30 års jubilæumsudstilling 13.-14.01.1973

Arrangeret af Tåstrup og Omegns Frimærkeklub - Danske Filatelisters Fællesråd

© 2022- Toke Nørby

oldline

Taastrup Tåstup og 0megns Frimærkeklub 30 års jubilæumsudstilling den 13. og 14. januar 1973
 
Udstillingens Protektor: Borgmester Flemming Jensen.
Udstillingskomiteens formand:
Jørgen Sarøe.
 
Ærespræmier er doneret af:
Høje-Tåstrup kommune.
Herstedernes kommune.
Hafnia Frimærker, Grønnegade 41, København K.
Herr Robert Bechsgaard, Jul. Thomsensgade 7, Kbh. V.
Københavns Philatelist Klub.
En kreds af klubbens medlemmer.
Stampex A/S, Jernbaneallé 94, Vanløse.
Herr Peben Krusbo, Tåstrup.
Posthistorisk Selskab.
 
Udstillingens jury:
/Danske Filatelisters Fællesråd:
Overdommer: Tage Buntzen.
Jacques Hermann.
Hans Ehlern Jessen og
Arne Dahl
...
 
Udstilllingen råder over til lejligheden specielt fremstillede medaljer i Sølv, Forsølvet Bronze og Bronze. Desuden kan der gives Diplom og eller deltagerbevis.

oldline

Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 2/1973, s. 39-43
Den daværende redaktør af DFT, Tom Plovst, havde skrevet et glimrende referat fra udstillingen, og hvorfra jeg har valgt at gengive en pæn del, så den interesserede kan sammenligne en 1973-udstilling med en nutidig ditto.

I anledning af sit 30-års jubilæum
havde Tåstrup og Omegns Frimærkeklub i dagene 13.-14. januar 1973 arrangeret en jubilæumsudstilling på Lipperts Hotel i Tåstrup. Her var 40 eksponater monteret i Fællesfondens schweizerrammer.

Efter taler af klubbens formand, Palner Rundstrøm og af Fællesrådets formand, Tage Buntzen, erklærede Høje-Tåstrups borgmester, Flemming Jensen, udstillingen for åben.

Danske Filatelisters Fællesråd havde stillet dommere fra dommerkollegiet til rådighed med Tage Buntzen som overdommer, og på Fællesrådets vegne takkede han både klub og udstillingskomité, fordi man så beredvilligt gav kollegiets medlemmer denne lejlighed til at samle erfaringer i praksis.

Af de 40 eksponater var ikke mindre end de otte bygget op på posthistorisk grundlag, og det var derfor naturligt, at udstillingskataloget indeholdt en artikel om posthistorie af den kendte, fremragende amerikanske filatelist, dr. Vm. Reiner-Deutsch, som løftede sløret for "Postal History Society"s officielle definition på posthistorie". Da posthistoriske samlinger naturnødvendigt må medtage officielle dokumenter, taksttabeller, postale cirkulærer m. m., er de almindeligt anvendte plancher ofte for små. På udstillingen havde V. B. Flindt løst dette problem ved at sætte to plancher sammen til én, medens Henrik Eis var gået en helt anden vej, der resulterede i en ganske uortodoks opsætning, idet materialet til hver ramme var monteret på et enkelt, stort stykke gråligt tapetpapir, hvis størrelse nøje var afpasset efter rammemålene.

De forskellige regulativer, taksttabeller, forordninger etc. var derefter monteret på dette papir sammen med eventuelle breve og stempler på en sådan måde, at sammenhørende materiale blev anbragt sammen. For overskuelighedens skyld og for at lette de besøgende opsøgningen af sammenhørende materiale var dette indrammet af tynde, røde linier ved syning af rød tråd. Materialet var søgt ordnet kronologisk, men ved monteringen var der taget hensyn til, at der skulle være en vis balance og orden over eksponatet.

Selve det uortodokse eksponat, nemlig Henrik Eis' "Slesvig, Holsten og Lauenborg 1800-1864", var ganske fremragende og indeholdt adskillige unika. Fremragende var også V. B. Flindts "Prags posthistorie", og det blev en meget vanskelig opgave for juryen at afgøre, hvilket af disse to eksponater, der foruden udstillingens højeste udmærkelse, sølvmedaljen, også skulle have den af "Postal History Society Inc." i USA på foranledning af dr. Vm. Reiner-Deutsch udsatte guldmedalje. Det blev Henrik Eis, medens V. B. Flindt foruden sølvmedalje fik den af det danske "Posthistorisk Selskab" udsatte ærespræmie samt juryens lykønskning.

Uffe Munch-Andersen fik sølvmedalje samt frimærkehandler Robert Bechsgaards ærespræmie for sit posthistoriske eksponat "Danske portobreve 1921-1962". Samlingen har været udstillet tidligere, men den har vundet betydeligt ved den siden da foretagne udvidelse og indgående bearbejdning af materialet.

Carl E. Jørgensen fik foruden forsølvet bronze den ene af "Hafnia Frimærker" udsatte ærespræmie for sin "Censurpost i Danmark 1940-1945". For sit andet eksponat "Krigspost i Frankrig før 1815", fik han ogsa forsølvet bronze. Eksponatet indeholder et meget stort, smukt og interessant materiale, der er grundigt behandlet i historisk og militærhistorisk henseende.

Originalt var emnet for Max Johansens eksponat "Et landpostbuds historie", hvor man fulgte Peder Post fra hans ansættelse i Randers til han gik af. Der var masser af dokumentation i eksponatet, som trods sit meget begrænsede emne fik en bronzemedalje samt den anden af "Hafnia Frimærker"s ærespræmie.

Uden for bedømmelse udstillede dr. Wm. Reiner-Deutsch fra USA dele af sin store samling tjekkoslovakisk posthistorie. Få lande har været igennem så trange postale omskiftelser som Tjekkeslovakiet, og eksponatet gav rige muligheder for at genopleve alt dette. Nødudgaver, spejderpost, blandingsfrankaturer var der til overflod, bl. a. også nogle håndovertrykte portormærker, som undertegnede ikke mindes at have set før. Det var et stort plus for klubben og udstillingen, at det var lykkedes at få samlingen hertil.

Robert Bechsgaard viste, naturligvis også uden for bedømmelse, et overdådigt materiale af Danmark ubrugt, danske essays og prøvetryk samt slesvigske CIS-mærker. Der var et væld af mærker, man ellers aldrig får at se.

Og stempeludvalget viste et imponerende udvalg af Tåstrups mange poststempler fra 1847 til 1973, så de lokale samlere har haft let ved at få inspiration til anlæggelse af en egen stempelsamling.

Et eksponat af meget høj filatelistisk værdi var Peder Bloch-Poulsens "Specialsamling Danmark 4 sk. 1851, plade l og 2", hvor han ved hjælp af forstørrede fotogengivelser viste de karakteristiske kendetegn for en del af mærkerne fra disse plader. En netop fundet og erhvervet lodret 6-stribe af 4 sk. plade 2 (tilmed på brev) havde givet det vanskelige arbejde et stort skub fremad. Sølvmedaljen og den medfølgende af Stamps A/S skænkede ærespræmie var velfortjente.

Sølvmedaljen samt Herstedernes Kommunes ærespræmie blev givet til Preben Larsen for hans "Uddrag af stempelsamling Tjekkoslovakiet 1776-1950". Foruden flere sjældne breve "spejderpost" glædede forskellige sjældne prøvetryk samt hymneblokkene i både ægte og falske eksemplarer undertegnede. De falske blokke var naturligvis betegnet som sådanne, og den brune især var svært godt eftergjort,

Høje-Tåstrup kommunes ærespræmie samt en sølvmedalje tilkendtes Edvin Rasmussen for hans specialsamling "Luftpost fra hele verden". Jørgen Sarøe fik sølvmedalle og Preben Krusbos æres- præmie for sin specialsamling "Norge, posthornstypen, antikva skrift".
    Den af klubbens medlemmer skænkede ærespræmie tilfaldt K. Landkilde Sørensen for hans "Østrig" sammen med en forsølvet bronzemedalje.

Af motivsamlinger var der kun tre, hvoraf den bedste, nemlig Orla Nielsens "Rumfart", fik forsølvet bronze.

De fire juniorsamlinger var sat pænt op, og Steen Ransberg-Nielsen samt T. Tilgreen Nielsen belønnedes med bronzemedaljer. Førstnævnte fik desuden den af KPK udsatte ærespræmie, medens de andre tre andre juniorer hver fik en af Holger Philipsens ærespræmier.

Udstillingskomiteen og dens formand, Jørgen Sarøe, fortjener ros og tak, fordi de havde lagt alting så omhyggeligt og godt til rette. Vi gratulerer klubben med det fine resultat og ønsker den fortsat fremgang i de kommende år!

Resultatet af juryens arbejde var:
Resultater ved Tastrup og Omegns Frimaekeklubs 30 års jubilæumsudstilling 13.-14. januar 1973

Specialkonkurrence i posthistorie:
Sølv: Henrik Eis. "Slesvig, Holsten og Lauenborg 1800-1864".
    Postal History Society's guldmedalje.
sølv
        (Sterling sølv. Diameter: 34 mm. Vægt 20 g).
phsi
POSTAL HISTORY SOCIETY's guldmedalje, som på udstillingen er blevet tildelt den bedste
samling med postal historie som emne. Guldmedaljen er skænket af Postal History Soclety, Inc.
i USA på foranledning af Dr. Wm. Reiner-Deutsch, udstillingens amerikanske gæsteudstiller.
Det er første gang, det i Danmark er muligt at konkurrere om en så fornem æresbevisning for
samlere af posthistorie. (Se Reiner-Deutsch's artikel om emnet i kataloget). (Medaljens Data:
Forgyldt messing. Diameter: 51,5 mm. Vægt 67 g).
eis+palner
        Henrik Eis modtager sine medaljer af Palner Rundstrøm.  

V. B. Flindt. "Prags posthistorie, specialsamling 1773-1945".
    Posthistorisk Selskabs ærespræmie og juryens lykønskning.
Uffe Munch-Andersen. "Posthistorie, danske portobreve 1921-62".
    Robert Bechgaards ærespræmie.
 
Forsølvet bronze:
Carl E. Jørgensen. "Fransk Krigspost før 1815". Hafnia's Ærespræmie.
Carl E. Jørgensen. "Danmark - Censur 1940-45".
Bronze:
Max Johansen. "Danmark, et landpostbuds historie". Hafnia's ærespræmie.
 
Lande-, special- og temasamlinger:
Sølv:
Preben Larsen. "Tjekkoslovakiet 1776-1950". Herstedernes Kommunes ærespræmie.
Edvin Rasmussen. "Specialsamling - Luftpost". Høje Tåstrup kommunes ærespræmie.
Peder Bloch-Poulsen. "Danmark - 4. sk. 1854-56 pl. I og II". A/S Stampex's ærespræmie.
Jørgen Sarøe. "Norge - Antikvaposthorn 1893-1908". Preben Krusbo's ærespræmie.
 
Forsølvet bronze
K. Landkilde Sørensen. "Østrig 1850-1918". Tåstrupklubbens medlemmers ærespræmie.
Orla Nielsen. Motiv - Rumfart 1957-71.
 
Bronze
Jens Bøtcher: "Færoerne 1919-1946".
Leif K. Christensen. "Danmark - bogtryk".
Børge Damm. "Danmark - Chr. X 1913, 5 øre".
Jan E. Knutzen. "Tyrkiet 1863-1901".
P. Tilgreen Nielsen: "Danmark ubrugt".
Arne Rask. Norge 1855-1972
Palner Rundstrøm. England 1840-84.
 
palner-bronze  
 
Herb. A. Rusch. Tyskland 1875-1920.
Carsten M. Simonsen. England - dagligserie 1952-69
K. Landkilde Sørensen. "Portugal 1853-1910".
 
Diplom:
Jens Bøtcher. "Berlin 1945-50".
Max Johansen. "Færøstempler".
P. Tilgreen Nielsen. "Dansk Vestindien ubrugt".
 
Juniorer:
Bronze
Steen Ronsberg-Nielsen. "Danmark 1930-72". KPK's ærespræmie.
T. Tilgreen Nielsen. "Danmark uddrag". Holger Philipsens ærespræmie.
 
Diplom
Søren Klitsø. "Schweiz 1964-72". Holger Philipsens ærespræmie.
John Holm Nielsen. "Ungarn uddrag". Holger Philipsens ærespræmie.

Billede af oldline

Referencer:
Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 2/1973, s. 39-43: "Tåstrupklubbens jubilæumsudstilling - Udstillingen med det betydelige posthistoriske indslag.
Bruno Nørdam: Tåstrup Jubilæumsudstilling, Frimærkesamleren nr. 1/2015, s. 4-7.

Palner Rundstrøm
Palner Rundstrøm.
 
Tak
til Palner Rundstrøm for at overlade mig sin bronze-medalje.

En lille erindring om Palner:
I perioden 1989-1995 var Palner og jeg begge menige medlemmer af Danmarks Filatelist Forbunds styrelse og jeg fortalte Palner, at jeg havde et ønske som nok ikke ville gå i opfyldelse, nemlig at han og jeg skulle indlede en foredragsrække og tale om vores fælles filatelistiske interesser. Mit ønske var, at vi kunne annoncere vores foredrag som "Filatelistiske erindringer ved Palner-Toke"! Desværre blev det ikke til noget!

Billede af oldline

05.02.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional