Forlaget Nørbyhus

Kapitel 9. Trykform 2B 114 ”Tynd 2. bjælke” Både i denne Trykform 2B og i Trykform 2C findes en ubetydelig variant: ”Tynd 2. bjælke” i positionerne 90 og 100 i Trykform 2B, se fig. 9-4. I Trykform 2C i pos. nr. 23. Den afart er så lille, at den undgår samlernes opmærksomhed og dens udseende kan være stærkt afhængig af farveføringen. Fig. 9-4. Udsnit af mærke nr. 100 fra Trykform 2B. ”Tynd 2. bjælke” ”Flad Top” Tholl fandt (”Overtryk 2 med ”Flade Toppe”“. Dagbladet Politikens Frimærkenyt nr. 6/1958 af 19.01.1958), at overtrykkene i positionerne 17, 21, 24, 31, 41, 43, 53, 61, 65, 81, 82 og 87 alle har ”Flad top” i Trykform 2B. I denne trykform er de flade toppe også så små, at det næsten er umuligt at se dem, og de bør på ingen måde få status som værende varianter. Fornuftigvis reducerede Tholl senere antallet af flade toppe til kun en enkelt, der som den eneste evt. bør medtages i en samling af varianter fra Trykform 2B, nemlig pos. 41 (3+0). Det er derfor ikke fundet nødvendigt at vise en illustration af en ”Flad top” fra Trykform 2B, men der henvises til omtalen i kapitel 7: Trykform 2D. Trykform 2B har ingen yderligere konstante kendetegn, men det skal nævnes, at ligesom ved de øvrige trykforme er der små individuelle afstande mellem tal og bjælker, der kan være med til at verificere et foreliggende 30-øres provisorium overtrykt med Trykform 2B. Disse meget små variationer i afstandene er så små, at de kun bør have betydning, hvis et mærke skal positionsbestemmes. Altså ses, at de samme små afarter, som er beskrevet under Trykform 2A, er fundet i Trykform 2B. 30/25 øre rød Som man kan se af beskrivelsen af Trykform 2B's anvendelse på 20-øres mærkerne, er der ingen store overtryksvarianter. Foruden de i dette kapitel beskrevne variationer, opstod der, under denne trykforms brug på Fr. IX, 25-øres mærkerne, tre markante varianter. Af overtrykkets tykkelse kan ses, at alle tre varianter er opstået i den sidste del af trykformens anvendelsesperiode, dvs. fra den del af dens anvendelsesperiode, hvor den kun blev brugt til overtrykning af Fr. IX, 25-øre rød, type III. ”Svagt 3-tal” (pos. 10) Trykform 2B's galvano nr. 10 blev på et tidspunkt udsat for en påvirkning, der bragte 3-tallet næsten ned under skrifthøjde, hvorefter aftrykket af 3-tallet fra talgalvanoen fremstår meget svagt. Varianten kan med god grund kaldes for ”Svagt 3-tal”, og den blev første gang beskrevet af forfatteren i AROS 75-frimærkeudstillingskataloget fra Jysk Filatelist Klubs 55 års jubilæumsudstilling, Aarhus 1975, side 44: ”Studiet af 30-øres provisorierne”. Se fig. 9-5. Forfatteren har i skrivende stund kun kendskab til 11 eksemplarer, på trods af, at der i sin tid blev gennemgået ca. 1,5 million stemplede eksemplarer af 30-øres provisorier af alle typer, så der må tilsyneladende være tale om en overordentlig ualmindelig variant. Muligvis var fremkomsten af denne medvirkende til, at man kasserede Trykform 2B. Det vides ikke, om talgalvanoen i pos. 10 blev udskiftet inden hele trykformen blev udskiftet. Fig. 9-5. III.2.10. DImgt. Perf 5A. De få eksemplarer giver ikke mulighed for at konstatere en eventuel udvikling i variantens udseende, men dog til, at det kan konstateres, at der er tale om en, i hvert fald i en kort periode, konstant forekommende variant. En undersøgelse af mærkerne viser, at grundmærkerne alle på

RkJQdWJsaXNoZXIy NjEzNTY=