Kapitel 11 - Klasselotteriets Bancobreve 1753-1830

Carl Ludvig Kirstein - 1824-1827
(Casper Herman von Heinen - 1827-1834)
(Johan Christian Riise - 1838-1864)

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Carl Ludvig Kirstein
blev født 09.04.1793 og døde 20.11.1862. Umiddelbart efter at Hans Jacob von Scheel var blevet suspenderet og anmeldt for bedrageri, blev Kirstein, der var fuldmægtig i Rentekammeret, indsat januar/februar 1824 som konstitueret lotteriinspektør. Før Rentekammeret havde fået svar fra kollektørernes, om de havde modtaget kvittering fra von Scheel for deres indsendte penge til klasselotteriet, ville Rentekammeret ikke ansætte en ny inspektør.

Kirstein må have gjort et godt stykke arbejde, da det varede ca. tre år inden der blev udnævnt en ny inspektør for Klasselotteriet. Nok også derfor er der bevaret enkelte Bancobreve med Kirstein som modtager.

Kvartalskurser og Regulativ
Til at analysere de kendte Kirstein-bancobreve, skal vi også bruge postkurserne, hvorfor den relevante del af tabellen fra Kapitel 10, Fig. 10-1, gentages herunder sammen med uddrag af Regulativ af 06.01.1819, der skal bruges til at kontrollere Bærepengene:

Post-/Veksel-/Kvartalskurs Rede Sølv til Navne-Værdi
Gyldighedsperiode Kurs Circ./Placat dato
01.07.1820-30.06.1824
01.07.1824-31.12.1824
01.01.1825-31.03.1825
01.04.1825-30.09.1825
01.10.1825-31.03.1826
01.04.1826-30.09.1827
01.10.1827-30.09.1828
01.10.1828-31.12.1828
01.01.1829-30.09.1835
01.10.1835-31.12.1841
250,00
237,50
225,00
212,50
206,25
225,00
218,75
212,50
206,25
200,00
20.06.1820-20.03.1824
19.06.1824-20.09.1824
20.12.1824
19.03.1825-20.06.1825
20.09.1825-20.12.1825
20.03.1826-20.06.1827
20.09.1827-20.06.1828
20.09.1828
20.12.1828-20.06.1835
21.09.1835-20.09.1841
Fig. 10-1. Post- og Kvartalskurser 1824-1841.
Regulativ af 06.01.1819:
Gældende: 06.01.1819-?
Bærepenge
(Alle beløb er i sølv)
indtil 5 Rbd.
over 5 Rbd. indtil 100 Rbd.
over 100 Rbd. indtil 500 Rbd.
over 500 Rbd. indtil 2000 Rbd.
over 2000 Rbd. indtil 5000 Rbd.
over 5000 Rbd. og derover
3 Rbß
6 Rbß
8 Rbß
10 Rbß
12 Rbß
16 Rbß
Fig. 10-3c-bp.

oldline

Bancobreve med Kirstein som modtager

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-holst-kirst79.
(Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

1. Udateret bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro

No 35. K.
"Brv Bet"(?): ¾ Lod                    79                     NB
S: T:
Hr. Secretair Kirstein
const. Classe Lotterie Inspecteur
Herudi 63 rbd 57 ß Sædler
og Tegn med Bielager
Classe Lotteriet ved-
kommende fra Holstebroe
  50 rbd 84 ß Sølv

/ a
Kiøbenhavn

I brevets øverste venstre hjørne står der et eller andet, der helt tydeligt betyder, at der er ilagt et brev, der vejer ¾ Lod, og som skulle takseres særskilt. Desuden ses "No 35. K.", som er Kirsteins egen nummerering af brevet. Jeg har ikke noget bud på, hvad de "79" på forsiden betyder.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 og gældende fra 01.01.1805. Karte nr. "4" og porto anført til "56" Rbß N.V. (NB-påtegningen på Bancobreve var overflødig og gebyrfri, jf. circ. af 13.11.1819).

Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet kan post-/vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes:

63 Rbdlr. × 96 + 57 Rbß. Sedler og Tegn:
50 Rbdlr. × 96 + 84 Rbß. Sølv:
6105 Rbß
4884 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 6105/4884 × 200 = 250 som altså var de Rbdlr. i Sedler og Tegn, som man fik for 200 Rbdlr. Sølv. Jf. Kapitel 11, Fig. 11-1 var den kurs gældende i Kirsteins periode indtil 30.06.1824, hvorfor brevet er fra perioden ??.01.1824-30.06.1824.

Takseringen af pengebrevet skete efter circ. 08.08.1818, punkt. 4, med taksering af beløbet i sølv. Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, var taksten for indlagte beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Da portoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß sølv kostede brevet:

51 Rbdlr. sølv: Enkeltbrev × 18 Rbß sølv:
Ilagt brev op til ¾ lod: 1½ × 18 Rbß sølv:
I alt:
18 Rbß sølv
27 Rbß sølv
45 Rbß sølv

Portoen på 45 Rbß sølv omregnet til N.V. = 45 × 250/200 = 56,25 = 56 Rbß N.V. - som der også står på bagsiden af brevet.

Et ilagt brev "med Bielager" af en vægt op til og med ¾ Lod skulle takseres som 1½ brev (og mellem ¾ og 1 Lod skulle det takseres som to breve).

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved klasselotteri-inspektørens modtagerattest.

oldline

kl16-holst-kirst38.jpg
Fig. 11-3. (Gengivet med venlig tilladelse af Henry Christensen, Holstebro).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Drebing i Holstebro

S. T.         No 38. K.      60           NB
Brev(?)
Hr. Secretair Const: Lotterie Inspecteur
                              Kirstein
Indlagt 62 rbdl 29 ß Sølv
64 rbdl 24 ß Sedler og Tegn
Lotteriet vedkommende
 
i/
 
Kiøbenhavn

Forsiden viser "S.T." = Salvo Titolo ("med forbehold for titlerne"). "No 38 Ki" er Kirsteins egen nummerering af bancobrevet. Jeg har ikke noget bud på, hvad "60" betyder. NB betyder selvfølgelig, at brevet er sendt anbefalet, men ligesom ved brevet vist ovenfor havde denne påtegning ingen betydning. "Brev"(?) betyder sandsynligvis, at der er ilagt et brev til særskilt taksering.

På bagsiden ses Holstebro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 - gældende fra 01.01.1805. Første påskrift om Karte nr. og Porto: "3 - 39" er overstreget - og er også forkert, som det fremgår af det efterfølgende.

Enkeltbrevsportoen fra Holstebro var 18 Rbß sølv til København. Da både Sølv- og Navne-Værdi af de indlagte penge er angivet, kan vekselkursen mellem de to betalingsmuligheder udregnes:

64 Rbdlr. × 96 + 24 Rbß. Sedler og Tegn:
62 Rbdlr. × 96 + 29 Rbß. Sølv:
6168 Rbß
5981 Rbß

Kursen var således på dette tidspunkt 6168/5981 × 200 = 206,25 - som altså var de Rbdlr. i Sedler og Tegn, man fik for 200 Rbdlr. Sølv. Se tabel over kvartalskurser i Kapitel 11, Fig. 11-1, hvor det ses, at denne kurs var gældende i perioden 01.10.1825-31.03.1826, hvilken periode brevet således er fra.

Takseringen af pengebrevet skete efter circ. 08.08.1818, punkt. 4, med taksering af beløbet i sølv. Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818, var taksten for indlagte beløb indtil 5 Rbdlr. sølv som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr. Da portoen fra Holstebro til København på det tidspunkt var 18 Rbß, kostede brevet: (taksten skulle udregnes efter 62 Rbdlr. 29 Rbß sølv = 63 Rbdlr. sølv, da de 29 Rbß sølv skulle medregnes som 1 Rbdlr.)

63 Rbdlr. sølv: Enkeltbrev × 18 Rbß:
Ilagt enkeltbrev af vægt under ¾ Lod:
I alt:
18 Rbß sølv
18 Rbß sølv
36 Rbß sølv

som omregnet til Navne-Værdi er: 36 × 206,25/200 = 37,125 = 37 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 6". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 206,25/200 = 6,1875 = 6 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Casper Herman von Heinen
var den næste klasselotteriinspektør. Født 25.04.1787 - død 21.12.1834 og han var, jf. Hof- og Statskalender, Klasselotteriinspektør i perioden 1827-1834. Han er, som de øvrige klasselotteriinspektører, beskrevet i Kapitel 6.

Desværre kan jeg ikke vise eksempler på bancobreve med von Heinen som modtager - heller ikke bancobreve, der er adresseret til Klasselotteriet og med sikkerhed er fra den tid, hvor von Heinen var inspektør.

Da von Heinen døde blev stillingen som klasselotteriinspektør tilsyneladende ikke besat og der blev, så vidt jeg kan finde ud af, ikke konstitueret en inspektør. Først fire år efter von Heinens død blev den sidste inspektør, som bliver omtalt her, udnævnt til klasselotteriinspektør, nemlig:

oldline

Kirstein
Fig. 11-4. (Gengivet med venlig tilladelse af Toke Nørby, Aarhus :-)
Johan Christian Riise
Født 01.04.1794 og død 27.07.1875. Han var Klasselotteriinspektør i perioden 1838-31.01.1864, og havde 24.03.1835 ansøgt om administratorembedet i klasselotteriet, jf. Nygaards Sedler. Han er også portrætteret i Kapitel 6.

3. Portobrev fra Glückstadt
Jeg kan heller ikke vise et Bancobrev fra Riises tid, men derimod et brev, sendt efter portoreformen 01.04.1851. Det indeholder papirer (ikke penge) vedrørende Klasselotteriet, og er et portobrev (ufrankeret brev), der på forsiden er forsynet med rødkridt 6-tal (landsporto for ufrankerede breve: 6 Rbß), og som blev skrevet "uden for linien" på kartet, da brevet er forsynet med påtegningen "Lotterisager" - portoen blev ikke opkrævet, da Riise havde portofrihed - også for modtagne breve i embeds medfør.

H r Wohlgeboren
dem Herrn Kammerrath J. C. Riise
Inspecteur der Könglichen
Classelotterie
Lotteriesachen.  in
Kopenhagen

Stemplet Bahnhof Glückstadt 2-ringsstempel kendes anvendt i perioden 1845-1856, jf. "Handbuch der Poststempel und handschriftlichen Ortsangaben - Band 1", udgivet i 1979 af Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holsteinische Postgeschichte und Philatelie e. V.

Står der noget i brevet?
Jo, det gør der, men det er uinteressant for beskrivelsen af brevet. Der er nemlig et linie-stempel, der siger:

Kirstein

oldline

Vejs ende med beskrivelsen af bancobrevene?
Tilsyneladende er vi med Kirsteins bancobreve nået til vejs ende. Jeg har ikke set "rigtige" bancobreve til Klasselotteriet efter Kirstein-brevene.
    Uanset, at vi ikke har kendskab til bancobreve til Klasselotteriet i perioden efter Kirstein 1827 - 1851, kendes der mange andre eksempler på pengebreve forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Den regel var stadig gældende efter 1851 og nævnes også i "Samling af alle gjældende Bestemmelser for Postvæsenet indtil Aaret 1862 incl."

Så dette betyder muligvis, at kollektørerne i de enkelte byer i perioden op til 1851 troligt fortsatte med at sende bancobreve til d'herrer inspektører - bancobrevene er blot ikke bevarede - eller - hvor er de?

Hvornår blev de første bankfilialer egentlig oprettet? og hvor? Det lader til, at klasselotterikollektørerne efter ca. 1825 ikke mere sendte breve med banco-sedler til klasselotteriet? Vi ser i hvert fald aldrig bancobreve til klasselotteriet efter ca. 1827 og hvorledes kanaliserede de så betalingen til klasselotteriet. Der var vist ingen bankfilialer i byerne? (Spørg venligst ikke Klasselotteriet i København, da jeg ved, at de ikke kan svare).

oldline

.... Fortsættes.

Kapitel 12
Berømte Svindlere
Frederik Christian Gleiss
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 13
Danske Brevtakster
til København
1753-1851
Kapitel 14
Brevtakster Hertugdømmerne,
Hamborg, Lübeck 1753-1851
til København
Kapitel 15
Brevtakster Norge
1753-1851
til København
Kapitel 16
"Alle" Klasselotteriets
Bancobreve & Kollektører
udenfor København
Kapitel 17
Klasselotteri-Kollektørernes
Segl 1753-1830
- i alfabetisk by-orden
Kapitel 18
Resume
Reglerne for taksering
af Bancobreve 1753-1830
Kapitel 01
Forord
Klasselotteriets
Bancobreve
Kapitel 02
Pengeforsendelser
1625-1753
Kapitel 03
Pengeforsendelser
1757-1788
Kapitel 04
Pengeforsendelser
1788-1795
Kapitel 05
Klasselotteriet 1753
Jonas Baltzersen Collin
Kapitel 06
Inspektører -
Direktører 1753-2012
Kapitel 07
Inspektør
Johan Frederik Baumgarten
Kapitel 08
Insp. Niels Collin og
Peter Friderich Deichmann
Kapitel 09
Inspektør
Simon Lauritz Bie
Kapitel 10
Inspektør
Hans Jacob von Scheel
Kapitel 11
Carl Ludvig Kirstein
Casper Herman v. Heinen
Johan Christian Riise
01.02.2012.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional