Nyt dobbelt overtryk i 30-øres provisorierne!

30/20 øre type I, overtrykt med Trykform 2A

Af Toke Nørby - © 2016

En af mine venner, Bent Sørensen fra Saltum, sendte mig 27.05.2016 et billede af et nydeligt dobbelt overtrykt mærke, som stammer fra det såkaldte "Fredericia-ark". Fra dette ark kender vi nu 10 mærker - fundet over en periode på knap 60 år. Det første mærke fra arket blev beskrevet i Politikens Frimærkenyt, nr. 74 af 30.11.1958. De første ni fundne mærker er beskrevet i min bog 30-øres provisorierne fra 1955-1956 (se http://norbyhus.dk/PROV/).

Bent Sørensen har oplyst, at frimærket oprindeligt blev fundet af Bjørn Nørskou Pedersen fra Brovst. Det sad i en samling, som han havde købt. Mærket blev efterfølgende solgt til Bent Sørensen, som bad Lasse Nielsen udfærdige en attest på mærket - 21.05.2016. Bent Sørensen havde i forvejen kendskab til "Fredericia-arket", da han er den lykkelige ejer af mærke nr. 44 fra samme ark (vist i min bog om provisorierne s. 147) - Ejere af dobbelte overtryk i 30-øres provisorierne kan mageligt være lykkelige, antalllet af sådanne er nemlig stærkt begrænset.

Mærkets beskrivelse
I min bog 30-øres provisorierne 1955-1956 er arket, hvorfra dette mærke stammer, beskrevet på side 146-147: Grundmærket er Fr. IX, 20 øre rød, type I. Det er trykt med cyl. II, ark 2, perforeret med perforator 2C og trykt på Dansk I-papir uden gule taver i papirmassen: Oplag 874, 888 eller 897.

Med den nomenklatur, jeg anvendte for de dobbelt overtrykte 30-øres provisorier, har det nye mærke betegnelsen: T2A.20I-2-II.2.64, idet dets position i arket er nr. 64.

Pos. 64 Lasse Nielsen
Mærke T2A.20I-2-II.2.64 og Lasse Nielsens attest dateret 21.05.2016.

overtryk overtryk
Andet overtryk er forskudt 0,1 mm ned og 0,2 mm til højre for første overtryk.

Som det eneste af de (foreløbig) 10 kendte mærker fra dette ark, er det stemplet med Fredericias maskinstempel SKR:6, som herunder er gengivet fra Vagn Jensens stempelregistratur, version 2006:

SKR:6
(Gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†)).

oldline

Tak til:
Vagn Jensen (†) og Bent Sørensen, Saltum.

Referencer:
1. "30-øres provisorietrne 1955-1956", s.148. ISBN 978-87-984623-3-0.
2. Vagn Jensens Stempelregistratur. Udg. 2006.

04.06.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional