Gamle havn (Studstrup Lystbådehavn) nedbrydes i oktober 1982
og ny havn (Kaløvig Bådehavn) tages i brug i foråret 1983.

...men indvies først i 1984.

© 2018- Toke Nørby

oldline

Bandholm 27 - Nr. 34: S/S "Pernille"
Efterfølgende er et nostalgisk tilbageblik til den tid, hvor min familie og jeg sejlede i vore danske farvande i vores 27 fods Bandholm sejlbåd: S/S "Pernille" af Kaløvig.

Pernille
S/S "Pernille" af Kaløvig
Foto: Erik Kühnau.
I sommerhalvårene 1978-1993 befandt min kone og jeg os ombord på en 27 fods sejlbåd af typen Bandholm 27 fra det nu nedlagte danske Bandholmværft på Lolland: "Mariboat" - og indtil vores to piger blev så gamle, at de ikke ville med på sommerferie i Pernille. Vi havde købt båden som medbyggersæt fra værftet i 1977, og efter en vinter, der gik med at aptere båden, blev hun søsat i foråret 1978: S/S "Pernille", registreringsnummer: BA27-34.
    Vi lærte i de efterfølgende år Danmark at kende fra søsiden og vi har senere glædet os over alle minderne fra de ture. Nogle er mere mindeværdige end andre, men i 15 år vi havde faktisk ikke en eneste rigtig dårlig sejleroplevelse - ud over de sædvanlige hårdtvejrs-sejladser, som ingen sejler slipper for. Vi solgte båden i sommeren 1993, og vendte tilbage til at feriere i vores sommerhus i Begtrup Vig på Mols.

Større sejlbåd?
I 1992 var vores døtre var så gamle, at de ikke var med mere på vores sommertogter - de var nu også flyttet hjemmefra og levede sammen med deres respektive kærester. Min kone og jeg havde allerede i nogle år talt om, at båden var for lille - vi var blevet lidt mageligere og kunne godt tænke os en lidt større båd end vores Bandholm på 27 fod. Desuden havde vi i de sidste par år ofte talt om, at motoren, der var en indenbords Volvo Penta MD5A på 7,5 heste, var for lille. Vi havde i 1992 dog haft båden i 14 år og klaret os fint med den lille motor.

Vi talte dog også om, at hvis vi skulle skifte til en større båd, kunne vi kun få råd, hvis vi solgte vores sommerhus - og det ville vi ikke. Derfor skrinlagde vi planerne om større båd og beholdt både båd og sommerhuset. Vi havde også talt om, at det måske snart var på tide at "gå i land" og vende tilbage til sommerlivet i sommerhuset og vi blev så enige om snart at sælge sejlbåden - hvad vi så gjorde i sommeren 1993.

oldline

Kaløvig BådeLaug
fik ca. 14 mill. kr. i erstatning for den gamle havn, som Studstrupværket skulle bruge i forbindelse med udbygningen af Studstrup Kraftvarmeværket. Pengene blev overført til Kaløvigs kasse, hvor de ventede på at blive brugt til at etablere en ny lystbådehavn. Det var Jørgen P, der var kasserer på det tidspunkt, og man må sige, at han investerede pengene på en fremragende vis. I løbet af et par år var pengene blevet til hele omkring 32 millioner kr., som KBL kunne bruge til den nye havn. Fremragende forvaltet af Jørgen P!
    Så da sejlersæsonen 1982 var forbi, tog man bådene op, og stillede dem som normalt på den gamle vinteropbevaringesplads, hvor de så ventede på at blive søsat fra i foråret 1983 - (Iflg. planen skulle den nye havn kunne tages i brug 1. maj 1983).
    Da bådene var taget op inviterede man medlemmerne til nedbrydning af den gamle havn. Alle broerne skulle rippes for træ - og gangbrædder, som skulle stables, da de skulle bruges til klubhuse for fritidsfiskerne. Nogle brædder blev dog anset for at være ubrugelige efter alle disse år i lunkent kølevand fra studstrupværket. Der var også pæleorm i mange af de nedhamrede pæle, der var af træ, der ikke kunne modstå de påvirkninger, som et lunkent havnebassin kunne give.

Den gamle havn nedbrydes
Men den 30.10.1982 - en lidt kold, men helt stille efterårsdag, stillede et større antal frivillige KBL'ere (ca. 500) i den gamle havn kl. 9.00 om morgenen. De var bevæbnet med højt humør, brækjern, hamre, save og andet værktøj, som kunne bruges til at nedbryde en havn. Der var lidt godt til halsen og så gik man ellers i gang! Der var lægevagt, hvis noget uforudset skulle hænde. Så vidt jeg husker var den største uheld een, der trådte på et søm, så det udløste en stivkrampevaccination. (Se i øvrigt omtalen af dagen i KBL-medlemsblad nr. 6, november 1982, s. 14-20).

Herunder nogle billeder, jeg tog den dag:

nedbrydning   nedbrydning 2
Vores klubbåd Ara venter på at sejle brodække-sektioner væk.  Th: Gunnar Volf Lorentsen i gul regnjakke og Erik Kühnau med grøn spand. (Jeg kender desværre ikke navnene på de øvrige).

bro   bro
En brosektion løftes manuelt over pælene. Poul Bjerring ses bagest - og tømmeret stables for at blive genbrugt i den nye havn.
Vi var glade for, at der ikke skete store uheld! Vi havde dog oprettet en lægevagt med tohjulet ambulance!).

bro
Færdig! Men glemte vi en mand? Han blev hentet af vores "Røde Redningsbåd" :-)

Jeg fik et par minder med hjem, idet jeg for det første sikrede mig, at broskiltet fra "min" bro, "Bro 8", ikke havnede i bunken med metalaffald. Desuden indsamlede jeg nogle af de store, men nu delvist rustne spændeskiver, som var blevet brugt til sammenføjning af bjælkerne i broerne, da man i sin tid byggede havnen:

bro8-skilt
Bro 8-skiltet.
spændeskive
"KBL-Spændeskive".

oldline

Min kære hustru spurgte mig: "Jeg forstår godt, at du gerne vil bevare bro-8-skiltet, men spændeskiverne?"
    Jeg svarede, at jeg (selvfølgelig) havde en bagtanke med spændeskiverne, som jeg efterfølgende rengjorde og fik elektrogalvaniseret, men det er en anden historie (som kan læses her: Ny havn i 1984).

oldline

Farvel til den gamle havn!
KBL-medlemmet Jørgen L. Hansen (†)- (Jørgen "Gamle" Hansen, som sejlede Vegaen "Alberte") havde forfattet en smuk afskedsang til den gamle havn: Studstrup Lystbådehavn. Sangen blev efterfølgende sunget ved mange lejligheder:

Afskedshymne til KBL's gamle havn i året 1982.
Mel: "Tak for alt i det gamle år".

Tak for alt i den gamle havn, den har klaret sit job,
tak til pæle og broerne som vi nu har brudt op,
bag beskyttende molearm holdt vi til uden frygt,
selvom vigen har tænder vist, lå vi roligt og trygt.

Atmosfære af høj karat har den opnået trods
sin placering som nabo til Studstrupværkets kolos,
derfra ofte en hilsen kom med forskelligt slags møj,
saltvandseder blev halet frem, gennem luften de fløj.

Ingen både skal krydse mer' i det gamle bassin,
inden længe da er det blot et tilfældigt terræn,
ingen vinde skal mere give det bølger og brus,
det skal fyldes til randen op snart med sand og med grus.

Tænk at alt i den gamle havn er definitivt slut,
nu bassinet er ganske tomt, der er adgang forbudt,
sejlerlivet dog går sin gang, som det hører sig til,
KBL'ernes kurs er sat, for vi ved hvad vi vil.

Tak skal lyde fra KBL, som nu drager afsted,
både minderne og humøret, det tager vi med,
og imens kronomet'ret går, er en ny havn på vej,
Tak for alt i den gamle havn, tak for alt, tak fra mig.

Jørgen L. Hansen (†)

Jørgen Hansen
Jørgen med harmonika. Stående: Gert Rohbrandt (†) samt Annie Kragh Rohbrandt (hvid bluse).

oldline

Flugten fra "Kulstrup Havn" (Studstrup Lystbådehavn) - Søsætning i den nye havn - Kaløvig Bådehavn
fandt sted i Store Bededagsferien i 1983, som blev betragtet som et prøveår, idet havnen ikke var helt færdig og ikke alle broer var gjort klar til at modtage vores både. Pladsfordelingsudvalget havde udarbejdet en detaljeret plan. Mange af bådende blev søsat i den gamle havn og blev derefter slæbt eller sejlede selv ud af havnen og ind i den nye, hvor man fortøjede på den af pladsfordelingsudvalget anviste plads. Andre både blev kørt til den nye havn og søsat. Det foregik på bedste vis uden problemer. Havnen blev først endelig færdig i løbet af 1983 og indvielsen af den nye havn fandt sted i 1984. (Se KBL-medlemsbladet nr. 2/1983 - samt nyhavn1984).

oldline

Tak
Tak til redaktør af KBL-bladene fra den tid, Poul Erik Kronborg Kvist, Vissing, for at jeg måtte overtage hans gamle KBL-medlemsblade.

oldline

Back - 28.10.2018 - Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional