Nyt dobbelt overtryk i 30-øres provisorierne!

30/20 øre type III, overtrykt med Trykform 2A

Af Toke Nørby - © 2017

Som jeg skrev i min artikel om det første mærke fra dette ark:

På Bruun-Rasmussen-auktionen, tirsdag, den 22.10.2013, blev der kl. 12.10 solgt et for mig hidtil ukendt eksemplar af 30/20 øre rød, type III med dobbelt overtryk 2, stemplet i Tvis - "miraklernes" tid er altså ikke forbi :-) Af attesten, udstedt af Lasse Nielsen, ses, at det er fundet før 2010, men præcis på hvilket tidspunkt og af hvem, ved jeg ikke.

Nu har min gode ven Preben "Stripperkongen" Jørgensen fundet et mærke, der efter mit bedste vurdering stammer fra samme ark, og har siddet som nr. 61 i arket - lige over det tidligere beskrevne mærke, der har nr. 51, men hvor dette mærke er stemplet i TVIS.

Mærkernes centrering i arket er ens og overtrykkene er også forskudt ens på mærkerne. Men, det besynderlige er, at mærke nr. 61 er stemplet i Ringe 21.04.56 - 20-24, hvor mærke nr. 51 er stemplet i Tvis 20.02.56. Det har jeg desværre ingen forklaring på. Herunder det nye mærke, hvor jeg på illustrationen til højre har indlagt kopi fra Vagn Jensens stemplregistrering:

RINGE RINGE
Mærket kan katalogiseres efter min bog 30-øres provisorierne 1955-56: T2A.20III.1-II.1.61
Altså fra 30/20 øre, type III, cyl. II, ark 1. pos. 61. Perforeret med perfoator 1C og trykt på Dansk I-papir uden gule taver i papirmassen.

VJ-RINGE-5
Fra Vagn Jensens stempelregistrering (version 2006) viser, at mærkerne er stemplet med
Ringe BRO IIc-5 stempel, der var i normal brug på det tidspunkt, stempelindstillingen viser.
(Gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†)).

Mærkets beskrivelse
I min bog 30-øres provisorierne 1955-1956 er arket, hvorfra dette mærke (med stor sandsynlighed) stammer, beskrevet på side 148, hvor det som sagt er stemplet i TVIS. Med den nomenklatur, jeg anvendte for de dobbelt overtrykte 30-øres provisorier, har det nye mærke betegnelsen: T2A.20III.1-II.1.61, idet dets position i arket er nr. 61.

Det kan være, at der findes to ark med næsten samme karakteristika, men det er - synes jeg, mere sandsynligt, at det nyfundne mærke har fundet vej fra TVIS til RINGE, hvor det så er blevet brugt, men jeg er selvfølgelig ikke sikker.

Her er de to mærker "sat sammen" for at man kan sammenligne dem. (Man skal ikke hænge sig i kvaliteten af skanninger, da de er taget med flere års mellemrum).

Tvis/Ringe

Tal og bjælker er herunder fotograferet, så man kan se, at der er en fin forskydning mellem de to overtryk:

overtryk overtryk

oldline

Tak
til Preben "Stripperkongen" Jørgensen for lån af mærket.

Referencer:
1. "30-øres provisorierne 1955-1956", s.148. ISBN 978-87-984623-3-0.
2. Vagn Jensens Stempelregistratur. Udg. Januar 2006.

10.02.2017
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional