Nationaludstillingen DAFILA 73 i Odense, 03.-04.11.1973 arrangeret af

Arbejdernes Frimærkeklub, Odense, Odense Filatelistklub og Danske Filatelisters Fællesråd.

© 2021- Toke Nørby

oldline


 
katalog
Katalog. Bomærket er tegnet af Ib Eichner-Larsen.

DFT nr. 4/1968, s. 61:
Den 3. »nationale udstilling« under "Danske Filatelisters Fællesråds" auspicier. DAFILA '73 blev en lige så stor succes som de to forrige afholdte nationale udstillinger, "AROS 68" og "FALCOPHIL 70.

Formålet med afholdelsen af sådanne udstillinger er bl.a. at finde frem til de samlinger, der kan deltage i konkurrence i udlandet med andre på de store internationale udstillinger.

Udstillingens åbning
Ved åbningen afdenne udstilling bød udstillingskomiteens formand, Einer Eriksen, velkommen og rettede en tak til alle, der på den ene eller anden måde havde støttet udstillingen.

Borgmester Verner Dalskov, Odense, fik derefter ordet og udtalte, at han med stor interesse havde studeret udstillingens katalog, som på en udmærket måde belyste forskellige emner, og som gennem interessante artikler bemærkede, at det at samle på frimærker så afgjort er en videnskab.
    Formanden for Flensburger Briefmarken Samlerverein, Paul Hansen, lykønskede derefter Odense-klubberne og udtrykte han håbet om, at der også fremover måtte bestå et fortsat godt samarbejde klubberne imellem.

Sluttelig fik formanden for Danske Filatelisters Fællesråd, civilingeniør Tage Buntzen, ordet og sagde bl.a.:

"Når man åbner en udstilling som denne i så smuk en ramme som Odense Rådhushal, glædes man som filatelist over, at man stadig viser vor interessante hobby den ære at stille de bedste lokaler til rådighed, således at vore samlinger præsenterer sig på en så smuk måde. De udstillede samlinger er et præsentabelt udsnit af, hvad danske samlere formår, og glædeligt er det at se, at der stadig bliver arbejdet for at højne standarden yderligere. Nu skal man ikke tro, at dommernes bedømmelse er afhængig af, hvad en samling er værd, således forstået, at en samling, hvori der er lagt et fremragende filatelistisk arbejde, bedømmes ens uanset den rent økonomiske værdi af samlingen. Man ser gang på gang samlinger, der med ret begrænset økonomisk indsats, er af meget høj værdi i filatelistisk henseende, og det kan jo kun opmuntre disse samlere, når deres indsats bliver vurderet positivt af dommerne".

Tage Buntzen sluttede med at ønske Odense-klubberne til lykke med det udmærkede arrangement og erklære udstillingen for åben.

Der var en meget stor forhåndsinteresse for denne udstilling. Der blev ikke opkrævet entre, så antallet af besøgende er ukendt. Der var anmeldt et meget stort antal samlinger, hvorfor man måtte afvise stort antal pga. pladsmangel.

I alt var der udstillet 143 samlinger, heraf 121 stk. landesamlinger, specialsamlinger og stempelsamlinger, 17 stk. motiv- og temasamlinger samt 5 juniorsamlinger. De antagne samlinger fyldte 477 rammer med knapt 6.000 plancher.

Billede fra oldline

ÆRESPRÆSIDIET:
Borgmester Verner Dalskov - Odense.
Postmester H. W. Jensen - Odense.
Postinspektør Gunnar Kaspersen - Grønlands Postvæsen.

UDSTILLINGSPRÆSIDIUM
T. Buntzen. Formand for Danske Filatelisters Fællesråd.
Otto Ustrup. Formand for Danske Filatelisters Fællesfond.
Johs. Larsen. Formand for Odense Filatelistklub.
Mogens Christensen. Formand for Arbejdernes Frimærkeklub Odense.

UDSTILLINGSKOMITE:
Karsten Bjørn.
Kurt Christiansen.
Einer Eriksen.
Erik Larsen.
Otto Lauritzen.
Karlo Lindskog.
Palle Moreau Jørgensen.
Christian Nørbach.

Billede fra oldline

Udstillingsreglement for DAFILA 73
Som i 1968 ved AROS 68 og i 1970 ved Falcophil 30 blev der endnu ikke anvendt pointgivning ved bedømmelsen af samlingerne (eksponaterne), men man rettede sig efter FIPs internationale udstillingsreglement, og de udstillede samlinger kunne tildeles følgende medailler og hædersbevisninger:

        Forgyldt Sølvmedaille (Vermeil),
        Sølvmedaille,
        Forsølvet Bronzemedaille,
        Bronzemedaille,
        Diplom samt evt.
        Ærespræmie.

        UDSTILLINGENS ÆRESPRÆMIER blev skænket af:
        ARBEJDERNES FRIMÆRKEKLUB, Odense.
        Frimærkehandler THERKEL CHRISTENSEN, Aarhus.
        DANMARKS FILATELIST-UNION.
        DANMARKS FRIMÆRKEHANDLERFORENING.
        DANSKE FILATELISTERS FÆLLESFOND.
        DANSKE FILATELISTERS FÆLLESRÅD.
        FRIMÆRKETS DAGS KOMITE.
        GRØNLANDS POSTVÆSEN.
        KØBENHAVNS PHILATELIST KLUB.
        MORGENPOSTEN, Odense.
        ODENSE FILATELISTKLUB.
        ODENSE KOMMUNE.
        UDSTILLINGENS JURY.

Svend GrønlundJuryformand
Det var Svend Grønlund, der stod i spidsen for juryen, der bestod af dommere fra Fællesrådets dommerkollegium. Jeg har ikke set optegnelser, der viser hvem, der var med i juryen ud over juryformanden, Svend Grønlund.

Jeg kan dog konstatere, at Arne Dahl, Svendborg, også var dommer, idet hans enke Grethe og søn, Søren Dahl, har været så venlige at overlade mig faderens efterladte frimærkeudstillingsmedaljer. Blandt disse var en DAFILA 73 "Dommermedalje", som endnu ikke var udtaget af sit originale beskyttende plastikomslag:

arne dahls dommermedalje arne dahl
Arne Dahls dommermedalje.

Resultatet af juryens arbejde var:
Vermeil + Ærespræmie:
Karlo Lindskog: Grønland pakkeporto. Specialsamling.
Poul Zeuthen: Danmark 1854-ca. 1930. Ubrugt Specialsamling.
Svend Wiegand Hansen: Norge 1886-1893. Studiesamling.
Mouritz Andersen: Gamle tyske stater 1850-1870. Specialsamling.
Ferenc Orbán: Ungarn 1874-97. Studiesamling.
Vermeil
Folmer Østergaard: Island. Skibspost 1873-1960.
Hans Ehlern Jessen: Danmark, Studiesamling 2-farvede Sk. og Øre.
Knud Juul: Danmark 1851-1864. Studiesamling.
Børge Lundh: Danmark 4 FBS. Studiesamling.
Peder Bloch Poulsen: Danmark 4 Sk. 1854. Studiesamling.
Henrik Eis: Posthistorie vedr. hertugdømmerne.

Eis Eis
Henrik Eis' vermeilmedalje,

Hardy Toft: Spanien luftpost. Kanariske Øer. Specialsamling.
Annaliese Just Olesen: Heste.

Sølv + Juryens Lykønskning
Ib Christensen: Berlin. Notopfer 1.12.48-31.3.56. Specialsamling.
Sølv + Ærespræmie
E. Skovbo Jensen: Grønland 1905-1973. Specialsamling.
S. Kjærulff-Schmidt: Færøerne. Stempelsamling 1870-1973.
Chr. Nørbach: Danmark 1851-1940. Specialsamling.
H. Herholdt Jensen: Danmark 1851-1905. Udv. Katalogsamling.
Oluf Pedersen: Danmark, Våbentype 1882-1905, Studiesamling.
Børge Lundh: Dansk Præfilateli.
Carlo Holm Petersen: Norge 1893-1908. Specialsamling.
Fernando H. Christensen: Broer.
Ewald H. Olsen: Historien om den 2. Verdenskrig.
Otto Ustrup: På Post for Sverige.
Sølv
Claes Hederstierna: Grønland 1905-1958. Specalsamling.
Jens Vilhelm Gørtz: Dansk Vestindien, Katalogsamling.
Poul Magleby: Danmark med Færøerne og Grønland. Udv. Katalogsamling.
Thorkild Andersen: Odder Postkontors Stempler.
S. Bøgh Sørensen: Danmark 1851 og 1854. Specialsamling.
Chr. Larsen: Danmark 1933-1940. Karavel type I og II. Studiesamling.
Svend J. H. Hartby: Slesvig. Specialsamling.
Detlev Ehlers: Slesvig. Specialsamling.
Uffe Munch Andersen: Danske Portobreve 1921-1962.

UM-A UM-A
Uffe Munch-Andersens sølvmedalje.

Børge Lundh: Præfilateli. Hamburg. Transit.
K. V. Fullov: Finland 1875-1900 med Helsager, Specialsamling.
Helge Larsen: Norge. Udv. Katalogsamling.
Jørgen Sarøe: Norge 1893-1909. Specialsamling.
H, A. Grubich: Tyskland 1945-1946, AM post. Specialsamling.
L. Gotfredsen: Argentina 1858-1909.

Forsølvet Bronze + Ærespræmie
Erik Olsen: De Olympiske Lege 1896-1936.
Forsølvet Bronze
Ole Rasmussen: Grønland.
Hack Kampmann: Grønland Pakkeporto, Specialsamling.
B. H. Petersen: Grønland 1905-1973. Udv. Katalogsamling.
Finn J. Christensen: Grønland. Stempelsamling.
Karlo Lindskog: Grønland Ekspeditionspost. Specialsamling.
Oskar Sørensen: Grønland, Stempelsamling.
Ingvard Jacobsen: Færøerne 1919-1941 samt Stempler.
Allan Andreasen. Dansk Vestindien. Udv. Katalogsamling.
Hartvig Fabricius: Dansk Vestindien. Studiesamling.
Ole Svinth: Island 1876-1973. Portosatser for forsendelser til Danmark.
Svend J. H. Hartby: Dansk Vestindien. Specialsamling.
Per A. Kaae: Danmark 1854-1932. Ustemplede fireblokke.
Poul Zeuthen: Danmark ubrugt. udv. katalogsamling (tjeneste-, postfærge-,
    soldater-. automat-, porto- og gebyrmærker samt frimærker med reklamevedhæng).
H. Hersholdt Jensen: Danske Stempler 1851-1905.
Siegfred Jensen: Danmark. Studiesamling. 4 og 8 øre 1875.
Sv. Aa. Hansen: Danmark, Studiesamling Stålstik Bølgelinie 1933-48,
S, A. Pedersen: Danmark, Specialsamling af Gummiringstp. med/uden Nummer.
Poul Eriksen: Danmark 4 RBS. Specialsamling.
H. A. Grubich: Danmark 4 RBS. Specialsamling.
K. Juel Nielsen: Danmark. Tykke rammer 1875. Specialsamling.
Marie Knudsen: Danmark. Studiesamling af 4 RBS m.v.
Jørgen Jørgensen: Danmark. Specialsamling. Kvadratiske Skillingsmærker.
Erling Jørgensen: Danmark, 4 Sk. 1858-1862, Studiesamling.
Aa. Kabell: Danmark. Felt- og Lejrpost 1848-1968.
Chr. Nørbach: Førfilateli.
Aksel F. Nielsen: Norge 1855-1907. Specialsamling.
Johnny Barth: England. 1d Rødbrun Utakket. Specialsamling.
Jens Peter Jørgensen: Schweiz 1850-1950. Udv. Katalogsamling.

JPJ JPJ
Jens Peter Jørgensens sølvbronzemedalje.

Poul Olsen: Schweiz fra 1900. Rullemærker.
Palle Moreau Jørgensen: Tyskland 1875-1932.
H. Herholdt Jensen: FN 1945-1968.
Arne Ouistgaard: FN. New York og Geneve.
Erik Pedersen. Papua New Guinea 1952-1972.
Edvin Rasmussen: Luftpost 1911-1940.
Anton Pedersen: Blomster.
Jørgen Jørgensen: Fiskeri og Fisk.
Arne Hansen: Komponister.
Asger Haagen Jensen: Baden-Powell.

Bronze
Finn J. Christensen: Grønland.
Erik Hvidberg Hansen: Dansk Vestindien. Studiesamling.
Walther Fenger: Island. Nummerstempler 1903-ca. 1940.
Carl E. Jørgensen: Danmark 1851-1900. Udv., Katalogsamling.
Kai Larsen: Danmark 1851-1920. udv, katalogsamling.
W. Søderberg: Danmark 1851-1875. Specialsamling.
Hans Aage Poulsen: Danmark. Stempelsamling (pengepoststempler).
Jan Grubich: Danmark. 1864 udg. Specialsamling.
Paul Hansen: Dannmark. Postfærge. Specialsamling.
Jens Henning Sørensen: Danmark. 3 øre tjenestemærke 1875-1924. Studiesamling.

JHS JHS
Jens Henning Sørensens bronzemedalje.

Per A. Kaae: Danmark. Prøvetryk.
Svend J. H. Hartby. Danmark. Prøvetryk. Specialsamling.
Thorolf Björklund: Finland.
Walther G. Schubert: Finland.
Tage Olsen: Finland.
Mads Thuesen: Norge 1855-1960.
Chris Sissack: Slesvig. Specialsamling.
Niels Suhr: England 1960-1973. Specialsamling.
Jørgen Kamstrup: England 1840-1879. Specialsamling.
O. Treschow-Kühl. Grækenland 1861-1886. Store Hermeshoveder.
Sonny R. Olsen Russiske Fangelejrbreve.
A. Sommer Nielsen: Schweiz 1882-1907. Specialsamling.
Niels Jørgen Højbjerg: Schweiz 1862-1960.
Niels Jørgen Højbjerg: Berlin: 1948-1964,

NJH JPJ
Niels Jørgen Højbjergs bronzemedalje. (Endnu een, der ikke er rørt af menneskehænder!)

Jens Chr. Schmidt: Preussen 1768-1868.
Johnny Barth: Kap det Gode Håb.
Aksel Lau Nielsen: Europæisk Rumfartsfilateli.
Torben Tryde: Militære Slag gennem Tiderne.
P. Helms Frandsen: Censur-Kommandopost. Studiesamling.
Per Friis Mortensen: England 1764-1840.

Diplom
Jørgen Johansen: Island 1902-1972. Udv. Katalogsamling.
Lars Dokkedal: Danmark 1851-1940.
E. M. Frederiksen: Danmark 1851-1912. Udv. Katalogsamling.
Arne Bilgrav: Danmark. Specialsamling Chr. X 20 Øre 1942.
K. Juel Nielsen: Danmark. Specialsamling Perlefejl-serien 1875.
Olaf Jensen: Belgien.
Niels Suhr: England. Georg VI til 1973. Udv. Katalogsamling.
Erling Berger. Holland.
Sigurd Thomsen. Tjekkoslovakiet.
Erik Harries: Tyskland 1889-1900. Farvestudie.
Niels Suhr: Ghana 1957-1966.
F. Beierholt: Kenya. Uganda. Tanganyika 1935-63 og Eastafrica 1964-1972.
Hans L. Bolund Hansen. Planter. Blomster.
Georg Lorentzen: Olympiade 1896-1964.
Ax Tipsmark: Skak.
Tage Olsen: Spansk Billedkunst.
Anton Pedersen: Frimærker i Fredens Tjeneste.
Deltagerbevis
Sv. Aa. Christensen: Danmark 1851-1945.
E. Clemensen: Danmark 1851-1940.
Sigurd Thomsen: Belgien.
Poul Erik Hansen: Danmarks Julemærker 1904-1950 Postfrisk og på Julekort.
Arthur Probst: Danmarks Julemærker 1904-1972.
Litteratur
Sølv
Forlaget Fremad Otto Hornung: Den store Frimærkebog.
Københavns Philatelist Klub: Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
 
Forsølvet Bronze
K. V. Fullov: Motivsamler - Hvorfor? - Hvordan?
Olaf Stær: Børnenes Frimærkebog og Børnenes Motivsamler-bog.
 
Bronze
Jørgen Rasmussen A/S: Danmarkskataloget 1971-72-73-74.
N. C. Andersen: Nordamerika Katalog 1974.
 
Diplom
Poul Suder: Årgangssystemet med Katalog og Filatelistisk Leksikon.
 
Deltagerbevis
Erik Menne Larsen: Posthistorisk Tidsskrift.

Billede fra oldline

Tak til:
Grethe Dahl (Arne Dahls enke) samt til Søren Dahl, søn af Grethe og Arne Dahl, Svendborg, for overdragelsen af Arnes frimærkeudstillingsmedaljer.

Referencer:
Bruno Nørdam: "DAFILA 73" i Frimærkesamleren nr. 2/2015, s. 5-8: Udstillingens stempler og kuverter er vist og beskrevet her.

Billede fra oldline

02.01.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional