International Frimærkeudstilling HAFNIA 87 i BellaCenter, 16.-25.10.1987

Arrangeret af Danmarks Filatelist Forbund
Om udstillingen, specielt om de til udstillingen tilknyttede medaljer.

© 2021- Toke Nørby

oldline

Danmarks Filatelist-Union - Danmarks Filatelist Forbund
Ved en sammenslutning af danske filatelistiske foreninger samt danske foreninger med interesser tilknyttet filatelien, blev Danmarks Filatelist Forbund dannet den 27.05.1978. I realiteten var det en omstrukturering af Danske Filatelisters Fællesråd, der var stiftet 20.11.1966, den gang ved sammenslutningen af Kjøbenhavns Philatelist Klub, Samarbejdende Frimærkeforeninger, Samarbejdende Junior-Samlerklubber og Danmarks Filatelist-Union.

Hafnia 76 blev, som det fremgår af min beretning om udstillingen, afholdt under Danske Filatelisters Fællesråd og faktisk umiddelbart herefter blev Danmarks Filatelist Forbund dannet.

Beslutning om afholdelse af HAFNIA 87
Efter den succesfulde afholdelse af Hafnia 76 i BellaCenter i dagene 20-29.08.1976 skulle der ikke tænkes mange tanker før man begyndte planlægningen af Hafnia 87. Det var verdens næstældste frimærkeklubs 100 års fødselsdag, Kjøbenhavns Philatelist Klub som DFF ønskede at fejre med en verdensudstilling i Bella Center og "... det bliver den eneste udstilling af den størrelse i efteråret 1987 så hele den filatelistiske verden vil sætte fokus på Danmark".

Knud Mohr, der da var formand for Danmarks Filatelist Forbund, indtrådte naturligt som præsident for HAFNIA 87. Til generalsekretær spurgte man Henrik Eis, der i 1976 havde opnået stor succes som generalsekretær for Hafnia 76, om han ville være generalsekretær på udstillingen. Han havde med sit arbejde for Hafnia 76 gjort en stor og flot indsats, så man havde ikke de store betænkeligheder ved at genvælge ham som generalsekretær. Henrik var, efter en orlov fra Post & Telegrafvæsenet for at styre Hafnia 76, vendt tilbage til sin gamle stilling i P&T, og nu fik han igen orlov - fra 01.09.1985 til Hafnia 87 var afviklet.

Da Henrik sagde "ja" til tilbudet anmodede Danmarks Filatelist Forbund derfor FIP om patronat til en udstilling, HAFNIA 87 i dagene 16.-25.10.1987 i København.

DFT, nr. 2/1984, s. 68
Det første pressemøde for Hafnia 87 blev afholdt den 20. januar 1984, hvor Hafnia 87-udstillingsudvalget blev præsenteret:

Eis
Knud Mohr, Hans Bernhard Sørensen og Henrik Eis.

Udstillingens præsident: Knud Mohr, 48 år, direktør, konsulent i eget rådgivningsfirma. Knud Mohr har siden 1970 været medlem af Kjøbenhavns Philatelist Klubs bestyrelse. Fra 1976 formand for Kjøbenhavns Philatelist Klub og næstformand i Danske Filatelisters Fællesråd. Medstifter af Danmarks Filatelist Forbund og formand herfor fra 1983.

Udstillingsudvalgets formand: Hans Bernhard (H.B.) Sørensen, 61 år. Kystdirektør. Medlem af Danmarks Filatelist-Unions bestyrelse fra 1967. Formand for samme fra 1972. Medlem af Danske Filatelisters Fællesråd fra 1968 til dets ophør i 1978. Medstifter af Danmarks Filatelist Forbund, som H.B. Sørensen har en stor del af æren for og hvor han er næstformand og formand for forretningsudvalget.

Udstillingens administrerende direktør og generalsekretær: Henrik Eis. 40 år. Postinspektør i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Generalsekretær for den internationale frimærkeudstilling HAFNIA 76 samt for udstillingerne KPK 90 år, NORDFRIMEX 80 og 83 - alle holdt i Bella Center. DFFs internationale kommissær fra 1978. Henrik Eis har orlov fra Post- og Telegrafvæsenet fra 01.09.1985 til HAIFNIA 87 er afviklet.

EisNyt portræt af generalsekretær Henrik Eis
Vi havde allerede fra 1976 et portrætfoto af Henrik, men efter min mening var han på det "lidt for langhåret samt lidt for spraglet klædt", hvilket man muligvis også syntes i Hafnia 87' ledelse, idet man primo 1986 fik taget et nyt protrætfoto, der blev udsendt i marts 1986 med påtegningen på bagsiden: "Alle tidligere fotos af samme person bedes kasseret!".

Øvrige Hafnia 87-udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen. Direktør for Frimærkehuset Hermes A/S. Formand for Danmarks Frimærkehandler Forening. Medlem af bestyrelsen for I.F.S.D.A. (Den internationale frimærkehandlerforening).

Lejf Nielsen. Overpostinspektør i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet med ansvar for bl.a. markedsføring - herunder udgivelse af frimærker.

Arne Bang-Mikkelsen. Vicedirektør i Bella Center A/S.

oldline

Problemer:
Danmarks Filatelist Forbunds internationale kommissær
Selv om Henrik ikke havde nogen filatelistisk dommeruddannelse og ikke var medlem af Danmarks Filatelist Forbunds dommerkollegium, fandt (Danmarks Filatelist Forbund, DFF ("Forbundet")) efter Hafnia 76, at han skulle være Forbundets faste kommissær ved udenlandske udstillinger. Det var hovedparten af de danske dommere bestemt ikke enige i, men sådan blev det, og var sådan, da Hafnia 87 skulle afvikles. "Det var vigtigt for Danmark, at der var en kendt person som international kommissær", havde DFFs formand, Knud Mohr erklæret! Jovist, men det var nok vigtigere, at kommissæren havde godt kendskab til de eksponater, han havde ansvar for ved de udstillinger, hvor han var kommissær. Det at være en kendt person, havde vist næppe indflydelse på andre dommeres bedømmelse af danske eksponater.

DFFs funktioner i DFT nr. 4/1981 blev opremset således:
Forretningsudvalg: H. B. Sørensen, Palle Laursen og Frede M. Hansen. International kontakt: Knud Mohr og H. B. Sørensen med Knud Mohr som specielt Nordisk kontaktmand - udvalget vil støtte sig til Henrik Eis som kommissær for alle deltagelser i udenlandske udstillinger. International komnmisær Henrik Eis. Danske repræsentanter i FIPS kommissioner: Traditionel Filateli: Jesper Haff. Helsagskommissionen: Erik Hvidberg Hansen. Posthistoriekommissionen: Palle Laursen. Motivkommissionen: Tage Bøcher Knudsen. Litteratur-kommissionen og kommissionen for forfalskninger: Ib Eichner-Larsen. Ungdomskommissionen: Sven Lund.

"Københavnere"
Danmarks Filatelist Forbunds styrelse havde - selv om den var sammensat af geografisk valgte personer - nogle umådelige stærke kræfter i formanden Knud Mohr, kassereren Palle Laursen, Jesper Haff m. fl., der alle var fra København.
    Der var ikke udelt tilfredshed med de mange "københavnere" på de "store poster" i Forbundet, bl.a. protesterede en stor del af dommerkollegiets medlemmer som nævnt mod den "faste udstillingskommissær", idet man argumenterede for, at den post burde gå på skift mellem dommerkollegiets medlemmer, da kommissæren burde have indgående kendskab til samlernes eksponater opnået gennem bedømmelser og præsentation af eksponater i dommerkollegiet. I nogle tilfælde kunne kommissæren blive konsulteret af en udstillings dommere, hvis der opstod tvivlsspørgsmål om eksponatet eller dele af indholdet i det, og det var udstillernes egne dommere oplagt bedre til at redegøre for end en kommissær, der ikke var medlem af dommerkollegiet.

Hvad angik den øvrige fordeling af personer på Forbundets store poster, kunne man næppe udsætte noget på personernes ekspertise, men hvis ekspertisen ikke talte imod det, var det naturligt med en geografisk fordeling af personerne, der skulle varetage de store poster, hvilket man nu også på det tidspunkt så småt var i gang med at indføre, men hvilket dog først skete efter Hafnia 87.

Dommermødet 25.08.1990
Af dette mødes referat fremgår punktet "Valg til dommerstyrelsen" (for første gang i dommerkollegiets historie). På forhånd havde DFF udpeget Jesper Haff som formand for de næste to år, og mig selv som menigt medlem for et år (jeg sad i Forbundets styrelse på det tidspunkt og var primus motor for de mere demokratiske ændringer i dommerkollegiet, bl.a. mht. til valg til dommerstyrelsen). Følgende kandidater blev af dommerkollegiets medlemmer foreslået til de øvrige pladser i dommerstyrelsen: Søren Juhl Hansen (SJH), John Sørensen (JS) og Erik Hvidberg Hansen (EHH). Valgt blev SJH (med 13 stemmer) som sekretær og EHH (med 12 stemmer) som menigt medlem for to år. JS fik 7 stemmer.

tjek. Nærmere om "kampene om styrelsespladserne" - i mine erindringer fra den tid, lav henvisning til erindringerne).

Det havde i flere år primært været filatelister, der var bosat i København, der udgjorde den danske frimærkeelite/ekspertise og som "udadtil tegnede dansk filateli", men efter ca. 1970 blev der tilført nyt "blod" til både dommerkollegiet og DFFs styrelse - af filatelister - fra vest for storebælt - og som satte mere og mere præg på Danmarks filatelistiske gøren (og laden). Det var en sidebemærkning, som jeg vender tilbage til efter min beskrivelse af Hafnia 87. tjek ikke lavet endnu.

Men Henrik Eis blev som sagt igen generalsekretær, nu for vores verdensudstilling Hafnia 87, og det må siges, at han - på sin måde - ikke var mindre initiativrig eller mindre kreativ end ved Hafnia 76.

oldline

Præsentation af Hafnia 87-medaljerne
Det, der bliver tilbage fra udstillingerne er som oftest "kun" diverse med udstillingsstemplerne stemplede kuverter, men også deltagerdiplomer og medaljerne, som heldigvis ofte både er spektakulære og bevaringsværdige. Hafnia 76 og 87-medaljerne var ingen undtagelse. Både Hafnia 76 og Hafnia 87-medaljerne var "brugsgenstande", og blev bl.a. præsenteret af chefredaktør Vagn Lundø fra Holbæk Amts Venstreblad, som lørdag, den 17. oktober 1987, fortalte om de nye Hafnia 87-udstillingsmedaljer:

Kjerulff
Flemming Kjerulff.
Guldsmed fra Odsherred har lavet præmierne
"Odsherred-guldsmeden Flemming Kjerulff med bopæl i Vindekilde, butik i Asnæs ("Ure og Guldcentret") og værksted i København bliver nu også kendt uden for Sjælland. Ja, såmænd i den ganske verden. Det er nemlig ham, der er manden bag de mange præmier, som uddeles på den internationale frimærke-udstilling Hafnia 87.
jens asby
Jens Asby. (1912-2003).
Her dyster 1100 samlere fra ca. 60 lande om et hav af præmier. Først og fremmest en såkaldt pengeclips. Og det er netop den, Flemming Kjerulff har fremstillet i samarbejde med den københavnske guldsmed Jens Asby, der har designet pengeclipsen. "Den er lavet i både guld, sølv og bronze og viser Danmarks mest eftertragtede frimærke, 2 Rigsbankskilling fra 1851".

"Det har været en både spændende og anderledes ordre, som vi har været glade for at udføre. Ikke mindst, da den slags ofte laves i udlandet. Men det har også taget et års tid at udføre arbejdet. Det er nemlig en ordre til omkring en million kroner (i 1986)," fortæller Flemming Kjerulff. Til arbejdet er der anvendt 3 1/2 kg guld, ca. 26 kg sølv og 10 kg bronze. Ud over pengeclipsen omfatter ordren manchet-knapper i guld og sølv, ligeledes med 2 rigsbankskillingen som motiv. Det er præmier, som gives i hædersklassen, den, hvor dronning Elizabeth bl.a. deltager med sin fornemme samling.

(Desværre kan jeg ikke vise manchetknapperne, som jeg ikke mindes at have set).

I sit eget fodspor
ClipsDet er arrangørerne af Hafnia 87, der selv har foreslået pengeclipsen som medalje. "I forbindelse med verdensudstillingen i 1976 fik vi Jens Asby til at fremstille fingerringe med Danmarks første frimærke, 4 Rigsbankskilling, da vi fandt, at en brugsgenstand var sjovere end de traditionelle medaljer", fortæller Hafnia 87's generalsekretær Henrik Eis. - Og fingerringene fra Hafnia 76 fik en virkelig god modtagelse. Ja, så god, at vi regnede med, at alle verdensudstillinger fremover ville give brugs-genstande, og at den ide dermed var opbrugt, hvis vi en anden gang skulle arrangere en udstilling. Men pudsigt nok er der ingen, der er gået i vores fodspor. Så derfor gør vi det selv med pengeclipsen... I øvrigt synes jeg, at den både er flot og praktisk, siger Henrik Eis.

Jens Asbys enke, Tove Hyllested, har også kommenteret pengeclipsen: "Pengeclipsen er Jens' idé alene. Han har fremstillet flere pengeclips efter samme model, hvor frimærket var udskiftet med et firmalogo, blandt andet har han lavet til Saga Fur og Bella Center".

Tove Hyllested nævner også Hafnia 76-ringene, som blev lavet af Hans Hansen og Jens Asby, hvor Asby efter Tove Hyllesteds hukommelse fik ideen til "doktorringen" samt designede den justerbare ringskinne, som gjorde det let at justere ringene til alle fingertykkelser.

Hafnia 87-pengeclipsen bærer også Jens Asbys guldmærke: JA: Jens Asby Design ApS, Vesterbrogade 165 st., 1800 Frederiksberg C.

Navnestempelregistret
JAÆdelmetalkontrollen fører et register over danske navnestempler efter 1893. Navnestemplet oplyser om hvem, der har fremstillet... Stemplet består af et navn eller en forkortelse af navnet.

I dette register ses, at Jens Asbys navnestempel i Hafnia-udstillingernes periode 1970-1995 var "JA" - Jens Asby Design ApS., Vesterbrogade 165 st., Tlf. 31225490, 1800 Frederiksberg.

oldline

Hafnia 87-juryen:
Ærespræsident:
    Ladislav Dvorácek, FIP.
To Senior consultants:
    Tage Andreas Buntzen, DK
    Carl George Bernhard Lindberg, S.
Prædident:
    Jesper Haff, DK.

Tre vicepræsidenter:
    Entique O. Buttini, FIP.
    Arno Debo, Tyskland.
    Juhani Olamo, Finland.

Generalsekretær for juryen:
    Erik Hvidberg Hansen, DK
 

Der var i alt 46 internationale dommere, heraf syv danske dommere:
    Stig Andersen.
    Ib Eichner Larsen.
    Jørgen Gotfredsen.
    Lars Jørgensen.
    Børge Lundh.
    Anneliese Møller.
    Jørgen Nielsen.

Desuden otte juryelever (eneste danske juryelev: Toke Nørby):

Toke- juryelev

Til juryen var tilknyttet tre assistentsekretærer:
    Anne Haff, DK,
    Bodil Hansen, DK og
    Søren Juhl Hansen, DK.


Hafnia 87-jury
Fotografiet blev "fotobombet" af en skælm øverst i baggrunden (midt): Finske Kari Rahiala, en af
de mest betydende finske filatelister og som min kone og jeg senere fik et særdeles godt forhold til.
Han var ikke med i Hafnia 87-juryen, men befandt sig ved et tilfælde ved trappen,
da juryen skulle fotograferes, så han kunne "fotobombe" fotografiet!.
På fotoets næstøverste række står jeg i rækkens højre side - næstyderst.
I samme række står - i venstre side, også næstyderst: Ivar Sundsbø (N)
- også juryelev og han og hans hustru er vores bedste norske venner.
Team traditional West Europe
Team WE
Toke-Tunø
Juryforberedelse i vores sejlbåd "Pernille", Tunø Havn, sommeren 1987.
Jeg var juryelev i det team, der skulle bedømme traditionelle vesteuropæiske eksponater. Min team-leader var den dengang 70 årige amerikaner Bernard "Bud" A. Hennig - en meget vidende og behagelig mand, og de øvrige i vores gruppe var: Beppe Ermintini, Italien, Gabriel Gourin, Frankrig, Richard H. M. Faust, Holland, Jesper Haff, DK samt Halfdan Helgason, Island.

For at kommunikere talte vi i teamet engelsk, bortset fra Gourin, som lidt krukket kun svarede på fransk, når han blev tiltalt. Han talte dog et perfekt engelsk, som han blev nødt til at bruge, når han skulle forsvare sine synspunkter. Hollænderen Faust var en umådelig flink og hyggelig og omhyggelig filatelist, som gerne, og ikke uventet, talte for "sine" eksponater, når vi skulle bedømme dem eller når dommere fra andre grupper talte med ham om dem.

Et af Faust's litteratureksponater var udstillet af en hollænder med efternavnet "Samson", hvilket jeg bed mærke i, da min afdøde fars sekrætær i den danske brigade i Sverige også hed Samson. Der var dog ikke familiesammenfald og vores team var ikke involveret i litteraturbedømmelse overhovedet.
   SamsonJeg nævner det her, da hans eksponat fik vermeil, altså forgyldt sølv, men hans pengeclips blev fejlgraveret med et forkert stavet navn: "Samson Vigeurji BV" (korrekt navn: "Samson Vitgeuerji BV"), så Jens Asby måtte gravere en ny pengeclips. Den fejlgraverede pengeclips blev leveret tilbage til Asby, og hans enke, Tove Hyllested forærede mig den, da jeg her i 2021 (altså små 35 år senere) var i kontakt med hende! (Tak, Tove).

Italieneren Beppe Ermintini havde jeg ikke så meget at gøre med, men husker ham som en venlig og arbejdssom person. Jesper Haff var, foruden at være med i vores team, også juryens præsident, så han havde rigeligt at se til. Han var dog til stede, da jeg blev eksamineret i et engelsk eksponat, da Jespers ekspertområde netop var klassisk England. Jeg kunne påpege et par små, ubeskrevne specialiteter i eksponatet og her gav Jesper mig ret. Desuden blev jeg eksamineret i et eksponat med klassisk Schweiz, men jeg havde ingen problemer, sagde både Jesper og min team leader!

Den sidstnævnte dommer i vores team var islændingen Halfdan Helgason, som siden 1981 havde været en af mine bedste udenlandske venner og som jeg har haft som meddommer på rigtig mange udstillinger. Vi har, om jeg så må sige, fulgtes ad i tykt og tyndt ved de udstillinger, hvor vi begge var dommere.


Så det var en fin, fin oplevelse - lige indtil der skulle laves en afstemning blandt samtlige dommere (jeg husker ikke om hvad). Afstemningen skulle foregå ved at den enkelte dommer skulle svare "Yes" eller "No" og vi var to elever, der skulle tælle antallet af "Yes'er" og "No'er" og den ene var mig. På det tidspunkt brugte jeg ikke høreapparat endnu, så da jeg havde forsøgt at rigistrere de første to-tre yes/no-stemmer, afbrød jeg seancen, til dommernes forbavselse, og sagde til Hvidberg, der var jurysekretær, at jeg ikke kunne høre, hvad dommerne sagde på grund af min nedsatte hørelse. George B. Lindberg, der var juryens ene Senior Consultant, forklarede vrissende og tydeligt irriteret, at jeg stoppede det fordi jeg ikke hørte godt nok.
    Jeg beklagede for forsamlingen, men min teamleader Bud Hennig lagde beroligende en hånd på min arm. I stedet trådte Ivar Sundsbø (Norge), der også var juryelev, til og han klarede det selvfølgelig uden problemer. Jeg fik senere at vide af HAFNIA-sekretariats piger, at Hennig på HAFNIA-kontoret - i overværelse af kontorpigerne! havde skældt Lindberg godt ud da det ikke lignede noget at blive sur på mig på grund af mit handicap. Efter HAFNIA 87 fik jeg høreapparat og min hørelse er lige siden stille og "roligt" blevet ringere.

Resultat af juryens arbejde:
(Af de mange udstillere, der hjemtog medaljer, nævner jeg kun navnene på de danske).
Æresklasse - Court of Honour (15 udstillere, heriblandt fire danskere. Alle fik Special Award.
2 Dansk Post- og Telegrafmuseum.
9 Reddersen, Knud Erik.
12 Stuhr, Harald.
13 Lorentzen, Peer.

Konkurrenceklasse:
GRAND PRIX NATIONAL
204 Meyer, Peter.

STOR GULD
177 Hansen, Kurt.

GULD
180 Reddersen, Knud Erik.
195 Lorentzen, Peer.
199 Carstensen, Holger.
206 Geill, Torben.
    with Special Prize No 15
410 Jacobsen, Ole Steen.
    with Special Prize No 37

Eis
Stor Guld/ Guld/ Stor Vermeil/ Vermeil.
(Ingen forskel i størrelsen).

STOR VERMEIL
179 Grubich, Heinz A. F.
200 Adler, John.
231 Eldrup, Ebbe
254 Adamsson, Torben.
598 Stjernholck, Finn.

VERMEIL
178 Valbæk, Keld.
181 Hansen, Sven Anker.
188 Grubich, Jan.
191 Madsen, Helge.
201 Plovst, Tom.
202 Rasmussen, Torben G.
203 "RAKUL".
205 Kjærgaard, Søren.
207 Nehm, Helge.
208 Sørensen, John.
210 Nielsen, Arne.
252 Jensen, Jørgen.
262 Off, John.
302 Gülstorff, Willy.
312 Kristensen, Ib.
411 Gravesen, Preben.
415 Pedersen, Oluf.
419 Bloch, Anker.
601 Rasmussen, Edvin.
L042 Hopballe, Kristian.
L202 Kjøbenhavns Philatelist Klub.

STOR SØLV
189 Bloch-Poulsen, Peder.
193 Jensen, Karsten.
197 Juul, Knud.
215 Nielsen, Anton.
219 Hansen, Bent.
238 Stolzenbach, Kaj.
269 Lauritsen, Viggo.
390 Henningsen, Stani.
412 Rasmussen, Kurt.
418 Scharling, Birger.
432 Svinth, Ole.
655 Jensen, Asger Haagen.
699 Knudsen, Frode Vesterby.
L041 Hjørne, Torben.
L043, Hopballe, Kristian.
L079 Schäffer, Børge.
L094 Terrisse, Pierre. With Felicitations
L203 Danmarks Filatelist Forbund

SØLV
182 Callsen, Jürgen.
184 Eichert, Knud.
185 Pedersen, Ove.
194 Lauritsen, Erik.
227 Nielsen, Orla.
236 Holm, Carlo.
251 Mortensen, Per Friis.
301 Nerenst, Poul.
310 "MIKKEL".
315 Winther, Jan.
408 Truelsen, Helge.
409 Aabroe-Jacobsen, Niels.
413 Munch-Andersen, Uffe:

Uma
Stor Sølv/ Sølv/ Forsølvet Bronze.
(Ingen forskel i størrelsen).

770 Bach-Lauritsen, Hans Ulrich.
804 Frederiksen, Michael.
806 Andersen, Carsten.
810 Jensen, Kim.
L179 Hopballe, Kristian.

FORSØLVET BRONZE
183 Hedegaard, Erik.
196 Rasmussen, Ib Krarup.
198 Fabricius Jensen, Per.
232 Jensen, Torben.
309 Vagnkjær, Kaj.
370 Gotfredsen, Laurits.
393 Christensen, Erik Buhl.
531 Jensen, John.
698 Jørgensen, Jørgen.
758 Pedersen, Henrik Brehm.
802 Buur, Søren.
805 Harpsoe, Finn.
807 Nielsen, Ina.
L022 De Grønlandske Posthistorikere
L175 Ehlers, Kirsten.
L186 Juul, Knud.
L190 Rasmussen, Arne V.
L200 von Wowern, Eric.

BRONZE
524 Nielsen, Vagn Møller.
541 Borup, Verner.
705 Tranberg, Henrik.
808 Johansson, Marianne Vanman.
809 Johansson, Finn Vanman:

Finn
Bronze.

L107 Abitz, Andreas.

Billede af oldline

Billede af oldline

"Køb blomster, køb blomster .."
I forbindelse med Hafnia 87 inviterede Post & Telegrafvæsenet en række af Hafnia 87´s medarbejdere og deltagere (bl.a. dommere og kommissærer) på en middag, der fandt sted tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Moltkes Palæ i Dronningens Tværgade 2 i København. Et af højdepunkterne ved desserten, som jeg ikke husker hvad var, var at en af de berømte "Bakke-piger", dansk skuespiller og visesangerinde på Dyrehavsbakkens Bakkens Hvile (måske var det den mest berømte af dem:) Inger-Lise_Gaarde som kom ind i lokalet med en stor kurv med "noget" i, medens hun sang den berømte Bakke-sang, hvis omkvæd er:

"Køb blomster, køb blomster, en rose så rød,
fra morgen til aften er vissen og død."

Hun delte samtidig kurvens "noget" ud til de i middagen deltagende damer: En lille hvid læderpose med rødt Hafnia 87 logo og som indeholdt en forgyldt sølv-2 Rigsbankskilling som den på pengeclipsen samt en tilhørende kæde:

2rbs pose 2rbs 
2 RBS-smykke til damerne - en flot gave, som min hustru stadig er meget glad for!

Billede af oldline

Merchandise!
I forbindelse med udstillingen lavede man - jeg var lige ved at sige - de sædvanlige udstillingskuverter afstemplet med udstillingens mange specialstempler. Se evt. Bruno Nørdams artikel om Hafnia 87 i Tidsskriftet Frimærkesamleren (Hafnia 87-udstillingen er vist endnu ikke beskrevet af Bruno Nørdam! - korrekt henvisning kommer, når Bruno har beskrevet udstillingen).

Jeg er ikke sikker på, at alt, hvad Henrik fandt på til Hafnia 87, mødte "stående klapsalver i udstillingsudvalget", fx blev Hafnia 87 "markedsført" med dens slogan på et par "underhylere" med et nydeligt broderet rødt Hafnia 87-logo samt med en - på et "strategisk" sted - påklistret lille label med teksten: "Hafnia 87 - Ikke den største i verden, men sandsynligvis den venligste":

underhylere Tekst
Hafnia 87- underbukser på vores tørresnor!

Billede af oldline

Et andet tiltag, som måske heller ikke udløste de store klapsalver hos udstillingsledelsen, var "Hafnia 87-Final report":

underhylere blank
Nydeligt hæfte med 51 blanke sider! :-) Den lidt svært læselige tekst på omslagets sidste side er:

"Not the biggest in the world, but very likely the friendliest".
Redaktion: Henrik Eis og Sune Stausholm. Ansvarshavende: Jens Peter Dunhammer Olsen.
Tryk: Winther Grafik.

Hvis man leder efter den ansvarshavende redaktør, leder man forgæves. Navnet var Henriks "favorit-alias"!

Men slutregnskabet viste heldigvis, at der havde været plads til lidt sjov:

Indtægter:
Udgifter:
Overskud
22.801.149 kr.
21.603.369 kr.
1.197.780 kr.
Heraf blev 500.000 kr overført til Danmarks Filatelist Forbunds Fond og resten blev sat til Forbundets disposition til nye tiltag m.m.

Billede af oldline

Umiddelbart efter Hafnia 87-udstillingen besluttede FIP at rydde op i alle de "gamle" dommere,der stadig stod som aktive, men som burde være faldet for den aldersgrænse, som FIP ikke havde! Flere af de gamle dommere, som måske kun havde deltog i juryerne for syns/hyggens skyld, men havde ikke fulgt med i udviklingen af reglementer m.m. Det resulterede i, at ALLE FIP-dommere fik frataget deres dommerstatus - indtil de havde deltaget i et opfølgende dommerseminar, der for danskernes vedkommende blev afholdt kort tid efter HAFNIA 87 i København. Her samledes alle skandinaviske dommere der skulle have godkendt deres dommerstatus af FIP: Godkendt som FIP-dommer.

Det var et lidt intenst kursus og på et tidpunkt meddelte Jesper Haff, der ledede seminaret, at der ikke var tid til at eksaminere dommerne i reglementerne, hvilket Hasse, der vist nok kunne reglementerne udenad, brokkede sig over (han hed vel ikke Brockenhuus for ingenting :-)!) (for, som han sagde: "Jeg ville have nydt at overhøre de danske dommere i reglementerne"!).

H87-navneskilt i sølv
Navneskilt i sterling sølv.

Efterskrift
Henrik Eis' tid i Spanien som rottefænger og sælger af EDB mm. Tjek - er ikke færdigt endnu.

Billede af oldline

Museer?
Det, der nu er tilbage fra de store udstillinger, er snart ikke andet end vage minder, men heldigvis er der dog også spektakulære "efterladenskaber", bl.a. udstillingsmedaljerne, der blev givet til udstillerne. Måske også den merchandise, der blev udgivet for at medfinanciere udstillingerne - altså hvis sådanne effekter er blevet gemt af samlerne. Det er desværre sådan, at der helt tydeligt ikke er interesse for at oprette et museum for den slags eller for at sende medaljerne på museum, som de museumsgenstande de faktisk er. Hvorfor, har jeg umådelig svært ved at forstå.

De udstillede eksponater er i langt de fleste tilfælde blevet splittet ad og objekterne solgt - bl.a. på auktioner - for at indgå i nye/andre eksponater tilhørende nye filatelister, der muligvis igen har mod på at udstille på store udstillinger. "En enkelt gang eller to" havner objekterne og effekterne på fx postmuset, hvor man kan se effekterne, hvis museet har lavet en for den slags relevant udstilling.

Billede af oldline

Tak!

Vagn Lundø
En stor tak til Vagn Lundø, fhv. redaktionschef på Holbæk Amts Venstereblad og en af Danmarks mest berømte frimærkeskribenter. Han har stadig sit store arkiv med oplysninger, som han har stillet til rådighed for mig. I Vagns arkiv er der bl.a. oplysninger om de fleste af de tiltag, man tog i 1987. Vagns arkiv rummer også Karlo Lindskogs enorme samling af "tryksager" udgivet af og i forbindelse med bl.a. Hafnia 87.
Tove Hyllested
Desuden en stor tak til landskabsarkitekt Tove Hyllested, Frederiksberg, enke efter guldsmed Jens Asby, for god hjælp med oplysninger om Hafnia 87-medaljerne.
Lis Birkedal

Tak til Lis Birkedal, der i 1987 var inspektør i Postens Frimærkecenter, for oplysninger om P&Ts middag i Moltkes Palæ og for P&Ts fine halssmykkegave til de deltagende damer.
Finn Vanmann
Sidst, men ikke mindst: Tak til Hafnia 87-udstilleren Finn Vanmann Johansson for fotoet af hans medalje: bronzepengeclipsen.

Billede af oldline

18.07.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional