Mønt-, Jeton- og Medaljebreve - Kapitel IV:

Post Danmarks og Den Danske Mønts Møntbrev m. (lidt) m.!

© 2013 - Toke Nørby

oldline

Hjejlen - Mønt og frimærke - First Issue First Day - PNC
08.06.2011 udsendte den danske Nationalbank en ny 20-kronemønt med Hjejlen som motiv. Mønten blev udsendt i et oplag på 700.000 stk., som blev sat i almindeligt omløb.

Hjejlen er verdens ældste originale kulfyrede hjuldamper i drift. Skibet, der skulle bruges til at anspore den begyndende turisme til Himmelbjerget, blev bygget i København i 1861 og havde således 150-års jubilæum i 2011. Hjejlen er i dag (2011) én ud af Hjejle Selskabets ni både, som sejler på Silkeborg-søerne.
    Der findes ældre hjuldampere end Hjejlen, men enten kan de ikke sejle, eller også er de ombygget til ukendelighed. Hjejlen kan derfor med rette betragtes som verdens ældste originale hjuldamper i drift., og det fortjener anerkendelse, sagde Lene Reipuert, nu tidligere chef for Post Danmark Frimærker, da Hjejlen-frimærket blev udgivet.

Motivet på den nye skibsmønt er udarbejdet af medaljøren på Den Kgl. Mønt, Henrik Wiberg, der også udarbejdede motivet til skibsmønten med Kongeskibet Dannebrog.

oldline

Post Danmark og Den Kgl. Mønt
fremstillede i forening (man delte udgifter og indtægter, oplyste Gerda Klinge-Christensen, Post Danmark, Frimærker) hvad man må kalde Danmarks første officielle møntbrev, og som omfattede det nye frimærke og den nye 20-kronemønt. På møntbrevet ses Hjejlen-frimærket i værdien 8,00 kr., hvor takningen leder tanken hen på damperens skovlhjul. Bemærk også postvæsenets førstedagsstempel, hvor man har benyttet Silkeborg som bynavn i FDC-stemplet. Det er første gang, at Silkeborg er benyttet som officiel FDC-stempel. På møntbrevet ses også den 20 kroners mønt Den kongelige Mønt udgav med Hjejlen som motiv. Det er også første gang, at postvæsenet udgiver et møntbrev, hvor frimærket og mønten behandler samme motiv, her Hjejlen.

Hjejlen Hjejlen
Det første officielle danske møntbrev: Oplag 3.500 stk.

Account Manager, Gerda Klinge-Christensen, Post Danmark A/S
oplyser, at der blev fremstillet 3.500 stk. Hjejlen møntbreve, der blev fordelt med halvdelen af oplaget til Den Kgl. Mønt og den anden halvdel til Post Danmark A/S. Hun oplyser, at Post Danmark ikke fik udsolgt af deres del, og det kan ses af Den Kgl. Mønts hjemmeside, at man stadig kan købe Hjejlen-møntbrevet hos dem, så de har heller ikke udsolgt (august 2013).

Post Danmark solgte Hjejlen-møntbrevet for 99 kr. - og sendte det vederlagsfrit som rekommanderet brev (der var jo penge i brevet!). Hun oplyser også, at der var ikke indblandet velgørenhed i salget af møntbrevet.

Høje forsendelsesomkostninger hos Den Kgl. Mønt!
I modsætning til Post Danmark kunne man på Den Kgl. Mønts hjemmeside finde, at prisen for et Hjejlen-møntbrev også var 99 kr., men at forsendelsesomkostningen her var 100 kr.! Temmelig hårrejsende, men brevet med denne 20-krone mønt skulle sendes rekommanderet, og Den Kgl. Mønt havde åbenbart ikke mulighed for at sende brevet for deres egen regning.

Jeg kunne med min bedste vilje ikke forestille mig, at Den Kgl. Mønt havde solgt et eneste møntbrev, der skulle sendes med posten, så jeg kontaktede Den Kgl. Mønt (06.08.2013, kl. 10.45) og talte med en venlig dame, der bedyrede, at Den Kgl. Mønt skam havde solgt mange enkelte kuverter til en totalpris af 99 kr. + 100 kr. i porto! Da jeg fortalte, at Post Danmark havde betalt forsendelsen (fremsendt som rekommanderet postsag), troede hun ikke på mig. Det behøvede hun jo heller ikke, men jeg kunne kun foreslå hende at undersøge sagen, hvis hun ville. Hun syntes, at det var unfair konkurrence fra Post Danmarks side, men jeg synes bedre om Post Danmarks pris end om Den Kgl. Mønts pris for et sådant møntbrev.

oldline

Sluttelig til en helt, helt atypisk type "møntbreve"!
Min gode, desværre for nogen tid siden hedengangne ven, postmester Henning Vraa Andersen (26.12.1927-17.11.2009, se DDPE) havde altid øjnene med sig og spottede i ny og næ mangen en underlig skrivelse med relation til postvæsenet. Da han vidste, at jeg altid interesserede mig for det atypiske, forærede han mig for mange år siden de herunder viste to portoregninger for underfrankerede breve, hvor der var påtapet mønter til delvis betaling af portoregningen! (Foræringen blev på vanlig vis modsvaret af et par pilsenere i vores frimærkeklub).

Jeg husker, at han oplyste mig om, at når man blev udsat for sådanne afregninger, foretog man sig ikke noget overfor afsenderne, men førte blot til regnskab, at portoregningerne var behørigt betalte. Hvordan man klarede bogføringen af de påtapede mønter, fortaber sig i det uvisse.

Portoregning
Portoregning fra 11.08.1988.

Det fremgår af teksten på portoregningen, at "For brevforsendelser, der ikke er tilstrækkeligt frankeret, opkræves manglende porto + 2 kr.", hvilket vil sige, at forsendelsen var underfrankeret med 310 - 200 = 110 øre. Iflg. Tolbøls takstfortegnelserne 1851-2008, kan der på tidspunktet for udstedelsen af portoregningen så enten være tale om:

  1. Et brev af 2. vægtklasse 20-100 g til 410 øre, men som kun var frankeret som et 1. vægtklasses brev til 300 øre - forskel 110 øre + 200 øre i gebyr, i alt 310 øre. Eller:
  2. En 2. vægtklasses tryksag til 380 øre, men som kun var frankeret som en 1. vægtklasses tryksag til 270 øre - også en forskel på 110 øre plus gebyr 200 øre, i alt 310 øre.

Efterportoen er atypisk betalt med et 3 kr.s frimærke samt to stk. aluminiuns 5-ører, i alt 3,10 kr.!


Portoregning Portoregning
Portoregning fra 02.06.1992 for en ufrankeret 2. vægtklasses forsendelse 20-100 g, der i perioden 15.01.1990-14.06.1992 kostede 475 øre.
Efterportoen samt gebyr er betalt med frimærker for 14,55 kr. + en 25-øres mønt, der er tapet på regningen, i alt 14,80 kr. Der er således betalt 5 øre for meget!

Møntregninger?
De to viste regninger, der delvist er frigjort med mønter, hører næppe under den almindelige opfattelse af begrebet møntbreve, men de indgår nu som fuldgyldige objekter i min lille samling af mønt-, jeton og medaljebreve.

Breve med mønter til frigørelse porto
Thorvald Halhjær har været så venlig at låne mig nedenstående brev, hvor portoen er blevet opfrankeret med en alm. 10-øre.

TH
1. vægtklasses brev 01.07.1972-14.06.1974, takst 70 øre. Frigjort med frimærke og 10 øres mønt.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thorvald Halkjær, Skanderborg).

Billede fra oldline

Sluttelig et meget specielt "reklamemøntbrev"
Her er et uddrag af Frimærketidsskriftet "Skilling", som i sin tid blev udgivet af Jan Bendix. Han bragte i Skilling nr. 142/februar 1986 denne historie:

Penge i tryksager - så det kan ses!
For nogen tid siden blev der lavet et forsøg inden for det danske postvæsen. Det var Forlaget "Det Bedste", som fik foretaget forsøget. Det danske postvæsens Kundetjeneste gav Forlaget Det Bedste tilladelse til at indlægge en 25 øre i en tryksagskuvert i forbindelse med en større udsendelse af tryksager. Der blev udsendt ca. 200.000 tryksager, hvoraf de 20.000 havde den omtalte 25 øre indlagt. Mønten var klæbet fast på et stykke pap, så den blev siddende under den ekstra rude i kuverten. Meningen var, at modtageren med det samme skulle få øje på mønten, og dermed blive interesseret i, hvad der ellers var inde i brevet.

TH
Tryksag med 25 øre synlig indlagt efter postvæsenets tilladelse.

I forbindelse med postvæsenets tilladelse, var det en betingelse, at "Det Bedste" ikke ville gøre erstatningskrav over for P&T, hvis nogle af brevene med 25 ørerne blev væk.

Forsøget var en succes, og i januar 1986 blev der udsendt en ny og meget større portion tryksager med indlagte 25 ører, men det fik åbenbart et efterspil, idet dagbladet Politiken bragte et indlæg desangående:

Forlag har sendt 160.000 ulovlige breve
Det er ulovligt at sende penge med almindelig post, også selv om det kun drejer sig om en bagatel af en 25 øre. Det har forlaget Det Bedste fra Readers Digest måttet sande efter et reklamefremstød, hvor 160.000 breve er blevet sendt ud forsynet med en 25-øre i en lille rude. Mønten skulle angiveligt lokke modtageren til at åbne brevet.

Ifølge loven skal pengepost sendes anbefalet, og opdager P&T, at der alligevel er penge i et almindeligt brev, straffes afsenderen med bøde (sic): Taksten for et anbefalet brev, 27 kroner, og et gebyr på 10 kroner. Derfor har P&T i princippet krav på over seks millioner kroner i bøde fra Det Bedste for de 160.000 breve.

Hos Det Bedste troede man, at man havde fået dispensation fra loven af postvæsenet, men det benægtes af Generaldirektoratet for P&T. Kilder i P&T oplyser dog til Politiken torsdag, at fejlen nok er postvæsenets egen, og at forlaget derfor vil slippe for yderligere tiltale.

Billede fra oldline

Bakers danske møntbreve
blev, som det fremgår af Kaptel II, samlet i USA efter at kuverterne var stemplet og mønterne købt og hjembragt. Det er oplagt, at ingen af de møntbreve blev færdiglavet i Danmark, og man må antage, at ingen - absolut ingen af de danske Baker-møntbreve, ej heller blev postsendt, så det danske postvæsen har ikke fået nogen bid af nogen kage i form at anbefalingsgebyr og strafporto - som de prøvede på ved Det Bedstes breve, der er vist herover.

Billede fra oldline

Tak for oplysninger til
Account Manager Gerda Klinge-Christensen, Post Danmark A/S Frimærker; til Thorvald Halkjær, Skanderborg, for lån af et par specielle objekter - samt til Jan Bendix, Frederikssund.

Billede fra oldline

Efterskrift
Det var så min historie om danske Mønt-, Jeton- og Medaljebreve. Jeg håber, at du, kære læser, er blevet mere vidende om emnet - jeg er i hvert fald af at skrive disse breves mærkelige historie.

SLUT!

Billede fra oldline

Kapitel I
99 Company
John Miles Baker:
Møntbrevets opfinder
Kapitel II
Werner Jørgensens
Mønt- og Jeton-breve fra 1974
Kapitel III
International Society of Postmasters
ISP / AIRP
Kapitel IV
Forenede Nationers
og Franklin Mints danske møntbreve
Kapitel V
Post Danmarks og Den Kgl. Mønts
officielle møntbrev.
Portoregning med mønt - m.m.
20.02.2019


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional