National Frimærkeudstilling: SELANDIA 81 i Herlev, 03.-06.09.1981

Arrangeret af Herlev Frimærkeklub og Danmarks Filatelist Forbund

© 2021- Toke Nørby

oldline

Selandia 81-kuvertAnnonce i DFT
I en periode havde jeg indrykket en annonce i DFT (Dansk Filatelistisk Tidsskrift) at jeg søgte medaljer fra danske frimærkeudstillinger. Jeg fik bl.a. en henvendelse fra Herlev Frimærkeklubs formand, Peter Michaelsen, der skrev:

19.02.2017.
Hej Toke Nørby.

I DFT ser jeg at du søger udstillingsmedaljer.
I Herlev Frimærkeklub har vi stadig nogle få sølvplaquetter fra udstillingen
Selandia 81, størrelsen er ca. 27 mm x 37 mm.

Med venlig hilsen
Peter Michaelsen, Formand for Herlev Frimærkeklub

Den henvendelse var jeg glad for, da Selandia 81-medaljerne er overordentlige enkle og smukke, og har et meget specielt og smukt motiv, som jeg gerne ville vide lidt mere om. Man kan dog med al tydelighed se, at der er tale om en stiliseret gengivelse af et kunstværk.

Jeg var i 1981 var redaktør af DFT og skrev om udstillingen sammen med Herlev-klubbens "grand old man" og min særdeles gode ven, Tage Bøcher Knudsen. (Tage var formand for Herlev Frimærkeklub 1979-2001. Da han fratrådte som formand, blev han udnævnt som æresmedlem af klubben. Han interesserede sig for klubben til sin død. I de senere år deltog han dog kun i "Motivtræf", der blev afholdt midt på dagen to lørdage årligt).
    Da Tage og jeg skrev om udstillingen, "bekymrede" jeg mig ikke om at søge oplysning om udstillingsmedaljen og dens motiv. Først da jeg omkring 30-40 år senere var begyndt at samle oplysninger om danske frimærkeudstillingsmedaljer og hvor jeg fik kontakt med Peter Michaelsen, greb jeg selvfølgelig den lejlighed til at få nogle oplysninger om Herlev-klubbens smukke medalje.

Tage har i sin tid oplyst, at det var guldsmedefirmaet Heimberger, der havde lavet medaljerne og at sølvmedaljerne var af sterlingsølv (lødighed 925/1000). Jeg spurgte naturligvis Peter Michaelsen om jeg kunne købe en sådan medalje. Da han ikke var interesseret i penge (til klubben), men i litteratur, foreslog han, at vi kunne bytte og jeg sende ham et eksemplar af min bog, DDPE, så ville han sende mig en sølvmedalje. "Fint, mange tak", sagde jeg.

Jeg spurgte derefter Peter Michaelsen om hans virke i klubben og han fortalte, at han i 1976 blev medlem af Herlev Frimærkeklub. Han var i 1981 ikke særlig aktiv, men i klubbens arkivalier har han fundet et ringbind med forskelligt vedrørende Selandia 81: En Ny Verden Fødes
EberleinDet fremgår af Selandia 81-mødereferaterne, at forskellige skulpturer og bygninger i Herlev var i forslag som bomærke for udstillingen. Valget faldt på en smuk skulptur: "En ny verden fødes", af kunstneren Ernst Robert Gulløv Eberlein (09.05.1911-18.06.1993 - foto th.), der på det tidspunkt boede i "Kunstnerbyen" i Søborg. Skulpturen var i 1977 blevet købt af Herlev Kommune og opstillet på Herlev Torv.

Ifølge Tage Bøcher var det klubmedlemmet Poul Erik Pedersen, der havde tegnet medaljen efter Tages ide, men Poul Erik Pedersen døde kort efter udstillingen. Han var blevet medlem i Herlev Frimærkeklub 19.09.1978, men var blevet slettet pga. kontingentrestance 05.12.1986.

Af referatet af 7. Selandia81-udstillingsmøde, 11.06.1980, fremgår det, at udstillingens generalsekretær P. Wintlev Jensen snarest skulle kontakte Eberlein for at få tilladelse til at bruge skulpturen som bomærke for Selandia 81.

Det efterfølgende møde blev afholdt 22.06.1980 hos billedhugger Ernst Eberlein. I mødet deltog fra Herlevklubben P. Wintlev Jensen, Poul Erik Pedersen og Jens E. Thomsen. Eberlein var meget interesseret i projektet og udarbejdede et skitseforslag til bomærke og tilbød også at tegne udkast til særstempel samt undersøge muligheden for inden for ca. 18.000 kr. at fremstille 150-160 præmier (medaljer). Eberlein-udkast

Det 9. møde afholdtes søndag, 22.06.1980 hos Eberlein. Fra klubben deltog kun Jens Thomsen og Eberlein præsenterede sit skitseforslag. Der taltes om at fremstille en plakat for udstillingen med et foto af skulpturen. Eberlein foreslog som præmie/medalje et stentøjsfad med skitsen af skulpturen forsynet med en kugle i ædelmetal. Eberlein ønskede kr. 3000 for kunstnerisk assistance og royalties. Klubben fik så ret til at bruge hans skulptur og tegning i forbindelse med Selandia 81 og fremover som logo for herlevklubben.

03.02.1981 fik man et tilbud fra sølvvarefirmaet MEKA (beliggende i Holte fra 1951 til 1989) på fremstilling af 60 medaljer i sølv og 100 i kobber (bronze). 10 af sølv forgyldes og 50 af bronze forsølves. Samlet pris kr. 17.500,00.

På det 12. møde 09.03.1981 faldt alle aftaler med kunstneren Ernst Eberlein på plads, men man ønskede flere tilbud på fremstilling af medaljer, så det endte med, at man benyttede Guld- og Sølvsmed Heimbürger og afgav bestilling på medaljer. 12.08.1981 fik man hos guldsmeden godkendt de endelige udkast til medaljer. Udvalget diskuterede derefter etuier til medaljerne. Man enes om 5 luksusetuier og "nogle mere præsentable end papæsker" til resten. (Tjek: Vis Jespers æske samt en almindelig æske).

oldline

Ærespræsidiet bestod bl.a. af Jesper Haff, hvis Selandia 81-medalje (i vermeil - forgyldt sølv) var blandt medaljer, jeg har købt af Jesper Haffs enke, Birgit "Bitten" Haff, som for nogle år siden skulle feriere i et lejet sommerhus på Mols, så hun og datteren Anne (som var en af de tre Hafnia 76-sekretærer, som tog sig af juryen på Hafnia 76) aflagde os en eftermiddags-kaffevisit i vores sommerhus i 2015, hvor de havde medbragt Jespers danske udstillingsmedaljer, som jeg fik lov til at overtage.

vermeil-præsidium Jesper Haff
Jesper Haffs ærespræsidie-medalje (forgyldt sølv).

(Tjek. Hvem var de andre i præsidiet-tjek kataloget? Juryen bestod af ? Katalog skal vises her!

Juryens beretning:
"Juryen ved den nationale frimærkeeudstilling SELANDIA 81 i Herlev, der afholdes i anledning af Herlev Frimærkeklubs 30 års jubilæum, vil gerne ønske klubben tillykke med det særdeles vellykkede arrangement.

Herlevhallen har været usædvanlig velegnet til formålet og har skabt en behagelig og indbydende ramme omkring udstillingen. Det tekniske arrangement bag udstillingen har været planlagt og gennemført med en meget høj standard. Juryen vil også gerne fremhæve kataloget med dets artikler af blivende væerdi. Samlingerne med rammenumrene 230-233, 350-354, 511-516 er ikke fremkommet, men er erstattet af andre samlinger udenfor bedømmelse. Endvidere er samlig nr. 102-104 overtlyttet fra senior til juniorklassen i overensstemmelse med anmeldelsen og samling nr. 595-597 er overflyttet fra Posthistoriesamlinger til Stempelsamlinger.

Juryen har ved SELANDIA 81 for første gang anvendt de nye bedømmelsesskemaer. der er udarbejdet efter de af FIP angivne retningslinier. Dette kan have betydet ændringer i forhold til tidligere bedømmelser. Juren har undtagelsesvist bedømt samlinger med over 10 rammer, hvilket ikke er i overensstemmelse FIPs regler. De udstillede eksponater har været af relativ høj kvalitet, hvilket har bevirket, at juryen har uddelt:

3 guld.
10 Vermeil + 1 (litteratur)= 11.
37 sølv + 1 (litteratur)= 38.
36 forsølvet bronze + 6 (litteratur) = 42.
29 bronze + 5 (litteratur) = 34.
6 diplomer + 1 (litteratur)= 7.

I alt 128 medaljer og 7 diplomer. (Tjek, hvor den bedømte litteratur omtales)

Juryens lykønskning er blevet tildelt samling nr. 52-56, Lars Svendsen. Til juryens disposition har der været så mange ærespræmier, at man har foretrukket at anvende nogle af dem til opmuntringspræmier. Ved denne udstilling har der været et usædvanligt stort antal eksponater fra udlandet, og juryen er overbevist om, at dette vil være medvirkende til, at den internationale filateli i almindelighed vil blive fremmet, og at Herlev Frimærkeklub i særdeleshed vil få styrket sit i forvejen gode renommé".

Resultatet af juryens arbejde var:

Jury-medalje
Jury-medaljen.

Guld:
Palle Laursen. København: "Svensk Postal dokumentation ca. 1865-1935".
Eivind Evensen, Minde: "Telegraf - en kommunikationsmæssig revolution".
Carl Thomsen, Alingås: "En historisk dokumentation af spejderbevægelsen".

Vermeil + ærespræmie:
Carl Aage Møller, Egå: "Danmark specialsamling 1851-1963".
Lars Svendsen, Bagsværd: "Krone-, scepter-, sværdudgaven 1864-70".
Chr. Andersen, Holte: Færøerne".
Valdemar Flindt, København: "Finland 1762.1901".
Hans Gisiger, Holbæk: "Specialsamling Schweiz 1850-1882".
Per Ansner, Malmö: "Svensk posthistorie 1637-1891".
Carl-Erik Kinmann, Göteborg: "Komponister, (motivsamling)".

Vermeil
S. Bøgh-Sørensen, Lyngby: "4 R.B.S."
Oluf Pedersen, Brønshøj: "Danmark 1875-1906".
Willy Gülstorff, København: "Specialsamling England line-engraved 1840-70".

Sølv+ærespræmie:
Tage Bøcher Knudsen, Herlev: "Danmark 1810-75".
Anton Nielsen, Kastrup: "Sverige 1855-1911 specialsamling".
Dieter Hünemörder, Ratzeburg: "Bayern 1849-1920".
Klaus Dieter Engel, Lubeck: "Elbens posthistorie".

Juniorer:
Sølv+ærespræmie:
John Vestergaard Jensen, Risskov: "Danmark 1851-1930".
Henrik Tranbjerg, Odense: "Søfly".
Kjell-Arne Ellefsen, Oslo: "Sport, ski- og skøjteløb".
Søren Juhl Hansen, København: "Landkort på frimærker".
Marianne Johansson, Køge: "Færøerne 1975-80".

Sølv:
Poul Magleby, Kastrup: "Uddrag af danmarkssamling 1713-1870".
Keld Valbæk, Aabyhøj: "Danmark 1851-58 med varianter, annulleringer og breve".

Sølv: (fortsat)
Erik Hedegaard, Brønshøj: "Danmark, skilling og tofarvede til 22. serie"".
Henning Nielsen. Aalborg: "Danmark våbentvpe med helsager og breve".
Kurt Rasmussen, Vordingborg: "Dampskibspost Danmark-Tyskland 1850-1900".
Henrik Eis, Skovlunde: "Danmark, blækannullering 1851-i dag".

Eis' sølvmedalje Henrik Eis
Henrik Eis' sølvmedalje.

Carl E. Jørgensen. Fredericia: "Penge og pakker".
Arne Nielsen, Ballerup: "Grønland pakkeporto 1905-37 samt forsendelser 1814-1950".
Karlo Lindskog, Odense: "Grønland pakkeporto. Uddrag af specialsamling".
Harald Bjelde, Hosle, Norge: "Privat norsk bypost. specielt Drammen og Trondheim".
Carlo Holm Petersen, Ballerup: "Norge 1893-1908".
Ole Svinth, Næstved: "Island portomærker 1902-12".
Ingvar Andersson, Göteborg: "Island. antikva- og lapidarstempler".
Peter Buck, Lübeck: "Tyskland under allieret besættelse 1945-46".
V. B. Flindt, København: "Uddrag of luftpostsamling".
J. Chr. Rich, Espergærde: "Postvæsenet og jernbanerne".
Helge Truelsen, Skærbæk: "Brevsamling visende danske portotakster 1850-1920".
Kaj C. Vagnkjær, København: "England, førfilateli".
Ole Aagaard Frandsen, Højbjerg: "Sverige. stempler 1819-1911".
Børge Lundh, København: "Stemplerne D ALLEMAGNE. HAMBOURG og HAMBURG".
Tage Bøcher Knudsen. Herles: "Hunden" (motivsamling).
Gunnar Dahlvig, Helsingborg, Sverige: "Europas komponister" (motivsamling).

Juniorer
Sølv+ærespræmie:
Nina Mai Drews, Hvidovre: "Heste".
Jacques Hermann jr., Valby: "Tjekkoslosakiet 1918/19. 1938/39 og 1945/46".
Lars Hestehave, Aalborg: "Danmark stemplet".

Forsølvet bronze + ærespræmie
Ole Steen Jacobsen, Søborg: "Danske breve siden 1851".
Leif Fabricius Storm, Kastrup: "Breve - ad libitum".
Anker Blaahjerg, København: "Slovenien - definitive udgave 1919-20".
Edvin Rasmussen, Glostrup: "Luftpost Sydafrika og Sydvestafrika".
Helge Andersen, Holbæk: "Orkideer" (motivsamling).

Billede af oldline

Tak
til Tage Bøcher Knudsen (22.06.1922-23.11.2019) samt en stor tak til formanden for Herlev Frimærkeklub, Peter Michaelsen, for oplysninger om udstillingen.

Tage Bøcher
Tage Bøcher Knudsen.
Peter Michaelsen
Peter Michaelsen.

Billede af oldline

25.05.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional