National Frimærkeudstilling: Sydvest 82 i Esbjerg, 17.-18.04.1982

Arrangeret af Frimærkeklubben Sydvest og Danmarks Filatelist Forbund

© 2022- Toke Nørby

oldline

katalog

SYDVEST '82-udstillingen
Ved åbningen af frimærkeudstillingen SYDVEST '82 i Esbjerg - lørdag den 17. april 1982 kl. 10.00 i EFI-hallen, sagde Niels Borup, der repræsenterede Danmarks Filatelist Fotbund, DFF: "Bulletin'er er mange gange lidt ensformig læsning, men når man ser på Bulletin 1 og 2 fra Sydvest 82, så opdager man, at frimærkeklubben gerne vil have ændret visse ting; der er nye ideer bag SYDVEST '82. I Bulletin 1, side 7 kan læses: "Det skulle glæde os om netop denne udstilling, der afvikles sammen med "Junior Sydvest '82" skulle blive begyndelsen til, at de kommende års mange og store udstillinger kunne få et mere alsidigt præg". På Danmarks Filatelist Forbunds vegne ønsker jeg hjerteligt til lykke med udstillingen SYDVEST '82".

Også Leon Larsen, formand for udstillingen, talte også ved åbningen og ønskede, at udstillingen ville blive til gavn for filatelien i Danmark.

Som noget helt nyt havde man fra udstillingsledelsens side sat visse grænser for, hvilke samlinger, der måtte vises på udstillingen. Det var samlinger, der ikke tidligere havde været udstillet samt samlinger, der tidligere højst havde opnået en bronzemedalje, der var antaget på Sydvest 82.
    Dette betød naturligvis, at de fleste samlinger rent bedømmelsesmæssigt ikke lå særlig højt, men man så, at det store antal besøgende, der konstant kunne ses mellem udstillingsrammerne, var interesseret i disse samlinger.

Udstillingens Ærespræsidium:
Borgmester A. K. Nielsen, Esbjerg.
Postmester Svend Egon Dalsgaard. Frederiksen, Esbjerg.
Formand for Danmrks Filatelist Forbund: Jesper Haff, Hvidovre.
Formand for SJS: Sven Lund, Køge.
Formand for DSSF: Helge Truelsen, Skærbæk.
Formand for DFF's udst. udv.: Niels Gadegård.
SJS: Samarbejdende Junior-Samlerklubber.
DSSF: De Samarbejdende Sydjyske Frimærkeklubber.
Udstillingskomiteen:
Leon Larsen, formand,
Henrik Andersen,
Hans Christensen,
Bent Holdt Madsen,
A. Chr. Frederiksen,
Ejvind Mathiessen,
John Hansen
Viggo Schjerning.

Udstillingens Jury:
Fra venstre mod højre:
Svend K. Seitzberg, Aarhus,
    Formand for juryen.
Toke Nørby, Aarhus.
Jacques Hermann, Valby.
Per Fabricius Jensen, Haderslev.
Vagn Møller-Nielsen, Kolding.
Erling Bendtsen, Hvidovre.
 
Bageste række:
Juryelever:

5øren Juhl Hansen, København.
Lau Nygaard, København.
 
 
Foto fra DFT nr. 5/1982, s. 233.
jury 

medalje

Udstillingens "medalje":
Der blev ikke lavet medaljer i gængs forstand, men alle fik en "erindringsmedalje": En kobberplade præget med Frimærkeklubbens Sydvest's logo, monteret på en centimetertyk glasklods. Hvem kunstneren var, ved jeg ikke. Det betød, at en resultatliste mht. udlevering af medaljer ikke er relevant her, da alles medaljer var ens, så jeg nøjes med at nævne antallet af de bedømte samlinger m.m. - som altså formodes at være lig med antallet af erindringsmedaljer.

  3 Sølv + ærespræmie.
  9 Sølv
14 Forsølvet Bronze.
20 Bronze
25 Diplomer
  9 samlinger uden for bedømmelse.
I alt 80 erindringsmedaljer.

Men ønsker man alligevel at studere juryes bedømmelser af de udstillede samlinger, kan man læse dem her: Juryens bedømmelser.

Jeg havde som dommer fået tilbud om at bidrage med en artikel til kataloget og i samarbejde med Henning G. Jensen fra Todbjerg, der også var medlem af den berømte "Mandagsklub", skrev jeg en tosiders artikel om en tilfældighed: Sharlottenlund lapidarstempel-tilfældighed.

Billede af oldline

Referencer:
Bruno Nørdam: Frimærkesamleren nr. 6/2020, s. 4.
Toke Nørby: Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 5/1982, s. 231-233.

Billede af oldline

02.03.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional