Hillerød Philatelistklubs 75 års jubilæum: TAK '10

National Frimærkeudstilling - 01.-02.05.2010 i Hillerød

© 2022- Toke Nørby

katalog Dansk Filatelistisk Tidsskrift, DFT, nr. 6/2009, 4/2010, s. 39:
Tak'10 National Frimærkeudstilling, DFFs årlige nationale udstilling, blev i år afholdt i Hillerød, i anledning af Hillerød Philatelistklubs 75 års jubilæum. Udstillingen fandt sted i Hillerødsholmskolens multihal, Hillerødsholmallé 2, 3400 Hillerød Hillerødsholmskolen.
    Der var ikke megen omtale af denne nationale udstilling i DFT og ligeledes havde man barberet offentliggørelsen af udstillingsresultaterne væk, hvilket heldigvis gav en del protester. Jeg erindrer ikke, hvornår man besluttede at undlade at bringe udstillingsresultater i DFT, men Karsten Jensen har (2022) oplyst, at DFF vil vende tilbage med at bringe udstillingsreferater/-resultater i DFT.

oldline

TAK'10
bød på en udstilling med ca. 500 rammesider med materiale fra udstillere fra ind- og udland (naturligt nok mest indland), og der var postvæsener og frimærkehandlere fra Danmark, Grønland, Færøerne, Island, Belgien, Sverige og Norge.

Udstillingen havde aktiviteter for børn og voksne - og for både frimærkeinteresserede og 'medløbere'. Der var flere særudstillinger, der havde relation til emner fra byen - bl. a. med flere af kunstneren Kurt Trampedachs imponerende værker. Desuden havde man besøg fra Ghana med farvestrålende Ghanesere.

Det er lidt pudsigt i DFT nr. 4/2010 at læse DFF-formandens beretning op til dette års repræsentantskabsmøde, hvor han citeres for følgende: "I dommerkollegiet arbejdes der målbevidst. Efterhånden er der blevet tilført en gruppe af nye, unge dommere, der kan sikre fremtiden for udstillinger og bedømmelser". Men hvordan man havde tænkt at sikre dette, oplystes ikke og der havde ved en længere række udstillinger, hvor man havde manglet offentliggørelse af dommernes bedømmelser. Dog, iflg. Karsten Jensen har DFFs fomand, Lars Peter Svendsen i 2022 som nævnt meddelt, at man vil begynde at bringe bedømmelsesresulter i DFT igen! (Hvor stor en pause DFT har holdt, har jeg ikke undersøgt).

Tak '10-udvalgene bestod af:

Udstillingens ærespræsidium:
Søren Chr. Jensen. DFFs formand.
Thomas Høiland. Danmarks Frimærkehandlerforenings formand.
Kirsten Jensen. Borgmester i Hillerød.
Lene Reipuert. Frimærkechef, Post Danmark, Frimærker.
Kennet Helmer-Jensen. Formand for udstillingsudvalg.
 
Udstillingsudvalg:
Kennet Helmer-Jensen (formand).
Kjeld Kluge.
Gert Løye.
Finn Parbst, Birkerød.
Ebbe Meyer, Ølstykke.
Peter Bech, DFF.
Øvrige funktioner:
Eksponater: Jørgen Jørgensen.
PR og kommunikation: Kjeld Kluge
Teknik: Jørgen Møltoft.
Økonomi: Gert Løye.
Mandskab: Henrik Starch-Nielsen.
Aktiviterer og sikkerhed: Kennet Helmer-Jensen.
Historik: Erling Skjoldborg.
Ærespræmier var givet af:
Danmarks Filatelist Forbund.
Danske Filatelisters Fællesfond.
Danmarks Stempelsamler Forening.
Hillerød Philatelistklub.
Post Danmark, Frimærker.
Thomas Høiland Auktioner.
Hillerød Kommune.
Post Greenland.
Posta Færøerne.
Post og Tele Museum.
Otto Pedersen, Frederikssund (opmuntringspræmie).
Iceland Post - Postphil
Toke Nørby.
Udstillingens jury:
Karsten Jensen (juryformand).
Christian Jantzen,
Ebbe Eldrup,
Søren Juhl Hansen,
Cajsa Ojaakangas (S),
Per Friis Mortensen,
Henrik Østergaard Mouritsen,
Morten Pieper
og Lars Hansen.

Karsten Jensen har været så venlig at sende mig bedømmelserne, som kan ses her: TAK10-resultater. Karsten tilføjede endvidere, at vinderen af danmarksmesterskabet blev Jørgen Jørgensen for eksponatet "Fisheries".

Medaljer
Der blev ikke uddelt medaljer, men Kennet havde fået fremstille en medaljelignende erindring af metal, som blev givet til samtlige deltagere:

tak10-medalje
Th. Det er gengivelsen i kataloget, der er lidt anderledes end medaljen in natura.

oldline

Foredrag
Udstillingskommitteen havde på forhånd annonceret, at: "Vi har sat stor fokus på, at du som besøgende skal have mulighed for erhverve dig ny - eller få genopfrisket gammel viden. Derfor har vi arrangeret over 20 foredrag vidtfavnende mellem emner af almen interesse samt meget specialiseret viden indenfor filatelien. Glæd dig...."

Jeg var en af de personer, der blev inviteret til at holde et lille foredrag og jeg besluttede, at det skulle omhandle "De fem kendte Skive-breve med dobbelt overtrykte frimærker". Der var selvfølgelig en "skummel" bagtanke med det, da jeg lige havde udgivet min anden bog: "30-øres provisorierne fra 1955-1956". Den blev senere digitaliseret og ligger frit tilgængelig på "nettet" i en ugave, hvori man kan søge og bladre, så det er en lyst :-)

"Provisorie-flipbog", se side 175 ff.

Jeg husker, at jeg forklarede til tilhørene, at dette brev var stemplet med et tilbagedateret stempel, der ikke var leveret, da postmesteren fik fat i det dobbelt overtrykte ark. Postmesteren tænkte overhovedet ikke på, at der var noget odiøst ved at tilbagedatere et nyere stempel. Der var intet "kriminelt" og ingen speciel bagtanke med det - han tænkte simpelthen ikke på, at filatelisterne kunne grave en historie ud af det. Det blev efterfølgende beskrevet, hvad han havde gjort og det var så det.

5. skivebrev
Det femte "Skivebrev" - med det tilbagedaterede stempel.

Nu viste det sig, at een af tilhørene til mit foredrag på Tak'10 var ejer af omhandlede brev og han var godt tilfreds med min gennemgang, da der intet odiøst var ved brevet, men en interessant filatelistisk historie om brevet og dets afstempling. En historie, der ikke må gå i glemmebogen.

Billede af oldline

Tak!

Kennet Helmer-JensenEn stor tak til Kennet Helmer-Jensen, som altid har tid til at hjælpe med at grave i historien. Kjeld KlugeDesuden en stor tak til Kjeld Kluge, som også kunne genopfriske min hukommelse. Karsten JensenOg ikke mindst en stor tak til Karsten Jensen, som tålmodigt graver i de gamle computerfiler for at finde det, jeg eftersøger.

Billede af oldline

28.11.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional