National Udstilling i Svendborg, 15.-16.03.2003.
»Svendborg På Mærkerne«

© 2022- Toke Nørby

Svendborg og Omegns Frimærkeklub
katalogvar vært ved denne velarrangerede 75 års jubilæumsudstilling under protektion af Danmarks Filatelist Forbund og var klassificeret som en national udstilling.

Dommerne til Svendborg var udpeget blandt dommerkollegiets medlemmer:

jury Fra venstre mod højre: Ebbe Eldrup (juryformand).
Frode Vesterby Knudsen.
Svend K. Seitzberg.
Jussi Touri (finsk gæstedommer).
Jørgen Jørgensen og
Toke Nørby.

Resultatet af juryens arbejde
blev trykt i DFT nr. 4/2003 og kan hentes/læses her: Referat og resultater fra Svendborg på Mærkerne 2003. Det fremgår heraf, at der var 149 eksponater i alt. Alle blev betænkt med udstillingens "medalje", en figur af støbt plastik med Hvalfisken samt metalplade med udstillingens navn indgraveret:

mdalje

oldline

Hvalfisken
En af artiklerne i kataloget omhandler Svendborg Bys vartegn "Hvalfisken". Svendborg og Omegns Frimærkeklubs formand, Carl Erik Bentzen, havde bedt arkitekt Alan Havsteen Mikkelsen (1938-2002), om at tegne logo, poststempel m.m. til klubbens udstilling "Svendborg på Mærkerne". Mikkelsens tanker om logoet kan man læse i en artikel i udstillingskataloget og som her er gengivet med Carl Erik Bentzens tilladelse:

Et logo's historie
Fra en frimærkeklubs jubilæumsudstilling til byjubilæum. I 1988 skulle Svendborg og Omegns Frimærkeklub afholde 70 års jubilæums udstilling og tog i den anledning kontakt til frimærketegner, kunstner, arkitekt med mere Alan Havsteen-Mikkelsen, Ærø, og bad ham tegne poststempler, reklamestempel samt et lokalt »frimærke« uden pålydende - kaldet et lokalmærke. Dengang skrev Alan blandt andet:

»I forbindelse med at Svendborg og Omegns Frimærkeklub i 1987 gennem Carl Erik Bentzen havde bedt mig om tegning af flere ting til klubbens 60 års jubilæumsudstilling, holdt jeg et foredrag for klubbens medlemmer på en klubaften i »min« gamle gymnastiksal i den nu forhenværende gymnasiebygning på Viebæltet. Denne aften var en oplevelse for mig og gjorde det klart for mig i hvilken motivverden, jeg skulle søge at finde de billeder, der skulle være klubbens »tegn« under jubilæet og samtidig fortælle noget om Svendborg. Man kan ikke lave noget ud af den blå luft, dels skal der være en ide, dels er man nødt til at have et forhold til emnet.«

Carl Erik Bentzen: "Herefter havde jeg mange møder og mange gode timer sammen med Alan, som i 1987 tegnede »HVALFISKEN« til os". Der blev produceret lokalmærke samt frimærkehæfte (omslag), som udkom i 1988:

hvalfisken
Hæfter med Alan Havsten Mikkelsens Svendborgmærke "Hvalfisken", udkom i 1988 og blev brugt i
forbindelse med Svendborgs Byjubilæum i 1988, men også ved frimæærkeudstillingen i 2003.

Da klubben i 2001 besluttede at arrangere en ny jubilæumsudstilling i anledning af klubbens 75 års fødselsdag, var det igen Alan, der stod for det forskellige indenfor skabelsen af diverse stempler med mere. Fra begyndelsen havde udstillingsudvalget besluttet at »vores« lokalmærkemotiv fra 1988 skulle være udstillingens logo. Udstillingen arrangeres blandt andet i samarbejde med Svendborg Kommune og under et møde jeg havde med Lasse Tajmer (kunstnerisk leder, koordinator og planlægger for Svendborg Byjubilæum 2003), hvor jeg præsenterede vort logo, dets historie og oprindelse, blev han interesseret og forespurgte om det eventuelt (hvis diverse udvalg og byråd mente det var sagen) kunne bruges af Svendborg til Jubilæumslogo i forbindelse med byens 750 års købstadsjubilæum. Handsken var kastet og Alan fremsendte til Svendborg by forslag til logo med følgende skrivelse.

»Min farfar var kaptajn og polarforsker og hed Ejnar Mikkelsen, og på grund af ham fik jeg en indgang til en Svendborgverden, der kunne sætte et drengesind i bevægelse. Han kom tit til Svendborg - og tog mig med.
    Han købte både til Grønland på Rantzausmindeværftet - og vi var på Lauritsen Søfartsskole -og sejlede med Lilla Dan - var på prøvesejlads med Krista Dan inden de skulle til Antarktis, senere var vi sammen, med samme skib til Østgrønland og endelig tog han mig med til Ring Andersens træskibsværft

Det var her, han havde sit hjerte. Han elskede det sted - ikke kun fordi han fik bygget skibe til Grønland, men fordi værftet »var« Johannes Ring Andersen. Han var noget af det fornemste og hjerteligste, man kan forestille sig. Jeg har aldrig oplevet gamle mænd være så glade for hinanden som de to. Og deres forhold gjorde så, at jeg fik lov til at komme på værftet.

Jeg havde en stor gammel smakjolle, som jeg fik af farfar, da jeg var 13. Den var fra 1884 - havde været brugt til at sejle koks over Flensborg fjord og var havnet i Troense hos skibsbygger og husmand Aksel Asmussen, som jeg kom meget hos. Båden havde tilhørt hans far - og Asmussen var selv kommet til Troense, da han flygtede fra tysk militær- tjeneste under 1. verdenskrig.

Men tilbage til værftet. Her sejlede jeg ind og fik lov til selv at reparere på båden, eller jeg købte ind hos Ring Andersens bror, Christian - en meget humoristisk personlighed. Miljø er blevet et forslidt ord - men hos begge disse brødre fik jeg et indblik i en verden, som var en forberedelse til »at sejle«. Træ, hammerslag og tjære og alt formet med en hensigt. Midt i dette univers i Svendborg, stod der på værftets kontor - omgivet af halvmodeller og skibsbilleder - et stort fantasidyr, et havdyr med tandfyldt gab og en spændstig krop - skåret i træ - en galionsfigur fra Hvalfisken, en såkaldt snau-brig som var øvelsesskib for »Sømandshøjskolens« elever fra 1916-1936 og en del af havnebilledet og et vartegn for søfartsbyen Svendborg. Bortset fra fregatten »Jylland« har ikke noget andet dansk skib været flydende i så mange år. Skibet var bygget i 1801 og sejlede i næsten 100 år på Grønland for Grønlands Handel.

Svendborg er stadig med sine søfartsorienterede undervisningsinstitutioner »søfartens by« i Danmark og med Ring Andersens Træskibsværft er den historiske tradition synlig. På værftet gemmer »Hvalfisken« sig - som en Svendborgs Holger Danske. Dette er baggrunden for »Hvalfisken« som »tegn« for Svendborgs 750 års byjubilæum.
Gammelgård, den 29.01.2002
Alan Havsteen-Mikkelsen

Svendborg besluttede sig for »vores Hvalfisk« og den ses mange steder lige fra kommunens brevpapir, kuverter, visitkort over store flotte plakater, store skilte ved indfaldsvejene til byen, bagpå tre millioner øl, på vinetiketter og på utallige tryksager. Den tjekkiske skulptør Frantisek Balek er i skrivende stund i gang med et mere holdbart kunstværk, idet han hugger »Hvalfisken« ud af sandsten. Skulpturen får den 25. februar 2003 sin blivende plads på havnen i Svendborg. Det er ikke tit, at skabelsen af et »lokalmærke« når så langt i sin udbredelse, men jeg er meget glad og stolt over at Svendborg har valgt Alan Havsteen Mikkelsens flotte figur.
Carl Erik Bentzen

oldline

Tak
til Carl Erik Bentzen (formand for Svendborg og Omegns Frimærkeklub) for tilladelse til at bringe artiklen "Et Logo's historie fra en Frimærkeklubs Jubilæumsudstilling til Byjubilæum".
CEB

Referencer:
Lennart Weber: "Svendborg 2003". Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 4/2003, s. 148-151.

oldline

13.03.2022
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional