HOFI 81. Horsens Filatelistklubs 50-års Jubilæumsudstilling 19.-20.09.1981

på Hejmdal, Horsens

© 2022- Toke Nørby

oldline

HOFI katalogHOFI 81
var den tredie frimærkeudstilling arrangeret af Horsens Filatelistklub, der fik betegnelsen "HOFI". Forsiden af kataloget viser HOFI 81-særstemplet med en tegning af to originale kanoner fra Berings skib St. "Pjotr" (St. Peter) samt den bronzemindeplade der blev foræret Horsens by i 1957. En pudsig detalje er, at Berings skib på mindepladen har tre master, hvor skibet i virkeligheden kun havde to. Den historie må vente til "senere".

På den 10 år tidligere HOFI 71-udstilling var der ingen bedømmelse af udstillede samlinger og der blev ikke uddelt deltagerplaquetter.

HOFI 81 blev afholdt i dagene 19.-20.09.1981 i Torstedskolen, Sdr. Torstedvej, Horsens, i anledning af Klubbens 70 års jubilæum, og selv om udstillingen var en mindre klubudstilling med godt 25 eksponater, fordelt i 110 rammer i konkurrenceklassen, blev den smukke Horsens Filatelist Klub-plaquette uddelt i et mindre antal. Der blev ikke graveret navne i de uddelte plaquetter.

HOFI 81 bronze
Ubrugt HOFI 81-bronzeplaquette.
HOFI 81-plaquetterne har, i modsætning til HOFI 61-plaquetterne, guldsmedenavnet "W&S.S." præget på bagsiden.

Udstillingens ærespræsidium:
    Postmester Svend Axelsen, Horsens.
 
Bestyrelsen for Horsens Filatelistklub:
Tom Plovst, Formand.
Carl Jehrbo.
Børge Laursen, Horsens,
P. Skriver Hansen, Horsens.
Mogens Heilesen, Hovedgaard.
Jens Peter Jørgensen, Østbirk.
Kaj Richter Petersen, Horsens.
Formand for udstillingskomiteen:
    Carl Jehrbo, Horsens.
 
Ærespræmier er skænket af:
Horsens By.
Postverk Føroya.
De Post- og Telegrafhistoriske samlinger i Århus.
Danske Filatelisters Fællesfond.
Aarhus Frimærkehandel, Aarhus.
Robert Bechsgaard, København.
Arne Juhl, Horsens.
Jens C. Olsen, Nørregade 18, Horsens.
Tom Plovst, Horsens.
Udstillingens jury:
Erling Bendtsen, juryformand. (Jeg har ikke navnene på de øvrige jurymedlemmer).

Der blev stillet et antal udstillingsplaquetter til dommernes rådighed. Plaquetterne uddeles i henholdsvis forgyldt sølv, sølv og bronze. Ingen udstiller kan dog tildeles mere end een plaquette. Alle præmierede samlinger vil blive tildelt diplom, med anførsl af den opnåede grad. Alle udstillede samlinger vil blive tildelt udstillingens erindringsdiplom.

De udstillede samlinger var:
    1-    5 Danmark ubrugt fra 1851 - Landesamling. John Morfing, Horsens.
    6-    8 Danmark 1851-1930 - Landesamling (juniorsamling). John Vestergård Jensen, Risskov.
    9-  13 Sammenspil mellem Tofarvede og Våbentype - Posthistorie. Sigurd Heldgård, Rødding.
  14-  16 Danmark - uddrag af katalogsamling - Landesamling. u.k. Mogens Heilesen, Hovedgård.)
  17-  19 Danmarks automatfrimærker og automathæfter - Specialsamling. Jens V. Gørtz, Herning.
  20-  25 Danske velgørenhedsfrimærker 1920-1980 - Temasamling. Bodo Meinhardt, Hedensted.
  26-  30 Danske pr. stempler i uddrag med amtsvis geografisk placering og postalt tilhørsforhold. u.k. Aage Finderup, Horsens.
  31-      Færøerne - u.k. Kai Richter, Horsens.
  32-  36 England - Landesamling. Carl Jehrbo, Horsens.
  37-  41 Irland, udvidet katalogsamling. - Landesamling Svend Gønge, Horsens.
  42-  46 Israel - Landesamling. Carl Jehrbo, Horsens.
  47-  51 Norge, katalogsamling - Landesamling. P. Skriver Hansen, Horsens.
  52-  56 Schweiz - stående Helvetia - Specialsamling. J. P. Jørgensen, Østbirk.
  57-  61 Schweiz 1900-1950 - Uddrag af landesamling. J. P. Jørgensen, Østbirk.
  62-  66 Deutsche Reich 1872-1945 - Landesamling. John Morling, Horsens.
  67-  69 Tyskland - Landesamling. Niels H. Bundgaard, Horsens.
  70-  73 Europamærker stemplet. Chr. Vad Sørensen, Rødding.
  75-  77 Østrig 1867-1937, 1945-1980 - Landesamling i uddrag. J. Juel Jensen, Horsens.
  78-  80 Vatikanet - Uddrag af katalogsamling. K. E. Johnsson, Rask Mølle.
  81-  85 Der var engang en jernbane - Temasamling. - Jernbaner udgået fra Horsens (nedlagte) Tommy Jensen, Nykøbing F.
  86-  88 Dronning Elisabeths Kronings Jubilæum - Temasamling. Egon Sørensen, Broby.
  89-  95 En historisk dokumentation af spejderbevægelsen - Temasamling. Carl Thomsen, Alingås, Sverige.
  96-  99 Internationalt Børneår '79 - Temasamling. Willi Michelsen, Hedensted.
100-103 Europæiske kunstneres arbejde - Temasamling. John Hansen, Esbjerg.
104-110 Diverse - bl.a. "som jeg samlede for 30 år siden - da jeg udstillede for første gang". u.k. Tom Plovst, Horsens.
 
"u.k." betyder, at samlingen er udstillet uden for konkurrence.

Juryens arbejde resulterede i følgende bedømmelser:

Sølv + Ærespræmie
37. Svend Gønge, Horsens. Irland - udvidet katalogsamling.
52. Jens Peter Jørgensen, Østbirk. Schweiz - stående Helvetia.
Sølv
  6. Junior. John Vestergaard Jensen, Risskov. Danmark 1851-1950.
57. Jens Peter Jørgensen, Østbirk. Schweiz 1900-1950.
Forsølvet Bronze + Ærespræmie
17. Jens V. Gørtz, Herning. "Danmarks automatfrimærker".
Forsølvet Bronze
32. Carl Jehrbo, Horsens : "England".
42. Carl Jehrbo, Horsens: "Israel".
81. Tommy Jensen, Nykøbing F.: "Der var engang en jernbane".
Bronze
    1. John Morling, Horsens: "Danmark ubrugt fra 1851."
  47. P. Skriver Hansen, Horsens: "Norge".
  67. Niels H. Bundgaard, Horsens: "Tyskland".
100. John Hansen, Esbjerg: "Europæiske kunstneres arbejde".
Diplom
20. Bodo Meinhardt, Hedensted: "Danske velgørenhedsfrimærker 1920-80".
62. John Morling, Horsens: "Deutsche Reich 1872-1945".
70. Chr. Vad Sørensen, Rødding: "Europamærker".
75. J. Juel Jensen, Horsens: "Østrig 1867-1937, 1945-1980".
78. K. E. Johnsson, Rask Mølle: "Vatikanet".
86. Egon Sørensen, Broby: "Dr. Elisabeths Kroningsjubilæum".
96. Willi Michclsen, Hedensted: "Internationalt Børneår '79".

Udstillingens plaquette:
Klubben havde (igen) hos juveler og guldsmed Brdr. W. & S. Sørensen, Horsens, fået fremstillet plaquetter i forgyldt sølv, sølv og bronze til de bedømte samlinger. Matricen til plaquetterene beroede hos guldsmeden efter aftale med Horsens Filatelist Klub. Det skulle vise sig at være en stor fejl, se "HOFI 92".

sølv
Sølv-plaquette. Præget med "W.&S.S. 925 s" på reversen.
Plaquetten har lødighedsstempel "925 s".

forsølvet bronze
"Forsølvet Bronze". Præget med "W.&S.S."
.

oldline

dpI kataloget havde Tom Plovst skrevet et par yderst bevaringsværdige artikler: "S/S Agda Skibspost" samt en artikel om moderne og "usynlig" tjenestepost.

Desuden havde han - som han ofte gjorde - skrevet om en god variant, man stadig kunne købe på postkontorerne: Dobbeltprægning i 2 kr. Rigsvåben, rød:

"Atter i år kan det oplyses, at det danske postvæsen har skænket samlerne en dejlig dobbeltprægning. I en del af oplag L 409 og oplag L 455 2 kr. rigsvåben, rød, findes der i mærke nr. 98 en meget stor dobbeltprægning.
    Det dobbeltprægede mærke er yderst interessant, idet denne tydeligt viser, at man har søgt at fjerne det oprindelige mærkebillede med glittestål for derefter at præge et helt nyt mærkebillede. Under denne reparation af trykcylinderen, er det dels ikke lykkedes at fjerne det oprindelige mærkebillede helt, men man har også haft "held" til at få placeret det nye mærkebillede et raster lavere. Samlerne vil således over det meste af mærkebilledet se rester af den oprindelige foretagne prægning af trykcylinderen. Der vil i stemplet materiale være mulighed for at finde denne variant fra materiale stemplet i 1979-1981, da oplaget må have ligget færdigtrykt ca. november 1978.
    Det kan i øvrigt oplyses, at der findes mange andre små pladefejl og mindre dobbeltprægninger i denne frimærkeværdi, hvis brugsperiode har strakt sig over 34 år." Tom Plovst

Det spændende var naturligvis, at man stadig havde mulighed for at købe mærket på posthusene, da 2 kr.s-smærkerne ikke blev solgt i samme tempo som fx frimærker til landsporto. Problemet var naturligvis, om posthusenes ekspedienter ville rykke et enkeltmærke ud af arket til en køber, eller om man skulle købe et helt ark 2 kr. mærker.

Skødstrup Postekspedition
Jeg prøvede at få fat i varianten ved at spørge postekspeditør Thomsen på vores postekspedition i Skødstrup: Vores lokale "postmatikus", som de lokale kaldte ham. Jeg spurgte ham om jeg kunne købe de to nederste rækker af hans 2 kr. røde ark. Nu var han altså frimærkesamler, så han hev en lup frem af skuffen og sagde: "Jo, men kun, hvis du fortæller mig, hvor den sidder og hvad jeg skal se efter"! Han tog ganske let på den gamle bestemmelsen om, at postpersonalet ikke måtte udsøge sig varianter fra arkene. Han ville også have sin del af "rovet", Så jeg købte et par striber og det gjorde han også!

oldline

Tak
til Henrik Plovst for at stille nogle plaquetter til min rådighed.

Referencer:
1. Toke Nørby: DFT nr. 8/1981, s. 397-400. "HOFI 81"
2. Bruno Nørdam: "Jubilæumsudstillingen HOFI 81 i Horsens". Frimærkesamleren nr. 3/2020, s. 5-6.

oldline

09.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional