III - Frimærkeudstillingen DAFILU 65 i Ringsted, 23.-24. Oktober 1965
Danmarks Filatelist-Union / Ringsted og Omegns Filatelistklub

Aage Mathias Spangenberg. Kuglepost-Plaquetten III

© 2014-2015 Toke Nørby

oldline

 
ASp-
Aage Mathias Spangenberg, ca. 1940.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jette Spangenberg).
Successen fra 1938 og 1960 med Spangenbergs smukke Kuglepost-plaquette gentages
Den tredie og sidste udstilling med Danmarks Filatelist-Union som hovedarrangør efter 10. Danske Filatelistdags-Udstilling i 1938 i Slagelse, var Landsfrimærkeudstillingen DAFILU 65 i Odense i dagene 23.-24. oktober 1965, denne gang med Ringsted og Omegns Filatelistklub som medarrangør.

Successen fra Slagelse 1938-udstillingen og DAFILU 60 med Aage Mathias Spangenbergs plaquetter som præmie til de bedømte samlinger, var stadig i god erindring hos Danmarks Filatelist-Unions bestyrelse, og igen enedes man om at benytte plaquetterne ved DAFILU 65 - der var dog intetsteds oplysning om, at skaberen af "Spangenberg-plaquetten" var afgået ved døden (08.11.1882-05.04.1964).
    Man var også denne gang klar over, at udgiften til plaquetterne ville blive stor, og gentog så successen med at oprette en plaquette-fond (DFT nr. 5/1965, s. 70). Man skrev til samtlige Unions-klubber og bad dem støtte "DAFILU 65s Plaquettefond" med et beløb, stort eller lille, så de udstillede samlinger på DAFILU 65 kunne belønnes med plaquetter af forskellig lødighed.
    Også denne gang blev dette en stor succes og da kataloget blev udgivet, kunne man takke de mange Unions-klubber for deres støtte, samt i DFT nr. 7/1965 oplyse, at der pr. 08.09.1965 var indkommet 1965 kr., også dengang ganske imponerede beløb:

DAFILU 65
DAFILU 65-kataloget
"DAFIIU 65"s plaquettefond
Vi har haft den store glæde til udstillingens plaquettefond at modtage så mange og gode bidrag, at vi i nogen grad kan udtrykke os således, at så godt som samtlige plaquetter til de konkurrerende samlinger er stillet til udstillingens rådighed af disse mange forskellige givere, hvem vi bringer vor varmeste tak. Og foruden at virke befordrende på udstillingens økonomi var det for os ikke mindre værdifuldt at føle, at alle disse mange klubber og forbund stod bag os i vore bestræbelser for at stable et godt arrangement på benene.
Hjertelig tak!
For Udstillingen "Dafilu 65":
Otto Ustrup
  Brædstrup og Omegns Filatelistklub
Danmarks Filatelist-Union
Dansk Motivsamler Forbund
Danske Filatelisters Fællesfond
Esbjerg Filatelistklub
Frimærkeklubben af 1954, Kbhvn.
Frimærkeklubben f. Sæby og Omegn
Frimærkeklubben for Struer o. O.
Frimærkeklubben for Svendborg o. O.
Frimærkets Dag
Færoya Filatelistfelag
Faaborg og Omegns Frimærkeklub
Gentofte Frimærkeklub
Grenaa og Omegns Filatelistklub
Gørlev Frimærkeklub
Helsinge Frimærkeklub
Helsingør Frimærkeklub
Helsingør og Omegns Filatelistklub
Herning Filatelistklub
Holbæk og Omegns Frimærkeklub
Horsens Filatelistklub
Jysk Filatelistforening, Skive
Jysk Filatelistklub, Aarhus
Jægerspris og Omegns Frimærkeklub
Kalundborg Frimærkeklub
Korsør Filatelistklub
Køge Frimærkeklub
Korsør Filatelistklub

Langelands Frimærkeklub
Middelfart Filatelistklub
Midtlollands Frimærkeklub, Maribo
Møns Frimærkeklub, Stege
Nordfalsters Frimærkeklub, Nr. Alslev
Nyborg Frimærkeklub
Nykøbing F. Filatelistklub
Odder Filatelistklub Odense Filatelistklub
Randers Filatelistklub
Ringkøbing og Omegns Filatelistklub
Ringsted og Omegns Filatelistklub
Scandia, Bramminge
Silkeborg Filatelistklub
Slagelse og Omegns Filatelistklub
Sorø og Omegns Filatelistklub
Sønderborg Filatelistklub
Vejle Frimærkeklub
ærø Filatelistklub, Marstal
Aabenraa Filatelistklub
Aalborg Nørresundby Frimærkeklub

Chr. Møbius, Slagelse
Carl O. Madsen, Mørkøv
M. Wismann, Ringsted
Nyholm Jensen, København
Olaf Jensen, Ringsted
Otto Ustrup, Ringsted
Sv. Hansen, Benløse, Ringsted

Plaquetten
var denne gang ikke afbildet i kataloget, der gengav udstillingens bedømmelsesreglement. Man kunne se, at der var planlagt plaquetter - nu benævnt medailler - af lødighed som nævnt i begyndelsen af udstillingsreglementet:

Udstillingsreglement for DAFILU 65
FIP's internationale udstillingsreglement anvendes, og de udstillede samlinger kan tildeles følgende medailler og hædersbevisninger: guldmedaille, forgyldt sølvmedaille, sølvmedaille, forsølvet bronzemedaille, bronzemedaille, diplom og dertil ærespr.
    For guldmedaille udstedes diplom, men tildeles forgyldt sølvmedaille. Der tildeles kun én medaille til hver udstiller. Samtlige udstillere vil modtage deltagerdiplom, såfremt samlingen ikke præmieres.
....
Men, som det fremgår af resultatlisten fra avisen, blev de indbudte samlinger både bedømt og de fleste fik ekstraordinært tildelt ærespræmie:
Indbudte samlinger
Forgyldt sølvmedalje:
1. Hans Højhed Prins Viggo (Ethiopien) + ærespr.
3. Richard Boyer, København (Holland nr. 1, 2 og 3) + ærespr.
5. Jacob Engel, Haderslev (Danmark, Slesvig-Holsten, Oldenburg) + ærespr.
2. Stig Andersen, København (Danmark, små hjørnetal 1882).
6. Jørgen Gotfredsen, København (Danmark, 1875-udgaven).
Sølvmedalje:
4. Folmer Dalsgaard, Skive (skibstyper fra hele verden).
7. Niels Hansen, Haslev (Island).
8. Axel Jørgensen, Helsingør (Østrig, Lombardiet-Venetien).
9. Vibe-Larsen, København (Danmark, ubrugt med varianter).
Bedømmelsen af de konkurrerende samlinger
Forgyldt sølvmedalje:
10. Stig Andersen, København. (Danmark, 4 RBS, fodpost) + ærespr.
21. Karlo Lindskog, Odense. (Grønland, studiesamling) + ærespr.
39. Jørgen Karnøe, Virum. (Norge 1855-1875) + ærespr.
43. Martin Wismann, Ringsted. (Finland) + ærespr.
47. Jens Vilhelm Gørtz, Herning. (Schweiz) + ærespr.
63. Otto Ustrup, Ringsted. (Specialsamling San Marino) + ærespr.
71. Egon Sommer, Odense. (Cape of Good Hope) + ærespr.
--. Maurits Andersen, København. (Italienske småstater).

Sølvmedalje:
13. Poul Eriksen, Herning. (Danmark, 4 RBS) + ærespr.
23. - 24. K. Juel Nielsen, Odense. (Danmark, perlefejl 1875, og
    tykke rammer 1875) + ærespr.
58. Ferenc Orban, Silkeborg. (Ungarn)
    + juryens lykønskning for forskningsresultater.
18. Knud Juul, Århus. (Danmark, 4 sk. 1853).
25. Chr. Nørbach Nielsen, Odense. (Danmark 1851-1930).
26. N. F. Olsen, Allerød. (Danmark, bølgelinje 1913).
29. S. A. Petersen, Kalundborg. (Danmark, to-farvede 1875-1902).
54. Aksel Vendelbo Jensen, Odense. (Holland).
55. Jens P. Jørgensen, Østbirk. (Schweiz 1850-1950).
65. Ole Wagn, Studsgaard pr. Herning. (Irland).
76. V. B. Flindt, København. (Finland).

Forsølvet bronzemedalje:
15. Svend Aage Hansen, Ringsted. (Danmark, bølgelinje 1933, 1, 2, 4 og 5 øre).
    + juryens lykønskning for forskningsarbejde.
20. Evald Larsen, Ringsted. (Danmark, stålstik).
    + juryens lykønskning for forskningsarbejde.
19. Marie Knudsen, Ringsted. (Danmark, essays, rariteter).
30. S. A. Rentze, Nykøbing F. (Danmark 2 og 4 RBS).
33. Sv. Aa. Gjøding Thisted, Herning. (Danmark, pladning af 4 RBS).
38. K. GŁnther-Hansen, København. (Norge).
40. Helge Larsen, København. (Norge).
51. C. A. Jensen, København. (Vesttyskland, bygningsserien).
52. Olaf Jensen, Ringsted. (Belgien).
56. Ingvar Larsen, Nørre Alslev. (Bosnien).
61. Palle Storkfelt, Holbæk. (Schweiz).
68. Carl O. Madsen, Mørkøv. (Gambia).
73. Max Ebert, Roskilde. (USA).
74. Chr. Nørbach Nielsen, Odense. (førfilateli).

Bronzemedalje:
12. Axel Christensen, Nykøbing F. (Danmark, utakket).
14. Carlo Hansen, Helsingør. (Danmark, stålstik).
17. Knud Jacobsen, Søborg. (Danmark, stålstik).
31. S. A. Rentze, Nykøbing F. (Danmark 1875, 1895, 1902 i tryk).
35. Torben Hjørne Petersen, Charlottenlund. (Grønland).
37. K. V. Fullov, København. (Finland).
45. Einar Belting, København. (Holland).
59. Børge H. Petersen, København. (Vatikanet).
64. Otto Ustrup, Ringsted. (Vatikanet).
67. K. Klemmensen, Nykøbing F. (Engelske kolonier).
75. Carl E. Jørgensen, Viborg. (Frimærker og breve, der fortæller historie).

Diplom:
11. Jens Astrup, Skive. (Danmark Specialsamling).
16. Harald Henckel, Århus. (Studiesamling 2 øre rød taltype. cyl. 1).
22. Ole Lygum, Nykøbing F. (Danmark studiesamling AFA nr. 292).
28. Arne Just Olesen, Charlottenlund. (Danmark. Lumogene marginalblokke)
32. J. H. Sørensen, Humlebæk. (Danmark 1871/1924 Tjenestemærker).
41. Egon H. Pedersen, Stege. (Sverige 1877-1965).
42. Flemming Tjelding, Søborg. (Island 1902-1965).
48. Ole Aagaard Frandsen, Hundested. (Berlin).
49. Viggo Hansen, Køge. (Vesttyskland - Berlin 1945-1965).
53. P. Lang-Jensen, Vanløse. (Schweiz).
57. Regner Nielsen, Nykøbing F. (Tyske småstater 1850-1870).
60. Herluf Pedersen, Hee. (Vesttyskland 1950-65).
70. Børge Petersen, Søborg. (FN).
77. Carl O. Jensen, Nykøbing F. (Danmark. Jernbanemærker).

Motivsamlinger
Forgyldt sølvmedalje:
85. Egon V. Flaier, Nærum. (Fra Sputnik til mennesket i rummet) + ærespr.
97. Gert Roesen, Søborg. (Geofysisk forskning).

Sølvmedalje:
93. Erik Olsen, Stege. (Arrangørlandet for de olympiske lege) + ærespr.
100. Erik Weber, København. (Røde Kors' 100 års jubilæum).
84. Egon V. Flaier, Nærum. (Frimærker på frimærker).
82. Svend Dombernowsky, Århus. (Sportens historie).
86. K. V. Fullov, København. (Fugle fra alverdens lande)
    (der står fejlagtigt "H. V." i DAFILU 65-kataloget. TNs a.)

Bronzemedalje:
92. Annalise Just Olesen, Charlottenlund. (Horses) + ærespr.
95. Edvin Rasmussen, Glostrup. (Det forenede Europa).
83. Irma Edslev, Århus. (Børn).
99. Olaf Stær, Langballe pr. Mårslet. (Invertebrater).
81. F. H. Christensen, København. (Broer).
91. Kristian Friis Møbius, Slagelse. (Musikkens verden).
88. Bent Hansen, Frederikshavn. (Alverdens blomster).

Juniorsamlinger
Guldmedalje:
105. Frank Sternberg, København. (Italien) + ærespr.

Sølvmedalje:
101. Hugo Franck, Silkeborg. (Danmark, det danske kongehus) + ærespr.

Bronzemedalje:
--. Hans Erik Schultz, Nykøbing F. + ærespr.
102. Ole Monrad Hansen, Herlev. (Danmark, fluorescerende mærker, varianter).


Der blev uddelt i alt 71 medaljer/ plaquetter:
  1 Guld
15 Forgyldt Sølv
21 Sølv
14 forsølvet Bronze
20 Bronze


Deltagerbevis:
27. Niels Nyboe, København Ø. (Grønland, Thule. Katalogsamling).
34. Ole Zehngraff, Bagsværd. (Danmark. Lumogene mærker. Specialsamling).
36. Kr. Sachmann, Sorø. (Slesvig. C.I.S.-mærker).
44. Maurits Andersen, København F. (Gl. italienske stater. Specialsamling).
50. August Heinrich Jensen, Kbhvn. N. (Vesttyskland - Berlin. Katalogsamling).
62. Orland Sørensen, Brønshøj. (Østtyskland 1948-62).
66. Walther Knudsen, Søborg. (Forenede Nationer).
69. Arne Just Olesen, Charlottenlund. (Ghana ubrugt. Katalogsamling).
72. Jens Leif Carlsen, Kgs. Lyngby. (Hele verden. Diverse kuverter).

 
78. Redaktionen af Danske Stålstik Varianter. (Varianter i uddrag).
79. Niels E. Andersen, Vanløse. (Tokyo Olympiade 1964).
80. og 89. er trukket tilbage. 90. W. Knudsen, Søborg. (Telefon, radio, telegraf).
94. Anton Pedersen, Aarhus V. (Blomster på frimærker).
96. Gert Roesen, Søborg. (Det daglige brød).
98. Ib Sandahl, Glostrup. (Pigespejdermærker).
103. Hans Jørgen Lysemose, Sæby. (Danmark).
104. Erling Roesen, Søborg. (Børn på frimærker).

Samlingerne, der fik deltagerbevis, var ikke opført i avisens præmieliste. Enkelte samlinger, med "--" i stedet for numre i resultatlisten herover, må være tilkommet efter katalogets trykning. Af avisens referat fremgik det endvidere, at juryen havde givet udtryk for, at "Dafilu 65 både med hensyn til kvalitet og kvantitet lå over den landsudstilling, som for fem år siden holdtes i Odense (DAFILU 60), og det skyldtes ikke alene, at arrangørerne i Ringsted havde sikret sig de danske udstilleres samlinger fra Wipa, men også de øvrige eksponater hævdede sig gennemgående fint og gav et meget varieret billede af, hvad danske filatelister formår".

DAFILU 65-udstillingens Kuglepost-Plaquette - Bronze:
DGS.
På DAFILU 65 plaquetterne fandtes Spangenbergs initialer ikke!
 
DGS.
På reversen findes sølvmærke:
"D.G.S.": Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik, Slagelse 1945-1977.
Der er ikke navn på på denne medaille, men denne bronzemedaille/plaquette blev givet til Olaf Stær, som udstillede:
"Invertebrater (hvirvelløse dyr)".

Kuglepost-Plaquette - Forgyldt sølv:
D.G. Dansk Guldindustri - Randers 1948 - 1958
Også ved denne udgave glimrede Spangenbergs initialer ved deres fravær!
 
D.G. Dansk Guldindustri - Randers 1948 - 1958
På reversen findes sølvmærke og lødighedsangivelse:
"D.G.": Dansk Guldindustri - Randers 1948 - 1958.
Der er heller ikke navn på denne forgyldtesølv-medaille/-plaquette, hvor guldet er næsten slidt af.
Den blev givet til Karlo Lindskog, som udstillede: "Grønland. Pakkeportomærker".
Ifølge ædelmetalkontrollen blev Dansk Guldindustris navnestempel anmeldt i 1948 og afmeldt i 1958 af L. Bræmer-Jensen, Randers. At det alligevel er anvendt ved "Kuglepost-plaquetter", der anvendtes i 1965, kan skyldes, at man havde haft overliggende medailler fra den forrige DAFILU-udstilling, DAFILU 60. Juveler & Guldsmede firmaet Bræmer-Jensen eksisterer stadig (2014).

Indbudte eksponater fik også medaljer.
Som noget nyt kunne man i DFT nr. 1/1966 læse, at "Komiteen for frimærkeudstillingen DAFILU 1965 har i samråd med udstillingens jury besluttet, at alle samlinger, der var udstillet uden for bedømmelse, tildeles udstillingens forgyldte sølvmedaille med inskriptionen: Udenfor bedømmelse.
På vegne udstillingskomiteen og juryen.
Otto Ustrup. G. Lundegaard Nielsen".

Det vakte ikke udelt begejstring - og Christian Nørbach Nielsen (Christian Koustrup Nørbach Nielsen - 12.12.1915-29.12.2002. Navneforandring 24.06.1968 til Christian Nørbach) gjorde i DFT nr. 3/1966 indsigelse mod det skete, specielt at "nogen af disse indbudte samlinger så galt fik ærespræmier, og det var ikke de mindst værdifulde, disse udstillere lagde beslag på".

Som eftertiden har vist, fik/får indbudte eksponater også udstillingernes medalje - alle i normalt samme valeur - men om Nørbach fik sat en stopper for ærespræmier til inviterede eksponater er vist ikke sikkert.

Billede fra oldline

Tiden løb fra brugen af Spangenbergs kuglepost-plaquette
Brugen af Aage Mathias Spangenbergs plaquetter fik et naturligt ophør, da der fremkom et forslag om etablering af et "Danske Filatelisters Fællesråd", der skulle varetage interesserne for Dansk Filateli. Som det fremgår af DFT nr. 5/1965, s. 68, med indkaldelsen til 36. Filatelistdag og Repræsentantskabsmøde 05.09.1965 i Skive, var der under punktet "Indkomne Forslag" nævnt, at man skulle tage stilling til dannelsen af et Fælledråd og i DFT nr. 1/1967 kunne man læse:

Danske Filatelisters Fællesråd
er en realitet! På et møde i København, søndag den 20. november 1966 samledes repræsentanter for Samarbejdende Frimærkeforeninger, Kjøbenhavns Philatelist Klub, Samarbejdende Junior Samlerklubber og Danmarks Filatelist-Union for med Juelsminde-forslaget som grundlag at undersøge mulighederne for oprettelse af et Fællesråd. Efter mange og lange drøftelser, hvorunder senere ændringsforslag også spillede med ind, enedes man om et sæt vedtægter, som blev underskrevet af samtlige repræsentanter ved mødets slutning.

De fire foreninger var bl.a. blevet enige om, at Fællesrådet skulle have kontrol med udstillinger i Danmark, uddannelse og autorisation af dommere til inden- og udenlandske udstillinger samt efterhånden overtage DF-Us repræsentation i F.I.P. Som formand for Fællesrådet valgtes Tage Buntzen og som sekretær K. V. Fullov.
    Den første udstilling, som Fællesrådet, i samarbejde med Frederiksberg Frimærkeforening, var arrangør af, var Falcophil 1970, og her var der således ikke mere brug for plaquetter med inskriptionen "Danmarks Filatelist-Union". Falcophil 1970 var dog ikke den første udstilling, hvor medaljer med Fællesrådets logo blev benyttet. Første - og så vidt jeg ved - eneste gang Fællesrådets logo blev anvendt ved danske udstillingsmedaljer, var ved DAFILA 73.

DAFILA 73 - 3.-4.11.1973 i Odense
var arrangeret af Danske Filatelisters Fællesråd i samarbejde med Odense Filatelistklub og Arbejdernes Frimærkeklub i Odense. Her var medaljen - i hvert fald hvad angår valeuren vermeil (forgyldt sølv), en 46 grams sterling-sølvplade med påloddet forgyldt Fællesfond-logo (72 × 50 mm):

DAFILA 73:
DG
Knud Juul, Aarhus.
 
DG
På reversen findes sølvmærke:
"DG": Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik, Slagelse 1963-1987.
Denne vermeil-medalje blev givet til Knud Juul for eksponatet "Danmark 1851-1864. Studiesamling"

Billede fra oldline

Epilog
Spangenberg døde som nævnt 05.04.1964 og det bemærkes, at Rødby og Omegns Frimærkeklub ikke var med i oversigten over DF-U-klubber pr. 1. januar 1965 i DFT nr. 1/1965, s. 22-23. Så efter at have bistået DF-U med gravørarbejde i godt 30 år, fjernede man hans mestermærke "A. Sp." - først i stemplerne til udstillingplaquetten, men senere, efter 1978, hvor Danmarks Filatelist Forbund blev dannet og der blev behov for at skifte navnet Danmarks Filatelist-Union ud, fjernede man både Spangenbergs og Nyholms initialer i den "nye" Danmark-Medaille.

... og i dag er der vel ikke en levende filatelist, der har kendskab til d'herrer! Sic transit gloria mundi!

Slut!

Billede fra oldline

Tak
for hjælp med oplysninger, illustrationer m.m. til: Først og fremmest Aage Mathias Spangenbergs barnebarn Jette Spangenberg og hendes mand Gert Mortensen (†), som med stor ildhu har kastet sig over opgaven med at hjælpe mig med familieoplysninger og fotos m.m. af Aage Mathias Spangenberg: Min bedste tak!
    Også tak til Olaf Stær, Hans Christian Løye, frivillig medarbejder på Rødby Lokalarkiv, samt til Hans Peter Lassen, Vejen, Jørgen Sørensen (formand for Ringsted og Omegns Frimærkeklub) og til Henrik Plovst, Horsens.

Referencer:
"Dansk Filatelistisk Tidsskrift", DFT, nr. 3/1965, s. 34, nr. 5/1965, s. 64 og 70, nr. 6/1965, s. 80 og 82, nr. 7/1965, s. 92, 96-98, nr. 1/1966, s. 123-125, 139 og 157-159.

Yderligere litteratur:
Bruno Nørdam: DAFILU 65: "Frimækesamleren" nr. 5/2012.

Billede fra oldline

I - Slagelse 1938
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten I
II - DAFILU 60
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten II
III - DAFILU 65
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten III

01.01.2015/22.10.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional