"SILKEBORG J.B." to-ringsstemplet

Et usædvanligt og ualmindeligt stempel

Af Toke Nørby

oldline

Pr. 31.03.2012 - kender vi 12 breve (og et enkelt brev med fraklippet frimærke) med stemplet: Silkeborg J.B.
Baggrunden for denne artikel var min involvens i salget af afdøde postmester Henning Vraa Andersens filatelistiske / posthistoriske materiale og blandt de mange breve, der da passerede mine hænder, var det på fig. 1 viste brev. Det blev solgt på Aarhus Frimærkeklubs brevauktion, onsdag den 10.02.2010, (lot nr. 131), hvor det fik hammerslag på 550 kr.:

silkeborg j.b.
Fig. 1.

Som det ses, er det en udaterbar, lettere krøllet kuvert, adresseret til "Commis E. Pedersen Adrs. Købmand Lottrup, Meilgade, Aarhuus". Frankeret med 4 Sk. frimærke, der er stemplet med to-ringstemplet. Ved siden af frimærket er anbragt endnu et aftryk af samme stempel. (Mærket må åbenbart have smagt godt, for nogle sølvfisk har i sin tid stillet sulten med noget af frimærket!).

Men alligevel er det et ganske usædvanligt brev, da der ikke kendes mange breve med det viste stempel samt efter sigende 8-10 løse mærker med stemplet. Dette er i Vagn Jensens/KPKs stempeloversigt registreret således:

silkeborg j.b.
Tabel 1. (Gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†)/KPK.)

Hvorledes det er fremstillet - af hvem samt præcis hvor det er blevet anvendt - har altid været en gåde, og i litteraturen er der meget lidt omtale af det og det, der står, findes her:

  • Svend Arnholz: Dansk Poststempler (side 49). KPK 1953.
  • Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 1/1982 (side 36). "JKE: Silkeborgs posthistorie og stempler".
  • Udstillingskatalog for Silkeborg Filatelistklubs udstilling, SILFI 82 (side 33 ff.)
  • Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2/1990, s. 68-69: "Stemplet Silkeborg J.B." af Thorkild Andersen, Højbjerg.
Jeg ved ikke, om der er yderligere beskrivelser af andre aftryk i den filatelistiske litteratur.

Lidt baggrund
Til at afløse kørselen med postdiligence mellem Skanderborg og Silkeborg to gange om ugen, blev der anlagt en jernbane, som blev taget i anvendelse fra 02.05.1871 (jf. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse nr. 16/1871 - i det efterfølgende blot benævnt OM). Toget kørte to daglige dobbeltture. Der var intet selvstændigt bureau, men toget medførte post. Thorkild Andersen oplyser i sin artikel i DFT nr. 2/1990:

"Ved banegårdens bygning i Silkeborg blev der indrettet et lokale til brug for postvæsenet, og her færdiggjordes posten fra Silkeborg by, fra banegårdens postkasse samt fra den med natposten fra Herning indkomne ankomne post til indlemmelse i det til Skanderborg afgående morgentog kl. 9.45, ankomst til Skanderborg kl. 11,00.".

Efter køreplanen (også vist i omtalte OM) standsede toget undervejs følgende steder: Svejbæk - Laven - Ry - Alken.

OM nr. 17/1871 af 06.05.1871 meddelte, at brevsamlingsstederne i Laven og Ry blev oprettet fra 01.05.1871, medens brevsamlingsstederne i Alken og Svejbæk først blev oprettet fra 01.07.1871, jf. OM nr. 23/1871. Ingen af de fire posthuse fik egne stempler ved oprettelsen. Der blev ikke tildelt bureaustempler til ovennævnte strækning før i 1877, men i perioden 1871-1877 forekommer det ovenfor viste to-ringsstempel: SILKEBORG J.B. brugt på forsendelser, omend i yderst beskedent omfang.

Stemplets oprindelse er ukendt og det omtales tilsyneladende ikke i postvæsenets publikationer, men det kendes brugt både som annulleringsstempel og som sidestempel. Vagn Jensen anfører i sit stempelkatalog, at der i en skrivelse dateret 11.05.1875 fra postinspektøren for Nørrejylland anføres, at pakmester Lorenzen besørger posten på denne strækning - måske har han haft stemplet og brugt det. Det vides ikke med sikkerhed. Under alle omstændigheder kendes vistnok 8-10 breve med stemplet:

silkeborg j.b.
Fig. 2. (Skandias 18. auktion samt Thomas Høilands 118. auktion/28.11.2007, nr. 2832)

Dette er det tidligst kendte brev med SILKEBORG J.B. to-ringstempel. Det er frankeret med 4 Sk grå/karminrosa, 1.tryk, fra december 1870. Indvendig dateret 30.05.1871. Ankomststemplet Viborg 31.5 på bagsiden. Det blev solgt på Thomas Høilands 118. auktion/28.11.2007 med hammerslag 2.900 kr.

I DFT nr. 2/1990, s. 68 omtaler Thorkild Andersen, Højbjerg, et brev, som sidst blev solgt på Thomas Høilands 132. auktion 26.11.2009 (hammerslag 1.100 kr. - frimærket har en defekt hjørnetak):

silkeborg j.b.
Fig. 3.

"Brev fra Silkeborg dateret 26.07.1872 til Jakob Holm & Sønner, København, med almindelig forretningstekst. Frankeret med 4 skilling (tofarvet) annulleret med NUM 225 (Skanderborg JBP). To-ringsstemplet er anbragt til venstre for frimærket. På bagsiden transitstempel Skanderborg JBP. LAP la samt ankomststempel: Kiøbenhavn Christiansh."

Desuden viste Thorkild Andersen nedenfor viste brev, der er adresseret til samme person, som brevet, der er vist på Fig. 1, er. Det er også sendt af samme person:

silkeborg j.b.
Fig. 4.

I DFT nr. 1/1982 ses på Fig. 5 viste brevkort:

silkeborg j.b.
Fig. 5.

Brevkort til sæbefabrikant H. Kjær, Aarhuus, omhandlende en ordre på 1 Ballie grøn Sæbe, afsendt af kroejer L. Didriksen, Lindaa Kro. Dateret 11.06.1877 - og annulleret med to-ringsstemplet.

Flere breve
Yderligere fire breve samt et korsbånd kendes:

silkeborg j.b.
Fig. 6. (Kephilas 8. auktion).

silkeborg j.b.
Fig. 7. (Rasch' 21. auktion).

silkeborg j.b.
Fig. 8. (Skovgaards 36. auktion).   

silkeborg j.b.
Fig. 9. (Scanfils 19. auktion).

silkeborg j.b.  silkeborg j.b.
Fig. 10. (Finn Jørgensen) - Fig. 11. (Peter Haslund)
Mærket på Fig. 11 er det samme som det løse mærke på Fig. 8!
silkeborg j.b.
Fig. 12. (Thomas Høilands 31. auktion 23.-25.04.2001).
Tilføjet 20.04.2010.

silkeborg j.b.
Fig. 13. Fra Henrik Selsøe Sørensens "Dansk Posthistorisk Leksikon",
1. elektroniske udgave, okt. 2001, s. 430. Tilføjet 17.04.2011.

silkeborg j.b.
Fig. 14.
silkeborg j.b.
Fig. 15.
Både parstykket og enkeltmærket var til salg hos Bruun-Rasmussen i januar 2012. Tilføjet 17.01.2012.

silkeborg j.b.
Fig. 16. Frankeringen er 8 øre tofarvet 1875 lys grå/rød (tryk 1-12).

silkeborg j.b.
Fig. 17. Frimærket er 4 sk. 1871 karminrosa - linietakket.

Ovenstående to breve var til salg i april 2012 hos auktionshuset Bruun Rasmussen. (Tilføjet 31.03.2012 med tak til Thomas Høiland).

silkeborg j.b.
Fig. 18. 4 sk. 1870, tryk 2.3.
silkeborg j.b.
Fig. 19. Tilføjet 21.09.2014.

Fig. 18. Mærket blev solgt på Thomas Høilands auktion 26.04.2004 for 200 kr., men først opdaget 01.05.2013. Beskrivelsen af mærket var: "Tyndhed på bagsiden", men det ses også, at der er en kort tak for neden i højre side. (At illustrationen er uskarp skyldes, at det originale skan i stor størrelse er blevet slettet fra tha.dk-serveren, og at der derfor er brugt et mindre billede - lettere forstørret).

Fig. 19. Ved en systematisk gennemgang af en del gamle auktionskataloger (som tilhørte min afdøde gode ven John Sørensen), fandt jeg dette mærke, der var afbildet og beskrevet i Jan Heldings Katalog nr. 28, del 1 / 26. september 2003 (Salg mod skriftlige tilbud).
    Lotnummeret var nr. 1651 (lotnummeret under den tilhørende illustration i kataloget var fejlagtigt anført som "1650"). Beskrivelsen af mærket var: "Gummi 2-ringstempel SILKE(BORG JB) som annulleringsstempel af 1875 8 øre 7 tr. (1876). Attest Vagn Jensen. DAKA 1.200,-". Salgsprisen er mig ikke bekendt.


04.04.2013 fik jeg en e-mail fra Steen Jensen, som skrev til mig:
"Tilfældigt er jeg faldet over din artikel om stemplet "Silkeborg J.B." på nettet, og jeg synes, at det er på tide at bekende ungdommens synder!
    Omkring 1970 fik jeg lov at gennemgå min svigermors skuffer for breve og frimærker, og her fandt jeg bl.a. den "mærkelige", lille kuvert - frankeret med en 8 øre tofarvet - med et underligt stempel i to eksemplerer: Eet på mærket og eet ved siden af."

silkeborg j.b.
Brevet er sendt til "Madam K. Petersen, Kjøbenhavn N, Frederik den 7des Gade N: 9. 1. Sal"
og afsendt fra Toustrup og stemplet den 06.08.1876 (indholdet er dateret 06.10.1876, som Steen Jensen har noteret med blyant!).

Steen Jensen fortsætter: "Jeg var aldeles uvidende, så det var mig, der førte saksen!!! Noget har dog nok stået mig i hovedet, for jeg gemte faktisk kuverten og noterede, som det ses på ovenstående billede: "efter indhold s(endt fra) Toustrup - Kbh. 6. okt (?) 1876" og på bagsiden "1876" Indholdet viser tydeligt datoen 6. oktober og hvorfor der er forskel på stempeldatoen og datoen i brevet, ved jeg ikke).
    Afsenderen er min svigermors morfar, Peter Christian Petersen, som var i hæren - i generalstabens topografiske afdeling - og brevet er til hans kone i København, Kirstine.
    8-øren sad de følgende år i min danmarkssamling, og efterhånden som jeg blev klogere, ærgrede jeg mig gul og grøn over mit klipperi - men jeg er jo ikke den eneste, der har lavet den slags ulykker.
    Mærket, der efter min erindring var meget smukt stemplet med et (næsten) helt, retvendt stempel, byttede jeg senere væk, men kuverten (12 × 7 cm) har jeg stadig, og den har jævnligt været fremvist for nye samlere til skræk og advarsel.

I håb om, at dette har din interesse, sender jeg de bedste hilsener.
Steen Jensen"

Selvfølgelig havde det interesse og jeg håber, at det til kuverten hørende mærke dukker op, da Steen ikke med sikkerhed kan sige, om det er et af de to løse 8-øres frimærker, der er vist på her på siden.

oldline

I sin artikel om stemplet gjorde Thorkild Andersen sig nogle tanker om brevene til Edvard Pedersen: Han blev senere storkøbmand og endnu senere ejer af Hans Kjærs Sæbefabrik fra 1908. Han blev født i 1849 i Svejstrup ved Skanderborg som søn af husmand og snedker Peder Ovesen, og han kom i købmandslære i Horsens. Efter soldatertjeneste kon han ca. 1870 til Aarhus som Commis i Købmandsgården i Mejlgade (Middelgade) hos Købmand M. C. Lottrup.

Ifølge Thorkild Andersen efterlod Edvard Pedersen sig en større korrespondance, som vel nu er spredt ud over landet, og i den kan der have været en del breve fra årene 1871-72 og fremefter, og som var blevet sendt til ham fra forældrene og hans mange søskende i Svejstrup. Nogle af disse breve kan derfor bære aftryk af stemplet, men der kendes som sagt kun to sådanne breve til Edvard Pedersen, de her viste.

Som det fremgår af OM nr. 31/1877 blev banestrækningen fra Silkeborg til Herning taget i brug 28.08.1877 og i den anledning blev der indsat bureau (med tilhørende stempler) på hele strækningen fra Skanderborg til Herning, hvorfor brugen af to-ringsstemplet blev overflødig.

oldline


06.02.2018
Toke Nørbys Home Page