64, s. 43) siden 01.08.1858 fast ass. smst., (generalpostdirs. skrivelse - med finansministeriets samtykke - af 30.12.1864, jf. 1665 samt SagB1863/64, s. 43) 01.01.1865 kst. fuldmægtig i Andet Postsekretariat under generalpostdirektoratet, (kgl. res. af 31.05.1866, jf. 1665 og FO6) 01.06.1866 fuldmægtig i Andet Postsekretariat, (1665) 01.08.1870 tillige ekspeditionssekretær under indenrigsministeriet, (kgl. res. af 30.08.1876, jf. OM32/1876) 01.10.1876 postmester i Slagelse, (OM42/1876 af 22.12.1876) beskikket som opsynsmand ved befordringsvæsenet i Slagelse, (kgl. res. af 11.11.1879, jf. OM39/1879) 30.11.1879 afsk. efter ans., men: (1671, lb. nr. 936) 18.05.1879 "I Anl. af et foretaget Kasseeftersyn ere Bestyrelsen af Embedet allerede fra d. 18/5 79 frataget ham indtil Videre (d.e. indtil Entledigelsen)". (FO6) 31.08.1906 tildelt fortjenstmedaljen i Guld, (kgl. res. af 13.04.1872, jf. OM10/1872) ridder af Vasaordenen. [†12.04.1908 på Frederiksberg, jf. FO6. Se DBL-I for hans levnedsløb. Å24.344: Artikel uden forfatterangivelse: "Verdenspostforeningen. 50 Aar". Aktemappe i RA. M har skrevet selvbiografien "Fra min Samtid -I og II" hhv. Kbhvn. 1890 og 1893. Desuden har han været aktiv ved oversættelsesarbejder og skrev under pseudonymerne "Mohr, Jos.", "Zachæus" og "b-b", jf. www-ref. 06.12.2007]

I alt 80 modtagere af JMs mindemedalje i sølv i perioden 1903-1974
År Billede Postalt CV
1903 Billede fra JMads, s. 313 - 1904 Niels Rudolph Emilius Gade. 105 point - udmærkelse

(DDPE) Gade, Niels Rudolph Emilius. (JMads, s. 313) f. 11.05.1884 i Kbhvn., (JMads, s. 313 samt Å08.107) indtr. i postv. 15.08.1900 som pass. ved opmemb. i Kbhvn. (LCSchou anfører fejlagtigt: "indtr. i Postv. 01.08.1900"), (LCSchou) primo 1901 var G privatansat pass. i Hobro, (JMads, s. 313) 01.07.1901 pass. i Hobro, (OM33/1903) pass. i Kbhvn. og fagpr. oktober/november (63½* - 105 - bestået med udmærkelse, tildelt Joseph Michaelsens mindemedajle), (OM35/1903) 01.12.1903 pfm. i 5. lønningsklasse ved opmemb. i Kbhvn., (OM02/1905) 01.02.1905-31.07.1905 efter ans. udenf. nr. i ½ år, (FO6) 01.08.1905-30.09.1905 fortsat udenf. nr., (OM29/1905) 01.10.1905 atter indtrådt i sit nr. og pfm. i Kbhvn., 1906 cand. phil., (OM40/1907) 01.11.1907 peksp. i generaldir. for postvæsenet, (OM44/1910) indkaldt til militærtjeneste, 24.07.1911 løjtnant, (OM21/1911) 01.08.1911 peksp. ved Østifternes Jbpkt., (OM31/1912) 01.10.1912-30.09.1913 uden for nr., (OM41/1913) 01.10.1913-30.09.1914 fortsat udenf. nr., (OM68/1914) 01.10.1914-30.09.1915 udenf. nr., (OM88/1915) 01.10.1915 tilladelsen til at stå udenfor nr. blev fornyet, (OM22/1916) 31.03.1916 afsked efter ans. 15.08.1919 musik- og sanglærer samt organist ved Herlufsholm. [†01.04.1937, jf. Herlufholms Sogns Kirkebog 1814-2002 (der anfører "Niels-Rudolf"). Aktemappe i RA]

Politiet registrerede ham som musiker efter hans udtrædelse af postvæsenet.

1904 Billede fra HjN-IV, s. 277 - 1933 Hans Adolf Larsen. 96 point.

(DDPE) Larsen, Hans Adolf. (FO6 og 1700: "Adolph"), (HjN-IV, s. 277) f. 18.06.1885 i Vissenbjerg pr. Aarup, cand. phil., (HjN-IV, s. 277, samt Å52.5) indtr. i postv. 01.09.1901 som elev i Odense, (JMads, s. 359) ? privat pass. i Odense, (OM32/1904) fagpr. oktober/november (55* - 96 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM10/1905) 01.05.1905 mhp. i 5. lønningsklasse ved opmemb. i Kbhvn., (OM29/1910) 01.09.1910 peksp. smst., (kgl. res. af 20.04.1917, jf. OM28/1917) 01.05.1917 fuldmægtig I ved opmemb. i Kbhvn. (Å43.311: I distriksstyrelsen), (kgl. res. af 24.09.1919, jf. OM53/1919) 01.09.1919 fuldmægtig i distriktsstyrelsen (FO6 anfører fejlagtigt "01.10.1919"), (OM23/1923 samt FO6) 15.05.1923-31.05.1924 kst. pinsp. i 5. Overpostinspektorat i Haderslev (pga. Axel Blichfelds sygdom), (OM07/1925 og OM46/1925) 23.02.-31.10.1925 kst. pinsp. i 1. Overpostinspektorat (for Peter Knutzen, der midlertidigt er indtrådt i Jørgen Bergsøes sted under dennes sygdom), (OM41/1926 samt FO6) 01.10.-31.12.1926 kst. pinsp. i 1. Overpostinspektorat, (kgl. res. af 18.12.1926, jf. OM55/1926) 01.01.1927 pinsp. i 4. Overpostinspektorat, (OM43/1929 samt OM50/1929) 04.10.1929-31.01.1930 kst. postmester i Hobro, (OM46/1934) 01.01.1935 pinsp. i 2. Overpostinspektorat (Odense), (kgl. res. af 20.01.1936, jf. OM04/1936) 01.02.1936 postmester i Aalborg, (kgl. res. af 06.05.1940, jf. OM20/1940) 01.07.1940 postmester ved Købmagergades Postkontor i Kbhvn., (kgl. res. af 02.02.1955, jf. OM06/1955) 30.04.1955 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 18.12.1935, jf. OM55/1935) R af Dbg., (kgl. res. af 17.07.1951, jf. OM33/1951) Dbm. [Å52.5, †01.07.1958, N i Å59.276]

1905 Billede fra JMads, s. 796 - 1904 Niels Robert Edvin. 104 point.

(DDPE) Edvin, Niels Robert. (f. Niels Robert Edvin Sørensen. Navneændring 02.11.1911, jf. OM36/1911), (JMads, s. 796) f. 16.10.1884 i Kbhvn., (JMads, s. 796) indtr. i postv. 01.04.1902 som privat pass., (1700) juni 1902 elev i Kbhvn., (OM36/1905) fagpr. oktober/november 1905 (57½* - 104 - årets højeste pointantal, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM18/1906) 01.05.1906 pass./pmhp. i 5. lønningsklasse i Kbhvn., (OM11/1910) mhp. ved opmemb. i Kbhvn.: 01.05.1910 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM08/1911) 01.05.1911 afl.peksp. i Kbhvn., (OM23/1911 samt OM24/1911) 01.08.-31.08.1911 kst. postmester i Gudhjem, (OM17/1913) 01.05.1913 peksp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM71/1917) 01.11.1917 peksp. i generaldir. [†15.10.1918, jf. OM52/1918, N i Å19.416. Aktemappe i RA]

1906 Billede fra JMads, s. 360 - 1904 Hans Christian Ørum Lauersen. 109½ point - udmærkelse

(DDPE) Lauersen, Hans Christian Ørum. (HjN-I, s. 538) f. 25.10.1885 i Kbhvn., (Å27.249 samt 1700) indtr. i postv. 01.11.1902 som elev i Kbhvn. (HjN-I, s. 538 anfører fejlagtigt: "indtr. i Postv. 10.11.1902" - Å27.249 anfører 25-års jubilæet: 01.11.1927), (OM47/1906) fagpr. oktober/november 1906 (64* - 109½ - årets højeste antal point, bestået med udmærkelse, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM48/1906) 01.12.1906 pass. i 5. lønningsklasse ved opmemb. i Kbhvn., (OM34/1908) 31.07.1908 afsked af postvæsenets tjeneste og (under 31.07.1908, jf. OM07/1908 fra 2det Revisionsdepartement) 01.09.1908 ass. i 2det Revisionsdepartement (postrevisionen), (OM59/1916) 01.10.1916 peksp. i generaldir. (Å38.9: I 1. Postrevisionskontor), (OM31/1917) 01.05.-31.10.1917 kst. fuldmægtig i generaldirektoratet, (OM33/1917) ca. maj 1917 sekretær for kommissionen for indførelse af nye systematiske regler for postvæsenets kasse- og regnskabsvæsen, (kgl. res. af 28.11.1919, jf. OM66/1919) 01.12.1919 fuldmægtig i generaldir. (Å38.9: I 2. Postrevisionskontor), (kgl. res. af 11.04.1931, jf. OM16/1931) 01.07.1931 ekspeditionssekretær i generaldir. (Å38.9: I Postgirokontoret - Sundorph, s. 52: 1934 souschef i Postgirokontoret - ej nævnt i OM/1934), (OM08/1935) 19.02.-30.04.1935 kst. kontorchef i Postgirokontoret, (kgl. res. af 20.01.1936, jf. OM04/1936) 01.05.1936 kontorchef i generaldir. (Å38.9: I Postgirokontoret), (Phf01.12.1940-Phf01.12.1940) medarbejder ved Frimærkekontrollen. (Kgl. res. af 22.07.1937, jf. OM31/1937) R af Dbg. [Å38.6, †04.09.1941, jf. OM38/1941, N i Å42.341]

1906 Billede fra JMads, s. 348 - 1904 Peder Christian Hansen. 106½ point - udmærkelse

(DDPE): Hansen, Peder Christian. (JMads, s. 348) f. 29.07.1884 i Lønne Møllegaard pr. Nørre Nebel, (Å17.086 samt 1700) indtr. i postv. 01.10.1901 i Nørre Nebel, (JMads, s. 347) ? privat pass. i Nørre Nebel, (1700) 15.02.1905 pass. i Kbhvn., (Å17.086 - ej nævnt i OM/1905) 01.06.1905 ass. i finansministeriets 2det Revisionsdepartement, (OM47/1906) fagpr. oktober/november 1906 (59½* - 106½ - bestået med udmærkelse, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), 1921 cand. jur., (FO6) 01.09.1916 fg. fuldmægtig i hovedrevisoratet for postvæsenet, (kgl. res. af 27.03.1917, jf. OM26/1917) 01.04.1917 fuldmægtig smst., (FO6) 01.04.-30.09.1919 tillige ekspeditionssekretær. [Figurerer ikke senere end i 1917 i hverken i Å eller OM. †? Aktemappe i RA. JMads, s. 348: "Medlem af Bestyrelsen for Afholdsforeningen for danske Postfolk"]

1907 Dansk Postblad nr. 21/1907 Peter Knutzen. 112 point - maximum! - udmærkelse.

(DDPE) Knutzen, Peter. Født 14.01.1887 i Søby på Ærø, (1700 samt Knutzen) indtr. i postv. 01.09.1904 i Skælskør, (OM40/1907) fagpr. oktober 1907 (64* - 112 - maximum! bestået med udmærkelse, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM41/1907) 01.11.1907 mhp. i 5. lønningsklasse i kbhvn., (OM45/1908) 31.10.1908 afsked fra postvæsenet og 01.11.1908 kst. som ass. i generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet (Knutzen, s. 18: I 2. Ekspeditionskontor), (OM25/1910) 01.11.1909 ass. i generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet., 1915 cand. jur., (kgl. res. af 13.07.1916, jf. OM42/1916) 01.10.1916 fuldmægtig i Generaldir. for Postvæsenet, (OM22/1919 samt FO6) 06.05.-20.10.1919 fg. kontorchef i 1. Ekspeditionskontor (under kontorchef William Larsens midlertidige tjenestefritagelse), (OM59/1919) 20.10.1919 kst. pinsp. til rådighed for generaldirektoratet til forberedelse af det danske postvæsens overtagelse af postkontorerne i Sønderjylland, (300Aar, s. 173) 12.02.1920 pinsp. i det kommende 5. Overpostinspektorat i Haderslev, (OM33/1920 og Å43.314) 5. Overpostinspektorat blev oprettet på genforeningsdagen 09.07.1920 og nedlagt 31.05.1924, (OM28/1920 samt OM40/1920) 01.06.1920-november 1920 kst. pinsp. i 1. Overpostinspektorat (Å43.312: 20.07.1921-31.12.1927 pinsp. i distriktsstyrelsen i 1ste Distrikt), (OM52/1920 samt OM10/1921) beskikket til sekretær i "Udvalget angaaende Besparelser i Postvæsenets Drift" - den sparekommission, der blev nedsat 21.02.1921 og indtil videre er til rådighed for generaldirektoratet (og dermed fritaget for tjenesten som kst. pinsp. i 1. Overpostinspektorat), (kgl. res. af 10.05.1921, jf. OM26/1921 samt OM49/1921) 01.05.1921 pinsp. i 1. Overpostinspektorat, (OM27/1922) 01.07.1922 igen kst. pinsp. i 1. Overpostinspektorat, (OM07/1925 og OM46/1925) 23.02.-31.10.1925 kst. opinsp. (pga. Jørgen Bergsøes sygdom) i 1. Overpostinspektorat, (OM41/1926 samt OM45/1926 og Å27.160) 01.10.-31.12.1926 kst. opinsp. i 1. Overpostinspektorat, (OM25/1927) 01.06.1927 overgået til generaldir. for Post- og Telegrafvæsenet som fg. kontorchef for 3. Ekspeditionskontor, (kgl. res. af 25.09.1927, jf. OM42/1927 samt Phf1928) 01.01.1928 kontorchef i 3. Ekspeditionskontor i generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, (kgl. res. af 21.10.1931, jf. OM44/1931) 01.11.1931 generaldirektør for Statsbanerne. (Kgl. res. af. 24.12.1924, jf. OM57/1924) R af Dbg. [Å32.363, †23.02.1949, jf. DBL-III. Sikkert pga. Ks involvens i Dansk-Tysk Forening under krigen 1940-45 er der ikke optaget nekrolog i Å. Aktemappe i RA]

Dansk Postblad nr. 21 af 3. November 1907
"Assistent Knutzen fra Skelskør opnaaede 14 ug'er, 112 Points, det højeste, der overhovedet kan opnaas: Og det skal siges at det var velfortjent. Hans Svar var klare og konsise, velovervejede og velformede. Ingen Opremsning, af Bogens Ord, ingen uforstandig Plapren op, alt velfordøjet. Vi bringer Assistent Knutzens Billede som en velment Opmærksomhed fra den Etat, i hvilken han paa en saa glimrende Maade har gjort sin Entre. Hertil føjer vi et oprigtigt Ønske om, at han maa faa Glæde af den Virksomhed, som er begyndt saa smukt, og at han maa vedblive at gøre den gamle, ansete Etat, som han har valgt at tjene, Ære. Æressabler uddeles ikke ved Postvæsenet - Gudskelov! - og Sølvhorn gives kun Postilloner for ypperlig Blæsning; men hvad om vor Administration betænkte Knutzen med en anden Belønning - for ypperlig Læsning."

1908 (Billede efterlyses hermed!) Olaf Kristian Petersen. 97 point.

(DDPE) Petersen, Olaf Kristian. (1700 samt FO6) f. 26.01.1888 i Brent, (1700) indtr. i postv. 09.12.1904 som volontær i Nykøbing Sjælland, (1700) 01.04.1907 elev i Dronninglund, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Nykøbing Sjælland, (OM14/1908) fagpr. april 1908 (56* - 97 - årets højeste antal point (delt førsteplads med Karl Arvig) tildelt Joseph Michaelsens mindemedajle), (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Vinderup, (OM16/1908) 01.05.1908 ansat i 5. lønningsklasse, (OM18/1910) 01.06.1910 mhp. i Vraa, (OM36/1910) 01.11.1910 afl.pmhp. i Aalborg, (OM15/1911) 01.06.1911 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM06/1912) 01.04.1912 afl.pmhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM17/1913) 01.05.1913 afl.peksp. i Odense, (OM13/1914) 01.05.1914 afl.peksp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Odense, (OM56/1918) 01.01.1919-31.12.1919 udenf. nr., (OM01/1920) 31.12.1919 afsked efter ans. [†? Aktemappe i RA]

1908 Billede fra HjN-II, s. 160 - 1933 Karl Arvig. 97 point.

(DDPE): Arvig, Karl. (f. Carl Jensen. Navneændring 16.01.1913, jf. OM05/1913), (HjN-II, s. 160) f. 01.09.1885 i Vind pr. Holstebro, (HjN-II, s. 160) indtr. i postv. 16.01.1905 som volontær i Holstebro, (HjN-II, s. 160) 01.05.1905 elev i Nykøbing Falster, (HjN-II, s. 160) 01.01.1906 elev i Løgstør, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Løgtør, (OM14/1908) fagpr. april 1908 (55* - 97 - årets højeste antal point (delt førsteplads med Olaf Kristian Petersen) tildelt Joseph Michaelsens mindemedajle), (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Roslev, (OM16/1908) 01.05.1908 ansat i 5. lønningsklasse, (OM29/1910) 01.09.1910 mhp. i Hammel, (OM08/1911) 01.05.1911 peksp. i Holstebro, (OM10/1912) 01.05.1912 afl.peksp. i Aalborg, (OM17/1913) 01.05.1913 afl.peksp. i Aarhus, (OM34/1915) 01.05.1915 peksp. i Viborg, (OM23/1916) 01.05.1916 peksp. i Kolding, (OM29/1918) 01.10.1918 peksp. ved Nørrejyllands Jbpkt. i Fredericia, (OM28/1919) 01.10.1919 peksp. ved Østifternes Jbpkt. i Kbhvn., (OM42/1924) 01.10.1924 ass. i Kbhvn., (OM12/1930) 01.04.1930 ktr. II ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 07.03.1932, jf. OM10/1932) 01.04.1932 ktr. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 14.02.1941, jf. OM08/1941) 01.03.1941 postmester i Glostrup, (kgl. res. af 06.07.1955, jf. OM30/1955) 30.09.1955 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 15.04.1950, jf. OM18/1950) R af Dbg. [Å55.207, Å60.187, Å65.219, †02.05.1968, N i Å69.342. Aktemappe i RA]

1909 Billede fra HjN-II, s. 112 - 1933 Olav Iversen Kjems. 107 point - udmærkelse

(DDPE) Kjems, Olav Iversen. (OM03/1910 og OM nr. 01/1910 fra 2det Revisionsdepartement: "C. I. Kjems" (sic)), (HjN-I, s. 542, samt HjN-II, s. 112) f. 22.11.1888 i Mejlby i Sønderjylland, (HjN-I, s. 542 samt 1700, der anfører, at K ikke på indtrædelsestidspunktet havde dansk indfødsret, men "søger derom") indtr. i postv. 15.08.1905 som elev i Aakirkeby, (1700) juli 1907 elev i Rødkjærsbro, (OM41/1907) 01.11.1907 kst. pass. i Aars, (OM13/1908) 01.05.1908 kst. pass. i Neksø, (OM18/1909) fagpr. marts/april 1909 (61* - 107 bestået med udmærkelse, årets højeste antal point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM24/1909) 01.05.1909 mhp. i Neksø, (OM03/1910 og OM01/1910 fra 2det Revisionsdepartement) 31.01.1910 afsked af postvæsenets tjeneste: 01.02.1910 ass. i finansministeriets 2det Revisionsdepartements postafdeling, (OM12/1912) 01.05.1912 ass. i generaldir. for Post- og Befordringsvæsenet, 1916 cand. jur., (OM59/1916) 01.10.1916 peksp. i generaldir., (OM81/1916) 01.01.1917 midlertidig tjeneste som peksp. ved 3. Postinspektorat i Aarhus, (OM22/1919 samt FO6 og OM59/1919) 06.05.-19.10.1919 fg. fuldmægtig i generaldir. (under Peter Knutzens midlertidige konstitution som kontorchef smst.), (OM59/1919) 01.10.1919 sekretær i generaldir., (også OM59/1919) 20.10.1919 kst. fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 26.07.1920, jf. OM37/1920) 01.08.1920 fuldmægtig i generaldir., (OM19/1924) 01.05.1924-30.04.1927 udenf. nr., (OM18/1927) 01.05.1927 fuldmægtig i generaldirektoratet, (OM39/1931) 01.10.1931 kst. og (kgl. res. af 18.01.1933, jf. OM04/1933) 01.02.1933 postmester ved Kbhvns. Toldpostkontor, (kgl. res. af 11.04.1942, jf. OM16/1942) 01.05.1942 chef for Postgirokontoret, (kgl. res. af 05.04.1949, jf. OM16/1949) 01.04.1949 direktør for Postgirokontoret (ændret lederstillingsbetegnelse), (kgl. res. af 04.09.1953, jf. OM38/1953) 30.11.1953 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. [Å58.201, Å63.196, †21.02.1963, N i Å64.316]

1910 Billede fra HjN-I, s. 536 - 1933 Oluf Sylvest Olsen. 105 point - udmærkelse

(DDPE) Olsen, Oluf Sylvest. (HjN-I, s. 536) f. 09.11.1890 i Udesundby pr. Frederikssund, (HjN-I, 536, samt Å56.5) indtr. postv. 01.08.1906 som volontær i Frederikssund, (OM42/1907 og Å08.148) 01.11.1907 elev i Frederikssund, (OM05/1908) 01.02.1908 kst. pass. i Frederikssund, (OM13/1910) kst. mhp. i Frederikssund og fagpr. marts/april 1910 (61* - 105 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1910) 01.05.1910 mhp. i Frederikssund, (OM08/1911) 01.05.1911 mhp. i Fredericia, (OM13/1914) 01.05.1914 mhp. i Kbhvn., 05.03.1915 løjtnant, (OM104/1915) 01.12.1915 peksp. i Kbhvn., (OM23/1916) 01.05.1916 afl.peksp. i Kbhvn., (OM19/1917) 29.04.1917 peksp. i Kbhvn., (OM26/1918) fagpr. II 1918 (71 - årets højeste antal point, bestået med udmærkelse), (OM28/1918) 01.06.1918 peksp. i generaldirektoratet, (OM35/1920 samt OM40/1920) 01.09.1920-30.04.1921 kst. fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 10.05.1921, jf. OM26/1921) 01.05.1921 fuldmægtig i generaldir., (OM28/1928) 01.07.1928 pinsp. i 3. Distrikt (Overpostinspektorat) i Aarhus, (kgl. res. af 19.11.1931, jf. OM49/1931) 01.01.1932 kontorchef for 3. Ekspeditionskontor i generaldir., (kgl. res. af 22.03.1933, jf. OM17/1933) 01.05.1933 overpostmester i Kbhvn. (Å43.311: I distriksstyrelsen), (OM01/1958) 01.01.1958 formand for Post- og Telegrafvæsenets distriksudvalg for det københavnske postområde. [Å26.265: Artikel: "1. Ekspeditionskontor", Å34.3, Å51.317, Å56.5, Å57.208, Å58.227, Å59.217, †15.03.1959, jf. OM11/1959, N i Å60.287]

1911 Billede fra HjN-III, s. 6 - 1933 Vilhelm Jensen. 103 point

(DDPE) Jensen, Vilhelm. (HjN-III, s. 6) f. 03.02.1892 i Usserød, (HjN-III, s. 6) indtr. i postv. 01.09.1907 som volontær, (OM42/1907 og Å08.152) 01.11.1907 elev i Hørsholm, (OM25/1910) 01.08.1910 kst. mhp. i Hjørring, (OM12/1911) fagpr. marts/april 1911 (61* - 103 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM08/1911) 01.05.1911 kst. mhp. i Lyngby, (OM12/1911) 01.05.1911 mhp. i Lyngby, (OM23/1915) 08.03.1915 soldat i Kbhvn. (årstallet er i OM er fejlagtigt anført som "1914", men fejlen blev rettet i OM40/1915), (OM16/1916) 13.03.1916 mhp. i Helsingør, (OM63/1916) 01.11.1916 mhp. i Holte, (OM11/1917) 01.03.1917 peksp. i Holte, (OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Kbhvn., (OM73/1919) 01.01.1920 ass. i generaldir., (OM14/1922) fagpr. II 1922 (64 - årets højeste antal point), (OM30/1928) 01.07.1928 ktr. II i generaldir. for P&T, (kgl. res. af 21.06.1930, jf. OM31/1930) 01.07.1930 ktr. I i 1. Overpostinspektorat, (OM40/1938) 21.09.1938 kst. og (kgl. res. af 18.11.1938, jf. OM50/1938 samt Å43.312) 01.12.1938-31.03.1939 pinsp. i 1ste Distrikt med tjeneste som pinsp. fra 01.04.1939 i 2. Distrikt, (OM18/1945) 01.07.1945 kst. postmester ved Sønderbro Postkontor i Kbhvn. med senere udnævnelse for øje - men allerede inden tiltrædelsen blev konstitutionen ændret: (kgl. res. af 16.06.1945, jf. OM26/1945) 01.07.1945 (16.06.1945) postmester ved Sønderbro Postkontor i Kbhvn., (kgl. res. af 28.11.1961, jf. OM53/1961) 28.02.1962 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 02.12.1946, jf. OM55/1946) R af Dbg., (kgl. res. af 18.04.1955, jf. OM18/1955) R af 1ste grad af Dbg. [Å57.218, Å62.204, Å67.231, †06.02.1974, N i Å75.198]

1912 Billede fra HjN-IV, s. 293 - 1933 Niels Peter Leleur. 110 point - udmærkelse

(DDPE) Leleur, Niels Peter. (HjN-IV, s. 293, samt Å62.208) f. 07.08.1892 i Bælum (FO6 anfører fejlagtigt "f. i Bogense"), (HjN-IV, s. 293) indtr. i postv. 15.09.1908 som elev på prøve (volontær) i Bælum, (OM16/1909 og Å10.170) 01.04.1909 elev i Bælum, (OM02/1910) 15.01.1910 kst. mhp. i Hadsund, (OM12/1912) fagpr. marts/april 1912 (64* - 110 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM12/1912) 01.05.1912 mhp. i Hadsund, (OM17/1913) 01.05.1913 mhp. i Viborg, (OM13/1914) 01.05.1914 mhp. i Bælum, (OM34/1915) 01.05.1915 mhp. i Viborg, (OM55/1917) 01.09.1917 peksp. i Viborg, (OM01/1919) 01.02.1919 peksp. i Nibe, men tidspunkt for forflyttelsen blev ændret: (OM04/1919) 01.05.1919 peksp. i Nibe, men forflyttelsen blev ændret til: (OM18/1919) 27.04.1919 peksp. i Bælum, (OM49/1926 samt Å41.139) 15.11.1926-31.01.1927 kst. postmester i Bælum, (OM03/1927) 01.02.1927 midl. afl.ass. i Aalborg, (OM50/1928) 01.11.1928 ass. i Aalborg, (OM16/1931) 01.07.1931 oass. smst., (kgl. res. af 27.05.1934, jf. OM23/1934) 01.06.1934 ktr. i Nykøbing Mors, (OM14/1936) 01.05.1936 ktr. i Aalborg, (kgl. res. af 24.10.1938, jf. OM45/1938) 01.11.1938 oktr. i Aalborg, (kgl. res. af 30.05.1941, jf. OM24/1941) 01.07.1941 postmester i Aars, (kgl. res. af 12.01.1948, jf. OM03/1948) 01.04.1948 postmester i Herning, (kgl. res. af 21.05.1962, jf. OM24/1962) 31.08.1962 afsked i nåde og med pension efter ans. pga alder. (Kgl. res. af 25.11.1953, jf. OM51/1953) R af Dbg., (kgl. res. af 10.05.1962, jf. OM23/1962) R af 1ste grad af Dbg. [Å58.215, Å62.208, Å67.232, †02.10.1970, N i Å71.329]

1913 Billede fra HjN-I, s. 542 - 1933 Johannes Jensen. 106 point - udmærkelse

(DDPE) Jensen, Johannes. (HjN-I, s. 542 og Å42.119) f. 06.06.1893 i Gejsing, Andst Sogn, (HjN-I, s. 542) indtr. i postv. 15.09.1909 som volontær, (OM11/1910 og Å10.173) 01.04.1910 elev i Lunderskov, (Å17.99) 01.04.1912 elev i Kbhvn., (OM05/1913) 01.02.1913 kst. mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM21/1913) fagpr. marts/april 1913 (61* - 106 bestået med udmærkelse, årets højeste antal point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM17/1913) 30.04.1913 konstitutionen som mhp. hæves, (OM22/1913) 01.05.1913 mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM04/1915 fra 2det Revisionsdepartement samt OM60/1915) 31.07.1915 afsked som mhp. og 01.08.1915 ansat som ass. i finansministeriets 2. Revisionsdepartements postafdeling, (OM59/1916) 01.10.1916 peksp. i generaldir., 1921 cand. polit., (OM33/1921) 01.07.1921 sekretær i generaldir., (kgl. res. af 19.09.1929, jf. OM36/1929) 01.08.1929 fuldmægtig i generaldir., (Phf01.06.1932-Phf01.06.1934) medarbejder ved Brevaabningskontoret, (OM08/1935) 01.03.1935 kst. ekspeditionssekretær i generaldir. - men kst. blev ændret til: (kgl. res. af 21.02.1935, jf. OM09/1935) 01.03.1935 ekspeditionssekretær i generaldir., (kgl. res. af 10.12.1942, jf. OM54/1942) 01.01.1943 kontorchef i bogholderkontoret i generaldir., (kgl. res. af 16.04.1963, jf. OM18/1963) 30.06.1963 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 19.01.1948, jf. OM04/1948) R af Dbg., (kgl. res. af 15.07.1957, jf. OM32/1957) R af 1ste grad af Dbg., fhv. redaktør af Post- og Telegrafhåndbogen. [Å58.5, Å63.207, Å68.233, †21.02.1975, N i Å76.153. EAJ, s. 134: Kaldtes "Vorbasse Jensen"]

1914 Billede fra HjN-III, s. 88 - 1933 Niels Haagen Carstensen Egeberg. 105 point - udmærkelse

(DDPE) Egeberg, Niels Haagen Carstensen, (HjN-III, s. 88) f. 22.09.1894 i Korsør, (HjN-III, s. 88) indtr. i postv. 01.04.1911 i Korsør som volontær, (Å12.194) 01.10.1911 elev i Korsør, (Å17.71) 01.05.1913 elev i Lyngby, (OM21/1914) fagpr. marts/april 1914 (61* - 105 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1914) 01.05.1914 "ere Posteleven til Uddannelse" i Lyngby, hvilket blev ændret: (OM22/1914) 01.05.1914 mhp. i Lyngby, (OM28/1917) 02.04.1917 soldat i Kbhvn., (OM24/1918) 01.05.1918 afl.pmhp. i Kbhvn., 17.05.1918 løjtnant, (OM28/1919) 01.06.1919 mhp. i Kbhvn., (OM52/1919) 01.10.1919 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM56/1919) 01.11.1919 afl.ass. i Kbhvn., (OM05/1923) 01.03.1923 ass. i Fredensborg, (OM22/1923) fagpr. II 1923 (69 - årets højeste antal point - bestået med udmærkelse), (OM39/1926) 01.10.1926 ass. i generaldirektoratet, (OM39/1928) 01.09.1928 ass. i 1. Overpostinspektorat, (OM16/1931) 01.07.1931 oass. i Hillerød, (kgl. res. af 24.08.1937, jf. OM35/1937) 01.09.1937 ktr. i Hillerød, (kgl. res. af 01.04.1947, jf. OM14/1947) 01.06.1947 postmester i Køge, (kgl. res. af 27.06.1964, jf. OM29/1964) 30.09.1964 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder - men død inden afsked. (Kgl. res. af 11.05.1954, jf. OM19/1954) R af Dbg. [†15.09.1964, jf. OM41/1964]

1915 Billede fra Å55.3 - 1955 Ove Carl Jacob Vigerslev. 106 point - udmærkelse

(DDPE) Vigerslev, Ove Carl Jacob. (HjN-I, s. 543) f. 28.03.1895 i Kbhvn., (HjN-I, s. 543) indtr. i postv. 01.10.1912 som volontæ i Kbhvn., (OM46/1912 og Å13.199) 01.12.1912 elev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 "ere Posteleven til Uddannelse" i Kbhvn., (OM43/1915) fagpr. marts/april 1915 (61* - 106 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM36/1915) 01.05.1915 elev i Allinge, (OM23/1916) 12.04.1916 elev i Kbhvn., (OM58/1916) 18.09.1916 soldat i Kbhvn., (OM70/1916) 01.12.1916 mhp. i Kbhvn. (stadig soldat), (OM61/1917) 24.09.1917 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Kbhvn., (OM24/1921) fagpr. II 1921 (68 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point), (kgl. res. af 11.04.1931, jf. OM16/1931) 01.07.1931 fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 22.08.1934, jf. OM36/1934) 01.09.1934 ekspeditionssekretær i generaldir., (kgl. res. af 15.11.1937, jf. OM48/1937 samt Å41.437) 01.02.1938 kontorchef i 1. Ekspeditionskontor i generaldir., (OM43/1942) 01.02.1938-31.10.1942 formand for Post- og Telegrafvæsenets fagprøver - begyndelsestidspunktet fremgår ikke af OM/1938, men af Phf1938), (kgl. res. af 13.06.1942, jf. OM26/1942) 01.09.1942 opinsp. i 3. Distrikt, (OM01/1958) 01.01.1958 medlem af Post- og Telegrafvæsenets hovedsamarbejdsudvalg, (OM27/1958 og OM47/1958) ??.06.-01.11.1958 fravær pga. sygdom (Frede Christian Arpe var kst. opinsp. i perioden 23.06.-01.11.1958, jf. anførte numre af OM/1958), (OM01/1960) 01.01.1960 medlem af Post- og Telegrafvæsenets hovedsamarbejdsudvalg, (kgl. res. af 14.10.1961, jf. OM46/1961) 31.03.1962 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 12.06.1943, jf. OM26/1943) R af Dbg., (kgl. res. af 25.10.1950, jf. OM49/1950) Dbm., fhv. redaktør for Danmark af Nordisk Posttidskrift. [Å55.5, Å65.241, Å70.239, †?]

1916 Billede fra HjN-I, s. 550 - 1933 Valdemar Peter Andreas Thinggaard. 102 point

(DDPE) Thinggaard, Valdemar Peter Andreas. (Å55.389: "Peder"), (HjN-I, s. 550) f. 03.11.1896 på Frederiksberg, Cand. jur., (HjN-I, s. 550) indtr. i postv. 01.10.1913 i Kbhvn., (OM55/1913 og Å14.187) 01.12.1913 elev i Kbhvn., (OM19/1914) 01.05.1914 "ere Posteleven til Uddannelse" i Vordingborg - hvilket i OM22/1914 blev rettet til "i Kbhvn.", (OM25/1916) fagpr. marts/april 1916 (56* - 102 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM11/1918) 01.04.1918 elev i Fredensborg, (OM24/1918) 01.05.1918 mhp. i Fredensborg, (OM52/1919) 01.10.1919 ass. i Fredensborg, (OM42/1921) 19.09.1921 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM14/1922) fagpr. II 1922 (62), (OM04/1925) 01.05.1925 ass. i generaldir., (OM27/1931) 01.07.1931 sekretær i generaldir., (kgl. res. af 22.08.1934, jf. OM36/1934) 01.09.1934 fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 11.04.1942, jf. OM16/1942) 01.04.1942 ekspeditionssekretær i generaldir., (OM35/1942 samt Å55.151) 01.09-31.10.1942 kst. kontorchef i 1. Ekspeditionskontor i generaldir., (OM32/1945 og OM09/1946) 01.08.1945-23.02.1946 kst. pinsp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 06.01.1951, jf. OM03/1951) 01.03.1951 pinsp. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 25.04.1953, jf. OM19/1953) 01.06.1953 kontorchef i generaldir. (1. Ekspeditionskontor), (OM23/1953) 01.06.1953 formand for kommissionen for P&Ts fagprøver, (OM42/1956) 30.09.1956 fritaget for hvervet som formand for kommissionen for P&Ts fagprøver, (OM42/1956) 01.10.1956 kontorchef i 2. Ekspeditionskontor i generaldir., (OM01/1958, OM56/1960 og OM01/1964) 01.01.1958-31.12.1960, 01.01.1961-31.12.1963 og 01.01.1964-30.11.1966 medlem af kommissionen for Post- og Telegrafvæsenets fagprøver samt 01.10.1956-31.12.1957 beskikket til forstander for Post- og Telegrafskolen, (kgl. res. af 29.08.1966, jf. OM39/1966) 30.11.1966 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. [Å63.235, †02.02.1979, N i Å80.163]

1917 Billede fra HjN-I, s. 551 - 1933 Jens Peter Emanuel Larsen. 103 point

(DDPE) Larsen, Jens Peter Emanuel. (HjN-I, s. 551, samt Å57.319) f. 25.02.1896 i Hillerød, (HjN-I, s. 551) indtr. i postv. 01.10.1914 som elev i Frederikssund, (OM112/1914) 01.12.1914 elev i Frederikssund, (OM74/1915) 15.08.1915 elev i Fakse, (OM16/1916) 26.02.1916 elev i Holbæk, (OM46/1916) 27.08.1916 elev i Lyngby, (OM25/1917) fagpr. marts/april 1917 (51* - 103 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1918) 08.04.1918 soldat i Kbhvn., (OM59/1918) 01.12.1918 elev i Kbhvn., (OM20/1919) 01.05.1919 afl.pmhp. i Kbhvn., (OM47/1920) 01.10.1920 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM11/1922) 01.05.1922 afl.ass. i Kbhvn., (OM22/1923) fagpr. II 1923 (63), (OM09/1925) 01.05.1925 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM15/1928) 01.05.1928 ass. i Postgirokontoret, (OM14/1930) 01.04.1930 ass. i generaldir., (OM48/1936) 01.12.1936 oass. i generaldir., (kgl. res. af 23.04.1941, jf. OM18/1941) 01.05.1941 ktr. i generaldir., (kgl. res. af 25.06.1948, jf. OM27/1948) 01.07.1948 fuldmægtig i generaldir., (OM45/1955) 01.11.1955 postmester ved Indleveringspostkontor 20 i Kbhvn. Statsaut. translatør i Fransk. [†14.08.1956, jf. OM35/1956, N i Å57.319: "Han var veludrustet fra naturens hånd - og tog da også nogle eksaminer i postvæsenet." - Tider og talemåder skifter! F. a.]

1918 Ingen Postfagprøve
1919 Billede fra HjN-IV, s. 275 - 1933 Johannes Lerche Olesen. 97 point

(DDPE) Olesen, Johannes Lerche. (HjN-IV, s. 275) f. 03.03.1899 i Thorsted, (HjN-IV, s. 275) indtr. i postv. 01.10.1915 som volontær, (Å17.138) 01.12.1915 elev i Østbirk, (OM23/1916) 23.04.1916 elev i Assens, (OM19/1918) 28.04.1918 elev i Nykøbing Falster, (OM15/1919) fagpr. I marts/april 1919 (50* - 97 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM21/1919) 27.04.1919 elev i Aarhus, (OM52/1919) 01.10.1919 afl.mhp. i Aarhus, (OM16/1920) 15.04.1920 soldat i Kbhvn., (OM19/1921) 21.04.1921 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM42/1921) 01.10.1921 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM48/1921) 17.10.1921 ass. i Herning, (OM18/1925) fagpr. II 1925 (60), (OM09/1927) 01.05.1927 afl.ass. i Aarhus, (OM39/1928) 01.10.1928 ass. i Horsens, (OM16/1931) 01.05.1931 midl. afl.ass. smst., (OM23/1935) 01.06.1935 ass. i Kbhvn., (OM45/1936 samt Å44.143) 01.11.-30.11.1936 kst. postmester i Braaskov, (OM50/1938) 01.12.1938 oass. i Vejle, (kgl. res. af 27.03.1943, jf. OM14/1943) 01.04.1943 ktr. i Randers, (kgl. res. af 07.09.1945, jf. OM37/1945) 01.10.1945 oktr. i Kolding, (kgl. res. af 12.08.1951, jf. OM37/1951) 01.09.1951 postmester i Hobro, (kgl. res. af 24.05.1958, jf. OM23/1958) 01.09.1958 postmester i Horsens, (kgl. res. af 30.03.1966, jf. OM14/1966) 30.06.1966 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. (Kgl. res. af 16.11.1960, jf. OM52/1960) R af Dbg. [Å65.250, Å67.269, Å69.249, Å80.100, †26.01.1992, jf. oplysning fra folkeregisteret i Aarhus Kommune]

1920 (Billede efterlyses hermed!) Sigrid Christensen. 101 point

(DDPE) Christensen, Sigrid, (Å19.111) frk., f. 07.12.1899 i Thisted, (Å19.111) indtr. i postv. 01.03.1917 som volontær, (OM33/1917) 01.05.1917 elev i Thisted, (OM07/1920) fagpr. I januar 1920 (53* - 101 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM02/1920) 01.02.1920 elev i Nykøbing Jylland, (OM12/1920) 01.03.1920 afl.mhp. i Nykøbing Jylland, (OM40/1920) 01.09.1920 afl.mhp. i Hobro, (OM26/1921) 01.06.1921 afl.mhp. i Aalborg, (OM54/1921) 01.12.1921 afl.mhp. i Thisted, (OM17/1922) 01.05.1922 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM08/1923) 01.03.1923 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM19/1924) 31.05.1924 afsked efter ans. [†? Aktemappe i RA]

1921 Billede fra HjN-III, s. 617 - 1933 Ellen Birkerod Høyrup. 93 point

(DDPE) Høyrup, Ellen Birkerod, f. Ellen Birkerod Taaning. Navneændring 11.10.1929, jf. OM46/1929), frue, (Å19.212) f. 13.08.1902 i Kerteminde, (Å19.212) indtr. i postv. 01.09.1918 som volontær, (OM56/1918) 01.11.1918 elev i Kerteminde, (OM73/1919) 01.01.1920 elev i Tranekær, (OM13/1920) 01.03.1920 elev i Lohals, (OM17/1921) fagpr. I marts/april 1921 (53* - 93 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1921) 01.05.1921 elev i Faaborg, (OM39/1921) 01.09.1921 afl.mhp. i Faaborg, (OM45/1921) 03.10.1921 afl.mhp. i Kerteminde, (OM50/1923) 01.12.1923 mhp. i Holbæk, (OM39/1924) 01.09.1924 midl. afl.ass. i Holbæk, (OM18/1928) 01.05.1928 midl. afl.ass. i Kerteminde, (OM10/1934) 01.04.1934 ass. i Kerteminde, (OM27/1969) 31.08.1969 afsked med pension efter ans. [Å41.129, Å66.107, †10.03.1984 - oplyst 07.10.2010 af datteren Else Høyrup]

1922 (Billede efterlyses hermed!) Anna Sofie Marie Kristensen. 101 point

(DDPE) Kristensen, Anna Sofie Marie, frue, (f. Anna Sofie Marie Mikkelsen. Navneændring 21.09.1928, jf. OM47/1928. OM10/1922: "Anne"), (Å20.174) f. 20.01.1903 i Horsens, (Å20.174) indtr. i postv. 01.03.1919, (OM29/1919) 01.05.1919 elev i Horsens, (OM20/1920) 25.04.1920 elev i Ringkøbing, (OM28/1921) 25.06.1921 elev i Kellerup, (OM10/1922) fagpr. I februar 1922 (53* - 101 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM10/1922) 01.03.1922 afl.mhp. i Kbhvn., (OM13/1924) 01.05.1924 afl.mhp. ved opm. i Kbhvn., (OM09/1925) 01.03.1925 midl. afl.ass. ved opm. i Kbhvn., (OM38/1928) 01.09.1928 ass. i Odense, (OM50/1929) 31.12.1929 afsked efter ans. [†? Aktemappe i RA]

1923 Billede fra HjN-II, s. 278 - 1933 Theodor Emil Albrektsen. 101 point

(DDPE) Albrektsen, Theodor Emil, (HjN-II, s. 278) f. 14.05.1892 i Ballerup, (HjN-II, s. 278 samt OM38/1917) reservepostbud indtr. i postv. 01.06.1917 som postbud nr. 1445 i Kbhvn., (OM28/1921) postbudfagprøve 1921 (52 - bestået med udmærkelse, årets højeste antal point, delt førsteplads med Johan Viggo Johansen), (OM01/1922, der omtaler ham som postbud nr. 658 i Kbhvn.) 01.01.1922 overgået til uddannelse som elev i Kbhvn. - da han 14.12.1921 bestod den i "Postvæsenets Organisation", bilag 24, § 15 omhandlede adgangsprøve, (OM16/1923) fagpr. I marts 1923 (52* - 101 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1923) 01.04.1923 afl.mhp. i Kbhvn., (OM11/1924) 01.04.1924 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., men dette blev ændret: (OM12/1924) 01.04.1924 ass. i Maribo, (OM20/1926) fagpr. II 1926 (60-årets højeste antal point, delt førsteplads med Johan Peter Christensen, Kaj Georg Marius Bülow Jensen, Aage Mortensen og Paul Aage Peter Hansen Nordholt), (OM15/1928) 01.05.1928 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM11/1929, som - dog kun - i indekset benævner ham "Albrechtsen") 01.05.1929 ass. ved Jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM13/1932) 01.05.1932 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM40/1934) 01.10.1934 oass. ved opmemb. i Kbhvn., (kgl. res. af 13.08.1942, jf. OM35/1942) 01.09.1942 ktr. i Kbhvn., (kgl. res. af 28.09.1961, jf. OM43/1961) 31.12.1961 afsked i nåde og med pension efter ans. pga. alder. [Forekommer sidste gang i listen over pensionerede postembedsmænd i Å66.186. †?]

1924 Ingen Postfagprøve
1925 Billede fra HjN-II, s. 280 - 1933 Valdemar Christensen. 101 point

(DDPE) Christensen, Valdemar. (HjN-II, s. 280) f. 07.05.1895 i Kbhvn., (OM54/1919, der anfører ham som reservepostbud) 01.10.1919 postbud nr. 1193 i Kbhvn., (OM17/1922) postbud-fagpr. 1922 (53 - bestået med udmærkelse), (OM55/1923) 01.01.1924 overgået til uddannelsen som elev i Kbhvn. - da han 07.12.1923 har bestået den i "Postvæsenets Organisation" bilag 24, § 15 omhandlende adgangsprøve, (OM14/1925, der anfører ham som postbud nr. 1193 i Kbhvn.) fagpr. I marts 1925 (50* - 101 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (og samme OM14/1925) 01.04.1925 afl.mhp. i Kbhvn., (OM15/1926) 01.04.1926 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM17/1926) 01.05.1926 ass. i Rønne, (OM25/1926) 01.06.1926 ass. i Storehedinge, (OM04/1927) 01.02.1927 midl. afl.ass. i Kbhvn., (OM53/1928) 01.12.1928 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM15/1930) 01.05.1930 ass. i Kbhvn., (OM17/1932) fagpr. II 1932 (63), (OM23/1934) 01.06.1934 ass. i generaldir., (OM14/1936) 01.05.1936 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 30.06.1941, jf. OM29/1941) 01.08.1941 ktr. i Holstebro, (OM25/1944) 01.09.1944 oass. i 3. Overpostinspektorat, (kgl. res. af 17.11.1945, jf. OM50/1945 samt Å51.333) 01.12.1945 oktr. på Sønderbro Postkontor i Kbhvn. [†10.01.1950, jf. OM03/1950, N i Å51.332]

1926 Ingen Postfagprøve
1927 Billede fra HjN-II, s. 392 - 1933 Gunnar Leon Christensen. 101 point

(DDPE) Christensen, Gunnar Leon. (Å80.086-41.117. HjN-II, s. 392) f. 13.12.1907 i Kbhvn., (OM43/1924) indtr. i postv. 01.09.1924 som elev (på prøve) i Haslev, (Å27.115 ej nævnt i OM1924) 11.10.1924 elev i Haslev, (OM36/1925) 17.08.1925 elev i Nysted, (OM18/1926) 01.06.1926 elev i Kalundborg, (OM11/1927) fagpr. I februar/marts 1927 (54* - 101 - årets højeste antal point, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje. Marie Kirstine Saabye opnåede også 101 point, men fik ikke medaljen tildelt, se herunder), (OM09/1927) 27.03.1927 elev i Skælskør, (OM38/1927) 01.09.1927 afl.mhp. i Skælskør, (OM50/1928) 01.11.1928 midl. afl.ass. i Næstved, (OM41/1930) 01.09.1930 midl. afl.ass. i Fredericia, (OM07/1932) 15.02.1932 ass. ved Jpbkt. 2 i Fredericia, (OM12/1935) fagpr. II 1935 (62), (OM29/1935) 01.08.1935 ass. i generaldir., (OM01/1942) 01.02.1942 ass. i Kbhvn., (OM34/1944) 01.09.1944 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 07.09.1945, jf. OM37/1945) 01.10.1945 fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 07.05.1949, jf. OM21/1949) 01.07.1949 oktr. i Kbhvn., (kgl. res. af 06.06.1953, jf. OM24/1953) 01.07.1953 pinsp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM01/1958) 01.01.1958 medlem af Post- og Telegrafvæsenets distriksudvalg for det københavnske postområde, (OM11/1959 samt Å64.109) 16.03-30.04.1959 kst. overpostmester i Kbhvn., (kgl. res. af 17.06.1959, jf. OM27/1959) 01.07.1959 postmester ved Købmagergades Postkontor i Kbhvn., (kgl. res. af 26.08.1977, jf. OM36/1977) 31.12.1977 afsked med pension efter ans. (Kgl. res. af 06.07.1960, jf. OM31/1960) [Å77.75, †? Figurerede i listen over pensionerede tjenestemænd i den sidst udkomne Å1980]

1927 Kommentar:

Se kommentarerne ved 1951

Billede fra Å71.278/øverst - 1970 Marie Kirstine Saaby. 101 point - men modtog ikke JMs mindemedalje

(Å71.138) Saaby, Marie Kirstine, frk., (HjN-II, s. 289) f. 10.04.1905 i Kbhvn. som datter af postvagtmester Thomas Fr. Saaby og hustru Ingeborg Johanne Caroline S., (HjN-II, s. 289, samt OM43/1924) indtr. i postv. 01.09.1924 optaget på elevkursus i Kbhvn., (også OM43/1924) 11.10.1924 elev i Kbhvn., (OM11/1927) fagpr. I marts/april 1927 (51* - 101 - fik IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje: Delt førsteplads med Gunnar Leon Christensen - herover), (OM38/1927) 01.09.1927 afl.mhp. ved opmemb. i Kbhvn., (OM44/1927) 01.10.1927 afl.mhp. i Roskilde, (OM41/1930) 01.09.1930 midl. afl.ass. ved opmemb. i Kbhvn., (OM21/1934) fagpr. II 1934 (54), (OM06/1944 og OM11/1944) 01.05.-30.09.1944 bestyrer af sommerpostekspeditionen i Humlebæk - åbningstiden for publikum var 15.05.-15.09.1944, (OM13/1945) 01.04.1945 oass. i Kbhvn., (kgl. res. af 12.09.1953, jf. OM38/1953) 01.10.1953 ktrl. i Kbhvn., (kgl. res. af 22.06.1963, jf. OM29/1963) 01.08.1963 postmester ved Indleveringspostkontor 9 i Kbhvn., (kgl. res. af 18.08.1970, jf. OM35/1970) 31.10.1970 afsk. i nåde og med pens. efter ans. pga. alder. [Å71.278, †?].

1928 Ingen Postfagprøve
  Note: Efter sammenslutningen mellem Post- og Telegrafvæsenet 01.06.1927 tilbød man telegraffolk, der allerede havde bestået deres telegraffagprøve, at de kunne melde sig til postfagprøve og her nøjes med at blive eksamineret i otte postfag med de normale 14 fag i postfagprøve I - de sidste seks fag svarede til fag, der allerede var bestået ved en telegraffagprøve. For også at give dem mulighed for at få karakteren "Bestået med udmærkelse" (som man ikke havde ved telegraffagprøven), satte man minimumspoint for denne karakter således, at de svarede til de lovbestemte 105 point for den fulde postfagprøve I med 14 fag. Omregnet til postfagene alene, nemlig otte fag, betød det, at man skulle have 60 point for at få karakteren "Bestået med Udmærkelse", (jf. "Bestemmelser vedrørende Fagprøver for Post- og Telegrafvæsenets personale" gældende fra 01.10.1928, § 19):
    (8 karakterer á 8 points i postfagene) / (14 karakterer á 8 point i alt) × 105 (minimumspoints der giver udmærkelse) = 60 points, som således det mindste antal points i postfagene, der giver karakteren "Bestået med udmærkelse").
1929 Billede fra HjN-I, s. 552 - 1933 Mogens Christian Nielsen. 60 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å58.136) Nielsen, Mogens Christian, R, formand for Post- og Telegrafvæsenets Personalenævn og for Tjenestetidsnævnet, medlem af Kommissionen for Post- og Telegrafvæsenets Fagprøver, af Lønningsrådet og af Statsstyrelsernes centrale Samarbejdsudvalg, f. 23.01.1899 i Nykøbing M., indtr. i Telegrafv. 16.07.1915, telegr.fagpr. 1918 (97), 01.06.1918 mhp., 01.08.1921 ass. i gdir., (OM07/1929) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter februar 1929 (60 - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1929) 01.04.1929 midl. afl.ass. i Aarhus, (OM18/1931) fagpr. II marts/april 1931 (64), (OM08/1935) 01.03.1935 kst. fuldmægtig i gdir., (kgl. res. af 21.02.1935, jf. OM09/1935) 01.03.1935 fuldmægtig i gdir.(OM15/1938) 19.04.-18.05.1938 kst. overpinsp. i 3. Distr., (OM39/1942 - kgl. res af 10.09.1942) 01.11.1942 ktchef i gdir., (OM43/1942 og OM30/1950) 01.11.1942-30.06.1950 formand for Kommissionen for Post- og Telegrafvæsenets Fagprøver, (kgl. res. af 03.04.1950, jf. OM14/1950) 01.04.1950 afd.chef i gdir. [†12.03.1964, jf. N i Å65.324]

1929 Billede fra Å70.245 - 1970 Alma Ragnhild Lütchen Lehn. 62 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å80.096) Lehn, Alma Ragnhild Lütchen, R1, frk., f. 05.8.1900 i Struer, indtr. i Telegrafv. 17.11.1916, telegr.fagpr. 1919 (114), 01.05.1919 mhp., 01.12.1922 ass. i Struer, (OM14/1929) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter marts 1929 (62 - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), 26.04.1931 ass. i Næstved, (OM13/1932) 01.05.1932 afl.ass. i Næstved, (OM21/1934) fagpr. II april/maj 1934 (66), (OM25/1934) 01.07.1934 ass. i Næstved, (OM54/1939) 01.01.1940 oass. i Korsør, (OM15/1944) 01.04.1944 konst. ktr. i Korsør, (OM29/1949) 29.06.-30.09.1949 kst. pm. Korsør (idet Hans Peter Michelsen tiltrådte 01.10.1949, jf. DDPE, s. 604), (OM08/1964) 01.05.1964 postmester i Korsør, 31.05.1970 afsked. [†?]

1930 Billede fra HjN-IV, s. 252 - 1933 Gerda Kjerstine Jespersen. 58 point (postfagprøve)

(Alle oplysninger før 1927: Å80.093) Jespersen, Gerda Kjerstine, frk., f. 27.11.1899 i Viborg, indtr. i Telegrafvæsenet 01.09.1917, telegr.fagpr. 1918 (87), 01.06.1918 mhp., 01.09.1923 ass. i Viborg, (OM08/1930) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter februar 1930 (58 point - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje, (OM21/1933) fagpr. II april/maj 1933 (57), (OM44/1940) 01.11.1940 oass. i Holstebro, (OM30/1946) 01.04.1946 ktr. i Holstebro, (OM14/1955) 01.04.1955 post- og telegrafkasserer i Herning, 30.11.1969 afsked. [†?]

1930 Billede fra HjN-III, s. 306 - 1933 Knud Steensen. 59 point (postfagprøve)

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å68.179) Steensen, Knud, R, f. 28.02.1902 i Fredericia, indtr. i Telegrafvæsenet 01.05.1919, telegr.fagpr. 1921 (113), 1922 radiocertifikat af 1. kl., 01.05.1922 mhp., 01.05.1925 ass. ved Fredericia T, (OM13/1928) 01.04.1928 ass. ved Kbhvn. T, 1930 kursus i stationsteknik ved St. Nord, (OM14/1930) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter marts 1930 (59 point - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM21/1934) fagpr. II april/maj 1934 (59), 1934 kursus i overdragning ved St. Nord, (OM13/1937) 01.05.1937 oass. ved Kbhvn. htg., (OM26/1943) 01.07.1943 ktr. i Rønne, (OM53/1946) 01.01.1947 stationsleder ved Fredericia T, (OM53/1953) 12.12.1953-31.01.1954 kst. telegrafbestyrer i Kolding, (kgl. res. af 12.05.1956, jf. OM21/1956) 01.07.1956 telegrafbestyrer i Aalborg, 01.04.1961 telegrafbestyrer i Odense (25. lkl.) [†13.03.1968, jf. OM13/1968].

1931 Billede fra HjN-III, s. 306 - 1933 Bodil Lilly Elisabeth Jørgensen. 60 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å41.128) Jørgensen, Bodil Lilly Elisabeth, fru - f. Bodil Lilly Elisabeth Hansen - ved ægteskab 27.06.1934 navneskift til Jørgensen (jf. OM32/1934), (Å44.128) f. 12.02.1903 i Nærum, indtr. i Telegrafvæsenet 16.08.1920, telegr.fagpr. 1923 (99), 01.09.1923 mhp., 01.09.1926 ass. ved Kbhvn. T, 01.02.1927 ass. i Haderslev, (OM10/1929) 01.04.1929 midl. afl.ass. i Haslev, (OM07/1931) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter februar 1931 (60 point - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM41/1933) 01.11.1933 ass. i Kbhvn., (OM41/1937) 23.09.1937 udenf. nr., (OM08/1938) 23.03.1938 ass. ved Kbhvn. Htg., (OM14/1944) 30.04.1944 afsked efter ansøgning. [†?]

1931 Billede fra Å47.XVII - 1947 Oluf Thomsen Lund. 60 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å46.134) Lund, Oluf Thomsen, f. 07.05.1904 i Strib, indtr. i Telegrafvæsenet 17.05.1920, telegr.fagpr. 1922 (86), 01.06.1923 mhp., 01.06.1926 ass. ved Kbhvn. T, (Å46.134) 01.07.1927 ass. i Kbhvn., (OM14/1931) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter marts 1931 (60 point - prøvens højeste antal points - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM21/1934) fagpr. II april/maj 1934 (61), (OM45/1934) 01.11.1934 ass. ved opm.s kt., (OM35/1943) 01.09.1943 oass. ved opm.s kt. [Medlem af Bestyrelsen for Dansk Post- og Telegrafmuseum, †20.10.1946, jf. N i Å47.XVII]

1932 Billede fra HjN-III, s. 614 - 1933 Rasmus Kristian Sørensen Dahl. 58 point (postfagprøve)

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å80.087) Dahl, Rasmus Kristian Sørensen, R1, f. 17.04.1904 i Revsøre, indtr. i Telegrafvæsenet 16.08.1920, telegr.fagpr. 1923 (119), 01.09.1923 mhp., 1924 radiocertifikat af 1. Kl., 01.09.1926 ass. i Kolding, (OM07/1932) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter februar 1932 (58 point - prøvens højeste antal points - - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), 1933 forstærkerkursus og kursus i maale- og splidseteknik, (OM32/1934 og OM40/1934) 26.07.-30.09.1934 kst. pm. i Lunderskov, (OM19/1935) 01.06.1935 ass. i Aalborg, (OM21/1935) fagpr. II april/maj 1935 (64), (OM44/1939) 01.11.1939 ass. i Kolding, (OM09/1941) 01.04.1941 ass. i 2. opostinsp., (OM21/1942) 01.06.1942 oass. i Nykøbing Sj., (OM13/1945) 01.06.1945 oass. i 2. opostinsp., (OM16/1948) 01.05.1948 ktr. i 3. opostinsp., (OM34/1953) 01.09.1953 oktr. i Vejle, (kgl. res. af 23.03.1957, jf. OM15/1957) 01.05.1957 pm. i Silkeborg, (OM08/1964) 01.03.1964 pm. i Kolding, 28.02.1974 afsked. [†25.11.1991, jf. Fredericia Dagblad 27.11.1991 - oplyst 28.10.2010 af Günter Spielberg, Kolding]

1933 Billede fra HjN-IV, s. 253 - 1933 Sara Andersson. 99 point

(Å71.197) Andersson, Sara, frk., f. 06.09.1909 i Korinth, (OM41/1930) indtr. i P&T 01.09.1930 og sendt til kursus i Kbhvn., (OM46/1930) 10.11.1930 elev i Svendborg, (OM15/1933) fagpr. I april 1933 (99 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM33/1933) 01.09.1933 mhp. i Viborg, (OM36/1936) 01.09.1936 ass. i Odense, (OM19/1939) fagpr. II april/maj 1939 (55), (OM52/1946) 01.12.1946 ass. i Svendborg, (OM27/1947) 01.11.1947 oass. i Faaborg, (OM51/1958) 01.12.1958-31.01.1959 kst. pm. i Faaborg, 30.09.1969 afsked. [†?]

1933 Billede fra HjN-III, s. 307 - 1933 Poul Leth. 61 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å58.160) Leth, Poul, f. 04.05.1904 i Løsning. indtr. i Telegrafv. 16.08.1920, telegr.fagpr. 1923 (102), 01.09.1923 mhp., 01.09.1926 ass. ved Fredericia T, (OM39/1932) 28.09.1932 afl.ass. i Roskilde, (OM53/1933) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter december 1933 (61 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM54/1933) 01.01.1934 afl.ass. ved Fredericia T, (OM09/1935) 01.03.1935 afl.ass. i Fredericia, (OM36/1935) 01.09.1935 ass. ved Jbpkt.2 i Fredericia, (OM19/1937) fagpr. II april/maj 1937 (66), (OM15/1938) 15.04.1938 ass. i gdir., (OM18/1944) 01.05.1944 ass. i Kbhvn., (OM20/1944) 01.06.1944 oass. i Kbhvn., (OM13/1945) 01.04.1945 kst. fuldmægtig i gdir., (OM05/1946) 01.02.1946 udenf. nr., (kgl. res. af 31.01.1947, jf. OM07/1947) 31.01.1947 afsked efter ans. i nåde uden pension, (www-ref.) herefter personalechef i SAS og afsked herfra ??.12.1951, derefter - 1969 personalechef i General Motors - København. [†17.03.1977, jf. www-ref 07.10.2010]

1933 Billede fra HjN-III, s. 614 - 1933 Jens Christian Christensen. 60 point (postfagprøve) - "Bestået med udmærkelse"

(Alle oplysninger før 01.06.1927: Å69.224) Christensen, Jens Christian, f. 24.04.1903 i Skærbæk, indtr. i Telegrafv. 16.08.1919, telegr.fagpr. 1921 (95), 01.09.1922 mhp., 01.09.1925 ass. ved Fredericia T, (OM13/1932) 01.05.1932 ass. i Aabenraa, (OM33/1932) 01.08.1932 afl.ass. i Aabenraa, (OM53/1933) postfagprøve i postfagene og postgeografi for telegrafassistenter december 1933 (60 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1934) 29.04.1934 ass. i Tønder, (OM22/1936) fagpr. II april/maj 1936 (41), (OM36/1937) 01.10.1937 ass. ved jbpkt. 2., (OM41/1943) 01.10.1943 afl.ass. i Fredericia, (OM03/1944) 01.02.1944 kst. oass. ved Jbp. 2 i Fredericia, (OM14/1944 af 29.03.1944) oass. med tilbagevirkende kraft fra kst.-datoen 01.02.1944, (OM17/1947) 01.09.1947 oass. i Middelfart, (OM33/1948) 01.09.1948 oass. i Fredericia, (OM15/1952) 01.04.1952 ktr. i Holbæk, (OM37/1959) 01.12.1959 pm. i Taastrup, (OM04/1972) 30.04.1972 afsked. [†?]

Som det ses, var der to medaljemodtagere ved fagprøve i postfagene for telegrafassistenter i december 1933. Det skyldes, at de begge fik karakteren "Bestået med udmærkelse"

1934 Billede fra Å79.047 - 1979 Poul Flemming Eriksen. 103 point

(Å79.137) Eriksen, Poul Flemming, R1, f. 29.04.1913 i Fredericia, (OM36/1931) indtr. i P&T 01.09.1931 og efter endt kursus i Kbhvn.: (OM39/1931) 11.11.1931 elev i Vejle, (OM16/1934) fagpr. I marts/april 1934 (61* - 103 point - delt førsteplads med Agnete Fryd (herunder) - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM35/1934) 01.09.1934 afl.mhp. i Grenaa, (OM40/1934) 01.11.1934 mhp. i Kbhvn., (OM53/1935) 02.01.1936 udtaget til særlig telegrafuddsannelse og forflyttet til telegrafkontoret i Fredericia, (OM12/1937) 01.04.1937 mhp. i Kbhvn., (OM36/1937) 01.09.1937 ass. i Kbhvn., (OM45/1937) 01.11.1937 ass. ved radiofonitj., 1938 forstærkerkursus, (OM19/1941) fagpr. II marts/maj 1941 (62), (OM21/1941) 01.06.1941 ass. i overtelegrafinspektoratet, (OM54/1945) 01.01.1946 ass. i gdir., (OM11/1946) 01.04.1946 fuldmægtig i gdir., (kgl. res. af 21.06.1951, jf. OM29/1951) 01.07.1951 telegrafinsp. i overtelegrafinspektoratet, (OM28/1956) 01.07-30.11.1956 kst. overtelegrafinsp., (OM08/1957) 01.03.1957 midlertidig til tjeneste i gdir., (OM53/1960) 01.12.1960 overtelegrafinsp. i gdir., 01.05.1961 kontorchef i gdir. (4 ekspkt.), (OM52/1970) 01.02.1971 overtelegrafinsp. i Kbhvn., (OM08/1983) 30.04.1983 afsked efter ansøgning.

Kommentar: Da der var to elever, der opnåede det samme antal points i 1934-fagprøven, men som ikke udløste karakteren "Bestået med udmærkelse" - fik de retfærdigvis hver en medalje tildelt.

1934 Billede fra HjN-IV, s. 556 - 1933 Agnete Fryd. 103 point

(Å36.141) Fryd, Agnete, frk., f. 01.11.1912 i Kbhvn., (OM36/1931 samt Å36.141) indtr. i P&T 01.09.1931 som elev i Varde, (OM39/1931) efter endt kursus 11.11.1931 elev i Varde, (OM39/1932) 01.10.1932 elev i Aabenraa, (OM16/1934) fagpr. I marts/april 1934 (59* - 103 point - delt førsteplads med Poul Flemming Eriksen (herover) - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM35/1934) 01.09.1934 mhp. i Aabenraa, (OM40/1934) 01.11.1934 afl.mhp. i Aalborg, (OM55/1935) 02.01.1936 afl.mhp. i Sæby, (OM25/1936) 01.07.1936 afl.mhp. i Aalborg, (OM36/1937) 01.09.1937 afl.ass. i Aalborg,(OM52/1946) 01.12.1946 ass. i Nørre-Sundby, (OM46/1958) 01.11.1958 postforvalter ved postekspedition Nørre-sundby 1, (OM36/1972) 30.11.1972 afsked med pension efter ans. [†23.04.1993, jf. brev af 07.01.1994 fra "Advokaterne - Nørresundby Torv" - skrivelse i Fs arkiv]

1935 Billede venligst udlånt af sønnen, Erik Bech Nikolaj Kristian Ilsted Bech. 101 point

(Å79.128) Bech, Nikolaj Kristian Ilsted, cand. polyt., f. 04.12.1913 i Kbhvn., (OM39/1932) indtr. i P&T 01.09.1932 og efter endt kursus i Kbhvn. 01.12.1932 elev i opm. i Kbhvn., (OM16/1935) fagpr. I april 1935 (58* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens Mindemedalje), (OM34/1935) 01.09.1935 mhp. i Rønne, (OM53/1935) 02.01.1936 udtaget til særlig telegrafuddsannelse og forflyttet til telegrafkontoret i Fredericia, (OM12/1937) 01.04.1937 mhp. i Kbhvn., (OM23/1937) 30.05.1937 afl.ass. i Kolding, 1937 forstærkerkursus, (OM12/1938) 20.04.1938 soldat i Kbhvn., (OM35/1938) 01.09.1938 ass. i Kbhvn. stadig soldat, (OM44/1938) 18.10.1938 afl.ass. i Kolding, (OM13/1940) 01.04.1940 ass. i Kolding, (OM39/1940) 01.12.1940 afl.ass. ved Kbhvn. T, (OM19/1941) fagpr. II marts/maj 1941 (62), (OM23/1941) 01.06.1941 ass. i gdir., (OM14/1947) 01.06.1947 telegrafingeniør III i 3. ing.distr. i Aarhus, (OM14/1950) 01.04.1950 telegrafingeniør II i 3.ing.distr. (Århus), (OM53/1950) 01.01.1951 udenf. nr., (efterfølgende er oplyst 15.10.2010 af sønnen Erik Bech) umiddelbart efter 01.01.1951 ansat i telefontilsynet, herfra pensioneret som 70 årig i 1983. [†07.10.1999. NKIB fik først sin formelle afsked fra P&T mere end 10 år efter at være gået uden for nummer - den længste "ståen udenfor nummer-tid" i P&Ts historie!]

1936 Ingen Postfagprøve
1937 Billede fra Å78.112 - 1978 Gerda Ulrikka Frank. 105 point - udmærkelse

(DDPE) Frank, Gerda Ulrikka - f. Gerda Ulrikka Andersson - navneændring til Frank 06.05.1971 (jf. OM21/1971), (Å70.125) f. 14.11.1914 i København, (OM40/1934) indtr. i P&T 01.09.1934, (OM40/1934) 01.12.1934 elev ved opm. i Kbhvn., (OM55/1935) 01.02.1936 elev i Holstebro, (OM11/1937) 25.04.1937 elev i Faaborg, (OM15/1937) fagpr. I april 1937 (58* - 105 point - bestået med udmærkelse, tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM33/1937) 01.09.1937 mhp. i Faaborg, (OM01/1938) 03.01.1938 mhp. i Faaborg, (OM35/1938) 01.10.1938 mhp. i Kbhvn., (OM37/1940) 01.09.1940 ass. i Kbhvn., (OM49/1943) fagpr. II 1943 (62), (OM05/1945) 01.02.1945 ass. i generaldir., (OM36/1950) 01.09.1950 oass. i generaldir., (kgl. res. af 28.03.1951, jf. OM15/1951) 01.04.1951 fuldmægtig i generaldir., (kgl. res. af 12.09.1953, jf. OM38/1953) 01.10.1953 ekspeditionssekretær i generaldir., (kgl. res. af 17.06.1959, jf. OM27/1959) 01.07.1959 kontorchef i generaldir. (P&Ts første kvindelige kontorchef!), (kgl. res. af 20.09.1976, jf. OM41/1976) 31.12.1976 afsked med pension efter ans., 1962-1970 redaktør af Nordisk Posttidsskrift, (kgl. res. af 19.12.1962, jf. OM56/1962) R af Dbg., statsaut. translatør i fransk. [Å78.112, †24.11.1999, jf. skrivelse fra Fs sagfører]

1938 Billede fra Å77.204 - 1977 Knud Isling Morsby. 101 point

(Å75.168) Morsby, Knud Isling - f. Knud Isling Hansen - navneskift til familienavnet Morsby 17.11.1948 (jf. OM52/1948), f. 27.03.1918 i Stubbekøbing, (OM40/1935) indtr. i P&T 01.09.1935 og efter endt kursus i Kbhvn. 01.12.1935 elev i Stubbekøbing, (OM15/1938) fagpr. I marts/april 1938 (61* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens Mindemedalje), (OM13/1938) 24.04.1938 elev i Nykøbing Fl., (OM35/1938) 01.09.1938 mhp. i Nykøbing Fl., (OM54/1938) 01.09.-22.11.1938 kursus i Teknik m.v. i Aarhus og 02.01.1939 udtaget til særlig telegrafuddsannelse samt forflyttet til telegrafkontoret i Fredericia, (OM41/1940) 30.11.1940 afl.ass. ved Kbhvn. T, 1940 radiocertifikat af 1. kl., (OM13/1942) 01.04.1942 ass. ved Kbhvn. T (soldat i Holbæk), (OM14/1942) 30.04.1942 afl.ass. ved Kbhvn. T, (OM08/1943) 17.-18.02.1943 forstærkerkursus, (OM50/1944) fagpr. II oktober/november 1944 (56), (OM44/1944) 01.11.1944 afl.ass. ved rigstlf.kt., (OM08/1946) 01.03.1946 ass. i overtelegrafinspektoratet, (OM36/1950) 01.09.1950 oass. i Kbhvn., (OM44/1953) 01.11.1953 oass. i Kbhvn. rigstlf., (OM17/1954) 01.05.1954 ktr. ved radioingtj. med bopæl i Skamlebæk, (OM27/1959) 01.08.1959 telegrafbestyrer ved Lyngby Radio. [†12.09.1976, N i Å77.203]

1939 Billede venligst udlånt af datteren, Sisse Fagt Børge Fagt. 101 point

(Å48.396) Fagt, Børge - f. Larsen - 26.09.1945 navneskift til familienavnet Fagt (jf. OM49/1945), (Å50.111) cand. polyt., f. 02.12.1919 i Svinninge, (OM40/1936) indtr. i P&T 01.09.1936 og efter endt kursus i Kbhvn. 18.11.1936 elev i Nykøbing S., (OM16/1939) fagpr. I marts/april 1939 (59* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1939) 23.04.1939 elev i Kbhvn., (OM35/1939) 01.09.1939 mhp. i Kbhvn., (OM01/1944) 01.01.1944 ass. ved Kbhvn. T, (OM09/1944) 01.04.-31.08.1944 udenf. nr., (OM35/1944) 01.09.1944 ass. ved Kbhvn Htg., (OM44/1944) 01.11.1944 afl.ass. ved rigstlf.kt., (OM39/1945) 01.10.1945-31.03.1947 udenf. nr., 01.04.1947 ass. ved radioingtj., (OM14/1947) 01.06.1947 telegrafing. III ved radioing.tj. i Kbhvn., (OM1950) 01.11.1950 udenf. nr., (OM21/1951) 30.04.1951 afsked efter ans. i nåde og uden pension. [†08.02.1973 efter oplysning fra datteren Sisse Marianne Bondo Fagt 15.10.2010]

1940 Billede fra Å41.108 - 1941 Børge Schmidt. 101 point

(Å79.188) Schmidt, Børge, R, f. 07.10.1920 i Østerby, Svanninge sogn, (OM39/1937) indtr. i P&T 01.09.1937 og efter endt kursus i Kbhvn. 18.11.1937 elev i Graasten, (OM17/1940) fagpr. I marts/april 1940 (53* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM17/1940) 28.04.1940 elev i Odense, (OM36/1940) 01.09.1940 mhp. i Odense, (OM44/1944) 01.11.1944 ass. i Sønderborg, (OM50/1945) 15.11.1945-31.01.46 kst. pm. i Toftlund, (OM21/1948) fagpr. II forår 1948 (54), (OM45/1952) 01.11.1952 oass. i Odense, (OM26/1958) 01.07.1958 ktr. i Esbjerg, (OM41/1962) 01.10.1962 oktr. i Vejle, 01.10.1972 pm. i Nyborg, (oplyst 10.10.2010 af Børge Schmidt) 31.03.1990 afsked med pension efter ans.[†24.01.2018 - bisat 30.01.2018 fra Vor Frue Kirke i Nyborg - jf. afdoede.dk]

1941 Billede fra Å42.097 - 1942 Jacob Godiksen Søndergaard. 107 point - udmærkelse

(Å79.191) Søndergaard, Jacob Godiksen, R, f. 11.01.1922 i Thoup, (OM43/1938) indtr. i P&T 01.09.1938 og efter endt kursus 25.11.1938 elev i Hurup, (OM16/1941) fagpr. I marts/april 1941 (55* - 107 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1941) 27.04.1941 elev i Kbhvn., (OM36/1941) 01.09.1941 mhp. i Kbhvn., (OM03/1946) 01.02.1946 ass. i Thisted, (OM14/1947) 01.05.1947 afl.ass. i Aalborg, (OM22/1949) fagpr. II forår 1949 (65), (OM30/1949) 01.08.1949 afl.ass. i 2. overpostinspektorat, (OM21/1952) 01.06.1952 oass. i Vejle, (OM35/1955) 01.09.1955 fuldmægtig i gdir., (OM14/1962) 01.04.1962 pinsp. i 1. distrikt, (OM15/1967) 01.05.1967 ktchef i gdir., 01.09.1972 opostinsp. i 4. distrikt, (oplyst af efterfølgeren i stillingen som opinsp. i 4. distrikt - Knud Frederik Knudsen) 31.08.1983 afsked efter ans. [†14.10.2010 efter oplysning fra hans datter Tove Krøger]

1942 Billede fra Å43.106 - 1943 Egon Villumsen. 101 point

(Å79.197) Villumsen, Egon, cand. jur., R1 samt efter pensioneringen også cand. mag. i historie, f. 22.04.1919 i Karup J, (OM45/1939) indtr. i P&T 01.09.1939 og efter endt kursus 18.11.1939 elev i Aars, (OM18/1942) fagpr. I marts/april 1942 (50* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1942) 01.05.1942 elev i Kbhvn., (OM34/1942) 01.09.1942 mhp. i Kbhvn., (OM35/1945) 01.09.1945 ass. i Slagelse, (OM43/1945) 01.11.1945 ass. i girokt., (OM49/1945) 20.11.1945 soldat i Kbhvn., (OM47/1946) 19.10.1946 ass. i girokt., (OM22/1949) fagpr. II forår 1949 (59), (OM49/1953) 01.12.1953 oass. i girokt., (OM04/1960) 01.02.1960 fuldmægtig i gdir., (OM35/1964) 01.09.1964 ktchef i gdir. (3. tekn. kt.), (OM04/1980 og OM10/1980) 01.04.1980 kt.chef for Postteknisk kt. i gdir. Poststyrelsen, (efterfølgende er 21.11.2010 oplyst af hans søn, Henrik Villumsen) ??.??.1986 afsked efter ans. [†05.06.2003]

Efter pensioneringen i 1986 læste EV historie på Åbent Universitet, Københavns Universitet og blev cand. mag. i historie i 2000. Han fik 13 (ug) for sit speciale om den franske revolution.

1943 Billede fra Å44.101 - 1944 Karen Johanne Marie Gredal. 102 point

(Å44.117) Gredal, Karen Johanne Marie, frk., f. 19.07.1921, i Holbæk, (OM43/1940) indtr. i P&T 01.09.1940 og efter endt kursus 18.11.1940 elev i Lunderskov, 01.02.1942 elev i Horsens, (OM16/1943) fagpr. I marts/april 1943 (51* - 102 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1943) 25.04.1943 elev i Kbhvn., (OM35/1943) 01.09.1943 mhp. i Kbhvn., (OM15/1944) 01.04.1944 mhp. i pgirokt., (OM35/1945) 31.08.1945 afsked efter ans.

1944 Billede fra Å45.100 - 1945 Inger Marie Quist Thomassen. 95 point

(Å47.149) Thomassen, Inger Marie Quist, fru - f. Inger Marie Quist Jørgensen - navneskift til Thomassen ved ægteskab 12.08.1945 (jf. OM36/1945), (Å45.132), f. 10.09.1922 i Aarhus, (OM47/1941) indtr. i P&T 01.09.1941 og efter endt kursus 17.11.1941 elev i Struer, (OM53/1942) 01.01.1943 elev i Randers, (OM17/1944) fagpr. I marts/april 1944 (46* - 95 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1944) 01.05.1944 elev i Thisted, (OM28/1944) 01.09.1944 udtaget til uddannelse i telegraftjeneste og indkaldt til kursus i Aarhus, (OM35/1944) 01.09.1944 mhp. i Thisted, (OM05/1945) 01.03.1945 afl.mhp. i Kolding, (OM28/1946) 01.07.1946 mhp. i Kbhvn., (OM38/1946) 01.09.1946 ass. i Kbhvn., (OM16/1948) 30.06.1948 afsked efter ans.

1945 Billede fra Å46.097 - 1946 Elisabeth Mondrup. 101 point

(Å46.137) Mondrup, Elisabeth, frk., f. 21.06.1924 i Klovborg, (OM46/1942) indtr. i P&T 01.09.1942 og efter endt kursus fra 18.11.1942 elev i Bjerringbro, (OM16/1945) fagpr. I april 1945 (52* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1945) 30.04.1945 elev i Hammel, (OM35/1945) 01.09.1945 mhp. i Hammel, (OM14/1947) 01.05.1947 afl.mhp. i Aarhus, (OM20/1947) 01.09.1947 afl.ass. i Aarhus, (OM42/1953) 01.11.1953 udenf. nr., (OM16/1856) 31.05.1956 afsked efter ans. [†01.05.1998, jf. gravsten på Bjerringbro Kirkegård].

1946 Billede fra Å47.174 - 1947 Ingeborg Paarup Andersen. 95 point

(OM03/1952) Andersen, Ingeborg Paarup, f. Ingeborg Paarup Pedersen - ved ægteskab 15.12.1951 navneskift til Andersen, (Å79.125) f. 06.09.1926 i Sdr. Vissing, (OM47/1943) indtr. i P&T 01.09.1943 og efter endt kursus 18.09.1943 elev i Tørring, (OM17/1946) fagpr. I marts/april 1946 (48* - 95 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1946) 26.04.1946 elev i Silkeborg, (OM37/1946) 01.09.1946 mhp. i Silkeborg, (OM36/1948) 01.05.1948 mhp. i Nyborg, (OM36/1948) 01.09.1948 ass. i Nyborg, (OM50/1956) fagpr. II efterår 1956 (53), (OM21/1957) 01.06.1957 oass. i Nyborg, (OM37/1966) 01.09.1966 ktr. i Nyborg. ? stadig ktr. i Nyborg pr. 31.12.1985 jf. PF85.294, (pm. Børge Schmidt, Nyborg, oplyste 31.10.2010, at hun fik sin afsked for "nogle år siden") [†21.02.2008, jf., Fyens.dk (Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis)].

Afskedsdato efterlyses!

1947 Billede fra Å48.186 - 1948 Poul Hansen. 106 point - udmærkelse

(Å79.144) Hansen, Poul, R1, fhv. medl. af kommissionen for Post- og Telegrafvæsenets fagprøver, f. 20.08.1928 i Gudhjem, (OM47/1944) indtr. i P&T 01.09.1944 og efter endt kursus 20.11.1944 elev i Gudhjem, (OM14/1947) fagpr. I marts/april 1947 (53* - 106 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM14/1947) 01.05.1947 elev i Kbhvn., (OM18/1947) 01.09.1947 mhp. i Kbhvn., (OM13/1949) 11.05.1949 i militærtj., (OM37/1949) 01.09.1949 ass. i Kbhvn., (OM50/1955) fagpr. II efteråret 1955 (67 - bestået med udmærkelse), (OM54/1955) 01.01.1956 ass. i gdir., (OM34/1956) 01.09.1956 oass. i Kbhvn., (OM15/1960) 01.04.1960 ktr. i gdir., (OM21/1964) 01.06.1964 pinsp. i gdir., 01.07.1967 pinsp. ved opm. i Kbhvn., 01.09.1969 ktchef i gdir., 01.01.1973 opm. i Kbhvn., 01.03.1975-28.02.1981 generaldirektør for P&T, 01.03.-31.08.1981 tjenestefri, 01.09.1981 kommitteret med rådgivende opgaver vedrørende mediemæssige spørgsmål. [†09.03.l991 efter oplysning fra Jørgen Fuglsang 30.10.2010]

1948 Billede fra Å49.191 - 1949 Aage Pedersen. 100 point

(Å79.179) Pedersen, Aage, R, f. 13.12.1915 i Kbhvn., indtr. i P&T 01.06.1931 som cykelbud, 01.01.1937 reservepostbud, (OM55/1939) 01.01.1940 postbud i Kbhvn., (OM33/1944) postbudfagpr. marts 1944 (53 - bestået med udmærkelse), (OM38/1944) 01.10.1944 opakm. (nr. 345) ved jbpkt. 1 i Kbhvn., (OM46/1946) 21.10.1946 overgået til elevudd. i Roskilde, (OM12/1948) 28.04.1948 opakm. til elevudd. i Kbhvn., (OM16/1948) fagpr. I marts/april 1948 (51* - 100 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), OM16/1949) 01.05.1949 ass. i Kbhvn., (OM24/1951) fagpr. II forår 1951 (58), (OM15/1952) 01.04.1952 oass. i Kbhvn., (OM26/1958) 01.07.1958 ktr. i Kbhvn., (OM18/1962) 01.04.1962 oktr. i Kbhvn., (OM21/1966) 01.07.1966 postmester ved Nørrebro postkontor, (PF85.112) 31.10.1985 afsked efter ans. (idet afløseren Hans Strunge tiltrådte som pm. 01.11.1985). [† i 1986, kun få måneder efter sin pensionering - oplyst 15.10.2010 af hans tidl. sekretær Kirsten Fruergaard Jakobsen]

1949 Billede fra Å50.184 - 1950 Henrik Bang. 105 point - udmærkelse

(Å79.128) Bang, Henrik, f. 04.04.1929 i Stensved, (OM27/1948) f. Henrik Bang Petersen - navneændring til Henrik Bang 12.06.1948, (OM28/1946) indtr. i P&T 01.05.1946 og efter endt kursus 24.06.1946 elev i Mern, (OM13/1949) 28.04.1949 elev i Kbhvn., (OM18/1949) fagpr. I marts/april 1949 (53* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM18/1949) 01.05.1949 mhp. i Kbhvn., (OM29/1949) 01.09.1949 udtaget til uddannelse i telegraftjeneste og indkaldt til kursus i Aarhus, (OM10/1951) 20.02.1951 forstærkerprøven, (OM21/1951) 01.05.1951 afl.ass. ved Aarhus T, (OM01/1952) 01.02.1952 afl.ass. i Kolding, (OM43/1952) 01.10.1952 militærtj., (OM43/1954) 30.09.1954 afl.ass. ved Kbhvn. rigstlf., (OM05/1955) 01.02.1955 afl.ass. ved Kbhvn. htg., (OM22/1956) fagpr. II forår 1956 (56), (OM46/1956) 01.11.1956 ass. i Esbjerg, (OM26/1958) 01.04.1958 oass. i Esbjerg, (OM15/1965) 01.04.1965 ktr. ved Kolding T, 01.10.1974 oktr. ved Kolding T, (efterfølgende er 08.10.2010 oplyst af Henrik Bang) 01.09.1986 stationsleder (midlertidig enhed rettet mod Jydsk Telefon (Kolding)), 01.01.1987 overgået fra P&T til Jydsk Telefon (Sydjydske distrikt, Trafiksektionen), 01.08.1990 inspektør (Sydjydske distrikt, Liniesektionen, Teknik, Kolding), 30.09.1992 pensioneret fra Jydsk Telefon.

1950 Billede fra Å51.176 - 1951 Bent Aage Dideriksen. 103 point

(Å79.136) Dideriksen, Bent Aage, f. 09.12.1930 i Hjorslev, Otterup, (OM27/1947) indtr. i P&T 01.09.1947 og efter endt kursus fra 20.10.1947 elev i Otterup, (OM42/1948) 01.11.1948 elev i Middelfart, (OM11/1950) 01.05.1950 elev i Kerteminde, (OM18/1950) fagpr. I marts/april 1950 (54* - 103 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM36/1950) 01.09.1950 mhp. i Kerteminde, (OM57/1950) 02.01.1950 udtaget til uddannelse i telegraftjenesten og indkaldt til kursus i Aarhus, (OM17/1952) 28.04.1952 afl.mhp. i Kolding, (OM19/1952) 22.-23.04.1952 bestået forstærkerprøven, (OM37/1952) 01.09.1952 afl.ass. i Kolding, (OM14/1953) 01.04.1953 afl.ass. ved Kolding T, (OM19/1953) 06.05.1953 i militærtj., (OM23/1957) fagpr. II forår 1957 (61), (OM15/1960) 01.04.1960 oass. ved Kolding T, (OM15/1965) 01.04.1965 ktr. ved Kolding T, 01.08.1978 oktr. ved Kolding T, (OM21/1982) 01.06.1982 stationsleder i Odense, (efterfølgende er 15.10.2010 af hans enke, Inge Dideriksen) 31.03.1993 afsked efter ansøgning. [†19.02.1999, men død 18.02.1999, jf. www-ref. 15.10.2010]

1951 Billede fra Å52.175 - 1952 Karen-Elise Kruse. 99 point

(Å79.162) Kruse, Karen-Elise, frk., f. Karen Elise Kruse (navneskift til Karen-Elise Kruse (bindestreg mellem fornavnene), hvilket er sket efter februar 1986, jf. PF85.338 (dateret februar 1986, og hvor hun ikke har bindestreg mellem fornavnene), f. 09.05.1928 i Hobro, (OM24/1948) indtr. i P&T 01.05.1948 og indkaldt til kursus, (OM24/1948) 24.06.1948 elev i Hadsund, (OM45/1949) 01.11.1949 elev i Struer, (OM15/1951) 01.05.1951 elev i Aalborg, (OM19/1951) fagpr. I marts/april 1951 (54* - 99 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1951) 01.05.1951 mhp. Aalborg, 01.05.1953 ass. i Aalborg, (OM50/1960) fagpr. II efterår 1960 (52), (OM22/1962) 01.06.1962 oass. i Kbhvn., 01.09.1968 ktr. i Kbhvn., 01.04.1974 ktr. i Holbæk, (OM27/1981) 01.07.1981 ktr. i Hadsund, (efterfølgende er 18.10.2010 oplyst af Karen-Elise Kruse) 30.09.1987 afsked efter ans. i nåde og med pension, jf. kgl. res. af 02.06.1987.[† 11.05.2012, jf. afdoede.dk]

1951 Kommentar: Som det fremgår af OM nr. 19/1951 var der hele fem elever, der opnåede dette års højeste antal point, nemlig 99 points (anført i samme rækkefølge, som i OM):
1. Walther Vollerup (overpakmester i Aarhus):
2. Karen Elise Kruse, Struer:
3. Ellen Merete Andersen, Silkeborg:
4. Inger Kirstine Jensen, Esbjerg:
5. Ejner Lauenborg Møller, Tønder:
53* - 99 points
54* - 99 points
50* - 99 points
54* - 99 points
52* - 99 points
Det vides ikke, hvorfor det kun var nr. 2 på listen, Karen-Elise Kruse, der fik Joseph Michaelsens mindemedalje. Hun oplyser 03.12.2010, at man talte om, at "det ville blive dyrt for P&T med alle de medaljer" - og man forhørte sig hos hinanden, om man havde modtaget en medalje. Kun Karen-Elise Kruse kunne sige, at hun fik medaljen. Hun mener, at fagprøvekommissionen simpelthen trak lod om hvem, der skulle have en medalje.

Det er svært at se retfærdigheden i 1927- og 1951-årets uddeling af de to enlige medaljer. I 1908 var der to, der delte en førsteplads: De fik hver en medalje. I 1927 var der to, der fik samme høje antal point, men her fik altså kun den ene JMs medalje. I 1934, 1957 og 1967 var der i alle tre år to personer med delt førsteplads, og her fik alle en medalje.
    I 1951, hvor der altså var hele fem, der delte en førsteplads, blev der kun uddelt en enlig medalje - som i 1927. Det er i dag svært at forstå, at der ikke den gang blev gjort indsigelse mod den ensidige uddeling?

   
Billede fra Å50.181 - 1950 Walther Vollerup. 99 point - modtog ikke JMs mindemedalje.

(Å79.197) Vollerup, Walther, f. 25.10.1921 i Aarhus, indtrådt i P&T 01.07.1943 som reservepostbud, 01.11.1945 postbud, postbudfagpr. 1947 (49), (OM38/1948) 01.10.1948 opakm. ved jbpkt. 1 i Aalborg, (OM45/1949) 21.10.1949 opakm. ved Aabyhøj posteksp., (OM45/1949) 01.09.1949 overgået til elevudd., (OM19/1951) fagpr. I marts/april 1951 (53* - 99 point - IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1952) 01.05.1952 afl.ass. i Aarhus, (OM22/1955) fagpr. II forår 1955 (58), (OM45/1955) 01.11.1955 oass. i Randers, (OM53/1960) 01.12.1960 ktr. i Odense, (kgl. res. af 08.06.1967, jf. OM26/1967) 01.07.1967 oktr. i Odense, 01.04.1971 insp. i Odense, 01.03.1975 pm. i Kolding [†04.12.1985, jf. oplysning i Kolding Stadsarkiv (Koldingbogen 1986) - oplyst 04.12.2010 af Leif Olav Budde, som blev kst. pm. i Kolding 09.12.1985]

Billede fra Å49.189 - 1949 Ellen Merete Mortensen. 99 point - modtog ikke JMs mindemedalje.

(Å79.170) Andersen, Ellen Merete - datter af postmester i Sønderborg 01.11.1954-30.06.1971 Ole Kristian Andersen (DDPE, s. 663), (OM38/1953) 03.09.1953 navneændring til Mortensen (ægteskab), f. 16.01.1931 i Holbæk, (OM24/1948) indtrådt i P&T 01.05.1948 og efter endt kursus 24.06.1948 elev i Ørsted, (OM27/1949) 01.07.1949 elev i Silkeborg, (OM19/1951) fagpr. I marts/april 1951 (50* - 99 point - IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1951) 01.05.1951 elev i Odense og (OM19/1951) 01.05.1951 mhp. i Odense, (OM32/1951) 01.09.1951 udtaget til uddannelse i telegraftjenesten og indkaldt til kursus i Aarhus, (OM57/1951) 01.01.1952 afl.mhp. i Kolding, (OM54/1952) 13.12.1952 afl.mhp. i Odense T, (OM55/1952) 08.-09.12.1952 forstærkerprøven, (OM18/1953) 01.05.1953 ass. ved Odense T, (OM50/1960) fagpr. II efterår 1960 (61), 15.02.1961 ved Kbhvn.s rigstlf., 01.04.1961 oass. ved Kbhvn.s rigstlf., 01.12.1961 oass. i gdir., (OM15/1965) 01.04.1965 ktr. i gdir., 01.06.1971 oktr. i gdir., 01.10.1977 oktr. i bygn.tj. (Kbhvn.), 01.10.1978 kst. pinsp. i girokt. (oplyst 09.12.2010 af EMM: I administrations- og personalafd.).

Oplyst 09.12.2010 af EMM: "Ved omorganiseringen af girokontoret i 1981 søgte jeg ikke min egen stilling og blev i stedet for placeret Anlægskontoret i gdir. I 1987 oprettedes Anlægs- og Forsyningstjenesten, hvorefter jeg blev placeret i Velfærdskontoret, som blandt andet ydede chefstøtte til postdirektøren. I forbindelse med udnævnelsen af ny postdirektør og vicedirektør blev jeg leder af en ny enhed Direktionssekretariatet. Senere udnævnt til pinsp. og gik på pension med udgangen af januar 1993.

Billede fra Å49.189 - 1949 Inger Kirstine Jensen. 99 point - modtog ikke JMs mindemedalje.

(Å57.121) Jensen, Inger Kirstine, frk., f. 12.03.1932 i Esbjerg, (OM24/1948) indtrådt i P&T 01.05.1948 og efter endt kursus 24.06.1948 elev i Ribe, (OM45/1949) 01.11.1949 elev i Esbjerg, (OM19/1951) fagpr. I marts/april 1951 (54* - 99 point - IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM19/1951) 01.05.1951 afl.mhp. i Thisted, (OM16/1952) 01.05.1952 afl.mhp. i Aalborg, (OM15/1955) 01.05.1955 ass. i Esbjerg, (OM18/1957) 30.06.1957 afsked efter ans.

Billede fra Å49.191 - 1949 Ejner Lauenborg Møller. 99 point - modtog ikke JMs mindemedalje.

(Å79.171 - 80.143) Møller, Ejner Lauenborg, R1, f. 14.05.1930 i Stevelt, (OM43/1948) indtrådt i P&T 01.09.1948 og efter endt kursus 21.10.1948 elev i Højer, (OM19/1951) fagpr. I marts/april 1951 (52* - 99 point - IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1951) 01.05.1951 elev i Kbhvn., (OM21/1951) 16.05.1951 i militærtj., (OM37/1951) 01.09.1951 mhp. i Kbhvn. (pt. i militærtj.), (OM15/1953) 25.04.1953 i militærtj. i Kbhvn., (OM35/1953) 01.09.1953 ass. i Kbhvn., (OM22/1958) fagpr. II forår 1958 (58), (OM32/1958) 01.08.1958 ass. i gdir., 01.04.1961 oass. i Kbhvn., (OM15/1966) 01.04.1966 ktr. i Kbhvn., 01.04.1967 ktr. i gdir., 01.06.1969 oktr. i gdir., 01.04.1971 pinsp. i gdir. (3. eksp.kt.), 01.08.1975 pinsp. i lr. 34 i gdir. (3. eksp.kt.), (PF81.21) 01.07.1981 kt.chef i gdir. (anlægskt. - senere Post Danmark Ejendomme med selvstændig regnskabsføring), (oplyst 05.12.2010 af ELM) 28.02.1999 afsked efter ansøgning. [†23.08.2016, jf https://www.myheritage.dk/site-family-tree-280262611/kristiansen]

1952 Billede fra Å53.176 - 1953 Børge Nielsen. 108 point - udmærkelse

(Å79.172) Nielsen, Børge, f. 01.01.1933 i Fåborg, (OM20/1949) indtr. i P&T 01.05.1949 og fra 02.05.1949 indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM26/1949) 24.06.1949 elev i Ringe, (OM17/1952) fagpr. I marts/april 1952 (54* - 108 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1952) 28.04.1952 elev i Nykøbing Fl., (OM19/1952) 01.05.1952 afl.mhp. i Nykøbing Fl., (OM16/1954) 12.-13.04.1954 forstærkerprøven, (OM17/1954) 01.05.1954 afl.ass. ved Aarhus T, (OM41/1954) 01.10.1954 afl.ass. i Kbhvn. rigstlf., (OM35/1958) 01.09.1958 kabeling.tj. i Kbhvn., (OM50/1959) fagpr. II efterår 1959 (60), (OM36/1960) 01.09.1960 oass. kabeling.tj. i Kbhvn., (OM54/1964) 01.01.1965 ktr. i girokt., 01.12.1975 oktr. i girokt. (lr. 25), (Å80.151) oktr. smst. i lr. 27, (P81.016) pr. 31.12.1981 oktr. i Postgirorevisionen (PF82.016), (PF83.025) pr. 31.12.1983 oktr. i gdir.s Regnskabskontor, (PF85.025) 01.04.1985 pinsp. i gdir.s regnskabskt., (PF87 er udateret, men formodes at vise status pr. 31.12.1987 - girolinien, s. 2) pr. 31.12.1987 pinsp. i udviklingsafd.-giro, (efterfølgende er 19.12.2010 oplyst af hans enke, Birthe Nielsen) 31.12.1993 afsked (efterløn som 60-årig). [†30.10.2009]

1953 Billede fra Å54.171 - 1954 Aase Tegllund Thomsen. 105 point - udmærkelse

(OM26/1957) Thomsen, Aase Tegllund, f. Jensen - ved ægteskab 18.05.1957 navneskift til Thomsen, (Å58.150), f. 23.03.1933 i Vejle, (OM38/1950) indtr. i P&T 01.09.1950 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM44/1950) 21.10.1950 elev i Brande, (OM47/1951) 01.11.1951 elev i Vejle, (OM18/1953) fagpr. I marts/april 1953 (52* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1953) 01.05.1953 elev i Aabenraa, (OM34/1953) 01.09.1953 mhp. i Aabenraa, (OM55/1953) 01.01.1954 afl.mhp ved Kolding T, (OM53/1954) 06.-07.12.1954 forstærkerprøven, (OM37/1955) 01.09.1955 ass. ved Kolding T, (OM42/1961) 01.10.1961 udenf. nr., (OM05/1962) 31.03.1962 afsked efter ans. [†15.04.2012, jf. afdoede.dk]

1954 Billede fra Å55.171 - 1955 Kai Sørensen. 98 point

(Å79.192) Sørensen, Kai, f. 09.09.1934 i Gadbjerg, (OM38/1951) indtr. i P&T 01.09.1951 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM46/1951) 22.10.1951 elev i Nørre Nebel, (OM16/1954) fagpr. I marts/april 1954 (50* - 98 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM15/1954) 01.05.1954 elev i Kbhvn., (OM35/1954) 01.09.1954 mhp. i Kbhvn., (OM55/1955) 12.12.1955 forstærkerprøven, (OM36/1956) 01.09.1956 afl.ass. ved Odense T, (OM23/1962) fagpr. II forår 1962 (61), (OM45/1962) 01.11.1962 oass. ved Odense T, 01.04.1975 ktr. ved Odense T, senere (jf. PF81.522) ktr. i Teleregion 2 (Stationsafd. Odense), (oplyst 21.10.2010 af Kai Sørensen) 30.09.1996 afsked efter ans. [† 16.05.2015, jf. afdoede.dk]

1955 Billede fra Å56.173 - 1956 Denis Carsten Olsen. 101 point

(Å79.178) Olsen, Denis Carsten, f. 05.08.1935 i Gudhjem, (OM38/1952) indtr. i P&T 01.09.1952 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM46/1952) 21.10.1952 elev i Hasle, (OM16/1955) fagpr. I marts/april 1955 (52* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1955) 01.05.1955 elev i Kbhvn., (OM18/1955) 11.05.1955 i militærtj., (OM37/1955) 01.09.1955 mhp. i Kbhvn (stadig i militærtj.), (OM37/1957) 01.09.1957 afl.ass. i Næstved, (OM53/1957) 01.12.1957 afl. ass. i l. distr. (Kbhvn.), (OM51/1962) fagpr. II efterår 1962 (59), (OM44/1963) 01.11.1963 oass. i Kbhvn., (OM35/1964) 01.09.1964 oass. i gdir., 01.09.1968 ktr. i gdir., 01.09.1973 oktr. i gdir. (3. ekspkt.), (OM08/1980 og OM13/1980) 01.04.1980 leder af sektionen vedr. posthuse og omdelingsstrukturprocedure i kundekontoret, (PF83.022) 01.11.1983 ktr. i Postdriftkontoret i gdir., (Stig Arngrimsson (kollega til DCO) 01.08.1984 pension pga. svagelighed. [† 22.05.2013, jf. afdoede.dk (oplyst af tidligere personaledirektør i P&T Stig Edvard Arngrimson 1936-2014)]

1956 Billede fra Å57.174 - 1957 Birte Sofie Winkel. 104 point

(OM33/1961) Winkel, Birte Sofie, f. Hansen og navneændring til Winkel ved ægteskab 15.07.1961, (Å66.185) f. 03.09.1936 i Jerslev, (OM36/1953) indtr. i P&T 01.09.1953 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM43/1953) 21.10.1953 elev i Gørlev S., (OM17/1956) fagpr. I marts/april 1956 (54* - 104 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM17/1956) 01.05.1956 elev i Kbhvn., (OM36/1956) 01.09.1956 mhp. i Kbhvn., (OM36/1958) 01.09.1958 ass. i Næstved, (OM43/1959) 01.12.1959 ass. i Hørsholm, (OM52/1963) 01.12.1963 udenf. nr., (OM11/1964) 01.03.1964 ass. i Hørsholm, (OM45/1967) 31.10.1967 udenf. nr., (Å70.214) 28.02.1969 afsked efter ans.

1957 Billede fra Å58.174 - 1958 Inger Andersen. 103 point

(Å62.099) Andersen, Inger, fru, (OM43/1959) gift 16.09.1959 - uforandret efternavn, f. 04.02.1937 i Haasum, (OM36/1954) indtr. i P&T 01.09.1954 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM43/1954) 21.10.1954 elev i Roslev, (OM46/1955) 01.11.1955 elev i Skive, (OM18/1957) fagpr. I marts/april 1957 (52* - 103 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje, delt førsteplads med Ernst Nicolai Nielsen - herunder), (OM18/1957) elev i Thisted, (OM37/1957) 01.09.1957 mhp. i Thisted, (OM37/1959) 01.09.1959 ass. i Thisted, (OM43/1959) 01.11.1959 ass. i Aalborg, (OM25/1960) 10.06.-09.09.1960 udenf. nr., (OM38/1960) 10.09.1960 afl.ass. i Aalborg, (OM46/1962) 31.12.1962 afsked efter ans.

1957 Billede fra Å58.174 - 1958 Ernst Nicolai Nielsen. 103 point

(Å79.173) Nielsen, Ernst Nicolai, f. 10.07.1937 i Højer, (OM36/1954) indtr. i P&T 01.09.1954 og indkaldt til kursus i Kbhvn., (OM43/1954) 21.10.1954 elev i Højer, (OM18/1957) fagpr. I marts/april 1957 (52* - 103 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje - delt førsteplads med Inger Andersen - herover), (OM18/1957) 01.05.1957 elev i Kbhvn., (OM37/1957) 01.09.1957 mhp. i Kbhvn., (OM37/1959) 01.09.1959 ass. i Kbhvn., (OM50/1964) fagpr. II efterår 1964 (62), (OM02/1965) 01.02.1965 oass. i Kbhvn., 01.04.1967 oass. i 1. overpostinspektorat, 01.06.1969 ktr. gdir, 01.09.1975 pinsp. i gdir (2. ekspkt.), (efterfølgende er 12.10.2010 oplyst af Ernst Nicolai Nielsen) 01.10.1977 leder af 2. eksp.kt. (cheffunktion), 01.04.1980 midl. chef for adm.kt. i Poststyrelsen, 01.07.1981 pinsp. - fortsat som chef for adm.kt., 01.10.1981 omfattende organisationsændringer nu fastlagt med delvis ændrede funktioner for adm.kt. (herunder også Uniformsdepotet og Blanketdepotet samt interne fælles servicefunktioner), 01.04.1984 kt.chef - lr. 36 (omklassificering efter stillingsvurdering), 01.07.1986 adm.kt. blev nedlagt - chef for Velfærdskt. med bl.a. arbejdsmiljøforhold og forholdet til personalets fritidsorganisationer (kt. nedlagt med udgangen af 1989), 01.01.1990 chef for Løn, Pension og Velfærd (kontorchef), 01.10.2001 overgået til kontraktansættelse i samme stilling, 01.01.2005 seniorkonsulent med specialopgaver samme sted på nedsat tid svarende til ca. 1/5 af fuld tid, 31.12.2006 afsked efter ansøgning.

1958 Billede fra Å59.175 - 1959 Ole Iskov. 106 point - udmærkelse

(Å79.148) Iskov, Ole, f. 24.04.1938 i Kh., (OM20/1955) indtr. i P&T 01.05.1955 - 02.05.1955 kursus i Kbhvn., (OM26/1955) 24.06.1955 elev i Kerteminde, (OM43/1956) 01.11.1956 elev i Faaborg, (OM17/1958 - OM19/1958) 01.05.1958 mhp. i Kbhvn., (OM17/1958) fagpr. I marts/april 1958 (53* - 106 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM27/1958) 02.07.1958 militærtj., (OM54/1959) 30.12.1959 afl.mhp. i Fredericia, (OM18/1960) 01.05.1960 ass. i Fredericia, (OM22/1964) fagpr. II 1964 (65), (OM/35/1964) 01.09.1964 oass. i gdir., (efterfølgende er 13.10.2010 oplyst af Ole Iskov) 01.06.1969 ktr. opm.s. kt., 01.05.1975 overktr. i Holbæk,, (OI/PF1987) 01.02.1982 pinsp. ved opm. i Kbhvn, 01.03.1988 pinsp. i gdir.s driftstyringskt., 30.04.1998 afsked efter ans.

1959 Billede fra Å60.175 - 1960 Bent Møller. 100 point

(Å79.171) Møller, Bent, f. 05.05.1939 i Lemvig, (OM18/1956) indtr. i P&T 01.05.1956 og indkadt til kursus i Kbhvn., (OM26/1956) 01.05.1956 elev i Hurup Thy, (OM44/1957) 01.11.1957 elev i Nykøbing M., (OM17/1959) fagpr. I april 1959 (50* - 100 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM17/1959 og OM18/1959) 01.05.1959 mhp. i Kbhvn., (OM26/1959 og OM45/1960) 02.07.1959-28.10.1960 i militærtj., 01.05.1961 ass. i Kbhvn., (OM22/1965) fagpr. II forår 1965 (67 - bestået med udmærkelse), 01.06.1966 oass. i Kbhvn., 01.02.1967 oass. i gdir., 01.04.1970 ktr. i gdir., 01.11.1971 ktr. i 1. overpostinsp., (efterfølgende er oplyst 18.10.2010 af Bent Møller) 01.02.1980 pinsp. i Postregion 1, 01.11.1986 pm. i Ringsted, 01.01.1987 kredspm. (Ringsted, Sorø, Haslev), 01.04.1997 områdedirektør for Postområde Ringsted (den sydlige del af Vestsjællands Amt Ringsted, Haslev, Sorø, Skælskør, Slagelse, Korsør), 30.09.2001 afsked efter ans.

1960 Billede fra Å61.177 - 1961 Kjeld Madsen. 107 point - udmærkelse

(Å62.131 og Å75.166) Madsen, Kjeld, f. 27.09.1940 i Vordingborg, (OM38/1957) indtr. i P&T 01.09.1957 og indkaldt til kursus fra 02.09.1957, (OM44/1957) 22.10.1957 elev i Lundby, (OM43/1958) 01.11.1958 elev i Køge, (OM16/1960) fagpr. I marts/april 1960 (55* - 107 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje, (OM16/1960) 01.05.1960 elev i Kbhvn., (OM25/1960) 04.07.1960 i militærtj., (OM36/1960) 01.09.1960 mhp. i Kbhvn. (stadig i militærtj.), (OM27/1962) 29.06.1962 mhp. i Kbhvn., (OM38/1962) 01.09.1962 ass. i Kbhvn., (OM49/1966) fagpr. II 1966 (65), 01.02.1967 oass. i gdir (3. ekspkt.), 01.01.1971 ktr. i gdir (økonomikt) [†07.12.1975, jf. N i Å77.198]

1961 Billede fra Å62.177 - 1962 John Jakobsen. 105 point - udmærkelse

(Å62.117) Jakobsen, John, f. 02.01.1942 i Lyngby, indtr. i P&T 01.05.1956 i Hals, (OM43/1959) 01.11.1959 elev i Brønderslev, (OM17/1961) fagpr. I marts/april 1961 (52* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje, (OM17/1961 samt OM18/1961) 01.05.1961 mhp. i Kbhvn., (OM19/1963) 01.05.1963 ass. i Kbhvn., (OM23/1965) 31.05.1965 afsked efter ans.

1962 Billede fra Å63.179 - 1963 Lejf Torngaard Rasmussen. 110 point - udmærkelse

(Å79.186) Rasmussen, Lejf Torngaard, f. 04.02.1943 i Hadbjerg, (OM35/1959) indtr. i P&T 16.08.1959 og indkaldt til kursus fra 17.08.1959), (OM41/1959) 06.10.1959 elev i Hadsten, (OM16/1962) 30.04.1962 elev i Kbhvn., (OM17/1962) fagpr. I marts/april 1962 (55* - 110 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM25/1962) 02.07.1962 i militærtj., (OM37/1962) 01.09.1962 mhp. i Kbhvn. (da stadig i militærtj.), (OM36/1964) 01.09.1964 ass. i Kbhvn., fagpr. II 1967 (64), (OM25/1968) 01.07.1968 oass. i gdir., (Å73.187) 01.10.1971 ktr. i gdir. (edb-sekretariatet), (Å77.183) 01.08.1975 ktr. i Frederikssund, (Å79.186) 01.10.1977 oktr. i Frederikssund, (OM08/1980 og OM13/1980) 01.04.1980 leder (unormeret stilling) af sektionen vedr. markedsføring post i markedsføringskontoret, (OM35/1981) 01.09.1981 overkontrollør i generaldirektoratet (Markedsføringskontoret), (efterfølgende er oplyst 12.10.2010 af Lejf Torngaard Rasmussen) ??.??.1984 oass. i gdir. på halv tid efter ans. (Markedsføringskontoret) - efter at være blevet optaget på Kbhvn.s Universitet som stud. psych. i 1983 og fra 1984 med bibeholdelse af bijob som lærer på Postskolen - efter tilladelse fra generaldirektionen, ??.??.1994 tj.fri uden løn, 31.07.1996 afsked efter ans. [Efter at i 1998 at være blevet mag. art. i psykologi fra Københavns Universitet har LTR undervist i psykologi på Folkeuniversitetet i København, på Bagsværd Gymnasium samt på forskellige fagskoler til 2009]

1963 Billede fra Å64.185 - 1964 Aage Marius Bentsen. 104 point

(Å79.128) Bentsen, Aage Marius, f. 20.05.1932 i Allesø, (Å66.128) indtr. i P&T 01.01.1956 som reservepostbud, (OM50/1957) 01.12.1957 postbud i Glostrup, (OM46/1959) postbudfagpr. juni/oktober 1959 (53 - bestået med udmærkelse), (OM55/1959) 01.01.1960 overpakmester i Kbhvn., (OM43/1961) 16.08.1961 antaget til elevudd. og 16.10.1961 elev i Kbhvn., (OM12/1963) 20.03.1963 elev (opakm.) i Kbhvn., (OM13/1963) fagpr. I marts 1963 (59* - 104 point - tildelt Joseph Mlchaelsens mindemedalje), (OM15/1964) 01.04.1964 ass. i Kbhvn., (OM21/1966) fagpr. II 1966 (55), (OM26/1967) 01.09.1967 oass. i Kbhvn., 01.03.1970 ktr. i Kbhvn., 07.07.-31.08.75 kst. pm. ved Hvidovre postkontor, 01.09.1975 ktr. i Kbhvn., (OM22/1978) 01.06.1978 oktr. i Kbhvn. (Vesterbro), (OM20/1980) 01.04.1980 insp. på Vesterbro Postkontor i Kbhvn. (oplyst 30.10.2010 af Bentsens oass. i Greve, Kirsten Gerfort), (OM13/1986, s. 74 og 84) 01.06.1986 pm. i Greve Strand (OM25/1987) 01.01.1988 pm. i Greve - kun ændring af postadressen, (efterfølgende er 31.10.2010 oplyst af AMBs enke, Inge Bentsen) 31.05.1992 afsked efter ans. [†03.03.2009 jf. afdoede.dk]

1964 Billede fra Å65.211 - 1966 Vagn Damgaard Jensen. 101 point

(Å79.154) Jensen, Vagn Damgaard, f. 23.01.1944 i Vester Kejlstrup, (OM43/1961) indtr. i P&T 16.08.1961 og 16.10.1961 elev i Kjellerup, (OM13/1964) fagpr. I marts 1964 (58* - 101 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1964) 19.03.1964 elev i Kbhvn., (OM36/1964) 01.09.1964 mhp. i Kbhvn., (OM51/1964) 02.12.1964 i militærtj., (OM36/1966) 01.09.1966 ass. i Kbhvn., 17.12.1966 ass. i Kbhvn. rigstlf., 1968 forstærkerprøven, fagpr. II 1970 (55), 01.09.1970 oass. i gdir. (4. eksp.kt.), (OM281979) 01.07.1979 ktr. i gdir. (4. eksp.kt), (efterfølgende er 27.10.2010 oplyst af Vagn Damgaard Jensen) 4. eksp.kt blev nedlagt ultimo aug. 1980 og personalet blev "overflyttet" til Teletrafiktj. - i samme lokaler (i Farvergade, Kbhvn.), (PF82.468) 01.04.1982 oktr. i Teletrafiktj., 01.06.1986 i midlertidig enhed rettet mod Jydsk Telefon, 01.01.1987 overgået fra P&T til Jydsk Telefon, Erhvervs- og Markedsafdelingen (Århus) i en stilling som produktchef for datatransmissionstjenester, 01.04.1993 Jydsk Telefon navneændring til Tele Danmark og senere til TDC, 30.09.2008 afsked fra TDC.

1965 Billede fra Å66.217 - 1967 Sonja Vera Dahl. 107 point - udmærkelse

(Å66.134) Dahl, Sonja Vera, frk., f. 07.05.1945 i Lihme, (OM36/1962) indtr. i P&T 16.08.1962 og indkaldt til 5 ugers kursus i Kbhvn., (OM41/1962) 21.09.1962 elev i Rungsted Kyst, (OM41/1963) 01.10.1963 elev i Svendborg, (OM13/1965) fagpr. I marts 1965 (60* - 107 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1965) 24.03.1965 elev i Kbhvn., (OM35/1965) 01.09.1965 mhp. i Kbhvn., (OM39/1967) 01.09.1967 ass. i Kbhvn., (OM36/1968) 01.09.1968 udenf. nr., (OM28/1969) 31.08.1969 afsked efter ans.

1966 Billede fra Å67.107 - 1967 Egon Assenholt. 105 point - udmærkelse

(Å79.127) Assenholt, Egon, f. 08.10.1946 i Tørring (f. Egon Jensen - (OM24/1971) 12.05.1971 navneskift til Egon Assenholt-Jensen, oplyst af EA: 04.01.2000 navneskift til nuværende Egon Assenholt), (OM36/1963) indtr. i P&T 16.08.1963 og sendt til fem ugers kursus i Kbhvn., (OM41/1963) efter kurset elev i Tørring, 1964 1965 (OM13/1966) fagpr. I marts 1966 (61* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1966) 28.03.1966 elev i Kbhvn., (OM35/1966) 01.09.1966 mhp. i Kbhvn., 01.09.1968 ass. i Kbhvn., 15.05.1969 ass. i Århus, (OM48/1970) fagpr. II efterår 1970 (56), 01.03.1970 oass. i Aarhus, 01.07.1973 oass. i 3. overpostinsp., (Å80.166) 01.02.1979 ktr. i 3. ing.distrikt (kontortj.), (OM03/1980 og OM11/1980) 01.04.1980 leder af budget- og regnskabsafd. i 3. ing.distrikt (kontortj.), (OM36/1980) 01.09.1980 oktr. i Teleregion 3 (Budget- og Regnskabsafd.), (PF85.537) 01.04.1984 telegrafinsp., (efterfølgende er 29.10.2010 oplyst af Egon Assenholt) 01.01.1987 overflyttet som fuldmægtig til Jydsk Telefon (Økonomiafdelingen, i forbindelse med ændret arbejdsdeling på telekommunikationsområdet i Danmark - senere ændret til Tele Danmark hhv. TDC), 31.10.2008 afsked fra TDC p.g.a. sygdom.

1967 Billede fra Å68.039 - 1968 Niels Bech Hoffensitz Nielsen. 104 point

(Å79.175) Nielsen, Niels Bech Hoffensitz, f. 06.01.1947 i Rønne, (OM35/1964) indtr. i P&T 16.08.1964 og indkaldt til 5 ugers kursus i Kbhvn., (OM40/1964) efter endt kursus elev i Svaneke, (OM15/1967) fagpr. I marts 1967 (59* - 104 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje - delt førsteplads med Anne Marie Gersborg-Hansen - herunder), (OM15/1967) 29.03.1967 afl.elev i Rønne, (OM39/1967) 01.09.1967 afl.mhp. i Rønne, (OM36/1969) 01.09.1969 afl.ass. i Roskilde, fagpr. II 1972 (68 - bestået med udmærkelse), (efterfølgende er 15.10.2010 oplyst af Niels Bech Hoffensitz Nielsen) 01.02.1973 oass. i 1. overpostinspektorat (Roskilde), 01.09.1981 ktr. i Postregion 1 (Roskilde), 01.09.1982 fg. pinsp. i Postregion Kbhvn., 01.06.1983 pinsp. i lr. 30 i Postregion Kbhvn., 01.05.1984 pinsp. i lr. 35 i Postregion Kbhvn., 01.11.1986 pinsp. i lr. 35 hos overpostinspektøren for Sjælland - Lolland-Falster og Bornholm (Roskilde), 10.06.1988 kst. postmester i Nykøbing F., 01.09.1988 kredspostmester i Nykøbing F., 01.02.1997 områdedirektør for Postområde Lolland-Falster (Nykøbing F.), 01.01.2001 områdedirektør for Postområde Vestsjælland (Ringsted), 01.01.2003 Postmester i Roskilde, 31.03.2005 afsked fra Post Danmark.

1967 Billede fra Å68.039 - 1968 Anne Marie Gersborg-Hansen. 104 point

(Å79.139) Gersborg-Hansen, Anne Marie, frue, (f. Anne Marie Due Pedersen - (OM52/1968) 01.11.1968 navneskift til Anne Marie Due - (OM53/1974) 30.11.1974 navneskift pga. ægteskab til Anne Marie Gersborg-Hansen), f. 06.04.1947 i Agerskov, (OM35/1964) indtr. i P&T 16.08.1964 og indkaldt til 5 ugers kursus i Kbhvn., (OM40/1964) efter endt kursus elev i Gram, (OM15/1967) fagpr. I marts 1967 (61* - 104 point - tildelt Joseph Michaelsens mindemedaljedelt førsteplads med Niels Bech Hoffensitz Nielsen - herover), (OM15/1967) 29.03.1967 elev i Kbhvn., (OM39/1967) 01.09.1967 mhp. i Kbhvn., (OM36/1969) 01.09.1969 ass. i Kbhvn., 01.10.1972 ass. i gdir., fagpr. II 1973 (68 - bestået med udmærkelse), 01.07.1973 oass. i gdir., 23.06.-22.09.1976 tj.fri u. løn., oass. i gdir. (lønnings- og pensionskt.), (OM34/1976) 23.09.1976 oass. i gdir. (Løn- og Pensionskt.), (oplyst 07.11.2010 af AMG-H) 01.03.1977 overgå til 2/3 tj., (OM07/1980 - OM35/1980) 10.03.-09.09.1980 tj.fri u. lø, 10.09.1980 oass. i gdir., (OM08/1982) 01.04.1982 tj.fri uden løn, (OM07/1983) 31.03.1983 afsked efter ans. [Fejlagtigt benævnt Anne Marie Due Gersborg-Hansen i Å68.039]

(Oplyst 07.11.2010 af AMG-H) 01.04.1982 halvtidsstilling i forsvaret ved Sjællandske Parkområde, senere fuldtidsstilling og udd. på Danmarks Forvaltningshøjskole, herefter afdelingsleder ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, fra 01.01.2010 pension/efterløn. Fortjenstmedaljen i sølv den 04.10.2004 (40 års tro tjeneste i staten) med efterfølgende audiens hos Dr. Margrethe II 18.10.2004.

1968 Billede fra Å69.057 - 1969 Finn Bruun Jørgensen. 107 point - udmærkelse

(Å79.157) Jørgensen, Finn Bruun, f. 25.03.1947 i Åstrup Sogn, (OM35/1965) indtr. i P&T 16.08.1965 og indkaldt til fem ugers kursus i Kbhvn., (OM14/1968) fagpr. I marts 1968 (63* - 107 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM14/1968) 27.03.1968 afl.elev i Køge, (OM35/1968) 01.09.1968 afl.mhp. i Køge, (OM35/1970) 01.09.1970 afl.ass. i Vordingborg, fagpr. II 1974 (61), 01.08.1975 oass. i Vordingborg, (efterfølgende er 18.10.2010 oplyst af Finn Bruun Jørgensen) 06.01.1982 afgivet til Postregion 1, 01.12.1983 ktr. i Postregion 1, 01.09.1986 oktr. i Nakskov, 01.10.1989 oktr. i Nykøbing F., 01.01.1991 personalechef i Nykøbing F. Postkreds (fra 01.02.97 Postområde Lolland-Falster), 01.01.2001 postfuldmægtig i Postområde Storstrøm, 01.01.2003 postfuldmægtig i Postområde Ringsted, 31.03.2009 afsked efter ans.

1968 Billede fra Å69.057 - 1969 Poul Fischer. 105 point - udmærkelse

(Å79.138 samt oplyst af Poul Fischer) Fischer, Poul, f. 19.03.1948 i Ubberud, (OM35/1965) indtr. i P&T 16.08.1965 og indkaldt til fem ugers kursus i Kbhvn., (OM40/1965) ultimo september 1965 elev i Årup, (OM37/1966) 01.10.1966 elev i Nyborg, (OM14/1968) fagpr. I marts 1968 (60* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM14/1968) 27.03.1968 elev i girokt., (OM35/1968) 01.09.1968 mhp. i girokt., 01.09.1970 ass. i girokt, 01.01.1973 ass. i gdir, fagpr. II 1973 (69 - bestået med udmærkelse), 01.02.1974 oass. i gdir. i EDB-sekretariatet, 01.09.1975 ktr. i gdir. i EDB-sekretariatet, (OM45/1981) 01.09.1981 oktr. i EDB-sekretariatet, (PF82.028) 01.11.1982 edb-systemchef i EDB-sekretariatet, (PF85.027) 01.01.1986 pinsp. i Planlægningskt., 01.06.1989 kt.chef i gdir. i Datakontoret, 01.09.2010 kt.chef (ansat som funktionær på særlige vilkår i Breve Danmark (Forretnings-IT og projektledelse).

Poul Fischer oplyser 02.12.2010 endvidere:
"Som kontorchef har jeg haft en række opgaver, herunder: IT-strategichef - IT-arkitekt - IT-projektleder - Service Manager (hvilket er min nuværende funktion.) Efter overgang til A/S er der nu ikke mange tjenestemænd tilbage (hvilket er en naturlig og nødvendig udvikling). Jeg er nu ansat i Posten Norden-koncernen i forretningsområdet Breve Danmark."

1969 Billede fra Å70.053 - 1970 Eddi Lise Ørpe. 106 point - udmærkelse

(OM38/1970) Ørpe, Eddi Lise, f. Nissen - 05.09.1970 navneskift til Ørpe, (Å79.198) f. 16.01.1949 i Kbhvn., (OM34/1966) indtr. i P&T 16.08.1966 og indkaldt til 5 ugers kursus i Kbhvn., (OM39/1966) efter endt kursus elev i Rungsted Kyst, (OM14/1969) fagpr. I marts 1969 (60* - 106 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM14/1969) 28.03.1969 afl.elev i Roskilde, (OM36/1969) 01.09.1969 afl.mhp. i Roskilde, (OM35/1971) 01.09.1971 ass. i gdir., (OM22/1974) fagpr. II forår 1974 (67 - bestået med udmærkelse), 01.07.1974 kst. og 01.09.1974 oass. i gdir., 01.09.1975 oass. opms kt, 14.04.-13.07.1978 tjf. u. løn, 14.07.1978 oass. i opms kt., (OM16/1979) efter ans.: 01.04.1979 afl.ass. i Rønne, (OM02/1983) 28.02.1983 afsked efter ans.

1969 Billede fra Å70.053 - 1970 Poul Christian Markussen. 106 point - udmærkelse

(Å79.168) Markussen, Poul Christian, f. 18.06.1940 i Horslev, indtr. i P&T 01.05.1964 som reservepostbud, 01.10.3.1966 postbud, (OM15/1967) postbudfagpr. november 1966 og forår 1967 (50), (OM41/1967, s. 218) 16.08.1967 overført til elevudd. og efter endt kursus 25.9.1967 elev/postbud i Nyborg, (OM14/1969) fagpr. I marts 1969 (59* - 106 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM14/1969) 28.03.1969 afl.elev i Odense, 01.04.1970 ass. i Fredericia, fagpr. II 1972 (58), 01.07.1972 oass. i Ikast, (OM20/1980 og PF81.321) 01.04.1980 ktr. i Ikast, (PF83.276) pr. 31.12.1983 ktr. i Fredericia, (PF87 gdir. s. 3) 01.11.1986 pinsp. i 3. revisionskt., (efterfølgende er 22.02.2016 oplyst af Markussen) 01.09.1989-31.08.1991 uden for nummer - arbejdede i perioden som P&Ts financielle rådgiver i Swaziland, 01.09.1991-30.04.1993 overtallig (ventepenge), 01.05.1993 afsked med "påskønnelse og tak for vel udført tjeneste i Post- og Telegrafvæsenet".

1970 Billede fra Å71.096 - 1971 Jens Peter Christensen. 109 point - udmærkelse

(Oplysningerne er fra OM, Å79.133 samt 01.12.2010 oplyst af Jens Peter Christensen) Christensen, Jens Peter, (f. Jens Peter Rønchendorff Christensen - navneskift til Jens Peter Christensen 20.12.1984), f. 06.09.1949 i Kolding, (OM37/1967) indtr. i P&T 16.08.1967 i Vamdrup - og indkaldt til fem ugers kursus i Kbhvn., (OM41/1967) 25.09.1967 elev i Vamdrup, (OM38/1968) 01.10.1968 elev Kolding, (OM13/1970) fagpr. I marts 1970 (62* - 109 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM13/1970) 01.04.1970 elev i Kbhvn, (OM35/1970) 01.09.1970 mhp. i Kbhvn., (OM39/1970) 01.10.1970 militærtjeneste (radiotelegrafist), 01.10.1971 Kbhvn (afgivet til gdir), 01.09.1972 ass. i Kbhvn. (afgivet til gdir.), 01.12.1972 ass. i gdir. (1. eksp.kt), fagpr. II 1975 (66), (OM02/1976) 01.03.1976 oass. i gdir. (3. eksp.kt), 01.08.1980 oass. i Udlandskontoret, 01.04.1982 ktr. i Udlandskontoret, 01.07.1986 ktr. i CEPT-sekretariatet, 15.01.1988 ktr. i Logistikkontoret, 01.07.1988 ktr. i Udlandssekretariatet, 01.04.1989 oktr. i Udlandssekretariatet, 01.04.1993 pinsp. i Udlandssekretariatet, 01.03.1994 pinsp. i Direktionssekretariatet (udland), 01.12.1997 pinsp. i International Post & Jetpost, 01.01.2002 chefkonsulent i International Post, 10.09.2007 afsked efter ansøgning.

Det vil være postetatsfolk bekendt, at afskedigelser på "skæve datoer" - dvs. andre datoer end ved udgangen af en måned, indikerer en "uansøgt afsked". Det er ikke tilfældet her, oplyser JPC 02.12.2010:
    "Den "ulige" afskedsdato skyldes, at Post Danmark var så venlig at lade datoen falde efter min fødselsdag den 6. september, så jeg ikke skulle give afkald på næsten et helt pensionsalderår. Pensionsalderen medregnes kun som hele år regnet fra fødselsdag til fødselsdag, og hvis jeg officielt var fratrådt med udgangen af august, havde den manglende uge indtil min fødselsdag betydet, at jeg havde mistet al den pensionsalder, som jeg havde optjent siden min foregående fødselsdag. Imødekommelsen af ansøgningen blev begrundet med et optjent overskud af arbejdstimer i forhold til den normerede arbejdstid! Den "ulige" afskedsdato er altså ikke i mit tilfælde en straf, tværtimod :-)"

1971 Billede fra Å72.034 - 1972 Jens Vestergaard Madsen. 105 point - udmærkelse

(Å72.158) Madsen, Jens Vestergaard, f. 12.03.1940, (oplyst af Jens Vestergaard Madsen) indtr. i postvæsenet i 1962 som ekstrapostbud på K2-Nørrevolds Postkontor og som brevbærer (hjælpedistrikt) på Købmagergades Postkontor, herefter reservepostbud ved Omkarteringspostkontoret i 1965, (OM41/1967) 01.10.1967 postbud i Kbhvn., ? overpostbud II - postpakmester , (OM12/1969) postbudfagprøve 1968 (54 point - bestået med udmærkelse), (OM22/1969) 01.06.1969 overpakmester i Kbhvn., (OM?) ? til elevuddannelse i Roskilde, (OM16/1971) fagpr. I marts/april 1971 (58* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1971) 15.04.1971 elev (postpakmester) ved postgirokontoret, (efterfølgende er også oplyst af Jens Vestergaard Madsen) - gik inden udnævnelsen til ass. i dec. 1971 tilbage i postbudenes rækker ved OMK, 1972 udlandskursus og herefter 12 år i Udlands Brevpost, deltog i 1980 i overflytningen til den nye Postterminal med bibeholdelse af titlen som overpakmester (se PF81.113), (PF84.097, PF85.100 og PF87.416) 01.07.1982 postbureauformand ved Jernbanepkt. 1 i Kbhvn., (i 1997 blev Postens Transporttjeneste, og dermed jernbanepostkontorerne, nedlagt, dels pga. Storebæltforbindelsens etablering, dels pga. overgang udelukkende til maskinsortering, ??.06.1997 postbureauformand i Kbhvn.s Postcenter (Værdikarteringen), 30.06.2002 afsked efter ans. (efterløn).

1972 Kommentar:
Billede fra Å70.054/øverst - 1970 Else Marie Christensen. 111 point - udmærkelse - men modtog ikke JMs mindemedalje

(Å71.138) Christensen, Else Marie, f. 30.08.1952 i Nørre Løgum, (OM34/1969) indtr. i postvæsenet 16.08.1969 i Løgumkloster og indkaldt til kursus i Kbhvn. 18.08.-26.09.1969, (OM38/1969) 29.09.1969 elev i Løgumkloster, (OM38/1970) 01.10.1970 elev i Tønder, (OM16/1972) fagprøve marts/april 1972 (64* - 111 point - bestået med udmærkelse - men IKKE tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1972) 11.04.1972 elev i Kbhvn., (OM28/1972) 30.06.1972 afsked efter ans.

Else Marie Christensen oplyser 10.11.2010, at hun ved ægteskab 09.06.1973 fik navnet Else Marie Mathiesen. Hun oplyser endvidere, at hun efter fagprøven blev forflyttet til København, hvor hun var tilknyttet afløsertjenesten på forskellige postkontorer. Da hun ikke ønskede at forblive i København indgav hun sin opsigelse.
    Tiden efter postvæsenet: 01.07.1972-30.09.1982 ansat i Tønder Kommune, Sekretariatet. 01.10.1982-31.05.2004: Tønder Sygehus, Løn- og Personalekontor. 01.09.2004-31.12.2006: Sønderjyllands Amt, Sygesikringen. Siden 01.01.2007: Statsforvaltning Syddanmark, Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet.

Else Marie Christensen modtog ikke Joseph Michaelsens mindemedalje, da den, jf. traditionen, blev uddelt 1. september og da var hun ikke længere ansat i P&T! Det forekommer noget fattigt, at hun - med det næsthøjeste pointantal i postfagprøvens historie, 13 ug'er og et enkelt ug-, ikke fik den medalje, hun havde fortjent:
    "Medaljen uddeles hvert Aars 1. September paa Postmester Michaelsen Fødselsdag (som faktisk er 31. august. TNs a.) til den unge Postmand, der ved en nærmest foregaaende Fagprøve for Post- og Telegrafvæsenets Embedsklasser 1. Del, har opnaaet det højeste Antal Points, dog saaledes, at alle, der opnaar Karakteren "Bestaaet med Udmærkelse" faar tildelt en Medallie".

1972 Billede fra Å73.017 - 1973 Jens Martin Christensen. 109 point - udmærkelse

(Å79.133 samt oplyst 26.10.2010 af Jens Martin Christensen) Christensen, Jens Martin, f. 08.01.1952 i Hørdum, (OM34/1969) indtr. i P&T 16.08.1969 elev og indkaldt til kursus i Kbhvn. i perioden 18.08.-26.09.1969, (OM38/1969) 29.09.1969 elev i Vestervig, (OM38/1970) 01.10.1970 elev i Struer, 01.01.1972 elev (kursus i København), (OM16/1972) fagpr. I marts/april 1972 (62* - 109 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM16/1972) 11.04.1972 fagprøvet elev i Kbhvn. (afløser), 01.09.1972 afl.mhp. i Kbhvn., (OM26/1974) 01.09.1974 ass. i Kbhvn., 15.05.1975 ass. i Thisted, fagpr. II 1977 (65), (PF81.211) 01.11.1980 oass. i Holbæk, 01.03.1985 ktr. i Herning, 01.10.1990 oktr. i Herning, 01.10.1991 oktr. i Ringkøbing, 05.11.1994 oktr. i Herning, 01.11.1997 områdeledelsen i Postområde Herning (ikke nogen forflyttelse, men organisationsændring - uændret arbejdssted i Herning), 01.01.2003 områdeledelsen i Postområde Vestjylland (ikke nogen forflyttelse, men organisationsændring - uændret arbejdssted i Herning), 01.01.2011 områdeledelsen i Postområde Midtjylland (ikke nogen forflyttelse, men organisationsændring - uændret arbejdssted i Herning). [Stadig aktiv i Post Danmark pr. 26.10.2010]

1973 Billede fra Å74.045 - 1974 Sven Erik Simonsen. 105 point - udmærkelse

(Å77.186) Simonsen, Sven Erik, f. 29.04.1951 i Vrøgum, (OM33/1970) indtr. i P&T 16.08.1970 og indkaldt til kursus i Kbhvn. fra 17.08.1970, (OM39/1970) elev i Toftlund, (OM16/1973) fagpr. I marts/april 1973 (58* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje, (OM16/1973) 09.04.1973 elev i Kbhvn., (OM35/1973) 01.09.1973 mhp. i Kbhvn., 01.09.1975 ass. i Kbhvn., (OM31/1975) 06.08.1975 værnepligt, (OM30/1976) 03.07.1976 tj.fri uden løn, (OM28/1977) afsked efter ans.

1974 Billede fra Å75.097 - 1975 Sonja Madsen. 106 point - udmærkelse

(PF, s. 175 i Å75.175) Madsen, Sonja, f. 13.08.1954, f. Sonja Kristensen - 28.10.1978 navneskift til Madsen, (OM34/1971) indtr. i P&T 16.08.1971 i Vonge og indkaldt til kursus i Kbhvn. - herefter elev i Vejle, (OM18/1974) fagpr. I marts/april 1974 (61* - 106 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM18/1974) 13.04.1974 elev i Fredericia, (OM35/1974) 01.09.1974 afl.mhp. i Fredericia, (Å79.161) 01.09.1976 ass. i Fredericia, (OM48/1980) 31.12.1980 tjenestefri u. løn efter ans. - har åbenbart taget sin afsked efter 1983, da dette ikke fremgår af OM frem til 06.10.1983, hvor den sidste OM med persondata udkom.

1974 Billede fra Å75.097- - 1975 Per Fuglsang. 105 point - udmærkelse

(Efterfølgende er primært oplyst af Per Fuglsang) Fuglsang, Per, f. 30.01.1953 i Stefans Sogn, skolegang i Haderslev og Kastrup, august 1970- januar 1971 bankelev i Landmandsbanken, februar 1971 - juli 1971 ekstrabud ved Kastrup Postkontor, indtr. i P&T 16.08.1971, 16.08.-30.09.1971 introduktionskursus P&T-skolen, 01.10.1971 elev på Kastrup Postkontor, 01.10.1972 elev på Sønderbro Postkontor, 01.01.1974-08.04.1974 kursus til 1. del af fagprøve, (OM18/1974) fagpr. I marts/april 1974 (60* - 105 point - bestået med udmærkelse - tildelt Joseph Michaelsens mindemedalje), (OM18/1974) 13.04.1974 elev i Kbhvn., 1974 afl.mhp. Dragør Postkontor, (OM35/1974) 01.09.1974 mhp. i Kbhvn., 11.07.1975 mhp. opm. i Kbhvn., 01.09.1976 ass. ved opm. kt. i Kbhvn., (OM06/1980) gennemgået kursus for assistenter - fagpr. II 1980 ("Bestået"), (OM54/1980) 01.01.1981 oass. ved opm., 01.07.1981 ktr. ved opm., 01.07.1984 oktr. i Postregion Kbhvn., 01.08.1986 postinspektør GD - giroområdet, 01.06.1990 insp. i postgirokt., 01.06.1992 ktchef BG-Bank, 01.10.1993 økonomichef Postområde Vesterbro, 01.10.1994 projektleder PRS reklamationssystem, herefter administrative opgaver og konsulent virksomhed, - stadig erhvervsaktiv pr. 14.10.2010.

Slut!   *Antal points i postfag + post- og telegraftjeneste i praksis.

Billede fra oldline

Fortsættes....

Kapitel 9
Epilog. Joseph Michaelsen død og deroute
Forord
Historien om Joseph Michaelsen
Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900
Kapitel 2
De første af mange anerkendelser
Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste
Kapitel 4
Buster og medaljer
Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen
Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder
Kapitel 7
Fagprøven ændres
Kapitel 8
Modtagere af Joseph Michaelsens Medalje
Om transitportoen
Joseph Michaelsens pjece fra 1859
Suum Quique
Kanniks pjece

Rettet (se Børge Schmidt): 08.02.2018.

Billede fra oldline