Mønt-, Jeton- og Medaljebreve - Kapitel IV:

Forenede Nationers og Franklin Mints Danske Medalje- og Møntbreve

© 2013 - Toke Nørby

oldline

FN De Forenede Nationer - FN eller UN
blev grundlagt efter anden verdenskrig den 24. oktober 1945. Her forpligtede 51 lande (bl.a. Danmark) sig til at samarbejde internationalt om at bevare verdensfreden. I dag er FN fortsat verdens primære mellemstatslige samarbejdsorganisation. Med 193 medlemslande (i 2013) er næsten alle verdens nationer i dag medlem. Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå nogensinde igen. Menneskerettighederne er blevet formuleret i FN.

oldline

Forenede Nationer / Franklin Mint - Medaljebreve
I anledning af FNs 30 års jubilæum i 1975 udgav FN i 1976 i samarbejde med Franklin Mint en "officiel medaljesamling" hvor hver medalje var "til ære for et af Forenede Nationers (i 1975) 144 medlemslande". (I 2013 er der 193 medlemslande i FN).

Medaljerne blev udgivet i erindringskuverter med frimærke og poststempel fra de respektive lande - alle kuverter var ens, men selvfølgelig med forskellige frimærker og varierende og individuel tekst, der vedrørte de enkelte lande. Medaljebrevene kunne kun forudbestiles inden 15.05.1976, men jeg ved ikke hvor stort oplaget var på disse medaljebreve. Medaljerne vejer ca. 12,85 g 925/1000 sølv pr. stk. = 11,88 gram rent sølv.

Abonnementsprisen i 1975 er også ukendt for mig, men 26.05.2013 opnåede et sæt på 145 sådanne møntbreve hos auktionsfirmaet Bruun-Rasmussen hammerslag på 5,500 kr. - 37 år efter udgivelsen (Auktionsnummer 1321/5250) = 6.875 kr. inkl. auktionsomkostninger ca. 47 kr. pr. kuvert. (De indbragte således sælgeren ca. 4,400 kr. eller ca. 30 kr. pr. stk.).

Få måneder senere, nemlig 07.07.2013, blev der igen solgt et sæt, men med lidt færre kuverter: "ca. 140 stk. møntbreve med sølvmedaljer " (auktionsnummer 1327/5319), men nu for hammerslag 3,200 kr., i alt 4,000 kr. inkl. auktionsomkostninger, altså en pris på ca. 28 kr. pr. kuvert. (De indbragte således sælgeren ca. 2500 kr. eller 18 kr. pr. stk.).

Ser man på sølvprisen, ses, at denne pr. 27.07.2013 var ca. 3,6 kr. pr. gram rent sølv, hvorfor en medalje på 11,88 gram rent sølv ville indbringe ca. 42 kr. Hvilket igen ville sige, at 140 medaljer ville indbringe godt 5.980 kr. Lidt tankevækkende - ikke sandt?

oldline

"Et strengt begrænset oplag"
Tilbage til bestillingen af FN-mønbrevene i 1975. De kunne kun erhverves gennem Franklin Mint A/S, og sidste frist for bestilling var 15.05.1976, og der kunne kun bestilles én samling pr. abonnent. Hvor mange sæt, der blev bestilt, ved jeg ikke. (Det lyder lidt usandsynligt, at en samler skulle finde på købe mere end et sæt af disse medaljekuverter, men man ved aldrig med de samlere ;-)

Folderen, som blev udsendt som salgsfremstød, sagde bl.a.: "Som et højdepunkt i 30 års jubilæet viser Forenede Nationer nu hver og en af de 144 medlemsnationer den ære at udgive en speciel samling Erindringsmedaljer i massivt Sterling Sølv. Udgivelsen bliver den første officielle medaljesamling, som nogen sinde har hyldet samtlige Forenede Nationers medlemslande. Erindringskuverterne med deres indhold fremsendes i beskyttende emballage og ledsages af trykte interessante beretninger fra det pågældende lands historie og traditioner. Til opbevarelse af kuverterne leveres et samlerskrin.
    For samtlige lande udvælges frimærkerne til Erindringskuverten ikke blot af æstetiske årsager, men tillige fordi de har et motiv, der supplerer motivet på landets medalje.

Man gjorde måske en undtagelse med Danmark, idet man anvendte et dagligseriefrimærke med Dr. Margrethe II, 100 øre blå?).

Der fremstilles kun et eneste, strengt begrænset oplag af Medaljerne fra Verdens Nationer i massivt Sterling Sølv og medaljepræg (Man kunne vel næppe vide på forhånd, hvor begrænset oplaget ville blive?). Hver medalje præges individuelt med særlige håndskårede stempler for at opnå den rette kontrast mellem det matterede relief-motiv og den krystalblanke baggrund - det umiskendelige udtryk for medaljeprægets kvalitet, prægekunstens absolutte kulmination.

oldline

Den danske medaljekuvert
Enkelte kuverter fra denne omtalte serie på 144/145 medaljebreve ses til tider udbudt til salg, og jeg har erhvervet denne, der er udgivet til Danmarks "ære":

FN-DK

FN-DK

oldline

Firmaet Franklin Mint
har i 1983 udsendt et dansk møntbrev, men jeg har desværre ingen baggrundsoplysninger om dette brev. Min gode USA-forbindelse Walter A. Richie har dog oplyst mig, at Franklin Mint udsendte hele 20.758 stk. af denne PNC med en dansk 5 øre fra 1977, men har kuverten anført "A Limited Edition (!) Honoring the Coin Issuing Countries of the World":

FN-DK

FN-DK
Franklin Mint PNC med en 5 øre 1977, stemplet 04.07.1983.
Dr. Margrethe 130 øre rød-frimærket udkom 09.04.1979.

oldline

Tak for hjælp og oplysninger til
Walter A Ritchie, USA.

Billede fra oldline

.... Fortsættes.

Kapitel V
Post Danmarks og Den Kgl. Mønts
officielle møntbrev.
Portoregning med mønt - m.m.
Kapitel I
99 Company
John Miles Baker:
Møntbrevets opfinder
Kapitel II
Werner Jørgensens
Mønt- og Jeton-breve fra 1974
Kapitel III
International Society of Postmasters
ISP / AIRP
Kapitel IV
Forenede Nationers
og Franklin Mints danske møntbreve
01.08.2013


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional