Frimærkeudstillingen DAFILU 60 i Odense, 15.-16.10.1960
Danmarks Filatelist-Union

Aage Mathias Spangenberg. Kuglepost-Plaquetten II

© 2014- Toke Nørby

oldline

 
ASp-
Aage Mathias Spangenberg. Ca. 1940.
(Gengivet med venlig tilladelse af Jette Spangenberg).

Den nationale frimærkeudstillingen DAFILU 60
Den næste udstilling med Danmarks Filatelist-Union som hovedarrangør efter 10. Danske Filatelistdags-Udstilling i Slagelse 02.-06.09.1938, var Landsfrimærkeudstillingen DAFILU 60 i Odense i dagene 15.-16. oktober 1960, denne gang med Odense Filatelistklub som medarrangør. I katalogets forord skrev Unions-formanden Einer C. Hansen:

»DAFILU 60«
Et prisværdigt initiativ af flere unionsmedlemmer samt ODENSE FILATELISTKLUB har gjort det muligt at afholde denne landsudstilling under DANMARKS FILATELIST-UNION's patronat.
    Landsudstillingen skulle gerne give beskueren et bredt udsnit af, hvad vor hobby kan føre til af kvalitet, sjældenhed og interesseområder.
    De senere års mange frimærkeudgivelser fra så godt som alle lande har medført, at tidligere tiders drøm for en samler, om etablering af en komplet verdenssamling forlængst er skrinlagt, og man har i højere grad bestræbt sig for at få mest muligt ud af et eller få lande, enkelte tidsafsnit, særlige motiver e. lign.
    Det kan være sundt at tænke på dette, når man har lejlighed til at bese en større udstilling som denne, hvor de fremlagte samlingers store rigdom af enkeltheder kan virke forstemmende på samlere, som endnu ikke selv er nået så vidt, og som måske vil føle dette uopnåeligt. Man overvældes af de mange fine resultater fra planche til planche, men man bør betænke, at der er tale om mange enkelte samleres særlige resultat.
    I stedet for måske at føre til ængstelse hos beskueren for ikke selv at kunne nå tilsvarende resultater, må vi håbe, at denne i stedet gribes af trangen til at begrænse sit samleområde, således at tid og økonomisk indsats kan koncentreres om færre objekter, og man vil da ofte opdage, at dette giver en større samlerglæde, et udvidet kendskab til det valgte område og en næsten ubevidst hurtig skabelse af et seværdigt materiale, hvad enten man stiler efter at vise dette på udstilling eller man i højere grad finder glæden på anden måde. Målet for enhver udstilling må være at give beskueren en umiddelbar æstetisk glæde ved det fremlagte, og forhåbentlig tillige give lyst og ideer til gavn for den enkelte, således at flest muligt må fanges af den fornemste af alle hobbies - F i l a t e l i e n.

Einer C. Hansen.

Successen fra 1938 med Spangenbergs smukke plaquetter gentages
Anvendelsen af Aage Mathias Spangenbergs plaquetter som præmie til de bedømte samlinger ved landsudstillingen i Slagelse i 1938 var i god erindring hos Danmarks Filatelist-Unions hovedbestyrelse, selv om det var 22 år siden, man sidst brugte plaquetterne. Så man besluttede at benytte dem igen ved DAFILU 60. Man forudså dog, at udgiften til plaquetterne ville blive stor, og fik derfor den glimrende ide at oprette en såkaldt "Plaquettefond". Man skrev derfor til samtlige Unions-klubber og bad dem støtte "DAFILU 60s Plaquettefond" med et beløb, stort eller lille, så de udstillede samlinger på DAFILU 60 kunne belønnes med plaquetter af forskellig lødighed.
    Det blev en stor succes og da kataloget blev udgivet, kunne Unions-formanden Einer C. Hansen takke de mange Unions-klubber for deres støtte:

DAFILU 60 "DAFIIU 60"s plaquettefond
Samtlige plaquetter til "DAFILU 60" er stillet til udstillingens rådighed af nedenstående klubber og forbund, der elskværdigst har skænket større eller mindre beløb til vor plaquettefond. Vi beder alle, klubber som forbund, modtage vor hjerteligste tak for den hjælp, de herved har ydet udstillingen. Ikke alene for udstillingens økonomi var det os en glæde at modtage disse penge, men det var os samtidig en stor hjælp ved arrangementet af udstillingen at føle, at alle disse klubber stod bag os. Hjertelig tak!
For udstillingen "D A F I L U 60"
Otto Ustrup.
  Aabenraa Filatelistklub
Aalborg-Nørresundby Frimærkeklub
Danmarks Filatelist-Union
Danmarks Julemærkesamlerforening
Dansk Motivsamler Forbund
Dianalund og Omegns Frimærkeklub
Esbjerg Filatelistklub
Faaborg og Omegns Frimærkeklub
Frederikshavn Philatelistklub
Frimærkeklubben for Holbæk og Omegn
Føroya Filatelistfelag, Thorshavn
Haderslev Filatelistklub
Helsinge Frimærkeklub
Helsingør Frimærkeklub
Herning Filatelistklub
Hillerød Philatelistklub
Horsens Filatelistklub
Jydsk Filatelistklub, Aarhus
Jydsk Filatelist Forening, Skive
Jægerspris og Omegns Frimærkeklub
Kalundborg Frimærkeklub
Kjellerup Filatelistklub

Korsør Filatelistklub
Køge Frimærkeklub
Middelfart Filatelistklub
Nordfalsters Frimærkeklub, Nr. Alslev
Nyborg Filatelistklub
Nykøbing Fl. Filatelistklub
Odder Filatelistklub
Odense Filatelistklub
Philatelistklubben "Scandia", Bramminge
Randers Filatelistklub
Ringsted og Omegns Filatelistklub
Samarbejdende Junior Samlerklubber
Silkeborg Filatelistklub
Slagelse og Omegns Filatelistklub
Sorø og Omegns Filatelistklub
Svendborg og Omegns Frimærkeklub
Sydsjællands Frimærkeklub, Vordingborg
Sønderborg Filatelistklub
Thisted Filatelistklub
Viborg Filatelistklub
Ærø Filatelistklub, Marstal
-
 I DFT nr. 6/1960 oplystes, at der var indkommet 1.230 kr., et dengang ganske flot resultat.

Plaquetten
I kataloget var plaquetten gengivet og man kunne tydeligt se Spangenbergs initialer forneden til højre, nøjagtig som på 1938-plaquetterne, men - da der blev uddelt plaquetter til de præmierede samlinger på DAFILU 60, var plaquetterne uden Spangenbergs initialer:

Foto
"ASp-" - Spangenbergs karakteristiske initialer.
 
Plaquette
De tre plaquettetyper: Bronze (givet til Ingfred Bindel), sølv (givet til Ference Orban) og forgyldt sølv (givet til Jens Vilhelm Gørtz).
Der blev ikke graveret navn i plaquetterne, kun udstillingens navn på plaquettens avers.

Hvorfor
Spangenbergs initialer glimrede ved deres fravær, ved jeg ikke. Det er næppe tænkeligt, at Spangenberg selv havde foreslået det, så det er svært at gennemskue hvorfor. Spangenberg var godt nok gået af som formand for Rødby og Omegns Frimærkeklub i 1942, men kunne i 1960 stadig tælles blandt de aktive. Så efter min opfattelse var det ikke "pænt" af udstillingenskomiteen at fjerne hans initialer fra plaquetterne.

Det er dog konstateret, at i hvert fald en enkelt plaquette med Spangenbergs initialer blev anvendt ved DAFILU 60, men det kan skyldes, at der var var et mindre overskud af medaljer fra udstillingen i 1938:

ASp
"DAFILU 60     ASp-"

oldline

Udstillingsreglementet
indeholdt de nødvendige oplysninger om anmeldelse, udstillingsafgift (25 øre pr. planche - gratis for juniorer), indsendelse, forsikring, opbevaring og returnering af samlingerne.

Der var en enkelt bestemmelse, som man vist senere gik hurtigt væk fra igen, nemlig: "Udstillingskomiteen forbeholder sig ret til at rekvirere det anmeldte materiale til genmnemsyn ...". I hvert fald forekommer det temmelig uhensigtsmæssigt, at udstillingskomiteen skulle have samlinger indsendt til "lødighedsprøvning", og jeg har svært ved at forestille mig, at det er blevet praktiseret, da man forbeholdt sig "ret til at afvise samlinger, der måtte skønnes uegnede til udstilling".

Regler for bedømmelsen af de udstillede samlinger.
De udstillede samlinger vil blive bedømt efter følgende regler:
  1. Filatelistiske kundskaber, bedømt efter det udstillede materiale.
2. Samlingens komplethed.
3. Materialets sjældenhedsgrad.
4. Mærkernes kvalitet.
5. Samlingens opsætning.
Der stilles et antal udstillingsplaquetter til dommerkomiteens rådighed. Plaquetterne uddeles i henholdsvis forgyldt sølv, søly og bronce. Ingen udstiller kan dog tildeles mere end een plaquette. Alle præmierede samlinger vil blive tildelt diplom, svarende til den opnåede grad. Alle udstillede samlinger vil blive tildelt udstillingens erindringsdiplom.
 
Samlingerne konkurrerer i følgende afdelinger og grupper:
  1. Danmark, Slesvig, Dansk Vestindien og Grønland.
2. Finland, Island, Norge og Sverige.
3. Europæiske lande udenfor Skandinavien.
4. Oversøiske lande.
5. Samlinger samlet efter særlige synspunkter:
Indenfor afdelingerne 1 til 4 deles disse i følgende grupper:
  Katalogsamlinger.
Specialsamlinger.
Studiesamlinger.
Afdeling 5 inddeles i grupperne:
  a. Stempelsamlinger på breve.
b. Samlinger af frimærker på breve.
c. Luftpost.
d. Motivsamlinger og temasamlinger.
e. Helsager.
f. Førfilatelistiske breve.
g. Bypost-, telegraf-, jernbane- og julemærker.
h. Officielle nytryk og prøvetryk.
i. Samlinger, der ikke kan rubriceres under a-h.
Ved katalogsamlinger forstås samlinger, der er anlagt med katalogmæssig fuldkommenhed for øje, selv om disse indskrænker sig til et enkelt land eller dele deraf.
Ved specialsamlinger forstås samlinger, der er opbygget på grundlag af andre samleres forskninger.
Ved studiesamlinger forstås samlinger, der er anlagt med det formål at studere et bestemt område, - et selvstændigt filatelistisk arbejde, udført af udstilleren selv.

Bedømmelsen af de udstillede samlinger
blev foretaget af en jury, bestående af Charles Holm, Kbh., G. Lundegaard Nielsen, Ringsted, og Aage Reddersen, Kbh., og deres arbejde resulterede i følgende præmieringer - bragt i DFT nr. 6/1960, s. 96-98:

Udenfor bedømmelse
1. Jacob Engel, Haderslev - Skillingsfrimærker 1851-1863,
    Studie- og Specialsamling. Ærespr.

Forgyldt sølvplaquette:
2. Jens Vilhelm Gørtz, Herning - Danmark, studiesamling.
    samt 24. Schweiz, udvidet katalogsamling. Ærespr.
10. Karlo Lindskog, Odense - Grønland, studiesamling. Ærespr.
12. Martin Wismann, Ringsted - Finland, specialsamling.
14. Niels Hansen, Haslev - Island, udvidet katalogsamling.
27. Aksel Jørgensen, Helsingør - Østrig, specialsamling.
35. Jules Palm, Odense - Frankrig, specialsamling.
41. Otto Ustrup, Ringsted - San Marino, specialsamling. Ærespr.
50. Egon Sommer, Odense - Cape of Good Hope, udvidet katalogsamling.
    samt 51. Sydvestafrika, specialsamling.
63. Erik Olsen, Stege - Motivsamling: Skøjteløb og skisport.
64. Knud Thoustrup, Herning - Temasamling: Forenede Nationer.

Sølvplaquette:
7. B. T. V. Rasmussen, København - Danmark, studiesamling. Ærespr.
9. Gösta Senninger, Hälsingborg - Danmark, specialsamling.
12. Martin Wismann, Ringsted - England, specialsamling.
19. S. Carlson, Helsingør - Rusland, katalogsamling.
34. Ferenc Orban, Silkeborg - Ungarn, specialsamling.
40. Otto Ustrup, Ringsted - Kroatien, specialsamling.
49. Chr. Sabroe, Lyngby - Israel, specialsamling.
53. Max Ebert, Roskilde - USA, luftpost, specialsamling.
57. R. R. Mose, Valby - Motivsamling Post- og Telegrafvæsenets udvikling.


Der blev uddelt i alt 38 plaquetter:
10 Forgyldt Sølv
  9 Sølv
19 Bronze

20 eksponater var ikke nævnt i resultatlisten i DFT nr. 6/1960, s. 96-98, hvor det blev antydet, at ikke alle udstillede samlinger blev præmieret. Alle udstillede samlinger fik udstillingens "erindringsdiplom".

Bronzeplaquette:
4. Evald Larsen, Ringsted - Danmark, studiesamling.
5. S. A. Pedersen, Kalundborg - Danmark, studiesamling.
6. T. Plovst, Horsens - Danmark, studiesamling.
8. Sv. Aa. Rentze, Nykøbing F. - Danmark, specialsamling
    samt 17. Norge, specialsamling.
13. Poul Eriksen, Herning - Island, udvidetkatalogsamling
    samt 20. Bosnien-Herzegovina, specialsamling.
18. Aage Brandi, Aabenraa - Tyrkiet, specialsamling.
25. A. Vendelbo Jensen, Odense - Holland, specialsamling.
29. Ingvar Larsen, Nr. Alslev - Bosnien, specialsamling
    samt 47. Ethiopien katalogsamling.
37. Knut Svensson, Hälsingborg - Frankrig, katalogsamling.
44. J. Chr. Carlsen, Holbæk - Aden, katalogsamling.
    samt 45. Indien, katalogsamling.
46. K. Klemmensen, Nykøbing F. - Engelske kolonier, katalogsamling.
48. Karl O. Madsen, Mørkøv - Gambia, udvidet katalogsamling.
54. Ingfred Bindel, Hvidovre - Motivsamling: Religions- og kirkehistorie.
55. Odd Grahm, Jar, Norge - Motivsamling: Elektricitet.
56. F. Hallundsted, København - Motivsamling: Religion.
58. Gert Roesen, Søborg - Motivsamling: Geofysisk forskning.
60. Volmar Zabinsky, Aarhus - Motivsamling: Blomster.
    samt 61. Motivsamling: Fisk.
    og 62. Motivsamling: Insekter.
65. C. Robert Linde - Helsingborgs lokalpost, studiesamling.
66. Arthur Probst, Odense - Julemærker, specialsamling.

JUNIORSAMLINGER - Præmie for sølv:
B. Jørn Andersen, Vordingborg - Norge, katalogsamling. Ærespr.
H. Michael Sternberg, Vanløse - Persien, katalogsamling.

Præmie for Bronze:
A. Børge M. Andersen, Odense - Vesttyskland, katalogsamling.
C. Gert Carlsson, Vanløse - Danmark, studiesamling.
D. Niels Hall, Sejs, Silkeborg - Europamærker.
E. Peder Ib Lise, Nykøbing F. - Danmark, katalogsamling.
G. Frank Sternberg, Vanløse - Italien, katalogsamling.
I. Karsten Svensson, Frederikshavn - Ungarn, katalogsamling.


Deltagerbevis:
3. Ingvard Jacobsen, Torshavn. (Færøerne. Studiesamling).
11. Thorolf Björklund, Torshavn. (Finland 1856-1960).
15. Ingvard Jacobsen, Torshavn. (Island 1873-1960).
16. Helge Larsen, København K. (Norge 1855-1959).
21. Sv. A. Gjeding-Thisted, Herning. (Tyskland 1872-1945).
22. Sv. A. Gjeding-Thisted, Herning. (Tyskland 1872-1945).
23. T. Gravesen, Korsør. (Østrig).
26. Poul Jensen, Hillerød. (Schweiz 1910-1960).
28. Helge Larsen, København K. (Holland).
30. Kai Larsen, Haderslev. (Frankrig 1949-1959).
 
31. Sven Nerman, Helsingborg. (Schweiz 1854-1907).
32. Karl-Gustav Nilsson, Helsingborg. (Tyskland 1872-1945).
33. K. Niemann, Nykøbing F. (England. Afa nr. 16/17 pladenumre).
36. Svend Schreiner, Valby. (Kroatien).
38. Knud Thoustrup, Herning. (Tyskland 1872-1945 V og Berlin 1945-1960).
39. Hans Tilchsen, Haderslev. (Schweiz 1862-1960).
42. Martin Wismann, Ringsted. (England 1858-1875 pl.nr. samt 1883-1884).
43. Thorolf Björklund, Torshavn. (Forenede Nationer 1951-1960).
52. Axel Christensen, Nykøbing F. (Særprægede breve).
59. Svend Schreiner, Valby. (Dyreriget).

Af omtalen ses, at der var en enkelt undtagelse til reglen om, at en udstiller kun kunne få een plaquette: Otto Ustrup. Man kunne også læse, at juryen ikke havde været smålig med præmierne, men: "En af samlingerne blev dog taget ud af bedømmelsen, men det skyldtes kun, at juryen ikke rådede over en præmie, som kunne yde objektet fuld retfærdighed. Samlingen, der tilhører fabrikant Jacob Engel, Haderslev, har i de senere år opnået de fineste udmærkelser på alle de internationale udstillinger, hvor den er blevet vist, og da man i Odense kun havde mulighed for at give den forgyldt sølvplakette, så man bort fra at præmiere den. Helt tomhændet tog fabrikanten imidlertid ikke hjem, idet han som påskønnelse modtog Odense byråds ærespræmie."

Her manglede man tydeligt at kunne give et eksponat en guldmedalje, men det blev der efterfølgende rettet op på, da man ved den næste lands-/nationaleudstilling indførte guldmedaljen som den højeste bedømmelse.

Regnskabet
Da det var en nationaludstilling arrangeret af Danmarks Filatelist-Union i samarbejde med Odense Filatelistklub, var Unionen ansvarlig for økonomien. Tom Plovst, der dengang var kasserer i Unionen, indskrev udstillingens regnskab i sit katalog fra udstillingen og heraf fremgår bl.a., at udgifterne til plaquetterne var:

  11 forgyldte sølv į 49,50 Kr.
  7 Sølv į 44,50 kr.
20 Bronze į 14,50 kr.
I alt:
544,50 kr.
311,50 kr.
  290,00 kr.
1.146,00 kr.
Som det ses var det fremstillede antal plaquetter til denne udstilling næsten det samme som forbruget, så de manglende plaquetter blev sikkert lavet efterfølgende. Den regnskabsførte udgift til plaquetterne passede ganske godt med det indkomne beløb på 1.230 kr. i DAFILU 60-plaquettefonden.

Ifølge Tom Plovst' håndskrevne regnskab var udstillingens indtægter 8.295,01 kr. Men med udgifter på i alt 10.311,69 kr. blev underskuddet således 2.016,68 kr.

(Jeg bemærkede med interesse, at der i DFTs omtale af udstillingen bl.a. stod: "B. T. V. Rasmussens meget overskuelige provisorie-studiesamling med seks dobbelttryk fra Skive hørte afgjort til udstillingens interessante objekter", men desværre har jeg aldrig set den studiesamling).

Tak
til Jette Spangenberg for god hjælp med oplysninger om Aage Spangenberg. Desuden tak til Henrik Plovst bl.a. for oplysninger om DF-Us regnskab fra DAFILU 60.

Billede fra oldline

DAFILU 65
Den tredie og sidste udstilling, hvortil Spangenbergs planquetter blev anvendt, var Danmarks Filatelist-Unions landsudstilling i samarbejde med Ringsted og Omegns Filatelistklub i dagene 23.-24.10.1965: DAFILU 65.

Billede fra oldline

Referencer:
"Dansk Filatelistisk Tidsskrift", DFT, nr. 1/1960, s. 6, nr. 2/1960, s. 22, nr. 3/1960, s. 41, nr. 4/1960, s. 64 og 68, nr. 5/1960, s. 75-77 og 87, samt nr. 6/1960, s. 95-98 og 109.

Yderligere litteratur:
Bruno Nørdam: DAFILU 60: Frederiksberg Frimærke Forenings medlemsblad "Frimækesamleren" nr. 5/2011, s. 133-134.

... Fortsættes

Billede fra oldline

III - DAFILU 65
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten III
I - Slagelse 1938
Aage Mathias Spangenbergs
Kuglepost-Plaquetten I
II - DAFILU 60
Aage Mathias Spangenberg.
Kuglepost-Plaquetten II

02.01.2016/22.10.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional