Jubilæumsudstillingen KØGE 86

Køge Filatelistklubs 50 års jubilæum

© 2022- Toke Nørby

oldline


 
katalog
Køge 86- katalog.

Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 4/1986, s. 194-196:
Køge '86 var årets nationale udstilling i dagene 20.-23.02.1986, arrangeret af Køge Frimærkeklub i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund og i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Udstillingen var åben i hele fire dage, men langt hovedparten af de 1600 betalende gæster benyttede weekenden til at kigge på frimærker. Der var ikke mange hverken torsdag eller fredag, hvilket frimærkehandlerne var lidt skuffede over. Men tilfredsheden vendte, så vidt man kunne se, tilbage i løbet af weekenden.

Det var en velopbygget udstilling i gode lokaler og mange havde sat hinanden stævne på udstillingen. Samlingerne var gennemgående fine; man kan jo se Hafnia '87 forude. Hvad angår bedømmelserne af samlingerne, faldt der ingen guldmedaljer på udstillingen, hvilket flere var uforstående overfor.

Jeg havde en lang samtale med ing. Arno Debo (1921-2000, international tysk dommer og anerkendt prøver af bl.a. danske frimærker) hvor vi benyttede lejligheden til at udvekslede synspunkter om næsten alt inden for filatelien, bl.a. også bedømmelserne på Køge '86. Debo var af den opfattelse, at flere af de samlinger, der var udstillet, burde have haft guld.
    Jeg var tilbøjelig til at give ham ret. For det første fordi nogle af samlingerne efter min opfattelse fortjener det og sammenholdt med dette, har det en psykologisk positiv effekt, at en dansk samling kommer til en større udstilling med en guldmedalje og ikke med en vermeilmedalje i bagagen. Så man burde nok give guldet, når og hvis det er berettiget, men det er jo noget, der altid diskuteres længe og inderligt.

Da mit tyske er elendigt, talte vi engelsk sammen og Arne Debo, der har/havde en herlig og meget speciel tysk accent, udstillede selv på udstillingen og viste bl.a. et violet prøvetryk af 15 øre karavel stålstik (normalt rød). Det er vist det eneste kendte eksemplar på private hænder.

Af udstillerlisten fremgår det, at der også var interesse i de øvrige skandinaviske lande for at udstille i Danmark her op til Hafnia 87 for om muligt at få en bedømmelse, der kunne give adgang til at udstille på Hafnia 87. Således var der et par islændinge, der havde tilmeldt sig.

Juryformanden Erling Bendtsen oplyste, at 24 af de 68 seniorsamlinger opnåede 75 points eller derover og dermed fik den eftertragtede "adgangsbillet" til at udstille internationalt. Seniorsamlingerne løb med 23 vermeil, 14 sølv, 18 forsølvet bronze, 11 bronze samt 2 diplomer.
    Foruden en række meget smukke ærespræmier havde Køge 86 modtaget en række opmuntringspræmier, der også var stillet til juryens disposition til uddeling til både seniorer og juniorer, hvis samlingerne fortjente det.
Toke Nørby

Billede fra oldline

Udstillingensudvalget:
Anneliese Møller, formand.
Jens Gerh. Svendsen, kasserer.
Kaj Frandsen, katalog.
Jørgen Johansson.
Aksel Møller.
Aage Paulsen.
F. Ulbæk, halbestyrer.
Per Bistrup, DFF.
Kaj C. Vagnkjær, DFF.
Udstillingens ærespræsidium:
Jørgen Jørgensen, Borgmester i Køge.
Aage Laustsen, Postmester i Køge.
Knud Mohr, Formand for
      Danmarks Filatelist Forbund.
Kurt E. Jensen, Formand for
      Danmarks Frimærkehandlerforening.
Ib Eichner-Larsen, Redaktør AIJP.
Fru Lonni Wraae, Æresmedlem i Køge Frimærkeklub.
Jens Gerh. Svendsen Æresmedlem i Køge Frimærkeklub.
Udstillingens Jury:
Erling Bendtsen (juryformand).
Erik Sörensen, Finland.
Hans Ehlern Jessen,
Lars Jørgensen,
Tage Buntzen,
Poul Olsen,
John Sørensen,
Jørgen Nielsen, samt
Palle Laursen, elev.

Billede fra oldline

Ved Køge '86 kunne man opnå:
        Guld.
        Vermeil (Forgyldt Sølv).
        Sølv.
        Forsølvet Bronze.
        Bronze.
        Diplom.
        Deltagerbevis, samt evt.
        Ærespræmie.
 
85-100 point.
80-84 point.
70-79 point.
60-69 point.
50-59 point.
40-49 point.
  0-39 point.

Ærespræmier
var bl.a. givet af: Køge Kommune, Danmarks Filatelist Forbund, Post- & Telegrafvæsenet, "HAFNIA 87", Samarbejdende Junior Samlerklubber. Dansk Safe, Lystrup, Frimærkestuen - Roskilde, Ib Eichner-Larsen, Fa. Lindner - Hammel, Køge Frimærkeklub, Jens Gerh. Svendsen samt De Post- og Telegrafhistoriske Samlinger i Aarhus.

Køge frimærkeklub vil gerne bringe alle, der har skænket ærespræmier til »KØGE 86«, sin bedste tak.

Billede fra oldline

Medaljen:
er, som det ses herunder, en nydelig plaquette med egebladsmotiv. Hvorfor det motiv er valgt, ved jeg ikke. Medaljerne er mærket "MEKA" uden metallødighedstegn, altså fremstillet på Metalvarefabrikken MEKA, som i sin aktive periode lå på Frederikssundsvej 274, 2770 Brønshøj, København.

Vermeil Poul Olsen
Poul Olsens jury-"vermeilmedalje". (Blankpoleret messing).

Billede fra oldline

Resultatet af juryens arbejde var (uddrag):
Vermeil + Ærespræmie:
Hálfdan Helgason, Island: Islandske helsager 1879-1941.
Vihanto Vieno, Køge: Finland. Sjöområdets skibspost fra år 1798.
Søren Juhl Hansen, KPK: Uddrag af mit atlas.
Anker Bloch, Amager: Grønlands posthistone til-fra og internt i
      Grønland fra ca. 1836 - ca. 1958.
Jørgen Jensen, Amagerland: Rusland i uddrag 1810-1917.
Geir Kaasa, Aarhus: Udsnit af dansk Posthistorie. Kongeriget og
      Hertugdømmerne 1656-1895.
Vermeil:
Erik Hvidberg Hansen, KPK: Sønderjylland 1914-1920 postal dokumentation.
Holger Carstensen, KPK: Danmarks tjenestemærker, uddrag af specialsaml.
Tage Bøcher-Knudsen, Herlev: The Dog - our best friend and helper.
Anker Bloch, KPK: Post til og fra Grønland under 2. verdenskrig.
Arne Vielsen, KPK: Grenland, adressekort og klip med pakkeporto.
Tor C. Jensen, Helsingør. Island: I GILDI '02-'03.
Ole Svinth, KPK: Island indtil 1901 samt tjenestemærker.
Carlo Holm, Herlev: Norges posthorn 1877-1908.
Peter Schiøler, Virum: Skotske stempler til 1880.
Edvin Rasmussen, Tåstrup: Luftpost i Norden. Luftpost i, samt fra
      og til Sverige 1920-1946.
John Jensen, Sundby: Ægypten i 2. verdenskrig, m/krigsfangepost.
Jørgen Jørgensen, Hillerød: Fiskeri.
Finn Stjernholck, KPK: Panamas helsager.
Frode Knudsen, Vesthimmerland: Arktiske og subartiske pattedyr,
      deres levesis og betydning for mennesket.
Bent Blomstrøm Pedersen, Hillerød: Indien l. okt. 1854-1902
Arno Debo, Múnchen, KPK: Uddrag af en systematisk specialsamling Danmark.
Lars-Olov Tjus, Falköping: Disinfected mail.
Sølv + ærespræmie:
Uno Olofsen, Göteborg: Danmark med DWI specialsamling.
Sølv:
Oluf Pedersen, DPHS: Danmark, Lokal- og Distriksforsendelser 1803-1957.
Ib Agerskov, Silkeborg: Slesvig. postfrimærker 1920 m. bl.a. Flensburg
      stempler anvendt på plebescitmærkerne.
Knud Eichert, Østerbro: Danmark 1851-1905, Skilling-Tofarvede og Våbentype.
Peter Engelbrechi, Middelfart: Danske firmaperforeringer.
Aksel F. Nielsen, Køge: Norge 1855-1925.
Knud Landkilde Sørensen, Tåstrup: Østrig 1850-1918, i uddrag.
Philip Rasmussen, Nyborg: Musikkens historie (uddrag) Barok til Romantik.
Günter Grunewald, Ringe: Færøerne. Censurpost i 2. verdenskrig.
Curt Hosny, ScajaCo: Japans dagligmarker før 1899.

Sølv  Curt Hosny
Curt Hosnys "sølvmedalje". (Forsølvet messing).

Hasse F. Brockenhuus von Lövenhielm, KPK. Helsager fra Jarpur.
Eivind Evensen, KPK. Finland. Russiske udgaver 1891-1915. Specialsamling.
Birgit Sten Jensen, KPK: Bechuanaland 1884-1966, frimærker, helsager, stempler m.m.

Sølv - Litteratur
Jørgen Christoffersen Nordisk Julemærke Katalog bind I og II.

Forsølvet bronze
Steffen Søndergaard og Ole Holler, Syd-Vest: Provisorier i uddrag.
Bendt V. Mikkelsen, DPHS: Post i Vesthimmerland.
Bjarne Svendstrup, Roskilde: Cykelsport. En mangfoldighed af discipliner.
Poul M. Nielsen, Helsingør. Unionen Syd Afrika 1910-60 med enkelte breve.
Annaliese Just Olesen, KPK: Horses in sport and at work.
Grethe Fylking, Køge: Schweiz 1882-1950 uddrag med vartanter og breve.
Børge Petersen, Amagerland: Estland-Letland-Litauen 1827-1925.
Torben Hjørne, Århus: Grønlands posthistone 1899-1960.
Gudmundur Ingimundarson, Island: Vestmannaeyjar poststempler.
Stig-Arne Ssensson, Värnamo: Svensk luftpost 1925-45 Krashpost.
Egon Falck-Christensen, Roskilde: Finland i uddrag (1875-1918 udg.).
Jørgen Johansson, Køge: Island. uddrag af specialsamling_ 1902-1935.
Kjeld Brehm Pedersen, Køge: Uddrag af Grønlands poststemplerm/indlagt
      posthistorie 1938-78.
Preben Clausen, Ringsted: Danmark. Pladning af 2 Skilling 1855.
Erik Øgaard Nielsen, Nykøbing F.: 15 ore bogtrykt bølgelinie m/var og forsendelser.
Steffen Søndergaard, Syd-Vest: Varianter i danske prosisoner.
Bent Nadelmann, Herlev: Studiesamling. 2 Sk. blå 1855. pladning.
Peter Michaelsen, Herlev: Sporvogne.

Forsølvet Bronze - Litteratur:
Anker Bloch, KPK: Posthistorien om Grønland 1 og 2 fra 1936-1938.
Anker Bloch, KPK- Publikationer vedr. Grønlands Posthistorie 15.04.1984-15.02.1986.

Bronze:
Poul H. Georgsen, Års: Tyskland i 5 år 1919-1923.
Kjeld Nielsen, Nykøbing F.: Jernbaner i Skandinavien.
Ib John Holm, Tåstrup: Hjuldampere fra hele verden.
Ib Eichner-Larsen, KPK: USA 1805 - til dags dato.
Steffen Riis, Birkerød: Færø-provisorier 1919 og 1940/41 og Færøerne 1975-80.
Viggo Hansen, Køge: Berlin 1948-1984.
Bertil Lindoff, Lund: Færøerne.
Finn Johansson, Syd-Vest: Danmark i uddrag til 1933 med førfilateli.
Carl Egon Hansen, Roskilde: Tofarvet Chr. X i uddrag.
Dan Laursen, Scandinavian Collectors Club. USA: De bogtrykte bølgeliniemærker,
      studie- og posthistorisk samling.

Bronze  Dan Laursen
Dan Laursens bronzemedalje.

Willy Knudsen, Syd-Vest: Danmark 1875-1933 med breve og var. (Uddrag).

Litteratur:
Forlaget SAGA: DK86. Specialkatalog.
Per Fabricius Jensen. Haderslev: Artikler vedr. studiet af Fr. VIII-udgaven.
Bendt V Mikkelsen, DPHS: Hobro postkontor i 250 år. 1736-1986.

Diplom:
Inger Dalsgaard, Den mar.frim.-klub: Skibsfartens udvikling.
V. N. Hansen, Tingbjerg: Verdensberømte malere. uddrag.
Diplom - Litteratur:
Anker Bloch, KPK: Adressekort 1 og 2. uddrag fra udstillingskataloger.
Bedømmelse af junioreksponaterne:
Vermeil + Ærespræmie - Juniorer
Marianne Vanmann Johansson, Køge: Færøerne 1975-84.
Sølv + ærespræmie:
José J. Fernades, Hvidovre: Portugisisk Indien. Finn Vanmann Johansson, Køge: Grønland 1937-80 m. breve m.m. - amerikansk udgave.
Forsølvet Bronze
Claus Bæk Jensen, Odense: Danske konger 1907-1967.
Mogens Stig Rasmussen, Ringe, Danmark stålstikudgaverne med varianter og breve.
Kim Jensen, Ringe: Færøerne 1975-83 med breve og vartanter.
Pär Karlsson, Skara: Brevets vej.
Henrik Brehm Pedersen, Køge: Færøerne 1975-1983 med breve og stempler.
Jan Andreasen, Aalborg: Sport.
Lars Duelund, Nysted: Danmark 1967-1975.
Henrik Pedersen, Aalborg: Sport.
Karsten Asp, Aalborg. Rumfartens historie.
Thomas Led, Ringe: Danmark 1975-80.
Morten Led, Ringe: Danmark 1975-80.

Billede fra oldline

Tak
Erik SørensenEn stor tak til Erik Sørensen, Grenå for hjælp med fremskaffelse af skans fra kataloget (Jeg kunne ikke finde mit Køge 86-katalog. :-)
 
olliDesuden en stor tak til "Olli", Carl "Olli" Pedersen, formand for Køge Frimærkeklub, for hjælp med oplysninger om klubben.

Billede fra oldline

18.01.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional