Jubilæumsudstilling Falcophil 1975, Frederiksberg Rådhus 07.-09.03.1975

Arrangeret af Frederiksberg Frimærke Forening

© 2021- Toke Nørby

oldline

Falcophil 1975
var Frederiksberg Frimærke Forening 40 års jubilæumsudstilling i Frederiksberg Rådhushal i dagene 07.-09.03.1975. Der var to afdelinger, een med bedømmelse af eksponater samt en propagandaafdeling.

Udstillingens Protektor:
Borgmester: Borgmester A. Stæhr Johansen.
 
Udstillings-Komité:
Kaj Fischer. Formand og arkitekt.
Palle Laursen. Sekretær og PR.
Jens Vindekilde. Red. af kataloget.
Erik Schultz. Kasserer.
Thomas Thougaard Pedersen.
Ib Kristensen.
Paul Clausen.
Holger Vilstrup.
Holger Carstensen.
75falcophil-katalog
Katalog: Jens Vindekilde
75falcophil-medal
Medaljen er tegnet af Kaj Fischer. Den kan tildeles konkurrenceeksponater
i sølv, forsølvet bronze eller bronze efter juryens bedømmelse.
Desuden kan juryen tildele diplom eller deltagerbevis.
Kaj Fischer
Kaj Fischer.
(03.08.1912-20.06.1992).

Formanden Kaj Fischers velkomsttale:
På Frederiksberg Frimærke Forenings vegne byder jeg Dem alle velkommen til foreningens 40 års jubilæumsudstilling. Der er jo efterhånden skabt tradition for, at vi hvert femte år holder udstilling her i råd- hushallen - en tradition, vi gerne vil holde ved- lige - idet rådhushallen for os rummer de helt ideelle !forhold for et sådant arrangement. Vi skylder Frederiksberg kommune megen tak for den velvilje, der er vist os i årenes løb - en tak, jeg beder borgmesteren viderebringe til kommunalbestyrelsen.
    Udstillingen, der principielt er et rent foreningsanliggende med egne medlemmer som udstillere, har denne gang deltagelse fra den svenske venskabsklub »Malmö Philatelistforening« - et nyt indslag, der er foranlediget af det samarbejde, som har været under udvikling inden for det sidste år. Det er os en glæde at kunne præsentere dette foreløbige resultat, skabt af vor venskabsforening.
    For at imødegå medlemmernes ønsker og for at opnå så stor en deltagelse som muligt, har man denne gang opdelt udstillingen i henholdsvis en konkurrence- og en propagandaklasse, eet forsøg, hvor bl. a. klubbens individualister kan vise deres kunnen med henblik på en saglig bedømmelse, der foretages af Danske Philatelisters Fællesråds dommerkollegium. I propagandaklassen stilles der ingen krav til udstillerne, men kun den forventning, at arbejdet i klubben har skabt forståelse hos medlemmerne for kvalitet og smuk opsætning af mærkerne.
    Advokat Engholm, der er æresmedlem af F.F.F., udstiller som særlig indbudt sin Venezuelasamling, kendt fra den internationale udstilling i London 73, hvor den fik guldmedalje. Endvidere udstiller Engholm specialsamlinger fra Danmark, alle eksponater af høj karat.
    En mindre udstilling er arrangeret for det første danske frimærkes skaber, hofgravør M. V. Ferslew. Fra det endnu eksisterende firma C. Ferslew & Co. har man lånt arkivmateriale - skitser - tryk - og originalgravurer, der sammen med postmuseets udstilling af den nyligt udkomne Hafniablok, hvor motiverne fra Ferslews første arbejder også er benyttet, og som i alt væsentligt belyser denne mands betydning for filatelien.
    Som ved alle tidligere udstillinger er postvæsenerne fra Sverige, Danmark og Grønland repræsenteret og vi takker for den goodwill, der gives samlerne gennem deres medvirken.
    Med Falcophil 1975 er det F.F.F.'s håb, at udstillingen må være inspirerende og impulsgivende for både begyndere og de mere rutinerede samt bidrage til at vække interesse for frimærker hos de besøgende. Tak.

Kaj Fischer.

oldline

Juryen
var udnævnt af Danske Filatelisters Fællesråds dommerkollegium, men dets medlemmer blev ikke nævnt i kataloget eller i de beretninger fra udstillingen, jeg har set.

»FALCOPHIL 1975«-juryens beretning
blev gengivet i Frimærkesamleren nr. 4, 1975:

"Juryen lykønsker udstillingekomiteen til det vellykkede arrangement omkring »FALCOPHIL 1975« og den præcision, hvormed alt var tilrettelagt, ligesom man glæder sig over ideen med at opdele udstillingen i en propaganda- og en konkurrenceklasse. Juryen udtrykker sin tilfredshed med propagandaklassens pædagogiske sigte og med det høje filatelistiske niveau i konkurrenceklassen, hvor dog motivsamlingerne ikke helt svarede til forvetningerne.
    Med henblik på udstillernes muligheder for eventuel deltagelse i internationale udstillinger er bedømmelserne foretaget efter et pointsniveau svarende til nationale udstillinger, medens medaljegrænserne er reduceret til lokaludstillingsniveau. I enkelte tilfælde er nærtbeslægtede eksponater fra samme udstiller bedømt under ét.
    Juryen er udnævnt af Danske Filatelisters Fællesråds dommerkollegium. Ved vurderingen har juryen benyttet sig af de retningslinier, der er givet af FIP (Federation Internationale de Philatelie). HAFNIA 76 og Malmö Filatelist Forening m. fl. har stillet ærespræmier til rådighed for juryen.
    Til højnelse af udstillingens niveau medvirkede specielt de to eksponater fra klubbens æresmedlem Oscar Engholm, Malmö Filatelist Forenings nuancesamling samt de to eksponater vedrørende M. W. Ferslew fra henholdsvis C. Ferslew & Co. og Det Danske Post- & Telegrafmuseum.
    Juryen konstaterer, at Frederiksberg Rådhus danner en smuk og værdig ramme om udstillingen, som man håber må virke som god propaganda efor den jubilerende klub og dansk filateli.
København, den 8. marts 1975.
    Tage Buntzen,
Juryens formand".

Resultat af juryens arbejde
blev også bragt i Frimærkesamleren, nr. 4/1975 samt i Ib Eichner-Larsens bog "Frimærke-Årbogen 75/76", s. 140-141. Af en eller anden grund blev resultaterne ikke bragt i Dansk Filatelistisk Tidsskrift:

Sølv-plaquette
Vagn Aa. I. Andersen.
Oluf Pedersen.
Kaj Fischer.
Kaj Fischer.
Ivar Nitter Refsdal.
Carlo Holm Pedersen.
Palle Laursen.
Palle Laursen.
Palle Laursen.
Erik Schenstrøm.
Johnny Barth.
Birgit Steen Jensen.
Viggo Lauritzen.
Viggo Lauritzen.
Palner Rundstrøm.
Færøstempler (Bechgaards Ærespræmie).
Danmark Våbentypen og Våbentypen med helsager. (Bechgaards Ærespræmie).
Danmark klassisk.
Sverige 1855-1924.
Norge 1855-1914.
Norge 1893-1908 (Fællesrådets Ærespræmie).
Sverige 1872-1891.
Sveriges båndmærker 1920-1937. (Juryens lykønskning for fint filatelistisk arbejde).
Sverige 1938-1951 i uddrag.
Vatikanet 1929-1974.
England, 1 penny rødbrun.
Bechuanaland-Botswanaland 1885-1974. (Tåstrup Frimærke Forenings Ærespræmie).
Frankrig 1876-1900.
Frankrig fra 1903 og frem.
Klassisk England.
Forsølvet Bronze-plaquette
Svend J. H, Hartby.
Poul Gertz.
Kay Lauritzen.
Johnny Barth.
Viggo Lauritsen.
Dansk Vestindien.
Islandske nummerstempler.
Østrig-Ungarn 1850-1871.
Cape of Good Hope 1807-1910.
Monaco 1885-1924.
Bronze-plaquette
Jørgen B. Frederiksen.
Jørgen H. Mathiesen.
Uffe Munch-Andersen.
Paul Clausen.
Otto Ustrup.
Knud Landkilde Sørensen.
Edvin Lok.
Andreas Abitz.
Edvin Lok.
Danmark fra 1882-1974.
Grønland 1905-1938".
30 Øre Thorvaldsen, pladning.
Japan fra 1867 og frem.
Kroatien 1918-1944.
Østrig 1855-1918.
Kanaløerne 1941-1974.
Gambia.
Fugle.
Diplom/Deltagerbevis
Oluf Pedersen.
Henning Justesen.
Paul Schmidt.
Preben Andersen.
Ole Vang Petersen.
Carl Bechsgaard.
Carl Bechsgaard.
Tage Austad.
Bent Espensen
Våbentypen med helsager.
Danmark 1884-1945.
Danmark 1854-1924.
Schweitz 1914-1974.
USA 1901-1973.
Kunst.
Kunst på Cubas frimærker.
Europamærker.
"5 store mestre".
Præmier til eksponater udover konkurrenceklassen:
Oscar Engholm.
Henning Håkonson, Malmö.
Birgit Weibull, Malmö.
FFF's Ærespræmie for fremragende filatelistisk indsats.
"Jaipur 1870-1949": FFF's platte.
"Sygeplejersker": FFF's platte.
Opmuntringspræmie:
Johnny Barth.
Britta Lindstrøm, Malmö.
Ulf Gunnarson, Malmö.
Andreas Abitz.
Birgit Steen Jensen.
Knud Danielsen.
Cape of Good Hope.
Blomster.
Postkrig.
Gambia.
Hvorfor samle FDC?.
Tyskland efter 1945.

Der blev desuden vist hele 25 eksponater uden for konkurrenceklassen.

oldline

Plaquetten i Sølv
er en 1,5 mm tyk sølvplade (925s) med graveret motiv. På reversen er udstillerens navn samt lødighedsstempel: 925s. Målene er 37×68,5 mm og pladen har en vægt på 38 g. Der blev jf. ovenstående uddelt 15 sølvplaquetter.

Sølv
Sølv - Johnny Barth.
Sølv
Sølv - revers.
Barth
Johnny Barth.

Forsølvet Bronze
Johnny Barth udstillede desuden "Cape of Good Hope 1807-1910" i tre rammer, hvilket blev bedømt til Forsølvet Bronze: En 2 mm tyk forsølvet kobber/bronzeplaquette med samme graverede motiv og med graveret navn bagpå - men selvfølgelig uden lødighestegn. Det er i øvrigt lidt underligt. Det føles lidt som om Forsølvet Bronze-pladen er lavet af stål og ikke af kobber/bronze, der er forsølvet.

Sølvbronze
Forsølvet Bronze - Johnny Barth.
sølvbronze revers
Forsølvet Bronze - revers.

Bronze
Uffe Munch-Andersen udstillede eksponatet "30 Øre Thorvaldsen, pladning" i tre rammer, hvilket blev bedømt til Bronze: En kobber/bronzeplaquette med samme graverede motiv og navn bagpå - selvfølgelig uden lødighestegn.

bronze
Bronze - Uffe Munch-Andersen.
bronze
Bronze-reversen.
UM-A
Uffe Munch-Andersen.

oldline

En stor tak til
Johnny Barth (Sølv- og Forsølvet Bronze-medalje).
Peter Bech, KPKs bibliotekar, for kopier fra "Frimærkesamleren" nr. 4 og 5/1975 med beretning om Falcophil 1975.
Holger Vilstrup for oplysninger om Kaj Fischer.
Samt til Bruno Nørdam for supplerende oplysninger (bronzemedaljen).

Reference (ud over de nævnte):
Tidsskriftet Frimærkesamleren nr. 6, December 2019, s. 4-5: "Jubilæumsudstillingen Falcophil 1975" i Frederiksberg Rådhushal: Omtaler bl.a. mærkat, særkuvert og souvenirark. Af Bruno Nørdam, Randers.

oldline

22.10.2021

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional