Jubilæumsudstillingen NORÐATLANTEX 86 i Tórshavn, 27.-29.06.1986

Føroya Filatelistfelags 50 års jubilæum

© 2021- Toke Nørby

oldline


 
katalog
Kataloget er på hele 72 sider.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 6/1985, s. 324:
Frimærkeudstillingen NORÐATLANTEX 86
For at markere at Føroya Filatelistfelag i 1986 har 50 års jubilæum og Postverk Føroya har 10 års jubilæum som selvstændigt postvæsen, vil der blive arrangeret en frimærkeudstilling i Nordens Hus i Tórshavn i dagene 26. til 29. juni 1986.

Udstillingen vil formodentlig råde over 250 rammer á 16 plancher for udstillere i konkurrenceklasse, seniorer såvel som juniorer. Udstillingsreglementet er udarbejdet efter retningslinier fra Danmarks Filatelist Forbund og udstillingen er klassificeret som en klubudstilling.

Betingelse for at deltage er, at udstilleren er medlem af en frimærkeklub under et forbund tilknyttet FIP. Som ved NORÐDATLANTEX '76 vil der blive udsendt invitationer til venskabsklubber i andre nordiske lande samt til nordengelske ø-samfund.

Samlere, som rettdig har indsendt foreløbig tilmelding - senest 1.12.1985 - vil få besked om deltagelse den 01.03.1986. Betaling for rammeleje á kr. 50,- skal være betalt inden 01.04.1986. Samlingerne skal være udtillingskommiteen i hænde senest den 15.6. 1986. (Aftale vedr. selvopsættere kan træffes).

De nordiske poststyrelser er inviteret til at deltage. Postverk Føroya vil have et særligt postkontor med særtempler på udstillingen. Nærmere oplysninger og tilmeldingsblanketter vil kunne fås fra udstillingskomiteen: NORÐATLANTEX '86, Postbox 2088, 3800 Tórshavn, Føroyar.
Tórshavn den 10. august 1985, Súni Vinther (udstillingsformand)

Juryen ved udstillingen vil være godkendt af DFF.

Billede fra oldline

Udstillingens Protektor:
Lagmand Atli P. Dam - Tórshavn.

Ærespræsidium:
Lasse Klein. Landsstyremedlem.
Poul Michelsen. Lagtingsmedlem.
Esbern Midjord. Post Føroya.
Karin Flodstrøm. Direktør for Nordens hus i Tórshavn.
Mortan Rasmussen. (Afdelingsleder).

Udstillingens Jury:
Eivind Evensen.
Ib Eichner-Larsen.
Jens Chr. Christiansen.
Edith Holm.

Udstillingskommitte:
Súni Vinther.
Hendrik Rubeksen.
Ingvard Jacobsen.
Thorolf Bjørklund.
Ingolf Nielsen.
Knud Wacher.

Udstillingen var åben:
27. juni 1986: 10-20.
28. juni 1986: 10-18.
29. juni 1986: 14-18.

Billede fra oldline

Udstillingsreglement for Norðatlantex 86
Som det kan ses, bestod udstillingens jury af fire personer, hvoraf to (Jens Chr. Christiansen og Edith Holm) ikke var medlemmer af dommerkollegier, selv om alle var anerkendte filatelister og erfarne udstillere (jeg kendte dem dog ikke nærmere, Men de var godkendt af DFFs dommerkollegium.
    Udatillingen havde status som "klubudstilling" og ved bedømmelsen af samlingerne (eksponaterne) rettede juryen sig efter Danmarks Filatelist Forbunds udstillingsreglement og de udstillede samlinger kunne tildeles følgende medailler og hædersbevisninger:

        Forgyldt Sølvmedaille (Vermeil),
        Sølvmedaille,
        Forsølvet Bronzemedaille,
        Bronzemedaille,
        Diplom samt evt.
        Ærespræmie.

Udstillingens medalje:
er, som det ses herunder, en absolut nydelig medalje, der på aversen viser en langluffet grindehval i silhuet. Det er oplagt og tydeligt, at man havde gemt medaljestemplet fra 1976 og gjorde brug af det igen i 1986. Medaljerne har på reversen "SPORRUNG": Navnet på det svenske firma, der fabrikerede medaljerne. Jeg er ikke klar over, om firmaet ISSPOR i Reykjavik, Island, som i dag ledes af Sigurður R. Petursson, lavede medaljerne for Sporrung i 1986.

Jeg formoder, at færingen Ingvard Jacobsen, igen var dybt involveret i arbejdet med udstillingen og med frembringelse af medaljerne. I 2021 købte jeg Ingvard Jacobsens medaljer, som han efterlod, da han døde. Jeg købte dem af Harald Eirikstoft, hvis mor var gift med Ingvard Jacobsen i de sidste år, Ingvard levede.

I medaljerne fra 1986 er der ingen metalmærker/lødighedstegn, så de to medaljer, jeg har fra 1986, formodes fremstillet af messing og herefter forgyldt/forsølvet - Ingvard opnåede ikke en vermeil, men fik åbenbart en sådan for sit arbejde i udstillingskomitteen:

Vermeil Ingvard Jacobsen

Billede fra oldline

Færøsk succes, fastslog juryen
Føroya Filatelistfelag markerede sit 50 års jubilæum med udstillingen »NORÐATLANTEX 86«: En festlig og lødig udstilling. Nordens Hus i Tórshavn dannede rammen om arrangementet og høstede megen ros for de smukke og velegnede udstillingslokaler. I det hele taget må man konstatere, at udstillingen var et fortræffeligt arrangement, egnet til at vække endnu større interesse for frimærkehobbyen i landet.

63 samlinger og fem litteratur-eksponater var tilmeldt »NORÐATLANTEX 86«, og der blev i alt uddelt 12 forgyldte sølvmedaljer, 14 sølvmedaljer, 10 forsølvede bronzemedaljer, 12 bronzemedaljer samt 13 ærespræmier."

Resultatet af juryens arbejde var:
Vermeil + Ærespræmie:
Ingolf P.S. Nielsen: Torshavn Post 1801-dato og stempelsavn. (+ ærespræmie).
Birger Scharling: Færøerne 1849-1953. (+ ærespræmie).
Günter Grunewald: Censurpost (Färör) 1940-45.
Sølv
Kai Dagfinn Nielsen: Færøerne 1919 og 1940/1941. (+ ærespræmie).
Eddi Leyni: Tysk Skibspost. (+ ærespræmie).
Ingvard Jacobsen: Island brugt.

Ungdom:
Henrik Brehm Pedersen: (Færøerne 1975-1983).

Litteratur:
Føroya Filatelistfelag: Norðatlantex 86-katalog.
Ingolf Pauli Sander Nielsen: Løst og fast om Færøernes Posthistorie 1298-dato.
Poul Frølund: Grønlandske Posttakster efter 1938.

Forsølvet bronzemedalje
Ingvard Jacobsen: Island ubrugt.

sølvbronze
Ingvard Jacobsens Forsølvede Bronzemedalje.

Kai Dagfinn Nielsen.
G. Perdomo.
Hendrik Ruheksen.
Súni Vinther.
Poul Frølund.

Ungdom:
Morten Led.
Gunnar Lützen.
Kim Jensen.

Bronzemedalje
J.H. Rees
Steffen Riis.
Súni Vinther.
G. Jakobsen.

Kun resultaterne for de færøske/danske eksponater/udstillere blev sendt til DFT.
Der tages forbehold for ovenstående, da resultaterne er stykket sammen fra flere kilder.

Billede fra oldline

03.01.2022: Et par kommentarer til bedømmelsen:
Af det danske dommerkollegiums dommermødereferater fra 1986 fremgår det, at Norðdatlantex 86s udstillingsjury ikke var udpeget af Danmarks Filatelist Forbunds dommerkollegium, som det normalt skete og at den fungerende jury bestod af personer, der ikke alle havde filatelistisk dommeruddannelse.
    Da det selvfølgelig var enhver klub frit for at arrangere bedømmelser etc. betød dette "kun", at evt. høje bedømmelserne ikke umiddelbart gav eksponaterne adgang til højere rangerende udstillinger (med forbehold for de eventuelle dispensationer, der måtte forekomme). Det var mig bekendt ikke præciceret i de kilder, hvori udstillingen have foromtale.

Udstillingen fik dog en omtale i dommerkollegiet (jeg var medlem af dommerkollegiet i perioden 29.01.1977-31.01.2007), idet een af vores udstillere, Birger Scharling, havde udstillet på Norðatlantex 86 og oplyste, at hans eksponatet, jf. mødereferat fra dommermødet 22.11.1986, blev bedømt til 86 points / "guld" (sic) OG umiddelbart derefter på udstillingen ESBJERG 86 blev bedømt noget lavere (72 point "sølv"). Af en eller anden beklagelig grund kom Scharlings resultat ikke med i referatet fra ESBJERG 86 i DFT nr. 8/1986, men det er korrekt, at han fik 72 point i Esbjerg. Derimod er det ikke korrekt, at han fik "Guld" på Færøerne, da det var en "klubudstilling", hvor højeste valeur var Vermeil, men ret skal være ret: Han fik 86 point på Færøerne.

Det afstedkom nogle frustrationer hos udstiller, der følte sig bortdømt ved Esbjerg 86 - måske var man for gavmild på Færøerne, men under alle omstændigheder fik han "kun" vermeil på Færøerne. Der blev ikke givet "guld". Jeg ved ikke hvorfor det ikke blev nævnt ved dommermødet.

Billede fra oldline

Tak!

Suni VintherTil Súni Vinther, Tórshavn, for oplysninger om de tre Norðatlantexudstillinger: Norðatlantex 76 i 1976, Norðatlantex 86 i 1986 og Norðatlantex 96 i 1996. Ingolf NielsenDesuden tak til Ingolf Pauli Sander Nielsen, Tórshavn, for at formidle kontakt til Harald Eirikstoft - Ingvard Jacobsens stedsřn, af hvem jeg købte Ingvards efterladte medaljer fra de to første udstillinger.

Billede fra oldline

07.01.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional