National Frimærkeudstilling i Esbjerg, 24.-26. oktober 1986.
»Esbjerg 86«

© 2021- Toke Nørby

Esbjerg Filatelistklub
Uffe Bøllingvar vært ved denne udstilling, der var smukt arrangeret og under protektion af Danmarks Filatelist Forbund. Formanden for Esbjerg Filatelistklub, Uffe Bølling (foto th.) var naturligt også medlem af udstillingens arbejdsudvalg. De af os, der kender Uffe Bølling, kunne med et smil konstatere, at kataloget og andre til udstillingen hørende tryksager var pænt renset for for megen omtale af Danmarks Filatelist Forbund og den anden Esbjergklub, "Frimærkeklubben Sydvest, Esbjerg". Uffe var nemlig en bestemt herre med meget stort "Pondus" og med gode meninger om dette og hint. (De anvendte fotos er gengivet med venlig tilladelse af Uffe).

Esbjerg Filatelistklub havde dog ingen problemer med Forbundet, men der var, som jeg forstod det, en lettere konkurrence mellem de to frimærkeklubber i Esbjerg: Esbjerg Filatelistklub, hvor Uffe var formand og på den anden side "Frimærkeklubben Sydvest, Esbjerg", hvor Leon Larsen var formand. Leon var på det tidspunkt også medlem af Danmarks Filatelist Forbunds styrelse. Men det blev en fin, fin udstilling for publikum, uanset hvorfra man kom.

Af dommermødereferatet: "Fortegnelse over til udpegede jurymeedlemmer til udstillingerne i efteråret 1986, fremgår det, at der (den 31.05.1986) blev udpeget følgende dommere til juryen til ESBJERG 86:

Svend Seitzberg (juryformand),
Torbjørn Larsson-Fedde, Norge, (nordisk gæstedommer),
Anneliese Møller,
Peder Bloch Poulsen,
Toke Nørby,
Henning Krøyer,
Tage Buntzen,
Bent Henriksen, (juryelev),
Frode Vesterby Knudsen, (juryelev).
Torbjørn Larsson-Fedde
Torbjørn Larsson-Fedde, Norge.
autografer

Der skete åbenbart et eller andet
(hvad, kan jeg ikke huske - det er i 2021 trods alt 35 år siden), så Seitzberg kom ikke til at fungere som juryformand - muligvis fik han forfald, og jeg overtog juryfomandskabet, og hvor jeg på udstillingen var bindeled til Esbjerg 86 udstillingsudvalg, som bestod af:

esbjerg 86 udvalg Verner Jensen, tombola.
Niels Nøhr, formand for udstillingen.
Jørgen Marcussen, kasserer.
Jack Madsen, Børneland.
Jan Winther, katalogudvalg.
Niels Jørgen Højbjerg, sekretær.
Uffe Bølling, Teknisk udvalg.
samt (ikke med på billedet) Aksel Madsen, stadioninspektør og teknisk rådgiver.

Repræsentanter fra DFFs udstillingsudvalg:
(ej heller med på billedet):
H. B. Sørensen og Kaj Vagnkjær.

niels jørgen højbjergNiels Jørgen Højbjerg
Juryen havde et ualmindeligt fint og godt samarbejde med udstillingskommiteen, og specielt med udstillingens sekretær Niels Jørgen Højbjerg (26.04.1936-10.06.2012).

Ærespræmierne
Da vi påbegyndte arbejdet i juryen på udstillingen var formanden for Esbjerg Filatelistklub, Uffe Bølling, i strålende humør og da vi skulle tilrettelægge præmieoverrækkelserne, fortalte han mig, hvor mange ærespræmier, der var indkommet. Han sagde samtidig, at han selv ville uddele nogle af ærespræmierne til udstillingsmedarbejdere! Niels Nøhr, som deltog i samtalen, vidste, at det var ikke sådan, præmierne skulle uddeles, så han så temmelig forskrækket på mig for at se min reaktion. Men vi vidste jo, at når Uffe Bølling bestemte således, blev det nok også sådan, selv om det var imod "reglerne".

Til Niels Nøhrs store lettelse (sagde han på et senere tidspunkt) tog jeg det helt roligt og sagde: "Tjoh, men da vi er gæster hos jer, er det værten, der bestemmer. Selv om I ikke vil følge normal praksis mht. uddeling af ærespræmier" - "og jeg kan ikke med rimelighed stå inde for at juryen skal uddele ærespræmier til nogle af dine medarbejdere, Uffe. Så hvis du vil give dine medarbejdere nogle af de gaver/præmier, der er doneret til udstillingen og som egentlig var givet som præmier til udstillede eksponater, må I kalde dem noget andet og blive enige om hvilke gaver, juryen kan bruge som ærespræmier. Disse vil så blive uddelt efter juryens valg, og du kan uddele resten til venner og bekendte, når du blot gør givere og modtagere opmærksom på, at sådan er det". Det indvilgede Uffe i og Niels Nøhr så helt lettet ud! Og det gik fint, men er vistnok den eneste gang i vores frimærkeudstillingshistorie, at noget sådant er sket.

oldline

Medaljerne
Klubben havde haft en konkurrence om medaljernes udseende og et forslag med bødenåle til reparation af fiskegarn, og som pegede mod Esbjerg - som jo var en fiskeriby - var blevet foreslået af et medlem:

Bronze, sølv og guld-medaljerne:

bronze   sølv

guld

katalogsølv
Det fremgår af dommerkollegiets mødereferat fra 27.11.1986, at juryarbejdet gik godt, men der står også, at jeg stillede et forslag om, at jurymedlemmerne så vidt muligt bør stille sig til rådighed for udstillerne efter at bedømmelsesresultaterne er offentliggjort. Det var muligvis den spæde start på disse "udstiller/dommer-samtaler". Noget, der i dag bliver praktiseret på udstillinger i den ganske verden.

Medaljefordelingen fremgår af referatet DFT nr. 8/1986, s. 424-427 fra udstillingen, skrevet af John Sørensen.

Tak
for hjælp til Frank Thuesen (bror til Mads Thuesen), Gardineksperten Erik Scharling, Thisted (søn af Birger Scharling, Holstebro) og til Karsten Jensen (for udlån af foto af guldmedalje).
    Sidst, men ikke mindst: En stor tak til Anita Bertha Gosteli Højbjerg (20.03.1938-03.04.2021), enke efter Niels Jørgen Højbjerg, for god hjælp med oplysninger og for at overlade mig nogle af Niels' udstillingmedaljer/udstillingsdiplomer og samt et foto af Niels. Vi, min hustru og jeg, besøgte Anita i Esbjerg i 2018.

Øvrige fotos er gengivet med venlig tilladelse af Uffe Bølling.

oldline

Slæbejolle!
Inden vi deltog i udstillingen, havde vi ved en Esbjerg-forhandler af maritimt udstyr, bl.a. småjoller, telefonisk bestilt en ca. 2 m lang, men let glasfiberjolle, som skulle bruges som slæbejolle, når vi sejlede. Den var lille nok til at den kunne ligge på fordækket af vores sejlbåd "Pernille" og let nok til, at jeg selv kunne få den op af og i vandet fra "Pernille".

    Under udstillingen Esbjerg 86 havde jeg fået tilladelse til at lægge den i det aflåste lokale med papirer mv. fra de udstillede eksponater. Her lå jollen uden problemer i de tre dage udstillingen varede og vi kunne, da vi skulle hjem, spænde den fast på bilens tagbagagebærer. Vi døbte jollen "Minipernille" - og den havde stor succes som "slæbejolle" til vores sejlbåd "Pernille". At få "Trine", vores golden retriver, op og ned i slæbebåden var meget spektaklulært, men vi havde ingen uheld og hun kom i land og forrettede stort og småt inden natten.

minipernille
Foto: Inga Nørby.

oldline

27.04.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional