Mønt-, Jeton- og Medaljebreve - Kapitel II:

Værktøjsmager Alf Werner Ingeman Rask-Jørgensen
og hans specielle danske "mønt- og jetonbreve" fra 1974

© 2013-2017 - Toke Nørby

oldline

"W.J. mønt- og jetonbrevet" - et atypisk og "unikt" dansk "mønt- og jetonbrev"
I april 2006 blev den herunder viste "metalskive" (jeton / token / medalje - om disse begreber, se senere) udbudt til salg på en dansk internetauktion. Jeg må indrømme, at jeg aldrig før havde stiftet bekendtskab med noget lignende, så min nysgerrighed efter at finde ud af, hvorfor der var præget en sådan skive med et dansk poststempel som motiv, bød mig at erhverve den - hvad jeg så gjorde. (Den kostede mig 180 kr. inkl. forsendelse).

fdc
Sølvmærket - lødighed 925/1000 sterling sølv - vejer præcis 9 g,
hvilket vil sige at der er 8,325 gram rent sølv i den.

Det var forbavsende, at der var fremstillet en sådan sølvskive, da der på dens avers er afbildning af det specielle særstempel til førstedagkuverterne med Dr. Margrethe-mærkerne fra 1974, og på dens revers en engelsk tekst om antallet af et eller andet med skiver af slagsen, producent-initialer og skivens lødighed. Det var - i første omgang - også forbavsende, at denne sølvskives eksistens var forbigået min og sikkert også mange andre filatelisters opmærksomhed.

Det danske Post- og Telegrafvæsen har ikke medvirket ved fremstillingen
Det var nærliggende at spørge daværende leder af Post- & Telegrafvæsens frimærkeafdeling Lis Birkedal, om brugen af tegningen af førstedagsstemplet var sket med postvæsenets velsignelse, men det afviste hun blankt. Hun kendte intet til den lille sølvskive - og oplyste endvidere, at den, der havde ladet den fremstille, ikke havde ansøgt postvæsenet om tilladelse til at anvende tegningen af førstedagsstemplet til dette formål - og - hvis vedkommende havde ansøgt, havde svaret været "nej". Heller ej det danske postmuseum (vores ellers alvidende postinspektør Erik Arly Jensen) kendte til sølvskivens eksistens.

oldline

Vagn Jensen (19.12.1944-23.12.2011) / Jørgen Sømod (24.05.1944-26.10.2012)plexiglas
Jeg fik ikke gjort noget ved eftersøgningen af den kreative sjæl med initialerne "W.J." før i efteråret 2010, hvor jeg, som et skud i tågen, spurgte vores stempelekspert Vagn Jensen, og blev anbefalet at spørge den navnkundige numismatiker Jørgen Sømod. Vagn sagde nemlig: "Hvis ikke Jørgen ved hvad det er, så eksisterer den ikke!".

Bent JensenMen det gjorde Jørgen Sømod. Da jeg få dage efter spurgte ham om denne "Poststempel-token", vidste han, hvad jeg talte om og svarede:
   "Det er ikke en token. Token betyder "bevis for et beløb eller en ydelse". Kald det en jeton. Nok om det. Det er ganske privat arbejde og blev indlagt i den store misforståelse, der benævnes "møntbreve", hvor der i en førstedagskuvert synligt er indlagt en mønt.
   Jeg tror nok, at jeg har originalmodellen til forsiden liggende - og stemplerne er i så fald skåret af medaillør og gravørmester Bent Jensen
(billedet til venstre). Jeg har ikke undersøgt, hvem W.J. er, men det er nok producenten."

Jørgen Sømod fandt originalmodellen i plexiglas, og sendte mig et skan: Vist her til højre. I dens venstre øverste hjørne ses et svagt "4×", der blot betyder, at modellen er udført i fire gange normalstørrelse, hvilket gør den velegnet til brug i en pantograf, når stemplerne skal "skæres".

Medaillør og gravørmester Bent Egon Jensen
vidste også straks, for hvem han i sin tid havde udført dette arbejde: Werner Jørgensen (som da boede i Gladsakse), men han mente dog at en evt. produktion af mønt- og jetonbreve ikke var kommet rigtig i gang pga. at W.J. havde været syg (det viste sig senere, at W.J. fik en blodprop i hjernen i 1977, og 21.11.1979 fik han en hjerneblødning, som han aldrig kom sig helt efter).

oldline

En efterlysning gav resultat, men dog ikke med det samme
Jeg satte en efterlysning i et i oktober 2010 aktivt forum (gratisforum.dk), på hvilken der - desværre forventeligt - ikke kom nogen umiddelbar reaktion. Men - jeg vidste jo, at søgemaskinernes sultne og umættelige søgerobotter nok skulle registrere mine ønsker, så en eller anden, der mere eller mindre tilfældigt søgte på ord, jeg havde brugt, ramlede ind i min forespørgsel på et senere tidspunkt. Alt, hvad vi skriver på nettet, bliver jo gemt!

gratisforum

Det skete også, men umiddelbart inden, gav min egen fortsatte søgning et resultat, og på en dansk internetauktion købte jeg de herunder to viste mønt-/jetonbreve, hvor betegnelsen for objekterne var "Møntbreve, 1974 Medalje". Beskrivelsen af lottet, der var uden illustrationer, tydede på, at det var det, jeg eftersøgte - jeg indhentede lidt oplysninger, bød på dem og kunne efterfølgende konstatere, at det var de af mig eftersøgte FDCer-med W.J.-jetons!

wj2 wj2
Type WJ2. - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 200 stk.
I dag har jeg kun kendskab til 10-15 stk., idet hovedparten af de specielle sølvjetoner blev omsmeltet i 2017!
wj4 wj4
Type WJ4. - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 50 stk.
I dag har jeg kun kendskab til 3-5 stk., idet denne type ikke nåede at blive færdiggjort af Werner Jørgensen før han døde!
 

Som man kan se, er der tale om førstedagskuverter, fabrikeret af Fritz Neve Aps. i Glambjerg på Fyn og oprindeligt anvendt ved førstedagsafstemplingen af Dr. Margrethe-mærkerne, der udkom 21.02.1974.
    Jeg ville gerne have talt med Fritz Neve (01.04.1916-04.07.1991), som jeg kendte perifert fra min tid som redaktør af Dansk Filatelistisk Tidsskrift (1979-1980), men han omkom 04.07.1991 ved en bilulykke i Bukkerup, jf. oplysning fra Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.
    W.J. må have bestilt ca. 600 førstedagskuverter med de nye Dr. Margrethe-mærker med fire forskellige frankeringer og stemplet på frimærkernes udgivelsesdag 21.02.1974. W.J. udstansede efterfølgende huller i kuverterne, hvori der blev anbragt mønt(er) samt en W.J.-jeton, hvorefter kuverten på bagsiden blev nummereret og "forseglet" af et par frimærker, som senere blev stemplet med Postens Filatelis almindelige dagstempel 31.12.1974.
    Man kan også se, at det ikke var meningen, at W.J.-mønt- og jetonbrevene skulle sendes med postvæsenet: Der er overhovedet ikke plads til at skrive modtagernavn og -adresse på kuverterne.

oldline

"Loppemarkeds-jægeren" Jens-Jørgen Sumborg
Som nævnt bliver alt, hvad der skrives i diverse fora på internettet, arkiveret af søgemaskinerne, og præcis et år efter, at jeg havde købt de to mønt-jeton-breve, fik jeg i oktober 2011 en email fra en venlig samler, som betegnede sig selv som lidt af en "loppemarkeds-rotte".
    Ligesom Ole Steen Jaccobsen og jeg i gamle dage, når jeg var på besøg hos Ole Steen, gennempløjede flere loppemarkeder på en weekend og ofte fandt en postal godbid, jagtede Sumborg ting og sager på diverse loppemarkeder i København.
    Han havde, af en kvindelig standholder på et loppemarked i oktober 2011, købt et par "mønt-jeton-breve" med denne også for ham ukendte jeton. Han havde efterfølgende ledt på internettet ved hjælp af en af de store søgemaskiner, og fandt mit indlæg fra gratisforum.dk fra året før. Han skrev til mig for at få nærmere oplysning, og oplyste samtidig: "Det er åbenbart en W.J., der har lavet brevene - ikke postens filateli. Han har lavet 4 typer, der alle er nummererede og med frimærker, mønter og sølvtegn/sølvmærke."

Som det ses, kaldte Sumborg sølvskiven for sølvtegn eller sølvmærke, og det må være på sin plads her at give en oversigt over de betegnelser, som numismatikerne bruger for slige sager:

Numismatiske begreber: Medalje, Token, Jeton
På siden E-Sylum: bind 3, nummer 31, 30. juli, 2000, artikel 6, giver Serge Pelletier, en forklaring på begreberne Medalje, Token og Jeton:

MEDALJE: CoinNews (UK) definerer begrebet i deres 2000 Årbog som "et stykke metal, der kan bæres, eller gives som en præmie. Medaljer daterer sig fra det 16. og 17. århundrede, men blev generelt ikke tildelt personer fra alle samfundsgrupper - indtil det 19. århundrede. Erindringsmedaljer kan spore deres oprindelse tilbage til romertiden, men i deres nuværende form er de fra den italienske renæssance, hvor der var mode for stor diameter for støbte portrætmedaljer.
    CoinNews angiver endvidere, at en "Medalet" er en lille medalje af en diameter på 25 mm eller mindre, og en "medallion" er en stor medalje med diameter på 50 mm eller derover.

JETON: CoinNews anfører, at betegnelsen bruges som et alternativ for en "tæller", oprindeligt brugt af middelalderlige revisorer. I "International Encyclopaedic Dictionary of Numismatics" af R. Scott Carlton, anføres, at det blot er den franske oversættelse af "token", men i Michel Galéazzis "Lexique numismatique" anføres, at der er tre typer af franske jetons: "jetons de Compte" (normalt omtalt som jetons eller "counters" på engelsk), "jetons de circonstance ou à tema" (ville mere passende oversættes som en medalje) og "jetons-Valeurs" (mere passende oversat som token).

TOKEN: CoinNews: "Enhver enhed, hvis nominelle værdi er større end dens værdi af det materiale, den er lavet af". Således kan de fleste mønter udstedt siden 1964 betragtes i dette lys, men for en numismatiker gælder udtrykket mere for fx poletter til sporvogne, automater, telefoner, parkometre m.m.

Definitionen på en "jeton" er således ikke entydig, men Jørgen Sømod havde en kort definition: "En jeton er en lille medalje, og en reklamebrik er en jeton. En token anvendes til en eller anden form for betaling". (En uofficiel enhed med en pålydende værdi, eller, som der kan stå på nogle, med en "god for" værdi).

Jeg har også spurgt formanden for Dansk Numismatisk Forening), Preben Nielsen om hans syn på begreberne, og han svarede:

"Jeg er selv meget i tvivl om Werner Jørgensens "metaltegn" er en medalje eller en jeton. Efter diameteren vil jeg sige medalje, og efter vægten (den vejer præcis 9 g) vil jeg sige jeton. Vilhelm Bergsøe skriver allerede i 1892 i sin fortale til sin bog: "Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891", at der ikke gives nogen holdbar Grænse mellem Begreberne Medaille og Jeton."

Jeg vil derfor holde mig til Sømods og Preben Nielsens betegnelse "jeton". Det kan ikke være helt forkert. Teksten på Werner Jørgensens metalskive anfører fx "With these coins - quantity produced 200 - ", hvilket er en henvisning til antallet af de forskellige typer af møntbreve, som han producerede og ikke til selve sølvjetonen.

oldline

Men hvem var Werner Jørgensen og hvad var baggrunden og hans formål med at lave sådanne mønt- og jeton-breve?
Jeg aftalte med Jens-Jørgen Sumborg, at hvis han igen tog til loppearked og traf den omtalte kvinde, måtte han gerne forsøge at få noget nærmere at vide om W.J.-mønt-jeton-brevene. Allerede i februar 2012 var der loppemarked igen samme sted, hvor Sumborg købte sine mønt- og jeton-breve i oktober 2011, og den kvindelige sælger havde igen stand. Hun havde ikke noget imod, at han formidlede forbindelse mellem mig og hende, og da jeg kort efter skulle til København i andet ærinde, aftalte jeg pr. telefon med hende at aflægge hende et besøg.

oldline

WJAlf Werner Ingeman Rask Jørgensen
Hun fortalte beredvilligt, at hendes afdøde mand, Alf Werner Ingeman Rask Jørgensen (26.07.1922-16.05.1989), var uddannet værktøjsmager og havde sin egen virksomhed, der var etableret 14.03.1945 (i øvrigt samme dag som foreningen "Red Barnet", så den lokale Red Barnet-afdeling skulle have foreslået, at man holdt fælles "sølvbryllup" i 1970!).

AJ

På sine firmakuverter anvendte han "A. Jørgensen" (Alf Jørgensen), men måtte på et tidspunkt skifte dette ud til "W. Jørgensen" i stedet for (- godt at man havde flere fornavne at vælge mellem). Dette skyldtes, at han, da han fremstillede smykker af ædelmetal, ifølge lovgivningen, skulle mærke smykkerne med to stempler - et navnestempel og et holdighedsstempel. Stemplerne er købernes sikkerhed for, at varen lever op til det, den lover.

Han forsøgte i første omgang at registrere navnestemplet "AJ" hos Navnestempelregisteret, men det var ikke ledigt. Derimod var "WJ" blevet ledigt i 1973, så han kunne registrere det:

"1974-1989. A.W. Rask-Jørgensen, Christoffers Alle 81. Tlf. 2986147, 2800 Kgs. Lyngby."

Tilladelsen udløb i 1989 - da han døde.

Da jeg som nævnt i foråret 2013 aflagde hans hustru en visit, havde hun et par æsker med W.J.-mønt-jeton-breve delvist ordnet i sæt af to og tre forskelige kuverter, og som hendes mand midt i 1970erne havde lavet med salg for øje, alle lavet på basis af Fritz Neves førstedagskuverter med Dr. Margrethe II-frimærkerne, der udkom 21.02.1974.
    Desuden havde hun flere af Fritz Neves førstedagskuverter med førstedagsstemplede frimærker, men kun med udstansede huller (beregnet til 10 kr. erindringsmønt udgivet i anledning af tronskiftet Frederik IX til Margrethe II, 14.01.1972) - altså uden mønter og jetons. De var, som de andre kuverter, stemplet med nummer bagpå, så man må påregne, at de indgik i den optegnelse, som W.J. lavede over de kuverter, han havde planlagt at lave.
    Hun fortalte, at det vist nok ikke lykkedes hendes mand at skaffe alle 10 kr. sølv-mønterne. I hvert fald havde hun kun en enkelt W.J.-mønt-jeton-brev med sølv-10 kronen, som hun havde lagt til side. Hun havde solgt nogle stykker, men kunne ikke huske, om hendes mand også havde solgt nogle med sølvmønterne. Han havde dog foræret nogle til venner i deres bekendtskabskreds, sagde hun.

WJ
Kasse med W.J.-mønt-jeton-breve - urørt fra 1977.
WJSeddel, der er indlagt i samtlige
W.J.-mønt-jeton-breve.
 
Det første W.J. P.N.C.over-produkt.
 
Dronning Margrethe den Anden af Danmark blev dronning, da hendes far, Kong Frederik den 9. døde, den 14. januar i året 1972. I denne anledning blev der udgivet en 10 Kr. i sølv.
Den ene side af mønten viser afdøde Kong Frederik den 9. og den anden side viser dronning Margrethe den Anden af Danmark. Da de første frimærker blev udgivet, blev der udgivet en førstedagskuvert med de tre første frimærker visende vores nye dronning. Værdien af frimærkerne var 70 øre, - 80 øre og 1 krone.
På grundlag af den førstedagskuverten, 10 Kr. sølvmømten og mønter, der blev udgivet i år 1974 med år 1973 påtrykt, har W.J. lavet fire forskellige førstedagskonvolutter med mønter. Desuden indeholder hver kuvert en specielt fremstillet sølv-jeton, som på forsiden er en kopi af førstedags poststemplet. Bagsiden fortæller dig, hvor mange eksemplarer der er lavet med de forskellige kombinationen af mønter og frimærker.
Fire kombinationer: 70 øres frimærke - mønter: 5, 10, og 25 øre: 200 kuverter. 80 øres frimærke - mønt 1 kr.: 200 kuverter. 1 kr. frimærke - mønt 5 kr.: 150 kuverter. 70 øres + 80 ørea + 1 kr. frimærker - mønt: 10 kr. sølvmønt: 50 kuverter.

Fire typer af W.J.-mønt- og jetonbreve
Det viste sig, at der var fire forskellige typer af W.J.-mønt- og jetonbreve:

W.J.-type Frankering Dr. Margrethe Mønt(er) Revers-"forsegling" W.J.-jeton. Planlagt Antal Resterende max.
WJ1 70 øre rød 5, 10 og 25 øre 1973 2 × 60 øre orange 200 10-15
WJ2 80 øre grågrøn 1 kr. 1973 2 × 60 øre orange 200 10-15
WJ3 100 øre blå 5 kr. 1973 2 × 60 øre orange 150 10-15
WJ4 70, 80 og 100 øre 10 kr. sølv - 1972 2 × 60 øre orange 50 5-10

Bemærk, at der står "planlagt antal". Det viste sig, at Werner Jørgensen ikke fik produceret det antal forskellige typer, som han oprindeligt havde i tankerne. Derudover blev hovedparten af de små sølvjetons sendt til omsmeltning i 2017.

Ovenfor er vist de to første WJ-mønt- og jetonbreve, som jeg erhvervede: Typerne WJ2 og WJ4. Herunder er vist de to sidste typer:

wj1 wj1
Type WJ1. "Kuvert Nr. 39" - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 200 stk.
I dag har jeg kun kendskab til 10-15 stk., idet hovedparten af de specielle sølvjetoner blev omsmeltet i 2017!
wj3 wj3
Type WJ3. "Kuvert Nr. 39" - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 150 stk.
I dag har jeg kun kendsab til 10-15 stk., idet hovedparten af de specielle sølvjetoner blev omsmeltet i 2017!

Som det fremgår af mønterne, er der tale om mønter af årgang 1973 og ikke af årgang 1974, som jeg ville have forventet, når afstemplingen af kuverterne var 21.02.1974 (tronskifte-sølvmønten var dog fra 1972). Det var der en forklaring på. Formanden for Dansk Numismatisk Forening, Preben Nielsen oplyste, at der i MØNTsamlernyt fra december 1973 var skrevet følgende:

"Margrethe-mønterne blev endelig godkendt ved en forordning af 12. november [1973] underskrevet af dronning Margrethe. 10-ørerne blev umiddelbart efter sat i cirkulation, og 5 ørerne kan snart ventes. De næste nye mønter bliver 25-ørerne, Derimod varer det endnu nogen tid, før 1- og 5 kronerne kommer i omløb, og der kan ikke siges noget om, hvornår de samlede sæt kan foreligge. Det bliver dog ikke i år". - altså ikke i 1973, men de sidste 1973-mønter udkom i sidste halvdel af 1974.

Det betyder således, at W.J. måtte beslutte sig for at bruge 1973-mønterne efterhånden som de udkom. Han ønskede åbenbart ikke at vente til 1974-mønterne udkom i efteråret 1974 og foråret 1975. For derfor at fabrikere mønt- og jetonbrevene i 1974, fandt han på at forsegle brevene med to stk. 60-øres frimærker på bagsiden og lade Postens Filateli stemple dem 31.12.1974 - på 1974-årets sidste dag.

PF PF
Dansk Filatelistisk Tidsskrift bragte i nr. 4/1974, s. 130, en meddelelse fra
P&T, at "førstedags-afstemplinger" ville strække sig over mange dage!
Brevet her tyder dog på, at alle WJ-mønt-jetonbrevene først blev afstemplet
hos Postens Filateli i 1975, og ikke 31.12.1974, som stemplerne bagpå antyder.

En "Anker"
I øvrigt blev den lille kobberplatterede jernfemøre, der blev præget i årene 1973-1988 og som indgår i WJ1-brevene, i folkemunde kaldt for "En Anker" efter daværende statsminister Anker Jørgensen, idet "de begge var små, røde (socialdemokrat) og intet værd!"

oldline

De ubrugte hullede kuverter
Werner Jørgensen fik ikke sin produktion færdiggjort i 1974 og nogle kuverter lå blandt de øvrige, men blot med udstansede huller til mønterne. De ufærdige kuverter var alle af type WJ4 og en enkelt fejludstanset kuvert:

wj4 wj4
Type WJ4. Der var 15 stk. ubrugte, men nummererede type WJ4-kuverter, der antages at høre med til de planlagte 50 stk.
 
wj-fejl wj-fejl
Type WJ-fejl. "Kuvert Nr. 149" - Her er tydeligvis lavet to ens huller ved en fejl.
 

Vi ved således, at Werner Jørgensen ikke fik lavet sit planlagte antal WJ-breve, så det antal, der var planlagt som det producerede for hver type, er det maksimalt forekommende.

oldline

Hvorfor havde Werner Jørgensen lavet dem? og hvad havde inspireret ham?
W.J. havde i 1973 været på besøg hos sin bror Georg Rask Jørgensen i USA - (så vidt vides død i Santa Ana, USA, 07.02.2013 i en alder af 86 år - efter en søgning på nettet med ordene "George Rask Jorgensen obituary"). Her havde W.J. tydeligvis stiftet bekendtskab med opfinderen af møntbrevet, John Miles Bakers virksomhed "99 Company" og var blevet inspireret til at lave sine egne - og lidt specielle - mønt- og jetonbreve. W.J. havde også tegnet et eller flere abonnementer på Bakers produkter og bl.a. et jeton-brev med et førstdagsstemplet Kennedy-mærke og et sølvfrimærke - som selve frimærket:

Selv om det i 1973 var 10 år siden, at Kennedy var blevet myrdet, blev W.J. dybt fascineret af John Miles Bakers virksomhed "99 Company"

JFK
Werner Jørgensens i Amerika indkøbte jeton-brev.

oldline

De ubesvarede spørgsmål
Eet er, at W.J. havde ladet sig inspirere af John Miles Bakers virksomhed til at påbegynde fremstillingen af sine WJ-mønt- og jetonbreve efter Bakers mønster, men et andet er, hvordan han havde fået ideen til at lade førstedagsstemplet præge som en sterling-sølvjeton, men det fortaber sig i det uvisse.
    Han vidste med sikkerhed, at hans mønt-jeton-breve var lavet lidt post festum - da nogle af 1973-mønterne først udkom i 1974 - efter frimærkernes udgivelsesdag, men det var måske også derfor, at han havde fået Postens Filateli til at stemple kuverterne på bagsiden med deres normale filatelistempel indstillet til 31.12.1974. Han kan ikke svare, da han ikke er iblandt os mere, og hans hustru har ikke svarene, så hvem ved?
    Ydermere lader det til, at han ikke nåede at sælge ret mange af sine breve før han blev syg i 1977, og måske opdagede han, at der ikke var købere til møntbreve i Danmark ikke var så mange som i USA.

Hans hustru var i øvrigt ret skeptisk og mistroisk, da jeg - lidt udiplomatisk - forklarede, at man i de frimærkekredse, jeg kom i, ønskede, at de filatelistiske objekter havde opfyldt et regulært postalt formål, og at vi derfor ikke betragtede disse W.J.-mønt-jeton-breve som ret meget andet end en metode til at tjene penge - med mønter og frimærker som udgangspunkt. Det meget atypiske ved W.J.-mønt-jeton-brevene var naturligvis den gedigne sterling-sølvjeton med førstedagsstempel-motivet.
    Jeg kunne selvfølgelig se, at det var svært for hende at forstå mit syn på den slags, og spurgte mig ganske logisk, hvorfor søren jeg så tog en tur til København for at købe et par W.J.-mønt-jeton-breve af hende! :-)
    "Jo", svarede jeg. "Det er fordi din mand har brugt et førstedagsstempel som motiv til sølv-jetonen, og da han ikke inden havde indhentet tilladelse, vil jeg gerne skrive historien om hans specielle mønt- og jetonbreve".

Jeg havde det lidt på samme måde, som når bjergbestigere bliver spurgt, hvorfor de vil bestige Mount Everest: "Det er fordi, det er der!" På samme måde er min interesse for lige netop disse atypiske W.J.-mønt- og jeton-breve: "Fordi de er der! - og fordi de er atypiske pga. sølvjetonen med førstedagsstemplet."

Hun forlangte efter min mening lidt for meget for kuverterne, men jeg ville kun give, så jeg med rimelig sikkerhed kunne sælge sølvet og veksle mønterne i banken. Så vi landede på et beløb, som både hun og jeg var utilfreds med, men hvor jeg kunne holde skindet på næsen :-)

Efter at have solgt nogle få stykker besluttede jeg mig for at splitte de resterende møntbreve ad og sælge, hvad der sælges kunne. Jeg har så min egen samling af WJ-møntbreve samt nogle få ekstra, som jeg kan sælge, hvis jeg har lyst.

oldline

Tak for hjælp og oplysninger til
Lis Birkedal, Vagn Jensen (†), Jørgen Sømod (†), Bent Egon Jensen, Jens-Jørgen Sumborg, Preben Nielsen (formand for Dansk Numismatisk Forening) samt Anita Jørgensen (Werner Jørgensens enke).

Billede fra oldline

SALG af Werner Jørgensens Mønt- og Jetonbreve
Af Werner Jørgensens enke har jeg fået tilladelse til at sælge nogle af de WJ-Mønt- og Jetonbreve, som han i 1977 - efter at have fået en blodprop i hjernen - efterlod til sin hustru.

Du har en lille mulighed for at erhverve en kuvert med denne 9 gram sterlingsølv-jeton, som kendetegner Werner Jørgensens breve og som han aldrig fik postvæsenets tilladelse til at fremstille.

Af de fire typer mønt- og jetonbreve, Werner Jørgensen fremstillede, er der mulighed for at erhverve en af de tre, idet den sidste type aldrig blev lavet færdig og kun et fåtal blev solgt i 1977 - så den må betragtes som værende udsolgt.

SALG af Werner Jørgensens Mønt- og Jetonbreve.

.... Fortsættes.

Kapitel III
International Society of Postmasters
ISP / AIRP
Kapitel IV
Forenede Nationers
og Franklin Mints danske møntbreve
Kapitel V
Post Danmarks og Den Kgl. Mønts
officielle møntbrev.
Portoregning med mønt - m.m.
Kapitel I
99 Company
John Miles Baker:
Møntbrevets opfinder
Kapitel II
Werner Jørgensens
Mønt- og Jeton-breve fra 1974
12.08.2013


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional