National Frimærkeudstilling HAFILA 92 i Haderslevhallen, 18-20.09.1992

Arrangeret af Haderslev Filatelistklub i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund

© 2021- Toke Nørby

oldline

To jubilæer: Haderslev Bys 700 års jubiæum og Haderslev Filatelisstklubs 70-års jubilæum.
katalogDet var i 1977, altså 15 år siden, Haderslev Filatelistklub havde udstillingen "55 års jubilæumsudstilling", og som det fremgår af Knud Mohrs forord, satte DFF stor pris på Haderslev Filatelistklub:

Danmarks Filatelist Forbunds formand, Knud Mohr:
Tillykke til Haderslev by med 700 års jubilæet og med en driftig fritidsorganisation som Haderslev Filatelistklub, der både kan fejre sin egen 70 års fødselsdag og være med til at markere byjubilæet med en national frimærkeudstilling, Hafila 92.

Det er med stor glæde at Danmarks Filatelist Forbund i samarbejde med Haderslev Filatelistklub arrangerer årets nationale udstilling i Haderslev. Klubben er blandt forbundets mest aktive og altid positiv over for samarbejde med naboklubber, så der kan uden tvivl forventes stor opbakning omkring arrangementet.

Interessen for frimærkehobbyen i hele det sønderjyske område er meget stor, og når jeg tænker på den store kreds af frimærke- og samlervenner klubben har syd for grænsen, så ved jeg, at arrangørerne kan se frem til travle og gode dage, hvor jeg også håber at vi får lejlighed til at se mange nye gæster, der gerne vil se hvad vores hobby kan byde på. Til alle disse nye, skal der lyde en særlig velkomst og alle kan få yderligere oplysning om hobbyen ved at henvende sig i Forbundsstanden, der som sin vigtigste opgave netop har målet at oplyse og hjælpe.

En hjertelig lykønskning med 70 års jubilæet til Haderslev Filatelistklub der i samarbejdet med forbundet om dette arrangement har forstået at vise gode og varierende initiativer, der må give gæsterne en så positiv oplevelse, at de får lyst til at se mere om frimærkesamlerne og deres klubber, hvilket nemt kan ske ved at aflægge et besøg i Haderslev Filatelistklub eller en af Danmarks Filatelist Forbunds og Danmarks Frimærkeungdoms andre klubber.
Knud Mohr

Udstillingsudvalget bestod af:
Aage Gubi. Danmarks Filatelist Forbund
John Lund. Haderslev Filatelistklub
Erik M. Pedersen. Haderslev Filatelistklub
Jørn Walther Pedersen. Danmarks Filatelist Forbund
Kaj C. Vagnkjær, Danmarks Filatelist Forbund
Fritjof Weitling. Haderslev Filatelistklub
Hans Østerby. Haderslev Filatelistklub
Udstillingen jury (DFFs dommerkollegium):
Karsten Jensen. Aalborg. Juryformand.
Søren Juhl Hansen. Roskilde.
Erik Hvidberg Hansen. Snekkersten.
Svend K. Seitzberg. Aalborg.
Frode Vesterby Knudsen. Hobro.
Jesper Haff. Hvidovre.
John Sørensen. Hornslet.
Ebbe Eldrup. Ølstykke (juryføl).

JURYBERETNING
Hafila 92 - 18.-20. september 1992

Haderslev Filatelistklub har på fornem vis med nationaludstillingen hafila 92 markeret ikke mindre end tre begivenheder, nemlig klubbens 70 års jubilæum, Haderslev bys 700 års jubilæum samt Dansk Ingeniørforenings 100 års jubilæum. DIF er i samarbejde med Det Danske Postmuseum og Teknisk Museum repræsenteret i en særlig afdeling.

Danmarks Filatelist Forbunds jury vil gerne gratulere klubben med denne smukke og velgennemførte jubilæumsudstilling i Haderslevhallen, som danner en smuk og værdig ramme om hele arrangementet.

resJuryens arbejdsforhold har været særdeles gode. Der har været hensigtsmæssig god plads imellem rammerne, ideel belysning og stole at hvile sig på.

Det har været glædeligt at se den store interesse fra de besøgende til at studere de udstillede eksponater, hvilket ikke mindst skyldes den bevidste blanding af eksponater fra forskellige områder. Det har været medvirkende til at gøre hafila 92 til en varieret og underholdende udstilling.

Et markant træk ved hafila 92 - som er kommet til udtryk ved de udstillede samlinger - er, at vi nærmer os endnu en stor begivenhed, nemlig når Danmark for første gang er arrangør af en nordisk udstilling. Den finder sted i Århus i 1994. Det samlede resultat af de udstillede eksponater har været på et meget højt niveau, idet ikke færre end 43 udstillere har kvalificeret sig til den nordiske udstilling.

Udstillingen har generøse donorer modtaget 24 æres- og opmuntringspræmier, der af juryen er blevet fordelt som det fremgår af resultatlisten. Eksponat i ramme nr. 273 - 279 er overflyttet fra posthistorie til traditionel og eksponat i ramme nr. 436 - 442 er overflyttet fra tema til traditionel. Eksponat i ramme nr. 295 - 300 er udgået og Ærø Posthistorie ved Arne Pedersen er indgået i stedet.

Medaljerne var utraditionelle, idet man havde valgt at anvende kunstneren Georg Jensens kapselåbner fra 1981, graveret med medaljevaleur samt udstillingsnavn. Man "nøjedes" med at gravere valeuren og undlod at forgylde/forsølve/bronzere dem.

medalje  medalje-revers
HAFILA 92-medalje uden "valeur" blev givet til honoratiores og medhjælpere.

Juryens arbejde har resulteret i at følgende medaljer er kommet til uddeling:

Mesterklasse:
  3 guld

Seniorklasse:
  3 guld
12 stor vermeil
12 vermeil
16 stor sølv
19 sølv
11 sølvbronze
  2 bronze

Ungdomsklassen:
  3 vermeil
  5 stor sølv
  3 sølv
  5 sølvbronze
  1 bronze

Ærespræmier til seniorer:
Haderslev kommune
Dansk Ingeniørforening.
Danmarks Filatelist Forbund.
Danske Filatelisters Fællesfond.
Postens Frimærke Center.
Postverk Føroya.
Danmarks Frimærkehandlerforening.
De Samarbejdende Sydjyske Frimærkeklubber.
Haderslev Filatelistklub.
Erik Paaskesen.
Hafnia.
Scandia Postiljonen.
Ærespræmier til ungdomsudstillere:
Danmarks Filatelist Forbund.
Danmarks Frimærke Ungdom.
Haderslev Filatelistklub.

Opmuntringspræmier:
Grønlands Postvæsen.
Nordfrim.
De Post- og Telegrafhistoriske samlinger i Aarhus.

Til slut vil juryen endnu engang ønske til lykke med de 70 år og håber, at udstillingen hafila 92 vil bidrage til fremme og trivsel for Haderslev Filatelistklub.

oldline

Juryens arbejde resulterede i følgende bedømmelser (tilpasset):

43 udstillere kvalificerede sig til en nordisk udstilling - og fik dermed adgang til de herefter kommende nordiske udstillinger, ikke mindst til NORDIA 94, der skal afvikles i Aarhus. Der blev uddelt 6 "guld" (3 i mesterklassen og 3 i konkurrenceklassen). 12 "stor vermeil". 12 vermeil. 16 stor sølv. 19 sølv, ll sølvbronze og 2 bronze.

Seniorer:
Guld
Tom Plovst. Horsens. »Danmark Postfærge« - Grand Prix.

stor vermeil
Tom Plovst får Grand Prix af juryformand Karsten Jensen, Frede Muldager Hansen (DFF)
og klubformanden Erik M. Pedersen (med ryggen til). Bemærk ungdomsudstilleren
Henrik Mouritsen i højre side af fotoet.

Hans Ehlern Jessen. KPK. »Danmarks tofarvede«.
Holger Carstensen. KPK. »Danmark Tjenestemærker«.
H. A. Grubich. Tønder. »Danmark 1 og 2«.
Jan Grubich. Tønder. »Danmark 3-10«.
Bent Bryld Gravesen. Aarhus. »Honduras«.

Stor Vermeil
Ole Steen Jacobsen. DPHS »Lyngby-Taarbæk posthistorie«.
Toke Nørby. DPHS. »Postforbindelsen Aarhus-København«.

stor vermeil
Min medalje: Stor Vermeil.
pointskema
Mit pointsskema.
diplom
Mit diplom.

Bent Nielsen, Rougsø. »Finland«.
Erik Lauritsen. Kolding Philatelistklub. »Våbentypen«.
Karsten Hagsten. KPK. »Danske avisportomærker«.
Knud Tolbøl. Aarhus. »Danmark«.
Helge Nehm, KPK. »Slesvig - Plebiscit«.
Leif Christensen. Aarhus. »Danmarks Skillingsfrimærker«.

Vermeil
Hans-Walter Rusch. Svdvest Esbjerg. »Tyske posthuse i Sønderjylland«.
Philip Rasmussen. Nyborg. »1864-udgaven Krone-Scepter-Sværd«.
Fritjof Weitling. Haderslev. »Danmark«.
Torben G. Rasmussen. Bogense. Odense posthistorie«.
Per Fabricius Jensen. Haderslev. »Den østrisske inflation«.
Kjeld Thomas Nørgaard. Haderslev. »Haderslev Postkontor«.
Artur Morck, Tsskland. »Deutsches Reich«.
Thomas Moshage. Filastudie Aabenraa. »Censuren af sønderjydsk krigsfangepost 1911-19«.
Erik B. Dupont. KPK. »Danske frimærker med reklamevedhæng«.
Steen Mielic, Philatelistklubben Kolding. »Grønland posthistorie«.
Jørgen Jensen. Amagerland. »Dynastiet Romanos«.
Arne Fahnøe. FFF. »Island Christian IX«.

Stor sølv
Niels J. Højbjerg. Esbjerg. »Schweiz«.
Niels Selman. Rødding. »Gram - hjemstavnssamling«.
Kurt Spuhr. Espergærde. »Litauen«.
Eigil Rasmussen. Haderslev. »Island«.
Johan Mortensen. Viborg. »Flyvningens historie og udvikling«.
Kaj C. Vagnkjær. KPK. »Fra Bishopmark til udgangen af four penny post-perioden«.
K. Nielsen. Hadsund. »New Zealand«.
Poul Thøgersen. Nyborg. »Australien«.
John Lorenzen, Frederikværk-Hundested. »Irland.
Bent Erik Jensen, Esbjerg. »Honduras«.
Natalie Krasheninnikoff. Sydvest København, »Censurpost i Rusland.«
Thorvald S. Johannesson. Island. »Island luftpost«.
Jørgen Kluge, Taastrup. »Tysk censurpost under 2. verdenskrig«.
Kai Dagfnn Nielsen, Ringe. »Færøerne«.
Ernst Sass Mathiassen, Hornslet. »Danmark tofarvede«.
Jerry Kern. Forlaget Skilling og KPK. »Posthornstemplerne«. Litteratur.

Sølv
Flemming Clausen, Fløng-Hedehusene. »USA«.
Erik M. Pedersen. Haderslev. »Danske portomærker«.
Gunnar Knudsen, Carlsberg Frimærkeklub. »Tyskland«.
Niels Nøhr. Esbjerg, »Danmark«.
Willian Kriegbaum, Hornslet. »Rovfugle«.
Mads Thuesen, Hinnerup. »Norge«. Jan Winther, Esbjerg. »Danmark«.
T.C.Jensen, Helsingør. »Island«.
John Møller, Dansk Perfin Samlerklub. »Danske perfinbreve«.
Sven J. Olsen, KPK. »Norsk tjenestepost«.
John Vestergaard Jensen, Aarhus. »Danmarks kvadrater«.
Arne Pedersen, Ringe. »Ærøs posthistorie«.
Arne V. Rasmussen, Herlev. »NATO«.
Karl Rathjen, Tyskland. »OL sommerlege«.
Vagn Højstrup Larsen, Odense. »Estland«.
Svend Wæver, KPK. »Danmark«.
Thyge Bang Hofmeister, FFF. »Island Christian IX«.
Hans Kalledsø, Politiets Frimærke- og Møntklub. »Færøernes posthistorie«.
Ole Steen Jacobsen, DPHS, »Bogen om Lyngby-Taarbæk posthistorie«. Litteratur.

Sølvbronze
John Lund, Haderslev. » 10 øre grøn og brun«.
Kim Jensen, Ringe, »Grønland«.
Kjeld Friche, Frimærkecirklen Kolding, »Storbritanien«.
Gudni Gunnarsson, Island. »Fodbold«.
Solvejg Agerbo, Sydvest, Esbjerg. »Island«.
Frode Søndergaard. Sønderborg. »Dansk Vestindien«.
Svend Bang. Virum. »Private overtryk og tiltryk på danske mærker«.
Jørn Larsen. Sydvest Esbjerg, »Czechoslovakiet«.
»Einar Flux«. KPK. »Danmark våbentype«.
Marius Petersen Fohlmann. Sønderborg. »Postforsendelser til og fra Sønderjylland«.
Danzig-Gruppen. »Medlemsbladet Danzig Nyt«.

Sølvbronze
Danzig-Gruppen. Curt Hosnys medalje.
 
Curt Hosny
Curt Hosny.
22.06.1934-01.09.2014.

Bronze Kim Bjarnt. Viborg. » 15 år med Wilding«.
Gunnar Lützen. Færøerne. »Færøerne med varianter og forhistorie«.

Juniorer
Vermeil
Steen Stadsvold Olesen. Hornslet. »Siam«.
Charlotte T. Aa. Nielsen. Virum. »England, Queen Elisabeth II«.
Henrik Mouritsen. Odense. »Danmarks og DVIs tofarvede«.

Stor sølv
Jesper Hansen. Ringe. »Danmark«.
Peter Frost-Møller. Ry. »USA«.
Lars Reinholdt Jensen. Haderslev. »Danmark«.
Brian Jensen. Ringe. »Danmark«.
Jens Zoega Hansen. Fløng-Hedehusene. »USA«.

Sølv
Anders Beier. Virum. »Skiløb«.
Søren Beier. Virum. »Boldspil«.
Michael Madsen. Haderslev. »Danmark«.

Sølvbronze
Henning Lund. Haderslev. »Danmark«.
Peter Beier. Virum. »Sport i og på vand«.
Kennet Schjødte. Ringe. »Danmark«.
Lasse Brian Clausen. Haderslev. »Danmark«.
Thomas Jensen. Haderslev. »Danmark«.

Bronze
Morten Fals. Forskellig Filateli. »Danmark«.

oldline

Erik M. Pedersen, der var formand for Haderslevklubben i 1992, har (i 2021) oplyst, at Hafila 92 var en udstilling, hvor man havde meget fint samarbejde til alle sider og at udstillingen gav et godt overskud.

Han mindedes ikke hvem, der havde fået ideen med at bruge Georg Jensens messingkapselåbner som medalje, men den blev godt modtaget af udstillerne. Jeg nævnte for ham, at vi (i Nørbyhus) ca. 30 år efter udstillingen stadig brugte den til at åbne kapselflasker, men at den er "upraktisk" til dåseøl :-)

oldline

Reference:
DFT nr. 8/1992, s. 460-462.

29.09.2021

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional