Caritas 53 - 50 års Jubilæumsudstilling for julemærket 13.-15.11.1953

© 2022- Toke Nørby

oldline

Caritas 1953-katalogCaritas 53 - 50 års Jubilæumsudstilling for julemærket 13.-15.11.1953
Udstillingen var arrangeret af:
    Julemærkekomiteen.
    Danmarks Julemærkesamler Forening og
    Samarbejdende Frimærkeforeninger (S. F.).

Anmeldelsesfristen for deltagelse udløb den 5. september 1953, og blandt de anmeldte kan nævnes eksponater fra Dansk Post- og Telegrafmuseum, Deutsche Bundespost og fra de svenske, norske og hollandske postmuseer. Et stort eksponat: "Frimærket i børnehjælpens tjeneste - specialsamling Europa", var anmeldt af den schweiziske velgørenhedsorganisation Pro Juventute.

UDSTILLINGENS PROTEKTOR:
Hendes Majestæt Dronning Ingrid

Udstillingens katalog har, foruden julemærkekomiteens festskrift, en af Dansk Julemærkesamler Forening udarbejdet specialkatalogisering af Danmarks og Dansk Vestindiens julemærker.

oldline

UDSTILLINGENS ÆRESPRÆKOMITÉ:
Æreskomité: Museumsinspektør E. Th. Bjørn, Dansk Post- og Telegrafmuseum.
Stabslæge M. Brun-Pedersen, formand for Københavns Philatelist Klub.
Dr. theol. H. Fuglsang-Damgaard, biskop over Sjællands stift.
Kommunelærer Einer C. Hansen, Aalborg, formand for Danmarks Filatelist-Union.
Fru Berta Holhøll, enke efter postmester Einer Holbøll.
Stiftamtmand J. T. Høyrup, Fyns stift, Odense.
Generaldirektør K. J. Jensen, Post- og Telegrafvæsenet.
Borgmester Aage E. Jørgensen, formand for Holbøll's mindesmærke komité.
Stiftamtmand H. G. Lorentzen, Aarhus stift, Aarhus.
Overpræsident C. A. C. Greve Moltke, København.
Direktør Knud Nielsen, formand for Danmarks Frimærkehandlerforening.
Dr. med. N. L. Sjørslev, fhv. direktør for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.
Overborgmester H. P. Sørensen, København.
Fhv. arbejds- og socialminister Poul Sørensen.

UDSTILLINGENS PRÆSIDIUM:
Fhv. overborgmester Viggo Christensen, formand for Julemærkekomiteen.
Dr. med. Erik Begtrup, formand for Danmarks Julemærkesamler Forening.
Grosserer Richard Boyer, formand for Samarbejdende Frimærkeforeninger.

UDSTILLINGSKOMITÉ:
Redaktør, dr. jur. M. Wall, formand.
Inspektør i Postgirokontoret, C. V. Struve, næstformand.
Vagtmester G. Werner Andersen.
Landsretssagfører J. C. Bang.
Dr. med. Erik Begtrup.
Grosserer Rich. Boyer.
Fru Maja Christiansen.
Afdelingschef C. Fordsmand.
Kontorchef Gustav Hjort.
Bankdirektør J. A. Jørgensen.
Kontorfuldmægtig frk. K. Overgaard.
Salgsinspektør N. Politop.
 
UDSTILLINGENS JURY:
Dr. med. Erik Begtrup.
Grosserer Richard Boyer.
Kordegn 0. Heie.
Sekretær i udenrigsministeriet Mogens Juhl.
Fuldmægtig M. K. Jæger.

oldline

Udstillingens Plaquette - udkast af arkitekt P. Steen-Jensen:
medalje
Fremstillet af guldsmed Fritz Sophus Heimbürger (1871-1944), København.

Et større antal plaquetter står til dommerkomiteen rådighed til præmiering af de bedste samlinger. (Antal plaquetter og hvilke, er ikke oplyst, og det vides ikke, om alle fik en plaquette).

To plaquetter af Sterlingsølv er skænket af:
Samarbejdende Frimærkeforeninger (SF).
 
Forsølvede plaquetter er skænket af:
Grosserer Robert Bechsgaard.
Danmarks Filatelist-Union.
Frederiksberg Frimærke Forening.
Frimærkeklubben i Gentofte kommune.
Grosserer Axel Hermes.
Jysk Filatelistklub.
bankdirektør J. A. Jørgensen.
Magasin du Nord's Frimærkeafdeling.
frimærkehandler Jørgen Rasmussen.
SAS Filatelistklub.
Søborg Frimærke Klub.
Bronzeplaquetter er skænket af:
Arbejdernes Frimærke Klub, København.
Brønshøj Frimærkeklub.
Frimærkeforeningen Syd-Vest.
Odense Filatelistklub.
Vanløse Frimærkeklub.

oldline

Resultatet af juryens arbejde var:
Udstillingen var delt op i to afdelinger:
Første afdeling var en mindeudstilling om postmester Holbøll med mærker, billeder, plakater med mere, der beskrev julemærkets historie siden 1904.
Anden Afdeling: Konkurrenceklassen:
Her var plads til ca. 3000 plancher, omfattede julemærker, velgørenhedsmærker og frimærker og var åben for alle samlere. Klassen var inddelt i tre underklasser, som blev bedømt af en jury bestående af formanden:
    dr. med. Erik Begtrup,
    H. Stampe, julemærkespecialist,
    Richard Boyer,
    O. Heie og
    Mogens Juhl.
 
Eksponaternes titler er udeladt - der henvises til kataloget.
(De få oplysninger om medaljetildeling er meddelt af Brunø Nørdam. Den totale fordeling af medaljerne er ikke anfør i de konsulterede kilder).
Klasse I. Jule- og Velgørenhedsmærker
Thorkild Andersen, Odder.
Georges Borgen, Aarhus.
Carsten Elsen, Kjellerup.
Albert Griffon, Toulon.
Alfred Hamborg, Lyongade 7, København.
A. Klokker Hansen, Odense.
K. Harvard, Nøjsomhedsvej 4, København.
J. A. Jørgensen, Østerled 1, København.
      Ægte sølvplaquette for samling fra mange områder.
Marie Knudsen, Odense.
Niels Krog, Værnedamsvej 3, København.
Axel Larsen, Kildegårdsvej 81, København.
H. E. Larsson, Röstånga, Sverige.
A. Maagaard, Velling Præstegård.
Knud Mogensen, Odense.
H. M. Nielsen, Vald. Holmersgade 19, København.
Arthur Probst, Odense.
A. Rostgaard-Sørensen, Jyllandsvej 11, København.
O. Sandberg, Göteborg, Sverige.
Carl Stender (kunstforlag), Fruevej 44, Søborg.
Fru A. Stougaard, Lyngby.
M. E. Uznanski, Chicago, U.S.A.s julemærke fra 1901.
      Ærespræmie og forsølvet plaquette.
Klasse II. Velgørenheds- og Motivfrimærker
E. V. Flaier, Keldsøvej 24, København.
C. Hansen, Helsingør.
Høygaard-Nielsen, Lyngen pr. Halkær.
J. Jespers, Turnhout, Belgien.
M. Johansen, Kastruphøj Allé 15, Kastrup.
F. Kühl, Dyssegårdsvej 49, Søborg.
Th. Holzendorff Lange, Holstebro.
Karlo Lindskog, Odense. Ægte sølvplaquette for dansk luftpost.
Sv. Aage Møller, Arildsgård 8, København.
Poul Nielsen, Skoleholdervej 61, København.
Helmuth Pedersen, Vindingevej 15, København.
Jean Poulie, Amsterdam, Holland. "Røde Kors udgaven fra Letland,
      trykt på rubelsedler: Ærespræmie og Forsølvet Plaquette.
Sv. Schreiner-Jensen, Damhusdalen 56, Valby.
K. P. Stahl, Heidelberg, Tyskland.
H. Stritter, Stuttgart, Tyskland.
Cav. Otello Andreozzi, Viareggio, Italien.
A. Hermes, Klosterstraede 19, København.
Kurt Svensson, Hälsingborg, Sverige.
Klasse III. Historie og litteratur
"Diverse kataloger og publikationer".
Udenfor bedømmelse
H. Andreasen, Houmarksvej 70, København.
    Postmester Einar Holbølls originale samling, 22 "Indrammede Helark".

Dr. med. Erik Begtrup, Steenwinkelsvej 12, København.
    Italiens julemærker; Kalvebod Bastion.

Richard Boyer, C. F. Richsvej 99 B, København.
    BELGIEN og HOLLAND: Velgørenhedsfrimærker.

oldline

Referencer:
Bruno Nørdam: "Frimærkesamleren" nr. 3/2010, s. 68-69: Udstillingen "Caritas 53" i København.
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 7/53, s. 13.

Billede af oldline

03.02.2022

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional