HOFI 92. Horsens Filatelistklubs 80-års Jubilæumsudstilling

På Teknisk Skole i Horsens, Vejlevej 150. 14-15.03.1992

© 2022- Toke Nørby

oldline

HOFI92-katalogHOFI 92
var den fjerde frimærkeudstilling arrangeret af Horsens Filatelistklub som fik betegnelsen "HOFI". Forsiden af kataloget viser HOFI 92-særstemplet.

HOFI 92 blev afholdt i dagene 14.-15.03.1992 på Teknisk Skole, Vejlevej 150, Horsens, i anledning af Klubbens 80 års jubilæum (der således først blev holdt i 1992 - et enkelt år senere end selve jubilæumsåret). Da klubben var i fuld gang med at arrange udstillingen, ville man selvfølgelig også benyte de smukke medaljer, som man havde fået lavet og som blev anvendt til HOFI 61 og HOFI 81. Men, efter udstillingen HOFI 81 lod man matricen opbevare hos guldsmeden Brdr. W. & S. Sørensen, Horsens, og først da medaljerne til HOFI 92 skulle laves, tog man kontakt til guldsmeden og erfarede, at matricen ikke var hos guldsmeden længere!

For mit eget vedkommende havde jeg tilmeldt mit eksponat "Aarhus-København 1750-1968 med hovedvægt på Aarhus-Kalundborg-ruten". For det første fordi jeg gerne ville støtte udstillingen, da jeg havde haft mange års samarbejde med Tom Plovst, men faktisk også fordi jeg godt kunne lide den medalje, som udstillingen stillede eksponatene i udsigt. Mit eksponat blev bedømt til Vermeil (forgyldt sølv), så jeg så frem til at modtage en smuk forgyldt sølvmedalje.

Men Ak! Alle udstillerne fik en lang næse, hvad medaljer angik. Der blev ikke uddelt medaljer, men diplom for medaljer og grunden var den mærkelige, at da man kontaktede guldsmeden, som opbevarede medaljematricen, for at sætte en prodution af medaljer i gang, havde odenseaneren Karlo Lindskog fået udleveret medaljematricen mod blot at lægge en seddel med bemærkning herom hos guldsmeden! Og - uden at informere Horsensklubben om sine dispositioner! Det var en katastrofe, men af en eller anden grund valgte man ikke at forfølge sagen, så matricen forsvandt for evigt! Den er i hvert fald ikke fremkommet senere.

Hvad hulen Karlo havde tænkt at gøre med matricen, ved ingen, og matricen var, så vidt vides, ikke blandt Karlos store mængde af filatelistisk materiale, da han døde. Ak, ja. Nok et klenodie, der ikke bliver bevaret for eftertiden. Det er underligt, at man ikke tog en alvorlig snak med Karlo. Han var jo på tidspunktet for HOFI 92 knap 80 år gammel - (døde i 2012 i en alder af 99 år).

Henrik Plovst har lovet mig, at jeg må få en kopi af den seddel, Karlo efterlod hos guldsmeden, men "den ligger i en eller anden mappe og er endnu ikke dukket op". Måske dukker den op en skønne dag.

Udstillingens ærespræsidium:
Borgmester Henning Jensen, Horsens.
Postmester Mogens Jørgensen, Horsens
Formand for Danmarks Filatelist Forbund: Knud Mohr.
 
Udstillingsudvalg:
Carl Jehrbo,
F. S. Laursen,
Henning Frederiksen,
Jens Peter Jørgensen.
 
Danmarks Filatelist Forbunds dommerkollegiums jury:
Per Fabricius Jensen, juryformand.
Frode Vesterby Knudsen,
John Sørensen,
Svend K. Seitzberg,
Kim Jensen. Juryelev.
 
Ærespræmier blev skænket af:
Horsens Kommune.
Danmark Filatelist Forbund.
Bikuben, Horsens,
Horsens Filatelistkklub,
Aarhus Frimærkehandel.
De post- og telegrafhistoriske Samlinger i Aarhus.
Moss Frimærkeklub.

Alle præmierede eksponater fik tildelt udstillingens erindringsdiplom med anførsel af den opnåede medaljegrad.
Juryens arbejde resulterede i følgende bedømmelser (uddrag):
Vermeil
Chr. Larsen, Aarhus. "Danmark karavel".
Jens Peter Jørgensen, Horsens. "Stående Helvetia". +Ærespræmie.
Bent Erik Jensen, Esbjerg. "Honduras". +Ærespræmie.
Leif Hansen, Frederikshavn, "Frederikshavn Posthus". +Ærespræmie og Juryens Lykønskning.
Ove Henning Jensen, Hillerød "Konzentrationslager - Post".
Toke Nørby, Aarhus. Aarhus-København 1750-1968 med hovedvægt på Aarhus-Kalundborg-ruten". +Ærespræmie.
Jerry Kern, Kbhvn. "Posthomstemplerne". Litteratur.
Stor Sølv
Frnst Sass Matthiasen, Hornslet, "Danmarks tofarvede".
Arne Pedersen, Ringe. "Dansk Vestindien".
Annelise Michelsen, Vejle. "Deutsche Reich 1872-1933".
Annelise Michelsen, Vejle. "Deutsche Reich 1933-1945".
Leif Hansen, Frederikshavn. "Britisk Indien".
Tom Plovst, Horsens. "Horsens hjemstavnsfilateli". +Ærespræmie.
Johan Mortensen, Viborg, "Czeslaw Slanias frimærker".
Sølv
Albert Søgaard, Holstebro, "Pladning af FIRE RBS".
Thyge Bang Hofmeister, FFF. "Danmark 4 og 8 øre tofarvede".
Carl Jehrbo. Horsens. "England".
Villiam Kriegbaum, Hornslet. "De vestpalæarktiske rorfugle". +Ærespræmie.
Svend Bang, Virum. "Private tryk og overtryk".
Sølvbronze
Peter Bo Jensen, KPK. "Danmarks stålstukne frimærker".
Aage Finderup, Horsens. "Danske skillingsmærker 1863-1874".
Jørgen Jensen, Frederikshavn. "Danmarks tofarvede".
Gunnar Lützen, Thorshavn. "Føroyar fra 1975 med varianter og forhistorie".
Aage Tønnesen, Horsens "Australien".
Finn Skræver Laursen, Horsens. "Australien".
Henning Karlby, Sydvest - Esbjerg. "Zanzibar".
Aage Finderup, Horsens. "Danske pr-stempler. +Ærespræmie.
Kristian Ørkild, Kolding. "Horsens Bypost".
Uffe Munch-Andersen, Aarhus. "De selvklæbende Rek.-etiketter 1985-1991".
Jens Vildrik, Virum. "DSB".
Bronze
Arne Pedersen, Ringe. "Danske provisorier".
John Morling, Horsens, "Deutschland 1873-1945".
Ernst Per Olesen, Dansk Posthistorisk Selskab. "Kirkelig tjenestepost 1813-".
Jens Peter Jørgensen, Horsens. "Danmark".
Solvejg Agerbo, Esbjerg. "Fiskeri".
Stor Sølvnål
Verner Nielsen, Vejle. "Böhmen & Mähren". +Opmuntringspræmie.
Poul Erik Rasmussen, Frederikshavn. "Våbentype".
Peder Vindberg, Hornslet. "Danmarks tofarvede". +Ærespræmie.
Lars Chr. Hjørnet, Frederikshavn. "Danmark".
Kurt Rasmussen, Frederikshavn. "Rovfugle".
Karen Drejergaard, Sydvest Esbjerg. "Færøernes fugleliv" +Opmuntringspræmie.
Lille Sølvnål
Poul Erik Grønborg, Ry. "Varianter på danske bogtryk"

Artikel i kataloget
Jeg var blevet indbudt til at skrive en artikel efter eget valg til kataloget og jeg tyede endnu en gang til min skuffe med gode objekter og kunne derfor beskrive et par yderst specielle prefilbreve, nemlig et brev fra københavn til Samsø i 1816, som er berørt af statsbankerotten i 1813, samt et brev, der er lovligt privat befordret og afspejler 1871-postloven:

Hvad skuffen gemte II.

Ærespræmie
Som det fremgår af resultatlisten blev mit eksponat betænkt med en fin ærespræmie, nemlig en akvarel udført af den i Snaptun bosiddende kunstner, John Søndergaard Madsen, som havde foreviget lokaliteten "Dysgaard", der ligger ved sydsiden af Horsens Fjord ved landsbyen Bisholt. Akvarellen var stillet til dommernes disposition af Horsens Filatelistklub.

Ærespræmie
"Dysbjerg-Bisholt ved Horsens mod vest. John S. Madsen III/92."

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 4/1992, s. 194-196. "HOFI 92"

oldline

12.09.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional