Forlaget Nørbyhus

Kapitel 10. Trykform 2C 122 ”Tynd 2. bjælke” ”Tynd 2. bjælke”. Som i Trykform 2B findes i Trykform 2C en ubetydelig variant i pos. 23, her henvises til Fig. 9-4 ”Flad top” ”Flad top” er ligesom i trykformene 2D, 2A og 2B konstateret i Trykform 2C og skyldes en for kraftig tilfræsningen af galvanoen. De ”Flade Toppe” er så små, at de ikke bør henregnes til varianter. Tholl beskrev de flade toppe i dagbladet Politikens Frimærkenyt nr. 8 af 19.01.1958: ”Overtryk 2 med Flade Toppe” findes i pos. 18, 31, 46 og 72 i trykform 2C. ”Skudhul” (pos. 46) Denne variant blev første gang beskrevet af forfatteren i AROS 75-udstillingskataloget fra Jysk Filate- list Klubs 55 års frimærkejubilæumsudstilling, Aarhus 1975, side 46: ”Studiet af 30-øres provisorierne“. Af overtrykkets lidt tykke udseende kan man se, at varianten ”Skudhul” må være opstået på et sent tidspunkt i Trykform 2C's anvendelsesperiode. Forfatteren er, som nævnt, i besiddelse af et helark, hvor varianten ”Skudhul” (og ”To svage bjælker”, pos. 95) findes. Varianten er sandsynligvis opstået på grund af tilstedeværelsen af et fremmedlegeme (et gruskorn?), der under trykningen har lavet en mindre fordybning i streggalvanoen i pos. 46, se fig. 10-6 og 10-7. Fig. 10-6. Fig. 10-7. ”Skudhul” på brev. Mærket: I.2.46 på DIugt, perf. 2C: oplag 1019. I omtalte helark, 30/25 øre, type III (oplag 1019, løbe nr. 4823) findes, som nævnt ovenfor, varianterne ”Skudhul” og ”To svage bjælker” fra pos. 95, og en sammenligning med tykkelsen af overtrykket fra andre ark, overtrykt med Trykform 2C, viser, at de to varianter er fra sidste del af trykformens anvendelsesperiode. Se også den detaljerede beskrivelse af ”Skudhul” på Torben R. Uhrenholts hjemmeside: https://frim.dk/skudhul En konfettiskive på det ”rigtige” sted på frimærket kan efterlade et ”Skudhul”-lignende hul, og der er da også fundet flere sådanne forkerte ”skudhuller”, se fig. 10-8:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjEzNTY=