Erindringer fra vores tid i Sommerhus på Mols - Begtrup Vig, 1949-1978

Alfred Peter Pedersen (AP) R og Poul Thomassen

17.01.2019 - © 2019- Toke Nørby

Det efterfølgende er et tilbageblik fra vores ferier på Mols.

oldline

AP
Ejeren af gården Eskemosegaard i Tved var Alfred Peter Pedersen (1884-1972), der var Ridder af Dannebrogordenen, en ganske lun molbo. Han var yderst vellidt og far satte stor pris på ham. Han og far blev på et tidspunkt enige om, at AP kunne have jagten på vores 4,5 tønder land. Som tak sendte AP gerne en hare med posten om efteråret til os på Marselisborg Hospital (MH). Jeg husker, at haren altid blev hængt i skyggen på et søm ved bagindgangen til vores bolig på MH, da en hare skal hænge nogle dage for at modne kødet.

Mor ordnede selv harene og købte spæk, som hun skar i strimler, som hun stak dem ind i kødet hist og her før haren kom i ovnen.

oldline

Som det fremgår af en par andre af mine sider om Mols, optog min bror Søren flere film af kortere varighed om vores gøren og laden i og ved vores sommerhus, bl.a. nedenstående filmklip, hvor første del viser AP og hans hustru Kirstine ankomme til vores sommerhus i vores bil. De var blevet hentet i Tved af mig. Baggrunden for visitten husker jeg ikke, men far og mor havde sikkert invteret til kaffe og brød.

AP talte med virkelig stærk dialekt, som jeg havde svært ved at forstå, og jeg tror også, at han gjorde sig umage for at tale med den mest specielle dialekt, han havde, blot for at "drille" mig i al godmodighed.

AP og Kirstine havde ingen børn, så en nevø, også med navnet Alfred Pedersen (1934-2018), som var gift med Kirsten, overtog Eskemosegaard i 1960. Da jeg for nylig talte med Kirsten og nævnte for hende, at jeg var ved at lave lidt om AP, som var meget interesseret og aktiv i bl.a. lokalpolitik, fortalte Kirsten om en episode, hvor AP havde været til stort møde for at afklare nogle forhold og at han var blevet dybt uenig med Provst Eriksen, Tved. Da der var gået fire timer og der ikke var kommet afklaring, gik AP på talerstolen og, til stor morskab for forsamlingen, sagde, at han kan se, at han kun havde een ting til fælles med provsten: "At hans tænder klaprer".

Som det ses, døde Alfred desværre i 2018 (26. august), men da Kirsten og Alfreds søn Anders i flere år har drevet Eskemosegaard, skal han sandsynligvis føre den videre.

oldline

Poul Thomassen

Anden halvdel af klippet viser Poul Thomassen fra gården Nyholm, Knebel, der ejedes af boelsmand Peter Marinus Thomassen og hustru Margrethe Kirstine. De drev landbrug og dyrkede grøntsager, som Poul kørte tundt og solgte, bl.a. til landliggerne (sommerhusfolket). Først benyttede Poul en lille cykel med lad foran og bag, som vist i klippet. Senere solgte han fra en lille varevogn og sluttelig måtte kunderne selv komme til Nyholm for at købe friske grøntsager.


Da Pouls far døde overtog hans mor Margrethe salget af grøntsager ofte med Pouls hjælp. Poul har boet flere steder på egnen og endte i Tillerup, hvor han tilbragte de sidste 25 år af sit liv. Hans ene søn Ole, overtog Nyholm og har her en stor entreprenørforretning.

Vi blev ved med at købe grøntsager af Poul efter han flyttede til Tillerup - specielt var vi glade for hans kartofler, som var yderst velsmagende og derfor berømte blandt sommerhusfolket. Inden Poul døde havde han "oplært" genboen, gårdejer Tage Jørgensen, i "Tillerup-kartoffel-dyrkningens" fine kunst og Tages kartofler nyder derfor nu samme gode ry som Pouls kartofler gjorde.

oldline

Svend Brandt
var en af sommerhusbeboerne ved Begtrup Vig og til en af vores grundejerforenings sommerfester reciterede han et digt, som han havde skrevet om Tangvejen. Forfatteren var anført at være "SB", og jeg spurgte selvfølgelig, hvad "SB" stod for. "Svend Brandt", svarede han. En af de øvrige deltagende i generalforsamlingen oplyste mig om, at han var far til Steffen Brandt. "Steffen Brandt?", sagde jeg, "bør jeg kende ham? - Nåeh ja, det er jo ham, der også køber kartofler hos Poul fra Nyholm!" :-)

Film og lyd: Søren Nørby
Redigering: Toke Nørby

oldline

Tak
til Alfreds hustru Kirsten og deres datter Anette for oplysninger om AP.
Tak også til bror Søren for lån af film. De giver et godt billede af, hvordan vi havde det på Mols om sommeren.

oldline

Back - 17.01.2019 - Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional