Lands- (National) Udstilling i Ringsted, 03.-04.09.1977

DAFILA 77

© 2022- Toke Nørby

DAFILA 77 i Ringsted
katalogDet var min anden deltagelse på en national udtilling og her udstillede jeg "30-øres provisorierne 1955/1956" i fem rammer 16 plancher og fik bedømmelsem "sølv". Man kan måske sige, at min "sølv" på vores internationale udstilling året før burde medføre, at jeg havde fået en lidt højere bedømmelse på Dafila 77, specielt også fordi jeg havde øget antallet af udstillede plancher på denne udstilling. På Hafnia 76 udstillede jeg tre rammer 16 plancher med 30-øres provisorierne fra 1955-56.

Men faktisk var jeg udmærket tilfreds med resultatet, og jeg havde ingen intentioner om at "gøre vrøvl". Som et plaster på såret - kunne det være - fik jeg på Dafila 77 min anden ærespræmie: "Frimærkehandlerforeningens ærespræmie" - en ganske smuk krystalvase, som Fru Nørby stadig er glad for:

Tak-vase
Ved udstillingen KPK 90 fik vi "Godnatbilleder i Fjernsynet" - og jeg forevigede
krystalvasen på vores gamle Philips farve-TV!

Som noget af det første, jeg gjorde efter udstillingen, skrev jeg til Frimærkehandlerforeningen og takkede for den fine ærespræmie og da jeg senere talte med Kurt Jensen, sagde han, at han var glad for at "hans" ærespræmie var blev givet til en så speciel samling - så: Alle var glade :-)

Tak-vase
Det var dengang man brugte karbonpapir, hvis man skulle have kopi til sig selv!

oldline

Jeg havde ved flere foregående udstillinger fulgtes med Tom Plovst, som jeg havde lært at kende gennem J. E. Tanggaard, der også var medlem af Jysk Filatelistklub. Plovst og Tanggaard var stålstikseksperter og jeg havde besøgt Tanggaard, hvor Plovst også var inviteret. Plovst havde tidligt i vores bekendtskab spurgt til mine stålstiksinteresser og efterfølgende brugte vi tid sammen på udstillinger, hvor Plovst fremhævede for mig, hvad det er, man skal se efter i de udstillede samlinger. Men tilbage til Dafila 77. Her fulgtes jeg også med Plovst og medens han noterede og lavde kladden til sit referat fra udstillingen til DFT (Dansk Filatelistisk Tidsskrift), som han var redaktør af, fotograferede jeg det, som Plovst gerne ville have med i DFT.

jury
Fra venstre: John Jensen, Erik Hvidberg Hansen (juryelev), Franz Fenger (juryelev), Jacques Hermann sr.,
Børge Lundh, Poul Olsen, Hans Ehlern Jessen, Jesper Haff, Slavomir Kaiser (juryformand) og
Folmer Østergaard. Formanden for Filatelistklubben Otto Ustrup samt et klubmedlem. Foto: Toke Nørby.
(Det er lidt "skræmmende": Den eneste overlevende pr. 2022 er fotografen!)

DAFILA 77 - Juryens beretning
Juryen lykønsker Ringsted og Omegns Filatelistklub med 40 års jubilæet og den dermed forbundne udstilling: Dafila 77 i Ringsted Hallerne. Disse danner med de gode pladsforhold og den velplacerede belysning en smuk ramme om de mange samlinger.
    Juryen har bemærket den gode kvalitet i mange af de udstillede samlinger. Grundet tekniske vanskeligheder med fremskaffelse af udstillingsmaterialet kunne alle eksponater ikke monteres, men alt er dog blevet bedømt af juryen.
    Enkelte af samlingerne er af juryen overført til en anden udstillingsklasse, hvilket er bemærket på de pågældendes bedømmelsesskemaer. Juryen er af den opfattelse. at den alsidige udstilling vil betyde fremgang for Ringstedklubben og for dansk Filateli.
Ringsted, den 3. september 1977.
Slavomir Kaiser, juryformand.

oldline

UDSTILLINGENS PROTEKTOR:
Hendes kongelige Højhed, Arveprinsesse Caroline-Mathilde.

UDSTILLINGENS ÆRESPRÆSIDIUM:
C. Møller Rasmussen, borgmester.
Carl Christian Lamberth Sandbjerg (19.10.1916-09.06.2007), postmester.
Robert Bechsgaard, Danske Filatelisters Fællesfond.
Jesper Haff, Danske Filatelisters Fællesråd.
Samarbejdende Frimærkeforeninger.
Kurt Jensen, Danmarks Frimærkehandler Forening.
Svend Lund, Samarbejdende Junior Samlerklubber.
Knud Mohr, Københavns Philatelistklub.
Hans Bernhard Sørensen, Danmarks Filatelist-Union.
 
UDSTILLINGSUDVALGET:
Orla Andersen.
Jørgen Bredsgaard.
Poul Følsgaard.
Leo Jensen.
Evald Larsen.
Otto Ustrup.

Referat og resultat af bedømmelserne
blev bragt i DFT nr. 7/1977, s. 21-27.

Medaljefordeling:
  6 Vermeil.
10 Sølv.
31 Forsølvet Bronze.
37 Bronze.
21 Diplom.
18 Udenfor bedømmelse.

oldline

Udstillingens medalje/erindring
Som ved Ringstedklubbens jubilæumsudstilling i 1947: "Øst for Storebælt", benyttede man sig igen af "Dronning Dagmars velvilje" og havde fundet den gamle støbeform fra 1947 frem - støbeformen for den Ringsted-Souvenir, der er en miniatureudgave af mindetavlen over Dronning Dagmar, der (som bekendt) er gravsat i den gamle ærværdige Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Plaquetten, der måler ca. 9,2 × 12 cm, er udført i sortmalet støbejern, monteret på et stykke krydsfiner med en metalplade med inskriptionen "DAFILA 77".

dagmar
Et stort minde om Dafila 77.
Alle udstillere (og sikkert også nogle honoratiores) modtog en kopi af Dronning Dagmars mindetavle. Der var ikke skrevet udstillernavn på den lille metalplade, som blev fremstillet i den lødighed, der svarede til juryens afgørelser: Vermeil (Forgyldt Sølv), Sølv, Forsølvet Bronze og Bronze.
 
Min "medalje", som ses her tv. har et metalskilt i sølv af finhed 830S, som det fremgår af "sølvmærket" på pladen: "JKM 830S" (N. Johannes K. Møller - var guldsmedemester i Ringsted i perioden 1969-1985, jf fortegnelse over danske sølvmærker - nobelantik.dk):
 
Sølv

oldline

Referencer:
Tom Plovst/Toke Nørby: "DAFILA 77". Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 7/1977, s. 21-27.

oldline

20.03.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional