Historien om Joseph Michaelsen og hans Mindemedalje

Indholdsfortegnelse

Af Toke Nørby - © 2010-2011

Billede fra oldline

Dette er historien om den danske postmester, Joseph Michaelsen, som herhjemme blev udråbt til "Verdenspostunionens Fader", samt historien om hans mindemedalje. Den falder i flere tidsafsnit, men da nogle begivenheder sker sideløbende, er historien delt op i ni kapitler som selvfølgelig på en eller anden måde hænger sammen, men hvor det er umuligt at skrive historien i én lang sammenhængende artikel. God fornøjelse! Toke Nørby.

Forord

Kapitel 1
Joseph Michaelsens liv indtil år 1900: Jounalistik. Pjesen om Transitporto. Postmesterfiasko. En kummerlig tilværelse.

        Pjecen fra 1859
        "Om Transitportoen og den Internationale Portos Afskaffelse og Afløsning"

Kapitel 2
De første af mange anerkendelser. Yderligere anerkendelser. Folkets og endelig også postvæsenets anerkendelser. 1900-1905. Æresmedlem af Dansk Post Forening - ultimativ hæder i Dansk Portrætgalleri - Det Kgl. Danske Postvæsen 1624-1904. Gipsbuste på Frederiksborgmuseet.

Kapitel 3
Indsamling til marmorbuste. Midler til bronzebuste samt medalje til flidspræmie.

Kapitel 4
Buster og medaljer. Joseph Michaelsen får fuld oprejsning i sit livs aften - i hvert fald i Danmark og hædres i alle ender og kanter. Æresmedlem i Dansk Postforening - En enkelt udlænding taler om "Nobelpræmie" (sic).

Kapitel 5
Baggrunden for uddeling af medaljen - Dansk Postforening dannes - Lønningsloven af 1902. Fagprøven indføres og resultatet af den første fagprøve. De første mindemedaljer uddeles.

Kapitel 6
Malurt i Joseph Michaelsens hæder - reservepostekspedient Ejnar Pedersen Kannik tillader sig at så tvivl om Joseph Michaelsen: "Suum Quique". Resultat: Kannik bliver ekskluderet af Dansk Postforening.

        "Suum Quique"
        "Strejflys af Verdenspostforeningens Forhistorie"

Kapitel 7
Fagprøven ændres og deles efterfølgende: Fagprøve I og Fagprøve II. Postvæsenets sparerunder med fyring af nys antagne elever. Genansættelse af samme. Post og Telegrafvæsenet fusioneres og telegraffolk får mulighed for at aflægge Fagprøve I uden at gå op i alle fag. Resultatet af Den første Fagprøve for telegraffolk. Fagprøverne ændres i 1972. Sidste fagprøve med uddeling af Joseph Michaelsen mindemedalje.

Kapitel 8
De 80, der modtog Joseph Michaelsens Medalje, og de seks (6), der blev snydt!

Kapitel 9 - Epilog
Joseph Michaelsen død i 1908. Paterniteten fratages ham af Bernerbureauet og P&T. Hvad der skete efterfølgende - busterne i dag - medaljens endeligt - fik Kannik oprejsning? Michaelsens eftermæle.

Referencer - Forkortelser:
(Kommer senere - :-)

Billede fra oldline

Aarhus, den 24.12.2010
Toke Nørby

Billede fra oldline