Mønt-, Jeton- og Medaljebreve - Kaptel III

Association Internationale des Receveurs de la Poste - AIRP
International Society of Postmasters - ISP

© 2013- Toke Nørby

oldline

"International Society of Postmasters"
Mange har set såkaldte medaljebreve, der er blevet udstedt af en sammenslutning, der kalder sig "International Society of Postmasters - ISP". Deres breve er ofte fejlagtigt benævnt møntbreve, selv om det ikke er mønter, men medaljer, der er indlagt synligt i brevene.

Jeg besluttede mig for en nærmere undersøgelse af dette foretagene, da jeg erfarede, at det også havde fremstillet "møntbreve" med medaljer og danske frimærker. Da jeg i sidst i februar 2005 så, at der var sat et sæt på 36 forskellige "Numisbriefe -Slg., International Society of Postmasters" til salg på eBay, bød jeg og vandt auktionen. Hammerslag 76 Euro + porto 18 Euro, i alt 94 Euro = ca. 700 kr.

ISP 36 medalsIfølge auktionsbeskrivelsen drejede det sig om en trerings ringordner med bl.a. (mindst) to breve med danske frimærker og de for ISP karakteristiske sølvmedaljer (vægt 1 oz (28,35 g) lavet af 925/1000 sterlingsølv), og som jeg ikke tidligere havde haft kendskab til. Det ene medaljebrev var det herunder viste HAFNIA 76-medaljebrev, og jeg spurgte "i øst og i vest" hvem, der herhjemme havde medvirket ved fabrikationen af disse "danske" medaljebreve. (De bliver beskrevet senere her på siden).

hafnia76

Jeg var også lidt interesseret af en anden årsag, da jeg selv var involveret i verdensudstillingen HAFNA 76 (20.-29.08.1976) i København, og i begyndelsen af 1976 tog rundt og holdt propagandaforedrag om udstillingen før den løb af stabelen. Mærkeligt nok kendte ingen af de personer, som jeg vidste havde været involveret i HAFNIA 76, noget til disse ISP-medaljebreve - ikke engang generalsekretæren for udstillingen, Henrik Eis (28.12.1943-30.06.2010), der ellers havde et ganske vågent øje med ALT, hvad der skete i forbindelse med udstillingen. Ej heller vores ellers alvidende postinspektør Erik Arly Jensen fra postmuseet havde, før jeg viste ham ovenstående medaljebrev, set tilsvarende før - og det på trods af, at det senere har vist sig, at der skulle være fremstillet hele 8.332 eksemplarer (jf. Paul Owen's ISP Catalogue, se senere) af dette brev med medalje.

Nu ved vi fra historien om John Miles Bakers møntbreve (som omtalt i Kapitel II), at de enkelte dele af sådanne breve blev lavet hver for sig og først siden samlet til en enhed og solgt til interesserede. Det måtte således betyde, at de 8332 breve med Otto Bache-frimærket, sammen med ALLE de andre breve med anmodning om førstedagsafstempling af dette frimærke, var blevet stemplet hos det danske postvæsen med det specielle førstedagsstempel og at brevene derefter blev sendt retur til endelig samling med medaljerne. Det er oplagt, at det er derfor, at ingen havde skænket brevene eller hvad der evt. stod på dem, da de blev afstemplet, en tanke.
    Desuden er det vel meget sandsynligt, at brevene på afstemplingstidspunktet heller ikke havde fået udstanset huller til medaljerne?

Så langt så godt - men hvad var "International Society of Postmasters" - ISP for en sammenslutning? Tiden sletter som bekendt en række spor, og sørger man i det mindste ikke for at gemme beskrivelsen af et sådant foretagene, forsvinder den på et tidspunkt for evigt - og historien om ISP er godt på vej til at gå i glemmebogen, så vidt jeg kan se.

oldline

Eric Meacock-2005Robert Eric Meacock - pensioneret områdepostmester for Western Australia
Først i 2013 fik jeg taget hul på at beskrive disse mærkelige mønt- / jeton- og medaljebreve, men da jeg i 2005 købte de 36 ISP-medaljebreve, fik jeg efterfølgende kontakt med den tidligere præsident for ISP, australieren Eric Meacock (billedet tv.). Han fortalte mig velvilligt, hvad han kunne huske om ISP. Sammenholdt med det lidt, der ellers kunne graves frem af diverse hjemmesider, kan jeg nu give en nogenlunde beskrivelse af ISP.

Eric Meacock (født 14.04.1930) var tidligere Postal Manager, Western Australia, og var præsident for ISP i perioden 1986-1988.

oldline

Dannelsen af "International Society of Postmasters"
Hvornår præcist "International Society of Postmasters" (ISP) - eller på fransk: "Association internationale des receveurs de la poste" (AIRP) - blev dannet, har jeg ikke kunnet finde, men det må have været i begyndelsen af 1970erne, og det var i et tæt samarbejde med det amerikanske firma Franklin Mint, som havde specialiseret sig i udgivelse af bl.a. sølvmedaljer i anledning af forskellige begivenheder. Så vidt jeg kan finde ud af, har der været og er også stadig et marked for Franklin Mints ædelmetalprodukter.
    Det er dog et rent kommercielt foretagene med nogle smukke produkter - mest i sølv, men som intet har med vor posthistorie at gøre. Så havde det ikke været for lige netop de medalje-breve, der vedrører Danmark, havde jeg ikke beskæftiget mig med dem. Men ligesom Mount Everest - (det er der og derfor bliver det besteget af bjergbestiere) - HAR Franklin Mint lavet nogle effekter, som jeg var nysgerrig efter at få et nærmere kendskab til og beskrive.

ISPs - varemærke
23.11.1973 indgav Franklin Mint Corporation, Franklin Center PA 19091, USA, en ansøgning til "United States Patent and Trademark Office (USPTO)" om at få registreret et varemærket "International Society of Postmasters" - ISP. USPTO gav ISP-varemærket nr. 73.007.084, og varemærket forblev gyldigt til 28.10.1996, hvor tilladelsen udløb. Varemærket blev givet i kategorien "produktion af smykker", idet beskrivelsen ved ansøgningen var, at "International Society of Postmasters" produkter bestod af sølvmedaljer og stemplede frimærker i kombination og solgt som en enhed.
    Eric Meacock fra Australien, der var præsident for ISP i perioden 1986-1988, har som nævnt sin egen hjemmeside, men har også en anden hjemmeside med lidt beskrivelse af ISP. Her kan man bl.a. læse:
    Foreningen blev dannet med formålet om at bruge midler fra sponsoren Franklin Mints salg af medaljebreve samt af medlemsbidrag, at fremme udveksling af viden (uddannelse og forskning) samt at varetage udviklingen af foreningen selv. Altså et Society, der anvendte midler til støtte for diverse formål af almen interesse.

Den første præsident for ISP var Kenneth O. Strom (født omkring 1917), som efter at have gjort tjeneste i den amerikanske flåde, var blevet postmester i Pacifica, Californien, USA. Strom havde været aktiv i postale organisationer i USA i ni år og må være blevet præsident for ISP i begyndelsen af 1970erne. I december 1974 meddelte Strom, at med tæt på 1.200 medlemmer i næsten 80 lande over hele verden, var International Society of Postmasters nu en realitet.
    Dette havde været Stroms store ønske og der var i november 1974 nedsat en arbejdsgruppe til at varetage de midler, som ISP fik til rådighed. Desuden skulle den varetage kommunikationen mellem ISP og de enkelte landes involverede postmestre.

I august 1975 var man allerede nået langt og havde opnået en finansiel stabilitet takket være et succesfuldt verdensomspændende filatelistisk-numismatisk program (medaljebrevene fra Franklin Mint). Man etablerede et fast kontor i Geneve med den tidligere canadiske postmester, Gaston Meunier, som fuldtids generalsekretær for International Society of Postmasters.
    Den første generalforsamling fandt sted i Geneve i juli 1976 (her var bestyrelsesmedlemmerne - med Kenneth O. Strom som præsident - Hermann Hugli fra Schweiz, Haruki Takeda fra Japan og Nicole Morel fra Canada).
    I midten 1979 blev det, på grund af stigende omkostninger, besluttet at flytte ISP-hovedkvarteret fra Geneve til Montréal, Canada, og flytningen fandt sted i april / maj 1980.

Eric Meacock har fortalt, at den kommercielle side af ISP ophørte i slutningen af 1980'erne med etablering af tre separate regionale foreninger, som alle fortsatte for en periode, men som kun var sammenslutninger med socialt samvær. Siden har der ikke været udgivet medaljebreve og andet i ISPs navn. Alt har en ende.

oldline

Ib Steenberg NikolajsenDen danske postmester i ISP
Jeg spurgte naturligvis Eric Meacock om hvem, der havde været en dansk repræsentant i ISP og Eric svarede, at det var postmester i Roslev, Ib Steenberg Nikolaisen (01.04.1916-21.01.1994). Nikolajsen var postmester i Roslev 01.07.1957-31.08.1985 (hvorefter der blev ansat - ikke en postmester, men en postbestyrer). (Billedet tv. er venligst udlånt af sønnen Lars Steenberg Nikolajsen).

Postmester Nikolajsens søn, Lars Steenberg Nikolajsen, har gennemgået sine (mange) familiepapirer for at se, hvad der evt. lå om faderens forbindelse til ISP og hvad han evt. havde udøvet for foreningen. Det eneste, sønnen Lars fandt, var en fødselsdagshilsen fra ISPs generalsekretær til Nikolajsen:

Ib Steenberg Nikolajsen

Ib Steenberg Nikolajsen
Julehilsen fra ISP-President Eric Meacock til Ib Steenberg Nikolaisen - 1987.

oldline

Det første ISP-medaljebrev
Det første medaljebrev, ISP udgav i samarbejde med Franklin Mint, var det herunder viste brev i anledning af Albert Schweitzers 100 års fødselsdag. Albert Schweitzer (14.01.1875-04.09.1965) var en alsacisk læge, som i 1953 modtog Nobels Fredspris for året 1952 for sit virke som læge i Afrika.
    Det var det første brev i en serie på 36 medaljebreve, som efter annoncer i bl.a. The Sidney Morning Herald 17.11.1974 oplyste om subskriptionsbetingelserne for dette og de efterfølgende 35 medaljebreve. Heraf fremgik det, at prisen pr. medaljebrev var $22.50:

Albert Schweitzer
Annonce for bl.a. medaljebrev nr. ISP75-01.

Det første medaljebrev blev udsendt i et antal af ikke mindre end 24.826 stk. og brevene var afstemplet 15.01.1975 (dagen efter Albert Schweitzers 100 års fødselsdag!).

Da hver medalje vejer 1 oz (28,35 g), er der altså anvendt ca. 7 tons sterlingsølv alene til oplaget af dette medaljebrevs medaljer!

Albert Schweitzer
Albert Schweitzer

Rhena Schweitzer MillerBrevet omfatter både et officielt særfrimærke fra Tyskland, Dr. Schweitzer hjemland - og som er blevet kåret til verdens mest fremragende frimærke fra januar måned 1975. Det bærer et portræt af Schweitzer malet af den prisbelønnede tyske kunstner Fritz Busse. Frimærket blev poststemplet i Bonn, Tyskland, den 15. januar 1975.
    Medaljen, specielt bestilt til dette program af Internationale Society of Postmasters, blev lavet af kunstneren Don Everhart II og præget af The Franklin Mint. Medaljen viser Schweitzer på hans hospital i Lambaréné, Gabon, Afrika, sammen med en afrikansk mor og hendes barn.

En del af indtægterne ved salget af dette medaljebrev var en check på 3000 schweizerfranc doneret af ISP til Dr. Schweitzers hospital, i Lambaréné, Afrika. På billedet tv. overrækker ISP-præsident Kenneth O. Strom et eksemplar af det første ISP-brev, samt omtalte check til Albert Schweitzers datter, Mrs Rhena Schweizer Miller.

oldline

Paul Owens registrering af bl.a. ISPs Philatelic Numismatic Covers - PNCs
Som det ses har ovenstående brev et nummer, der henviser til det nummer, brevet er registreret som af ISP selv, og som PNC-samleren Paul Owen, Australien, har samlet i en oversigt og velvilligt lagt ud på www: Paul Owen's ISP Catalogue.

oldline

De danske ISP-medalje-breve
ISP har fremstillet tre forskellige danske samt et grønlandsk medalje-brev:

Den internationale frimærkeudstilling i København 20.-29.08.1976: HAFNIA 76

Hafnia 76 Hafnia 76
Det første "danske" medaljebrev blev udsendt i anledning af den internationale frimærkeudstilling i København HAFNIA 76.
Jf. Paul Owen's ISP Catalogue: Nr. ISP76-06. Paul Owens registrering oplyser, at der er fremstillet 8.332 stk. af dette medaljebrev.
Det er ikke oplyst, om der er doneret penge til HAFNIA 76 fra salget af dette medaljebrev.


Frederiksborgmuseet Frederiksborgmuseet
Det andet "danske" medaljebrev blev udsendt 16.03.1978 i anledning af Frederiksborg Museums 100 års jubilæum.
Jf. Paul Owens katalog er oplaget af denne ISP-på 5.201 stk. PNCs.
Det er ikke oplyst, om der er doneret penge til Frederiksborg Museum fra salget af dette medaljebrev.


Københavns Universitet Københavns Universitet
Det tredie "danske" medaljebrev blev udsendt 05.04.1979 i anledning af Københavns Universitets 500 års jubilæum.
Jf. Paul Owen's ISP Catalogue: Nr. ISP79-04, udsendt i alt 5.201 PNCs.
Der er, så vidt vides, ikke doneret penge til Københavns Universitet fra salget af dette medaljebrev.

oldline

100-året for fødslen af polarforskeren Jørgen Brønlund

Jørgen Brønlund Jørgen Brønlund
Det "grønlandske" medaljebrev blev udsendt 20.10.1977 i anledning af 100-året for fødslen af Jørgen Brønlund. Jf. Paul Owen's ISP Catalogue: Nr. ISP77-10
Der er udsendt i alt 8.809 af denne PNCs, men der er, så vidt vides, ikke doneret penge til nogen instans fra salget af dette medaljebrev.

Nikolaj Isak Jørgen Brønlund (14.12.1877 - november/december 1907)
var en grønlandsk lærer, slædefører og polarforsker. Han var en modig Eskimo-hundeslædefører, som ledsagede den danske opdagelsesrejsende Mylius-Erichsen på dennes sidste udforskning af Grønlands nordøstlige ismarker. Verden skylder sin viden om Mylius-Erichsens opdagelser Brønlunds selvopofrende indsats.
    Mylius-Erichsen ekspeditionen, som begyndte nordpå den 28. marts 1907 forsøgte at kortlægge Grønlands nordøstlige kyst. På grund af indlandsisen måtte ekspeditionen køre en omvej langt ud på havet. Her var isen så tynd, at den knagede og bøjede under vægten af slæderne.
    Knapheden på fødevarer blev fatal, og selv om mændene fuldførte den opgave, de havde sat sig for, omkom de alle. De tilbagelagde mere end 700 miles, selvom de kun havde regnet med omkring 300 miles.
    Brønlund fik ekspeditionens papirer, som han skulle sikre, så de blev fundet af senere opdagelsesrejsende. Brønlund selv døde også af strabadserne, efter at han havde nået en midlertidig opholdstation. Her døde han, men blev han senere fundet med dokumenterne, som blev reddet for eftertiden.

Det grønlandske frimærke blev poststemplet på Jakobshavn, Grønland, den 20. oktober 1977. Sterling sølvmedaljen, modelleret af Eugene Daub og præget af Franklin Mint, viser Brønlund under hans skæbnesvangre ekspedition.

Der er, så vidt vides, ikke doneret penge til nogen institution fra salget af dette brev.

oldline

Indtil og med 1980 havde ISP i samarbejde med Franklin Mint udgivet 56 medaljebreve á la de ovenfor viste breve - alle beskrevet i Paul Owen's online-katalog.

oldline

International Society of Postmasters - ISP
udgav en række andre produkter, som ikke var medaljebreve. Bl.a. førstedagskuverter af forskellig nationaliteter, men også et enkelt produkt, som indeholdt et dansk frimærke, og hvor der i dets introduktion i 1981 ikke blev sparet på superlativerne. I annoncen, der blev bragt i dagbladet The Sidney Morning Herald (Australien) 18.01.1981, stod der indledningsvist:

En skelsættende samling
Hver udgave i denne historiske samling er et smuk præsentationssæt, som indeholder et smukt postfriskt frimærke. Et smukt sterlingsølv-udgave af frimærket, og endelig en specielt graveret førstedagkuvert med frimærket afstemplet på dets udgivelsesdag.

Herunder ses en formindsket udgave af helsides annoncen, hvoraf det fremgår, at der ville blive udgivet et præsentationssæt hver måned i 36 måneder - og det til en pris af $ 48 pr. sæt (svarer til ca. 250 kr.). De 36 præsentationssæt kom således til at koste ca. 9.000 kr. - puha! Til højre ses det eneste danske præsentationssæt, og hvor emnet er Børnenes Kontor.

Børnenes Kontor Børnenes Kontor

Det første Børnenes Kontor i Danmark blev etableret i København i 1898 for at yde bistand til børn i nød. Senere blev lignende kontorer etableret i større byer i Danmark. De lokale kontorer fusionerede i 1950 til en landsorganisation.

oldline

De øvrige ISP-produkter har ingen interesse for os, da de ikke omfatter danske frimærker eller andet med relation til Danmark.

Referencer
Paul Owens side med henvisning til alt, hvad han har samlet om PNCs vedr. ISP.

oldline

Tak
til Robert Eric Meacock, Australien, Lars Steenberg Nikolajsen, Odder, samt Paul Owen, Australien for god hjælp med at klarlægge historien om ISP.

.... Fortsættes.

Kapitel IV
Forenede Nationers
og Franklin Mints danske møntbreve
Kapitel V
Post Danmarks og Den Kgl. Mønts
officielle møntbrev.
Portoregning med mønt - m.m.
Kapitel I
99 Company
John Miles Baker:
Møntbrevets opfinder
Kapitel II
Werner Jørgensens
Mønt- og Jeton-breve fra 1974
Kapitel III
International Society of Postmasters
ISP / AIRP
20.02.2019


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional