Norden 67 på Tårnby Rådhus 01.-03.04.1967.

Arrangeret af Amagerland Frimærkeforening

© 2021- Toke Nørby

Dansk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 3/67, s. 48:

NORDEN 67
katalogAmagerlands Frimærke Forening markerer sit 10 års jubilæum med frimærkeudstillingen "Norden 67", som afholdtes i dagene 1.-3. april 1967 i Rådhushallen i Kastrup. Borgmester J. Elkjær-Hansen, Tårnby, var udstillingens protektor. Udstillere var først og fremmest foreningens seniorer og juniorer, men der blev samtidig vist samlinger fra venskabsbyer i Finland, Norge og Sverige, ligesom de nordiske poststyrelser og postmuseer var at finde blandt udstillerne.

Også ved denne udstilling blev der udgivet et godt katalog, pris kr. 3,40 incl. porto, med flere interessante artikler af fordums dages store skribenter: Bl.a. en interessant artikel af ingeniør Ricardo Sundgaard om den nye frimærketrykmaskine (blandt filatelister benævnt M3), der var indkøbt til frimærketrykkeriet. Interesserede samlere kunne bestille kataloget hos formanden for Amagerlands Frimærkeforening, salgschef Nic. Politop, American Express, H. C. Andersens Boulevard, København V.

katalogI kataloget er indklæbet et eksemplar af det dengang nye svenske frimærke 35 øre, der er trykt på fluorescerende papir. Mærket er dog fejlagtigt omtalt som et prøvetryk i kataloget; og i dagspressen som et specimen-tryk, hvilket misforståelse der har foreligget, ved jeg ikke. Mærket har et privat overtryk i blålig farve i øverste venstre hjørne: "A.F.F./21" ("Amagerland Frimærkeforening 21" - Jeg ved ikke, hvad "21" står for?).

oldline

DFT nr. 7/1967 - Norden 67 blev en succes
Selv om frimærkeudstillingen NORDEN 67 forlængst har lukket sine porte, forestod der et tidskrævende arbejde med afviklingen af udstillingsregnskabet, som nu er afsluttet.
    Udstillingen blev, som det blev bekendt, en succes med udsolgte kataloger (3.000 stk. - de kunne dengang!) og tombolaer. Da antallet af besøgende gæster, 4.740, tillige blev større, end det, udstillingskomiteen havde anslået at det ville blive, resulterede alt dette i, at fra anslået balance med et mindre overskud blev overskuddet så stort, at man besluttede, at der skulle oprettes et fond med en grundkapital på 12.000 - skriver tolvtusinde kroner, der er udstillingens overskud. Udstillingskomiteen udarbejdede derfor en fundats for "Fonden NORDEN 67", som blev tiltrådt af bestyrelsen for Amagerlands Frimærke Forening.

Ifølge § 1 i denne fundats var formålet for fonden primært at støtte AFFs juniorarbejde gennem tilskud til indkøb af kataloger, håndbøger, kvartslampe og andre filatelistiske hjælpemidler; yde støtte til juniorledere og juniorer med henblik på studierejser til udstillinger; til medlemsbidrag til hovedorganisationen; til bladhold samt til indkøb af præmier. Præmierne var fortrinsvis af pædagogisk art, f. eks. filatelistisk litteratur, og ifølge § 9 i fundatsen kan AFF optage rentefri lån i hovedstolen på indtil 3.000 kr. ved arrangementer af kommende udstillinger, dog tidligst et år før den påtænkte udstillings afholdelse.

Fondbestyrelsen bestod ifølge § 7 i fundatsen af formanden for AFF, salgsinspektør Nic. Politop, kommunaldirektør Thorkild Nielsen, Tårnby kommune, og redaktør Ib Eichner-Larsen, Danske Filatelisters Fællesfond.

oldline

Dommerkommiteen
Samlinger blev bedømt af en dommerkommite bestående af Otto Ustrup, Ringsted, Helge Witt, København, Gunnar Lundegaard Nielsen, København samt motivdommeren Ingfred Bindel, København.

Dommernes arbejde resulterede i følgende bedømmelsen, der blev gengivet i Ib Eichner-Larsens Frimærkeårbog 1967/68, s. 126-129:

Forgyldt plaquette
E. W. Jensen, »D.V.I.«.
Anton Nielsen, »Sverige«
    + dommernes gratulation for kvalitet langt over gennemsnittet.
Forsølvet plaquette: Poul Magleby, »Danmark, Grønland og Færøerne«.
Bronzeplaquette: Nic. Politop, »Grækenland, luftpost«.
Folmer Dalager, »Irland«.
H. Loudrup-Jensen, »Island«.
Knud Petersen, »Danmark, luftpost«.
Knud Tønnesen, »Danmark«.
R. Lindecrantz, »Østrig«.
Erik Dyhr, »Danmark, luftpost«.
Diplom: J. H. Jensen, »Danmark«.
René Jacobsen, »Danmark«.
Vagner H. Hansen, »Schweiz«.
Jens Heidemann, »Island«.
Tore Lindecrantz, »Schweiz«.
Juniorsamlinger
Forsølvet plaquette:
Bent Magleby, »Norge«.
    + dommernes gratulation for opsætning og helhedsindtryk.
Bronzeplaquette: Niels Møller, »Danmark«.
Steen Læssøe, »Schweiz«.
Diplom: Carsten Degn, »Danmark«.
Flemming Bjørnsen, »Danmark«.
Henning Degn, »Holland«.
Frank Kristensen, »Danmark«.
Flemming Bjørnsen, »Grækenland«.
Motivsamlinger
Forgyldt plaquette:
P. Larsen, »Nobelprisvindere«.
Forsølvet plaquette: Michael Johannesen, »Verdensrummets erobring«.
Poul Magleby, "Olympiade".
Bronzeplaquette: Lisbeth og Jørgen Valente-Graae, »Berømte franskmænd«.
P. Larsen, »Chr. X«.
Vagner H. Hansen, »Frimærker på frimærker«.
Diplom: Bent Petersen, »Russisk rumfart«
Lisbeth og Jørgen Valente-Graae, »Fodbold«.
Lisbeth og Jørgen Valente-Graae, »Dyr«.
Fru L. Brank, »Polen, dyr og blomster«.
Juniorer
Forgyldt plaquette:
Bent Magleby, »Skibets historie«.
Juniorer
Forsølvet plaquette:
Steen Sørensen, »Dyr«.
Bronze plaquette: Helge Jacobsen, »U.I.T.«.
Leif Madsen, »Sport«

Alle udstillere, hvis samlinger ikke blev præmieret, fik en erindringsplaquette, der var som medaljerne, men med inskriptionen "Erindring".

Medaljerne
Forgyldt sølv  Forgyldt sølv
Ingfred Bindels jury-medalje og Stig Andersens sølvmedalje for hans artikelbidrag til kataloget.
Medaljens mål er 85 × 60 × 2 mm - vægt 90 g

Som det var kutyme i "gamle dage", anmodede man klubber, organisationer m.m. om støtte til fremstilling af medaljer. Ved "Norden 67" modtog man støtte fra bl.a.:

Danske Filatelisters Fællesfond,
Tårnby Kommune,
Frimærkehuset Hermes A/S,
Frimærkehandler Jørgen Rasmussen,
Frimærkesamleren, Foreningen Norden,
og Amager Bladet.

oldline

Andre Referencer:
Bruno Nørdam: "Norden 67" i Frimærkesamleren nr. 2/2013, s. 26-27: Stempler og udstillingskuvert er her vist og beskrevet.

oldline

17.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional