National Frimærkeudstilling i Hvidovre, 05.-08. april 1984.
»NORDPHIL 84«

© 2022- Toke Nørby

Hvidovre Frimærkeklub
katalogvar vært ved denne smukt arrangerede nationale udstilling udstilling under protektion af Danmarks Filatelist Forbund.
    "Nordphil 84" var først tænkt som en klubudstilling, men da Danmarks Filatelist Forbund, "manglede" en national udstilling på det tidspunkt, indvilligede Hvidovre Frimærke Klub i at arrangere en national udstilling. Som bomærke valgte klubben Ib Brauns skulptur "Byens Kilde", der i 1978 blev opstillet foran Hvidovre medborgerhus og bibliotek.
    Postvæsenerne fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Grønland, Island og Åland havde stande på udstillingen, hvor man stillede særstempler til rådighed.

Dommerne til Nordphil 84 blev udpeget blandt Dommerkollegiets medlemmer:

Tage Buntzen (Juryformand).
Lars Jørgensen.
Børge Lundh.
Jørgen Nielsen.
Svend Seitzberg.
Hans Ehlern Jessen.
Henning Krøyer.
Anneliese Møller.
Poul Olsen.
Søren Juul Hansen (juryelev).

Juryberetning - NORDPHIL 84 "I dagene 5. til 8. april 1984 afholdt Hvidovre Frimærkeklub en national frimærkeudstilling, NORDPHIL 84, 1 Medborgerhuset i Hvidovre, hvis lokaliteter har været velegnet til formålet til at vise de udstillede samlinger samt stande for de deltagende postvæsener og handlere på en nydelig og overskuelig måde. Som bomærke valgte klubben Ib Brauns skulptur "Byens Kilde", der i 1978 blev opstillet foran medborgerhuset og biblioteket.
    Udstillingen omfattede ca. 460 rammer, spændende fra traditionelle samlinger til motivsamlinger, juniorsamlinger og litteratur.
    Også ved denne udstilling har der været samlinger i Nåleklassen. Spændvidden i de udstillede samlinger viser en stor bredde blandt samlerne, og samlingerne var af høj kvalitet. For juryen har der været meget fine arbejdsforhold. Blandt seniorerne i konkurrenceklassen blev der uddelt":

  1 "Guldmedaille".
14 Vermeilmedailler.
  9 Sølvmedailler.
21 Sølvbronzemedailler.
11 Bronzemedailler.
  2 Diplomer.
 
I Nåleklassen blev der uddelt:
  6 Store Sølvnåle.
  2 Store Bronzenåle.
  1 Lille Bronzenål.
 
Blandt juniorsamlingerne tildeltes:
  1 Vermeilmedaille.
10 Sølvmedailler.
  1 Sølvbronzemedaille.
  1 Bronzemedaille.

"Til udstillerne er der uddelt 13 ærespræmier. Samlingerne nr. 32 og nr. 33 er ikke kommet frem. Erstatningssamlinger er ophængt, men ikke bedømt".

"Samling nr. 64 og nr. 65 er ikke bedømt efter aftale med udstillerne. Juryen lykønsker Hvidovre Frimærkeklub med den fint gennemførte udstilling og til de første 20 års aktivitet for filatelien i Hvidovre og omegn, og vi håber, at de næste 5 år må blive lige så aktive, således at klubbens 25 års jubilæum kan blive markeret på lige så festlig vis".

Resultatet af juryens arbejde (uddrag)
"Guld"
58. Jan Billgren. Svensk Postal Dokumentation 1885-1921.
 
billgren
Jan Billgren, Lund var den eneste, der løb med en "guldmedalje".
(Fra DFT nr. 4/1984, s. 212. Foto: Toke Nørby).

Vermeil
  2. Tage Bøcher Knudsen. Danmark 1851-1875 Udgaven.
  3. Karsten Jensen. Danmarks Tofarvede Øreudgave 1875-1905. + Ærespræmie: Skandia-postillonen.
  9. Ole Steen Jacobsen. Postforsendelser i Det Danske Monarki 1851-1926. + Ærespræmie: Hvidovre Kommune.
 
nordphil-osj
Ole Steen med hænderne fulde. Jesper Haff og Jørgen Petersen overrakte.
(Fra DFT nr. 4/1984, s. 212. Foto: Toke Nørby).

 
10. Niels Klottrup. Post til Danmark Under U.P.U. 1876-1915. + Ærespræmie: De Post- og Telegrafhistoriske Samlinger i Århus.
20. Ebbe Eldrup. Island 1827-1920. + Ærespræmie: Danmarks Filatelist Forbund.
38. John Mehlsen. Tyskland 1872-1919.
39. Stani Henningsen. Venezuela 1859-1879. + Ærespræmie: Hvidovre Frimærkeklub.
53. Oluf Pedersen. Danmark 1855-1957, Lokal- og Distriktforsendelser.
56. Henrik Eis. Blækannulleringer, Håndskrevne Bynavne og Nødstempler.

nordphil-eis-v  eis
          Vermeil (Blankpoleret messing).

60. Anker Bloch. Grønlands Posthistorie fra 1836 - ca. 1960. + Ærespræmie: Danske Filatelisters Fællesfond.
61. Asger Haagen Jensen. Spejderbevægelsen I Danmark.
81. Henrik Transberg. Søfly.

Sølv
15. Helge Nehm. Slesvig Plebecit.
19. Ole Svinth. Island indtil 1901 og Gullfoss 1931.
25. J. Lyst Hansen. Sverige 1855-1903, Udvidet Katalogsamling.
28. Kaj C. Vagnkjær. England fra Penny Post til Edward D. VII.
35. John Off. Ungarn. Frimærker og Forsendelser 1874-1900. + Ærespræmie: Dansk Safe.
41. Johnny Barth. Cape Det Gode Håb. + Ærespræmie: Posthistorisk Selskab.
62. Else Als. Giftige Planter.
67. Frode Vesterby Knudsen. Nordkalottens Pattedyr. + Ærespræmie: Danmarks Frimærkehandlerforening.
70. Finn Johansson. Grønland 1938-1982 med Breve og Varianter.
71. Michael Boye Siegumfeldt. Danmark 1904-1951.
72. Finn Harpsøe. Danmark fra 1920.
73. Carsten Andersen. Danmark fra 1920.
74. Niels Buus. Danmark 1933 - Stålstikudg.
75. Anders Bek-Pedersen. Fr. IX På Frimærker og disses Brug.
76. Ina Nielsen. Danmarks Fluorescerende Frimærker fra 1962.
77. Jens A. Mortensen. 2. Verdenskrig. + Ærespræmie: Dansk Safe.
79. Helle Kristensen. Uddrag af Sport.
82. Marianne Johansson. Færøerne 1975-1981 Med Breve.
Sølvbronze
  5. Helge Kurt Hansen. Danmark 1851-1902.
  6. Sigurd Heldgaard. Danmark 1875-1912 I Uddrag.
  7. Knud Eichert. Danmark 1851-1895. Skilling - Våbentype.
13. Erik Højland. Danske Tjenestefrimærker 1871-1924.
14. Inger Nielsen. Danmarks Postfærge.
16. Erik Ringsborg Christensen. Danske Helsager i uddrag.
17. Henning Nielsen. Korsbånd Udgivet af Det Danske Postvæsen.
22. Anker Bloch. Dokumenter til, fra og i en Grønlandsk poststation.
24. H. Herholdt Jensen. Dansk Vestindien 1855-1917.
26. Egon Falck-christensen. Finland 1875-1918 I Uddrag + Ærespræmie: Weibel Frimærker, Århus.
29. Suni Vinther. Estland 1818-1940.
30. Børge Petersen. Estland, Udvidet Landesamling.
31. Jan Bøhm Rasmussen. Danzig.
34. Elit Skovbo Jensen. Tjekkoslovakiet 1881-1939 I Uddrag.
36. Erik Vissing Rasmussen. Ungarn 1871-1900.
37. Jørgen Kluge. Tyskland 1875-1923.
43. Poul M. Nielsen. Syd Africa 1910-1960 med enkelte breve.
55. Edmund Hansen. Udslebne Stjernestempler.
57. Søren Jessen. Frederiksværks Posthistorie.
68. Mette og Chr. Laderriere. Trad. Japansk Underholdning og Festivitas.
69. Arne Hansen. Musikhistorie. Uddrag "Komponister".
80. Naja Carlsen. Heste.
83(L) Arne Vagn Rasmussen. Stamps and Postmarks Nato.
86(L) Jørgen Christian Rich. Posthistorisk Tidsskrift, Årgang 1983.
87(L) Karlo Lindskog. Grønland. Postfrimærker.
Bronze
  1. Jørgen Jørgensen. Danmarks Kvadratiske Skillingsmærker.
  4. Erik Rasmussen. Specialsamling 4 Sk. 1864.
  8. Jarl Olaf Carlander. Danmark 1850-1905.
11. John Lund. Bølgeliniemærker i bogtryk.
12. Klaus Müller. Specialsamling Chr. X-udgaverne 1942-46.
18. T. C. Jensen. Republikken Island.
23. Svend-Ove Sørensen. Grønland fra 1917 Med Thule, uden Pakke-porto.
40. Svend Bek-Pedersen. The Rhodesias 1892-1980.
42. Birgit Sten Jensen. Sydafrika - Groot Constantía 1961-1972.
54. Olaf Bach Pedersen. Gebyr Betalt til Postvæsenet.
63. Poul Kurt Madsen. Folkedragter i Europa.
78. Carl Holst. Svampe.
85(L) Poul Ekelund. Katalog Over Danske Automat- og Frimærkehæfter.
Diplom
21. Thurigt Wimmelmann. Grønlandske Adressekort, Brugstid og Takster.
66. Erik Pedersen. På Rejse og Opdagelse i Papua - New Guinea.
Nåleklassen; Stor Sølvnål
44. Klaus Müller. Vesttyskland, Bygningsserien 1948.
45. Karl Hocher. Tyskland 1875-1900. Farvevarianter.
46. Leif Kjærgaard Christensen. Tyskland 1923-1945, Uden Luftpost.
50. Flemming Hansen. Danmark 10 Øre Bogtryk, Bølgelinie + Ærespræmie.
51. Mogens Waidtløv. Danmark med Postfærge 1918-1947.
52. John Adler. Danmarks Postfærge.
Stor Bronzenål
47. Thurigt Wimmelmann. Start På F.N.-samling.
49. F. Beierholt. Kenya, Uganda og Tanganyika.
Lille Bronzenål
48. Henning Rasmussen. Venezuela, Delstaterne 1950-1959.

oldline

Referencer:
Bruno Nørdam: Nordphil 84-udstillingen, Frimærkesamleren - Nr. 5/2021, s. 6-7.
Toke Nørby: Nordphil 84-resultaterne. Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 4/1984, s. 212-213.

oldline

11.02.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional