Københavns Philatelist Klubs 90 års jubilæumsudstilling 24.-27.11.1977
»KPK 90«

© 2021- Toke Nørby

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, NFT, Nr. 6/1977:
katalogKøbenhavns Philatelist Klubs 90 års jubilæumsudstilling: KPK 90
KPKs bestyrelse havde vedtaget, at klubben skulle afholde en 90 års jubilæumsudstilling under navnet »KPK 90« i dagene 24.-27. november 1990 i BellaCenter på Amager. Udstillingen blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Frimærkehandlerforening, der havde 50 års jubilæum i 1977. Udstillingen var åben fra den 24.-27.11.1977.

Udstillingen fik af Danske Filatelisters Fællesråd status som en national udstilling og der blev nedsat en udstillingskomite, som bestod af følgende:

Knud Erik Mohr,
Jesper Haff,
Kurt Viktor Fullov,
Ib Eichner-Larsen,
Henrik Eis samt
Kurt Eiler Jensen (formand for Danmarks Frimærkehandlerforening).

komitte  Haff Jesper Haff.

Regler for bedømmelse af de udstillede eksponater
Juryens bedømmelse vil blive baseret på F-I-P.s reglement for bedømmelse af eksponater.

Jury'ens beretning.
"Juryen ved KPKs 90 års udstilling komplimenterer udstillingsledelsen for det smukke og veltilrettelagte arrangement og takker for de gode arbejdsforhold, som juryen har haft. Bedømmelsen af samlingerne er foretaget i overensstemmelse med FIPS regler. Derfor udleveres der ikke bedømmelsesskemaer til andre end junior- og motivsamlinger.

31 udstillere har ved bedømmelsen fået mulighed for at kunne deltage i internationale udstillinger - hvis man har fået mindst en sølvmedaille. Nogle ekaponater blev flyttet fra een gruppe til en anden og nogle eksponater blev slået sammen og bedømt under eet.

Alle juryens afgørelser har været enstemmige og har resulteret i følgende:

Der er tilkendt 8 vermeil-medailler (forgyldt sølv), 23 sølvmedailler, 29 sølvbronzemedailler, 29 bronzemedailler samt 11 diplomer. Der var til juryens rådighed stillet 14 ærespræmier, som er fordelt til samlingerne nr.: 21, 36, 44, 58, 21, 56,62, 86,112, 115,94, 97, 48, 116 og 28.

Juryen har desuden fundet anledning til som en særlig påskønnelse at tildele samlingerne nr. 105 og 120 Juryens lykønskning.

De eksponater, der blev bedømt, tildeltes medaille (vermeil, sølv, forsølvet bronze eller bronze) eller diplom med angivelse af den opnåede medaljegrad og alle udstillere modtog et bevis for deltagelse i udstillingen.

Medaillens baggrund:
Den indstiftedes ved KPKs 40 års fødselsdag i 1927 til hædring af personer, hvis ydelser på filateliens område har været fremragende.
    Ved den nationale udstilling i 1962 "Hafnia 62" anvendtes medaljen også til udstillerne, hvor eksponatets titel blev indgraveret på bagsiden sammen med modtagerens navn.

["Udstillingens medaille"
Det var lidt en skam at den blev brugt til det formål. Ikke fordi den ikke egner sig til det, hvilket den i høj grad gør, men fordi den kun burde have været anvendt/anvendes efter den oprindelige hensigt: Til hædring af filatelister for deres arbejde for filatelien. (Men medaillen blev som udstillingsmedaille modtaget med stor glæde, da det er en overordentlig smuk medalje)].

Den blev i 1927 skåret af medaillør Hans Peter Sophus Lindahl, (13.03.1849-17.10.1935) for KPK, og da den blev introduceret 22.11.1927, skete det med ordene:

"Hensigten med Indstiftelsen af medaillen er at skabe et synligt Tegn for Tilkendegivelsen af Klubbens Taknemmelighed for og Anerkendelse af Fortjenester paa Filateliens omraader og tillige, at medaillen maa virke ansporende til at yde indsats i saa henseende."

Særligt betydningsfulde samlinger vil af juryen kunne tildeles ærespræmier.

oldline

mit diplomJuryen
(Men - Jeg kan ikke finde hvem, der var med i juryen og selv om min hukommelse burde række så langt, tør jeg ikke give et skud på hele jurysammensætningen! Af en eller anden grund stod der ikke noget om hvilke dommere, der havde bedømt eksponaterne - i det mindste har jeg ikke set det, men man kan udlede af det skrevne, at i hvert fald Ib Eichner-Larsen var dommer, idet hans eksponater "Nr. 16, 17 og 121 er overført til jury-klassen". Ligeledes var Helge Witt dommer - da han, i sin egenskab af juryformand, har underskrevet mit diplom:

Juryen:
Helge Witt, (juryformand).
Ib Eichner-Larsen.
?
?
?
 

Æresklasse

Ferenc Orban   Ferenc Orban
Ferenc Orban

I Æresklassen kunne hvert medlem udstille een enkelt planche med et udvalgt særligt objekt, men jeg ved ikke, hvor mange, der benyttede sig af tilbuddet. Ferenc Orban gjorde tydeligvis. (NFT nr. 3/1977, s. 52).

Juryens kendelser - (uddrag)
Forgyldt Sølvmedaille
  33. Børge Lundh. Stempelstudier, breve.
  41. H. A. Grubich. 1851 - 1864 i tryk.
  45. Oluf Pedersen. Specialsamling 1875-1906.
    + 55. Oluf Pedersen. Våbentype 1882-1912 ubr.
  62. Arno Debo. Danske annulleringsstempler. + Ærespræmie nr. 4.
  69. Fritz Amstrup. Færøerne 1919 og 1940/41.
  73. Karlo Lindskog. Pakkeporto, uddrag.
105. Børge Lundh. Spanien, stempler. + Juryens Lykønskning:
117. Erik Paaskesen m. fl. Pladning af FIRE RBS.
Sølvmedaille
  15. Erik Menne Larsen. Det hellige land.
  21. Jørgen Jørgensen. Fiskeriets betydning. + Ærespræmie nr. 7.
  28. Kjeld Jensen. England til 1872. Jun. +Ærespræmie nr. 14.
  36. Holger Lund Christensen. Specialsamling. + Ærespræmie nr. 1.
  39. Carl Aage Møller. Specialsamling.
  46. H. Herholdt Jensen. 1851-1888.
  54. Sven Anker Hansen. Specialsamling fra 1851.
  56. Knud Petersen. Specialsamling. + Ærespræmie nr. 8.
  57. Toke Nørby. 30 øres provisorierne 1955-1956.

Toke Norby

  58. Arne Kjeldsen Larsen. Postcensur 1940-1945. + Ærespræmie nr. 6.
  71. Arne Nielsen. Pakkeporto spec. 1 Øre.
  77. Svend J. H. Hartby. Slesvig, specialsamling.
  86. Anton Nielsen. Sverige 1855-1889. + Ærespræmie nr. 3.
  93. Jørgen Kamstrup. England.
  94. Willy GŘlstorff. England, line-engraved. + Ærespræmie nr. 2.
  97. Hardy Toft. De kanariske øer 1936-38. + Ærespræmie nr. 11.
101. Jens Peter Jørgensen. Schweiz 1907-1950.

j.p.jørgensen  J.P. Jørgensen
Jens Peter Jørgensen

112. F. Stjernholck. Colombia: Helsager. + Ærespræmie nr. 9.
116. Norgegruppen. Studie over Norgeskatalogens 25 III. + Ærespræmie nr. 13.
120. JKE-udvalget ved Henrik Eis. Diverse artikler fra tidsskrifter. + Juryens Lykønskning.
124. Spejderfrimærkeklubben PHILA-SPEJD.
Forsølvet Bronzemedaille
  13. Andreas Abitz. Gambia.
  23. Asger Haagen Jensen. Spejdersport.
    + 109. Asger Haagen Jensen. Stempler i forb. med spejderbev.
  29. Lars Jørgensen. Danmark i uddrag. (Junior).
  37. Poul Magleby. 1851- ca. 1935.
  42. Max Oschlag. 4 Sk. 1858 pladning.
  43. Erling Sørensen. Studiesamling 4 Sk.
  44. Lars Svendsen. Specialsamling 4 Sk. 1864. + Ærespræmie nr. 5.
  47. Tage Bøcher Knudsen. Specialsamling i uddrag.
  48. Niels Klottrup. 1875-1905. Tekn. og postalt. + Ærespræmie nr. 12.
  49. Ove Pedersen. 1875-1905. Tofarvede.
  60. Carl E. Jørgensen. Censur i Danmark og Norge.
  61. Helge Teglbjerg. Stjernestempler.
  63. Erik Teglbjærg. Hjemme- og Postkontorfrankeringer.
  64. Kurt Rasmussen. Skibspost Tyskland-Danmark.
  66. Ole Frederiksen. Specialsamling.
  78. Ole Halvorsen. Slesvig specialsamling.
  79. Helge Larsen. Norge, posthornsmærker.
  83. Erling Johansen. Finland. Russiske mrk. m. m.
  90. Helge Tramsen. England nr. 1, studie.
  91. Johnny Barth. England 1841-80, plader.
  93. Jørgen Kamstrup. England.
102. Hans Gisiger. Schweiz 1850-1881.
104. P. Ramus Nielsen. Tyskland, valutareform 1948.
106. Elit Skovbo Jensen. Tjekkoslovakiet 1920-1939.
113. Johnny Barth. Cape of Good Hope.
122. Jørgen Gotfredsen. Om at samle 1864-udgaven.
Bronzemedaille
  12. Erik Menne Larsen. Irland.
  14. Erik Brøndum. Frankrig.
  15. Erik Menne Larsen. Det Hellige Land.
  18. Christian Nørbach. Desinficeret post 1633-1859.

Christian Nørbach  Christian Nørbach
Christian Nørbachs bronzemedalje*.

  20. Tage Bøcher Knudsen. Hunderacerne.
  26. Helge Andersen. Blomster fra A til Z.
  34. Visti Skaanvad. Danmark 1812-1930.
  50. Siegfred Jensen. Tofarvede øreudgave.
  52. A. Wahl-Jørgensen. Specialsamling, 1882-1930.
  53. Erik Lauritsen. Specialsamling, våbentypen.
  65. Regnar Pedersen. Stempler på nr. 1, 4, 7 og 9.
  68. Erik Hvidberg Hansen. Forskningssamling.
  72. Jan Grubich. Pakkeporto m. adr. kort.
  76. Chris. Sissek. Slesvig specialsamling.
  80. Mads Thuesen. Norge 1851-1910.
  85. Tage Olsen. Finland. Russiske mrk.
  89. Ingvar Larsen. Bosnien, spec.samling.
  92. Palner Rundstrøm. England, Postage Due.
  95. E. R. Christensen. Holland, helsager.
  99. Niels J. Højbjerg. Schweiz, landesamling.

Niels Jørgen Højbjerg  Niels Jørgen Højbjerg
Niels Jørgen Højbjergs bronzemedalje*.

107. John Off. Ungarn. 1900-1904.
108. B. F. Ravn. Røde Kors- og Censurbreve.
114. Michael Roepstorff. Engelsk Post i Marokko.
118. E. Menne Larsen. Sønderjyske Censurstempler.
119. Niels Finn Olsen. Om at samle bogtrykte bølgeliniemærker.
123. Erik Hvidberg Hansen. Dansk Vestindiens Frimærker.
125. Oluf Pedersen. Om at samle våbentype.
126. Olaf Stær. Børnenes frimærkebog.
 
*Både Nørbachs og Højbjergs "bronzemedalje" var ved denne udstilling slået i messing i modsætning til bronzemedaljerne slået i forbindelse med HAFNIA 62, hvor de da var af kobber.
Diplom
  22. Kurt Tinsfeldt. Russiske rumfarter.
  24. Birgit Sten Jensen. Hvorfor samle FDC?.
  25. Carl E. Jørgensen. Krigs- og militærbreve.
  40. Jan Winther. Studiesamling 4 Sk..
  70. Ingvard Jacobsen. Stempelsamling i uddrag.
  74. Ejler Hansen. Til, fra og i Grønland før 1937.
  75. L. Sørensen. Grønland poststempler.
  88. Jan Winther. Bayern i uddrag.
  96. A. Wahl-Jørgensen. Israel 1948-1952.
103. Knud Thoustrup. Tyskland 1872-1977 i uddrag.
110. Knud Thoustrup. United Nations, spec.saml.
Udenfor Bedømmelse
  16. Ib Eichner-Larsen. Berlingske Tidende og posten. (Jury).
  17. Ib Eichner-Larsen. Isbådstransport på Storebælt. (Jury).
  51. Chr. B. Petry. 16 øre XXII pladning.
  67. H. Herholdt Jensen. Specialsamling.
  81. S. Wiegand Hansen. Norge, NK 25 III, Studie.
  84. Thorolf Bj÷rklund. Helsingfors stadspost.
  98. Thorolf Bj­rklund. Letland - et grænseland.
100. A. Sommer Nielsen. Schweiz, 1882-1907.
111. L. Gotfredsen. Argentina 1858-1867 spec.
121. Frost Forlag. Fra mig til dig i 5000 år. (Af Ib Eichner-Larsen).
127. Frost Forlag. Dansk Vestindiens specialkatalog. (Af Erik Hvidberg Hansen).

Alle juryens afgørelser har været enstemmige.

oldline

"Godnatbilleder i Fjernsynet"
Ib Eichner-Larsen skriver i sine afsluttende kommentarer om udstillingen i Frimærkeårbogen 78/79:
    November 1977 var spækket med filatelistiske arrangementer kulminerende med KPKs jubilæumsudstilling i Bella Center 24.- 27. november (TNs tilføjelse: Og Randers Filatelistklubs 70 års jubilæumsudstilling 25.-27.11.1977).

For en gangs skyld havde TV vist filatelien interesse og valgt dette tema som "godnat-billede" i den pågældende måned. Civilingeniør Hans Ehlern Jessen var idÚmanden og havde udvalgt breve/objekter fra sidste halvdel af forrige århundrede - objekter, som hver for sig fortalte en historie. Fine klassiske objekter set med filatelistens øjne, heriblandt denne avis, frankeret og sendt med posten:

gnat
Her fik jeg foreviget en avis med to kvadratiske 4 SK-mærker på
Berlingske Tidende fra sidste halvdel af for-forrige århundrede.
Vores fjernsyn var da et analogt Philips farve-TV. Bemærk glasvasen
på fjernsynet. Det var en ærespræmie fra Danmarks Frimærkehandlerforening,
og som jeg ved en tidligere frimærkeudstilling havde fået for mit eksponat
30-øres provisorierne 1955-1956.

oldline

Tak til
Henriette Weitland (Ib Eichner-Larsens datter), for tilladelse til at citere fra faderens Frimærkeårbøger.

Referencer:
"KPK 90": DFT, nr. 3/1978, s. 74-83.
Bruno Nørdam: "KPK 90" i Frimærkesamleren nr. 2/2012, s. 41-42: Stempler og udstillingskuvert m.m. er her vist og beskrevet.
Ib Eichner-Larsen: Frimærkeårbogen 1978/79. Berlingske Forlag.

oldline

26.01.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional