National Frimærkeudstilling Interdania '93, Taastrup 17.-19.09.1993

Arrangeret af Taastrup og Omegns Frimærkeklub

© 2021- Toke Nørby

oldline

Frimærkeudstilling Interdania '93, Taastrup 17.-19.09.1993
Det var Tåstrupklubbens 50 års jubilæumsudstilling, der var arrangeret som en national udstilling i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund. Den fandt sted i Taastrup Fritidscenteer i Taastrup.

Udstillingens Ærespræsidium:
Anders Bak. Borgmester, Høje-Taastrup Kommune.
Finn V. Larsen. Postmester, Taastrup postkontor.
Lis Birkedal. Chef for Postens Frimærkecenter.
Hans G. Bischoff. Post- og filatelichef, Kalaallit Allakkeriviat.
Svanbjørg Manai. Udstillingsleder, Postverk Føroya.
Lars Boes, Formand for Danmarks Frimærkehandlerforening.
Jørn Walther Pedersen. Formand for Danmarks Filatelist Forbund.
Flemming Hansen. Erhvervschef, formand for BUERNES BY 1993.
Mogens Baldi Nygaard. Næstformand i Kulturelt Samråd/Høje-Taastrup Kommune.
interdania93-katalog
Udstillingskataloget blev redigeret af
Peter Schweizer og Orla Nielsen.
Peter Schweizer
Peter Rüdiger Albert Schweizer
29.06.1940-18.01.2017.
Udstillingsudvalget:
Peter Schweizer. Udstillingsleder.
Ib Kristensen. DFF.
Mogens Lessels.
Flemming Haltrup. DFF.
Rodian Sahlgren.
Kaj C. Vagnkjær. DFF.
Orla Nielsen.
Bent Hansen.
Børge Guldmann.
Jens E. Christensen.
Carsten Kramer.
Ib Eilertsen.
Anne Sahlgren.

Referat og detaljeret resultat af bedømmelserne blev bragt i Danmarks Filatelist Forbunds tidsskrift, Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 7/1993, s. 342-345: Interdania '93.

oldline

Juryen
interdania93-juryvar sammensat af syv danske dommere fra DFFs dommerkollegium. Desuden en juryelev ("dommerføl") og, som man plejer at gøre ved de nationale udstillinger i Norden, en inviteret dommer fra et af de nordiske lande, her fra Island (Halfdan Helgason):
   Juryen er foreviget på viste foto fra DFT nr. 7/1993, s. 344: Halfdan Helgason (Island), Poul Olsen, Toke Nørby, Erik Hvidberg Hansen, Søren Juhl Hansen, Per Fabricius Jensen, Jørgen Jørgensen, Ib Agerskov (juryelev) samt Jesper Haff, der ikke var tilstede, da juryen blev fotograferet.

oldline

Af den ovenfor nævnte reportage i DFT fremgår resultatet af dommernes arbejde og deres anstrengelser resulterede i følgende juryberetning:

Juryberetning for den nationale frimærkeudstilling INTERDANIA '93
I dagene 17. - 19. september 1993 markerede Taastrup og omegns Frimærkeklub sit 50 års jubilæum med frimærkeudstilligen INTERDANIA '93.
    Juryen vil gerne gratulere Taastrup og Omegns Frimærkeklub med jubilæet og den vel tilrettelagte frimærkeudstilling.
    Med udstillingen, også kaldet "Den glade nationale", markerer klubben på fornem vis sit 50 års jubilæum, og samtidig tjener udstillingen som en særdeles god propaganda for vores fælles hobby.
    Mange nye tiltag har gjort udstillingen til noget særligt, og det er vort håb, at udstillingen vil resultere i mange nye medlemmer, ikke blot i Taastrup og Omegns Frimærkeklub, men også i andre klubber under Danmarks Filatelist Forbund.
    Lokalerne i Taastrup Fritidscenter har dannet en god ramme om udstillingen, og opstillingen har gjort, at publikum har fået et bredt indtryk af det bedste dansk filateli kan byde på, både blandt juniorer og seniorer.
    Det i udstillingslisten anførte eksponat C 126-130 er erstattet af eksponatet "Japan 1899-1980" tilhørende Solvejg Agerbo.

Juryen har bedømt 82 eksponater og har uddelt følgende medaljer i konkurrenceklassen:

            4 GULD.
          11 STOR VERMEIL.
          16 VERMEIL.
          23 STOR SØLV.
          16 SØLV.
            8 SØLVBRONZE.
            4 BRONZE.

Mesterklassen blev vundet af Tage Bøcher Knudsen, eksponat 219-226, "Hunden - vores bedste ven og hjælper".
Juryens Lykønskning er tildelt eksponat D 17-21 for "Pladning af 2 sk. 1855", tilhørende Preben Clausen.

Juryens arbejdsforhold har været meget tilfredsstillende, det samme gælder samarbejdet med udstillingskomiteen både før, og under udstillingen. Juryen har fordelt de til udstillingen skænkede ærespræmier:

ÆRESPRÆMIER TIL "DEN GLADE NATIONALE" - INTERDANIA '93
Post & Telegrafmuseets Frimærkeafdeling: 3-binds værket "Det danske Post- og Telegrafvæsen - Beretning om virksomheden 1917 - 1967". (Tildelt en post- eller lokalhistorisk samling).
Postverk Føroya, Filateliafdelingen: Håndlavet Grindekniv.
Postens Frimærkecenter: Pragtværket "Lennart Bernadotte presenterar Czeslaw Slanias livsverk".
Dansk Posthistorisk Selskab: "Det Kongelige Danske Postvæsen", Personalhistorisk Pragtværk. Udgivet i anledning af 100 års jubilæet/Johannes Madsen 1924.
Taastrup Postkontor: Tinkrus med inskription. (Tildelt en motivsamling).
Kalaallit Allakkerviat (Grønlands Postvæsen), Filateliafdeling: 5 stk. ærespræmier: Gavebeviser på samtlige grønlandske frimærkeudgivelser i 1993 - også den udsolgte miniblok!
Danmarks Filatelist Forbund: Skulptur af krystalglas med indgraveret billede af en "Modersæl"/ MadsJohansson - Sverige. (Tildelt seniorsamling).
Danmarks Frimærkehandlerforening: Gavecheck på 500,- kr. (+ et diplom).
Fløng/Hedehusene Frimærkeklub: Schweizisk Sølvbarre på 100 g (lødighed 999/1000).
Aarhus Frimærkehandel: AFA-Vest 1993, to bind.
Høje-Taastrup Kommune: Stort keramikfad med byvåbenet. Graveret "medalje"plade på bagsiden.
Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune: Stort keramikfad med inskription.
NIRA-Frimerker/Norge: Tinpokal.
Taastrup og Omegns Frimærkeklub: Irish Coffee glas (4 pers.).
Danmarks Frimærke Ungdom (DFU): Kopi af en bronze-kniv. (Tildelt en juniorsamling).
De Post- & Telegrafhistoriske Samlinger i Aarhus: 2 stk. "Festskrift - 1953-1978". (Opmuntringspræmier).

signatures
Samtlige jurymedlemmer skrev under på juryberetningen.

Desværre bestod Ib Agerskov ikke sin eksamen, så han virker derfor indtil videre som klubdommer og kan igen gå op til eksamen for at blive national dommer senere.

oldline

Medaljerne
bestod af små - i det relevante metal - fremstillede barrer, der var monteret på en base (stålplade med målene 85×110 mm) i hvilken udstillingens logo, men ikke udstillerens navn, var lasergraveret:

medalje    medalje
Medaljer for hhv. tidsskriftet "Danzig Nyt"/Curt Hosny og eksponatet "Natos Postsystemer"/Arne V. Rasmussen.

Curt Hosny    Arne
Curt Hosny og Arne Vagn Rasmussen.

oldline

Jesper Haffs underskrift
Da juryen var ved at afslutte sit arbejde bl.a. med at underskrive bedømmelsesskemaerne samt diplomerne, blev Jesper, der var juryformand, kaldt til møde, men da manglede han at underskrive 10-15 skemaer samt diplomer. Jesper bad mig derfor om at underskrive resten - med hans underskrift! da det er juryformanden, der skal skrive under. Det protesterede jeg imod, men da det ikke var den største dødssynd, indvilgede jeg i at prøve, og efter at have øvet mig lidt skrev jeg de manglende bedømmelsesskemaer og diplomer under.

Lige inden disse og medaljerne skulle uddeles, bad jeg jesper om at tage et par af skemaerne med min efterligning af hans underskrift fra for at se, om han kunne finde en forfalsket underskrift, men to af de skemaer, han tog fra var med hans egen ægte underskrift, så mine forfalskede underskrifter gik igennem. Han kunne ikke umiddelbart se forskel! Jeg kunne ikke lade være med at spørge, om jeg lige måtte låne hans check-hæfte! og det morede ham, men han sagde sørme "nej"! Jeg vil skynde mig at sige, at jeg aldrig før eller siden har gjort lignende! Jeg kunne i øvrigt ikke eftergøre Søren Juhl Hansens eller Per Fabricius' o.a. underskrifter.

oldline

Tak
til Kenneth Rasmussen, søn af Arne Vagn Rasmussen (15.11.1926-19.01.2022), for foto af Arne samt for hans medalje fra Interdania 93.

Kenneth Rasmussen
Kenneth Rasmussen.

31.10.2012 / 29.04.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional