Københavns Philatelist Klubs 75 års jubilæumsudstilling 16.-23.11.1962
»HAFNIA 1962«

© 2015 Toke Nørby

Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 8/1962, s. 105-106:
katalogKøbenhavns Philatelist Klubs 75 års jubilæumsudstilling: HAFNIA 62
KPKs bestyrelse havde vedtaget, at klubben skulle afholde en 75 års jubilæumsudstilling under navnet »HAFNIA 1962« i dagene 16.-23. november 1962 i Charlottenborg Kunstudstillings lokaler. Til planlægning af udstillingen var nedsat en komité, som bestod af følgende:
Civilingeniør Hans Ehlern Jessen,
Grosserer Sv. Grønlund,
Direktør J. Karnøe,
Forretningsfører P. H. Gleie-Jørgensen og
Landsretsagfører Jørgen Gotfredsen.

Klubudstilling. Nordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3/1961, s. 46:
"Det er hensigten at gøre udstillingen så stor, smuk og repræsentativ som muligt, idet man opfordrer alle klubbens medlemmer til at deltage. Man agter endvidere at indbyde enkelte udenforstående samlere".
    Der var således tale om en klubstilling eller, som det benævntes i Danmarks Filatelist-Unions udstillingsreglement fra 1943 (se DFT, nr. 6/1943, s. 81-84): Landsdelsudstilling, hvor en høj bedømmelse ikke automatisk gav adgang til at udstille internationalt. Det fremgik af det udstillingsreglementet.

Udstillingen var åben fra den 16.11.1962, kl. 16 og dagligt i tidsrummet kl. 10-21 indtil og med 25.11.1962. Der var omkring 110 exponater, omfattende ca. 8000 plancher udstillet. Der udstilledes endvidere diverse rariteter i "Skatkisten".

Særudstillinger fra postvæsenet med objekter, der ikke tidligere har været udstillet, var vist. Til udstillingen var fremstillet en særkuvert, tegnet af tegneren Poul Bech. Kuverten blev forhandlet på udstillingen samt hos frimærkehandlere i København for en pris af 35 øre pr. stk. Forudbestillinger kunne ske til HAFNIA 62' sekretariat, V. Vold- gade 87, senest den 14. november 1962 mod forudbetaling i check eller indbetalt på udstillingens girokonto nr. 673, og brevforsendelser, der afsendtes fra udstillingen, blev afstemplet med udstillingens særstempel.

Udstillingskataloget, der er på 96 sider, indeholder en række artikler af blivende værdi, herunder en komplet katalogisering med (en datidig) værdiansættelser af de grønlandske pakkeportomærker; en artikel om perlefejlene; om islandske skibsstempler; danske returpostnuerker m. v. Kataloget kostede 3 kr. og kunne mod forudbetaling (+ porto og ekspeditionsgebyr 50 øre) og bestilles på sekretariatet senest den 14. november 1962.

Regler for bedømmelse af de udstillede eksponater
Juryens bedømmelse vil blive baseret på:
 1. Filatelistiske kundskaber og studier bedømt ud fra det udstillede materiale,
 2. Samlingens fuldstændighed,
 3. Materialets kvalitet,
 4. Samlingens opsættelse og beskrivelse (helhedsvirkning) og
 5. Materialets sjældenhed.

Ethvert eksponat vil blive bedømt, og enhver præmieret samling tildeles medaille eller diplom med angivelse af den opnåede præmiering. Alle udstillere modtager et bevis for deltagelse i udstillingen.

Særligt betydningsfulde samlinger vil af juryen kunne tildeles ærespræmier.

Udenfor bedømmelse deltager:

 1. Statslige samlinger,
 2. Samlinger tilhørende juryens medlemmer samt
 3. Enhver samling, som efter ønske udstilles uden for bedømmelse.
Inden for klasserne A til F opdeles objekterne i følgende klasseinddeling:
 1. Danmark, D.V.I., Grønland, Slesvig Holsten.
 2. Skandinavien iøvrigt.
 3. Europa udenfor Skandinavien.
 4. Selvstændige oversøiske lande.
 5. Kolonier.
 6. Litteratur.

Gruppeinddeling:

 1. Studiesamlinger (d.v.s. samlinger, der er anlagte af udstilleren selv med det formål
      at studere et bestemt område for at opnå nye forskningsresultater).
 2. Specialsamlinger (d.v.s. samlinger, der er anlagte på basis af kendte
      forskningsresultater, men uden enhver katalogmæssig indskrænkning).
 3. Katalogsamlinger (d.v.s. samlinger, der er anlagte med katalogmæssig
      fuldkommenhed for øje, selv om de kun omfatter en del af et land).
 4. Samlinger efter særlige synspunkter.
 1. Samlinger af annulleringer på frimærker.
 2. Samlinger af frimærker på hele breve.
 3. Officielle prøve- og nytryk.
 4. Helsager.
 5. Filatelistiske breve.
 6. Luftpost.
 7. Bypostmærker.
 8. Motivmærker.
 9. Filatelistisk litteratur.

Med venlig hilsen
UDSTILLINGSKOMITEEN

oldline

"Udstillingens medalje"
Af en eller anden mærkelig grund blev det besluttet, at KPKs medalje, som KPK indstiftede i 1927 for at kunne hædre personer, der har ydet en stor indsats for KPK eller dansk filateli, her blev brugt som udstillingsmedalje. Det var lidt en skam. Ikke fordi den ikke egner sig til det, hvilket den i høj grad gør, men fordi den kun burde have været anvendt efter den oprindelige hensigt: Til hædring af filatelister for deres arbejde for filatelien efter den hensigt hvorefter den blev indstiftet i 1927. Men selvfølgelig blev medaljen som udstillingsmedalje modtaget med stor glæde, da det er en overordentlig smuk medalje.

Den blev i 1927 skåret af medaillør Hans Peter Sophus Lindahl, (13.03.1849-17.10.1935) for KPK, og da den blev introduceret 22.11.1927, blev det gjort med ordene:

"Hensigten med Indstiftelsen af medaillen er at skabe et synligt Tegn for Tilkendegivelsen af Klubbens Taknemmelighed for og Anerkendelse af Fortjenester paa Filateliens omraader og tillige, at medaillen maa virke ansporende til at yde indsats i saa henseende."

KPKs 14. hæders/fortjenst-medalje blev 16.03.1955, efter den oprindelige hensigt, givet til englænderen (Arthur) Roland King-Farlow (1907-1974):

King-Farlow
King-Farlows medalje kom for nogle år siden til salg hos en amerikansk mønt-/medaljehandler.

oldline

palmaresUdstillingens jury:
Prokurist Charles Holm,
Grosserer Einar Madsen,
Civilingeniør Eigil Rathje,
Direktør G. Lundegaard Nielsen og
Direktør Aage Reddersen.

Efter mange donationer til udstillingen, blev der
stillet følgende medaljer til rådighed for juryen:
15 Forgyldte Sølvmedailler,
32 Sølvmedailler og
36 Bronzemedailler.

Der var ni ærespræmier, der var skænket af:
Generaldirektoratet for Post- & Telegrafvæsenet.
Kjøbenhavns Philatelist Klub.
Danmarks Filatelist-Union.
Fabrikant Jacob Engel, Haderslev.
Grosserer E. A. Hellmann, Finland.
Grosserer Robert Bechsgaard, København
Grosserer Harry Poulsen, Aarhus.
Grosserer Jørgen Rasmussen.

Alle medaljer blev fordelt, men man kan ikke lade være med at få tanken, om der var eksponater, som modtog "forkert" medaille pga. af evt. mangel/overskud af medailler. Ifølge palmares'en var der menlig 18 eksponater, der blev bedømt til "Forgyldt Sølv" (med 15 medaljer til tådighed). 29, der blev bedømt til "Sølv" (med 32 til rådighed). Og endelig 32 "bronzemedailler" med 36 medailler til rådighed.

Juryens Kendelser - kun danske eksponater er medtaget herunder
Forgyldt Sølvmedalje. + Ærespræmie:
  9. J. Schmidt-Andersen, Gentofte. + Generaldirektoratets Ærespræmie.
56. S. Wiegand Hansen, Holte. + Kjøbenhavns Philatelist Klubs Ærespræmie.
Forgyldt Sølvmedalje:
  8. Sten Christensen, Trelleborg, Sverige.
23 og 25. M. Brun-Pedersen, København.
30. M. Brun-Pedersen, København.
84. J. V. Gørtz, Herning.

J. V. Gørtz
J. V. Gørts - Forgyldt Sølv-medalje.

102. Johs. Amber, København.
105-106. R. F. Kugelmann, Virum.
106A. A. Hermes, København.

Sølvmedalje + ærespræmie
18. Stig Andersen, København. + E. A. Hellmanns Ærespræmie.
Sølvmedalje
2 og 5. Børge Lundh, København.
11. Børge Lundh, København.
14. Hans Ehlern Jessen, Virum.
16. J. V. Gørtz, Herning.
17. Stig Andersen, København.
19. Jørgen Gotfredsen, Gentofte.
20. Howald Petersen, Allerød.
21. A. Sommer Nielsen, Valby.
26. P. H. Wiinstedt, København.

P.H. Wiinstedt
P.H. Wiinstedts sølvmedalje.

28. J. Schmidt-Andersen, Gentofte.
31. N. F. Olsen, Allerød.
34. T. Plovst, Horsens.
36. Egon Sommer, Odense.
40. Eric v. Wowern, Virum.
41. Eric v. Wowern, Virum, + Juryens Lykønskninger.
43. Niels Hansen, Haslev.
45. F. Østergaard, Hellerup.
60. Otto Ustrup, Ringsted, + Juryens Lykønskninger.
64, 65, 66 og 75. E. Brems, København.
69. J. G. Østerlin, Vedbæk.
70. Maurits Andersen, København.
74. J. Karnøe, Virum.
76. Poul Bech, København.
81. Axel Jørgensen, Helsingør.
83. Ferenc Orban, Silkeborg.
85. Find Andersen, Charlottenlund.
86. Karl Chr. Banemann, Gentofte.
97. Egon Sommer, Odense.

Bronzemedaille
  3. Stig Andersen, København.
  6. Poul Eriksen, Herning.
  7. Stig Andersen, København.
10. P. M. Gleie-Jørgensen, Charlottenlund.
12. Hans Jørgen Rasch, Roskilde.
24. R. A. Andersen, Vordingborg.
29. Sten Christensen, Trelleborg, Sverige.
32. A. F. Rasmussen, København.
35. Sv. A. Hansen, København.
44. Kaj Simonsen, Virum.
52. Ulf Jørgen Petersen, København.
55. Kai Damgaard Jensen, Varde.
59. Otto Køhnke, Skovlunde.
61. Nic. Politop, Kastrup.
62. Otto Køhnke, Skovlunde.
67. J. Karnøe, Virum.
68. R. Koppel, København.
71. Flemming Hasle, Charlottenlund.
72. Georg Østergaard, Aalbæk.
79. O. Heie, Virum.
80. E. Duelund Sørensen, København.
82. Kay Lauritsen, Vanløse.
87. Jens Peter Jørgensen, Østbirk.

J.P. Jørgensen
Jens Peter Jørgensens bronzemedalje.

88. V. B. Flindt, København.
89. Ingvar Larsen, Nørre Alslev.
90. Anatole Ott, Virum.
91. O. Heie, Virum.
92. Carl O. Madsen, Mørkøv.
99. M. Brun-Pedersen, København.
100. Sten Christensen, Trelleborg, Sverige.

Diplom
4. Stig Andersen, København.
22. P. H. Gleie-Jørgensen, Charlottenlund.
33. B. F. Qvist, Charlottenlund.
51. Carl Wilh. Lehmann, København.
57. V. B. Flindt, København.
77. Viggo Lauritsen, Holbæk.
98. Johs. Jensen, Vanløse.
101. Stig Andersen, København.
Motivsamlinger - Bronzemedaille
78. W. H. Klinge, Vedbæk.
93. Ingfred Bindel, Hvidovre.
94. Steen Raaschou, Hillerød.
95. Knud Thoustrup, Herning.
Litteratur- Diplom for Sølvmedalje
107. S. Grønlund, København.
110. J. Schmidt-Andersen, Gentofte.
111. J. Schmidt-Andersen, Gentofte.
112. Eric v. Wowern, Virum.

Samtlige juryens Kendelser er truffet eenstemmigt.
København, den 22. November 1962.
Charles Holm. G. Lundegaard Nielsen. Einer Madsen. Eigil Rathje. Helge Witt.

oldline

Andre Referencer:
Bruno Nørdam: "HAFNIA 62" i Frimærkesamleren nr. 2/2012, s. 41-42: Stempler og udstillingskuvert m.m. er her vist og beskrevet.

oldline

24.12.2021
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional