oldline
01.04.2012: Pokalen er destrueret!
Se beretningen nederst på siden.
Se også "Fællesfondens" manglende 50 års jubilæum 09.10.2014.

Robert Bechsgaard's Memorial Cup 2001

(Since 2005 Danske Filatelisters Fællesfond's Prize of Honour)

© 2001-2017 by Toke Nørby

Photos: Dorte Nørby, Lica Nørby and Henrik Plovst.

oldline

2001
In the summer of 2001 a member of the Board of Danske Filatelisters Fællesfond, Mr. Holger Carstensen (20.10.1940-20.10.2009) phoned me and asked me if I was able to meet the board at HAFNIA 01 on Wednesday 17th October at 4 pm. I had to consult my "time maneger" as this would take place while I was general commissioner at HAFNIA 01 in Copenhagen. When I asked why I should participate in a meeting and he told me that they would present "a cup" to me. I had to phone back to convince my self that I wasn't dreaming!

Danske Filatelisters Fællesfond (The Danish Philatelists Joint Foundation) was established in 1964 by a group of philatelists who wanted to raise a nice sum of money so they could use the interests for promoting philately. One of the founders was Robert Bechsgaard, a stamp dealer, with lots of initiatives for fundraising for this purpose. He died in 1982. I knew him very well and have worked with him on a couple of projects.

After his death "Fællesfonden", as it is named in daily life, got the idea of presenting an annual award to persons who have made an extraordinary contribution to Danish philaty.

Since 1984 this Memorial Cup has been presented - as the "Fællesfond" say - to outstanding philatelists every year (except in 1987, 2002 and 2010).

Presenting the Cup
Herluf Houlberg Nielsen (†) presents the Cup to me. The persons in the back from left to right: Holger Carstensen (†), Erik Arly Jensen (The Danish Postal Museum and reciever of the cup in 1986), Erik Vermeij (former president of the Danish Philatelic Federation), John Sørensen (†) and Ib Pedersen (personal friends) and Lis Birkedal (former director of "Post Denmark, Stamps" and reciever of the cup in 2000).

Fond Logo

Invitation
 

 

You are hereby invited to this year's presentation of Robert Bechsgaard's Memorial Cup.

Robert Bechsgaard's Memorial Cup is offered in the memory of a man whose resource-fullness has left its marks to the encouragement, inspiration and progress for the single philatelist as well as for the many forms for philatelic initiatives in Denmark. The Memorial Cup is conferred for one year at a time to a person who has done an outstanding contribution to philately in Denmark. For the year 2001 the Memorial Cup will be conferred to Toke Nørby.

The ceremony will take place Wednesday 17 October 2001, 4 p.m. on the scene in Hall A in Bella Center. (That was during the international stamp exhibition HAFNIA 01 in Copenhagen)

Sincerely Yours

Holger Carstensen
Danske Filatelisters Fællesfond

Herluf Houlberg Nielsen, Chairman - Kurt Hansen - Holger Carstensen, Secretary.

Let go, Herluf :-)
Lis Birkedal, Lica Nørby (daughter), Karlo Lindskog and Knud Mohr.

The Nørby Family
The whole family: Dorte, Toke, Lica and Inga Nørby.

I could invite five persons and invited my two daughters, Ole Steen Jacobsen (with whom I have had a very good cooperation in Danish Postal History Society for many years), John Sørensen (who was actually the first person who MANY years ago told me to specialize) and Erik Arthur Andersen (from the old stamp printing house of the Danish Post. He has helped me a lot in my studies).

The chairman of the Danske Filatelisters Fællesfond, Mr. Herluf Houlberg Nielsen (15.09.1935-11.12.2011), stated in his presentation speech, that the reason for awarding me the cup was the many articles I have written in Danish philatelic magazines since 1974, but also that I have been the editor of the Danish Federations magazine DFT for six years. He mentioned my involving in the Danish Federation's juryteam since 1979. He also mentioned that I have issued a book on my own printing house "Nørbyhus" (yet only one I said - while holding up my finger ;-) And he also mentioned my many articles on the Danish "30-øre provisionals" from 1955/1956.

I was told that it was expected that I said a few words after the presentation: I thanked Danske Filatelisters Fællesfond for this great honour to me and also mentioned that it was not the first time Danske Filatelisters Fællesfond had helped me. In 1988 the Foundation bought a computer and a laserprinter which I could use in my studies etc. This helped me produce several exhibition catalogues but also MANY articles.

The recipients of the cup are:

1984 Domus Philateliae Jutlandica
1985 Tage Andreas Buntzen †
1986 Erik Arly Jensen
1987 Børge Schæffer †
1988 Børge Molbech Lundh †
1989 Niels Klottrup †
1990 Henning Kaaber †
1991 Svend Wiegand Hansen †
1992 Arno Debo (Germany) †
1993 Hans Ehlern Jessen †
1994 Czeslaw Slania (Sweden) †
1995 Tom Plovst †
1996 Lasse Nielsen
1997 -
1998 Ole Maintz
1999 Knud Erik Mohr †
2000 Lis Birkedal (the former director of the
        "Post Denmark, Stamps")
2001 Toke Nørby (that's me :-) (17.10.2001)
2002 -
2003 Jørgen Jørgensen
2004 Margit Juhl Ottesen (05.11.2004):

Karsten

In 2004 the Foundation decided to place the cup at the Danish Postal Museum - I was told by Holger Carstensen, the secretary of the Fællesfond - but see the special note about the fate of the cup here (in Danish, sorry!).

The Honorary Endowment
The future awardees would then - instead of a medal - receive a beautiful silver stamp box and the Honorary Endowment of DKKr. 10,000.

box
Karsten Jensen's stamp box! (Photo: Karsten Jensen).

2005 Karsten Jensen (11.11.2005):
Karsten

2006 Hans Jørgen Høy (10.11.2006 - later on
            president of Danske Filatelisters Fællesfond)

2007 Vagn Karsten Jensen † (09.11.2007)
2008 Carl Erling Jørgensen † (07.11.2008)
2009 Holger Carstensen † (17.02.2009)
2010 -
2011 Erik Menne Larsen † (20.02.2011)
2012 Ole Steen Jacobsen † (04.11.2012)
2013 Poul Ebbe Meyer † (17.12.2013)
 
The cup has been presented to philatelists later but I do not keep track of the later awardees. If interested, please ask The Danish Philatelic Federation.

oldline

The Medal
1984-2004: The award was followed by a heavy silver medal

The Cheque
.. and a cheque of 10,000 DKKr! - taxfree :-)

Andersen and Eichner-Larsen
Serious-looking! Two good friends:
Erik Arthur Andersen, former leader of
the Danish stamp printing house and
Ib Eichner-Larsen (†), co-founder of
"Fællesfonden".

oldline

01.04.2012. Den smukke pokal er blevet destrueret!
Det kunne lyde som en aprilsnar, men desværre er historien sand, og da jeg i flere år uforvarende har misinformeret læserne af denne hjemmeside - at pokalen stod trygt og godt i postmuseet - skal dette naturligvis rettes:

"Pokal-finale"
Danske Filatelisters Fællesfonds Mindepokal - Robert Bechsgaards Mindepokals endeligt:

I forbindelse med indsamlingen af persondata til den kommende "Dansk Filatelis Blå Bog", ønskede udvalget bag denne bog (DFFs formand Søren Chr. Jensen, Karsten Jensen og undertegnede) et godt billede af den smukke Pokal, som Danske Filatelisters Fællesfond i 1984 havde ladet fremstille til minde om en af Dansk Filatelis store personligheder, Robert Bechsgaard. Efterfølgende uddelte Fællesfonden Pokalen een gang årligt som en vandrepræmie til - med et par undtagelser - en række danske filatelister. I pokalen blev årstal og navn for modtagerne indgraveret - og som det kan ses af listen over modtagere "voksede" pokalen til at blive et bevaringsværdigt filatelistisk pragtstykke for disse årligt tilbagevendende filatelistiske højdepunkter, som Fællesfonden benævnte uddelingen.

På nær nogle få undtagelser fandt uddelingen af pokalen sted i Danske Banks Hovedsæde i Holmens Kanal i København - i nogle historiespækkede smukke lokaler, der bliver brugt til bl.a. sådanne specielle formål.

Pokalen blev stjålet og erstattet af en ny!
I 1998 blev Pokalen, der da havde været uddelt 13 gange, stjålet! Pokalen forsvandt simpelhen under postbesørgelsen inden den 14. uddeling i 1998. Fællesfonden var dog ikke sen til at lade fremstille en tro kopi og lod samtlige tidligere indgraverede navne indgravere i Pokalen - så den kunne fortsætte sin behagelige vandring fra modtager til modtager.

Sidste modtager
var Margit Juhl Ottesen, som modtog Pokalen i 2004 og som - ligesom tidligere modtagere - efter at have haft den stående hos sig i ca. et år, afleverede den igen til Fællesfondens sekretær, som på det tidspunkt var Holger Carstensen.

På et tidspunkt herefter besluttede Fællesfonden, at Pokalen ikke skulle bruges mere, da man ikke syntes, at der kunne være plads til flere navne, og da Robert Bechsgaards minde nu var blevet hædret i en passende årrække. På min forespørgsel oplyste Holger Carstensen da til mig, at Pokalen ville blive overleveret til Postmuseet i København til sikker og fortsat opbevaring. Det var jo et fint sted at bevare dette filatelistiske klenodie.

Dansk Filatelis Blå Bog
Som sagt i begyndelsen af denne historie, ønskede vi et godt foto af pokalen og rettede derfor henvendelse til overinspektør Erik Jensen på Postmuseet for at få ham til at tage et billede med sit digitalkamera. Erik, der selv modtog pokalen i 1986, var et stort spørgsmålstegn: "Øh - den er da ikke her"?

Men hvor var den så? En henvendelse til Holger Carstensens enke bragte ikke nyt frem - hun henviste til Fællesfondens bestyrelse, og en rundspørge pr. e-mail til denne, Hans Jørgen Høy (formand), Morten Pieper (sekretær) og Kurt Hansen (administrator) gav intet skriftligt respons!

Først da jeg personligt mødte sekretæren Morten Pieper (ved Dansk Posthistorisk Selskabs generalforsamling i marts 2012) og spurgte ham, om han vidste hvor Pokalen var, blev mysteriet opklaret, idet han sagde: "Ja". "Fint", sagde jeg, "så vil jeg gerne have et pænt billede af den". "Nej, det kan du ikke få", sagde sekretæren, "for Pokalen er smeltet om!"

Jeg måtte spørge, om jeg hørte rigtigt! "Ja", sagde sekretæren, "Jeg har egenhændigt bragt den til omsmeltning hos guldsmeden. Fællesfonden fik udbetalt, hvad der svarede til værdien af en af de sølv-frimærkebokse, som vi efterfølgende uddeler i stedet for Pokalen". I en efterfølgende telefonkontakt til formanden Hans Jørgen Høy, meddelte denne, at historien var korrekt.

Manglende respekt
I mine øjne er det ufatteligt, at Fællesfonden uden nogen form for veneration for historien kan behandle et af dansk filatelis ganske få klenodier på den måde. "Vi kunne ikke finde en, der ville have den", sagde sekretæren (efter en "rundspørge" - blandt Fællesfondens tre bestyrelsesmedlemmer).

Jeg var temmelig chokeret og ville med glæde have "købt" Pokalen (betalt det beløb, Fællesfonden fik for omsmeltningen) og ladet den opbevare for fremtiden et sikkert sted, fx på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot "Frederiksborgmuseet", hvor mere end 500 års danmarkshistorie er bevaret.

Men det kan jeg altså godt glemme. Trist!
Toke Nørby

oldline

Hvad siger modtagerne af Pokalen/Fællesfondens Æreslegat?
Jeg har spurgt nogle af de tidligere modtagere af pokalen samt en enkelt af de efterfølgende modtagere af Fællesfondens Æreslegat og de, der har svaret mig, var alle berørt af, at man har destrueret den smukke pokal:

Erik Jensen:
"Guldhornene!"

Margit Juhl Ottesen:
"Respektløst! - Jeg blev ret chokeret, da sandheden om pokalens skæbne e n d e l i g kom frem - og skuffet -. Vi var sikkert nogle stykker, som godt kunne have fundet et sted at opbevare pokalen for eftertiden, hvis vi ellers var blevet spurgt - men det blev vi så ikke! En rigtig trist Pokalfinale".

Knud Mohr:
"Tak for dine bemærkninger om Roberts vandrepræmie, de giver stof til eftertanke!"

Lasse Nielsen:
"Jeg kan kun deltage i din forbløffelse over, at man har tilintetgjort pokalen for at få sølvprisen - formodenlig kun få hundrede kroner. Birthe, som med stor fornøjelse har været med adskillige gange ved uddelinger i Danske Bank, er også dybt forarget."

Karsten Jensen:
"Det er utroligt, at man kan lade hånt om den historie pokalen udviser, og ikke mindst, som en følge heraf, de filatelister som gennem en årrække har været modtagere. Det er da godt, at vi via Blå Bog mindes og omtaler de filatelister, som har modtaget pokalen, ellers havde det såmænd nok også kommet til et punkt hvor man ikke kunne se noget formål i at opbevare en modtagerliste!

oldline

sølvbarre
Robert Bechsgaards Mindepokal?

oldline

Hvad kan man lære af ovenstående?
Jeg ejer nogle filatelistiske ting, som jeg har samlet gennem mange år og som jeg kan lide at at se på - om ikke hver dag - så ofte - ligesom jeg nyder at se på "et par gode breve" i mine samlinger. Til forskel for brevene, er de filatelistiske ting ikke specielt egnede til at omsættes - men de udstråler en helt anden filatelistisk/posthistorisk historie. De er som sagt svære at værdisætte dem og vel kun et fåtal af samlerne syntes, at det er noget, der er interessant at eje. Men, når jeg en dag går til de evige frimærke-marker, kan jeg ikke tage dem med mig.

Hvad skal vi gøre med sådanne ting?
De skal på museum - selvfølgelig. Men hvilket? Er det Dansk Post og Telemuseum? - eller er det Frederiksborgmuseet eller et helt andet - måske et privat oprettet museum? I disse tider, hvor det danske postvæsen undergår store - meget store - forandringer, kan man måske frygte for, hvad der vil ske med Dansk Post- og Telemuseum.

Jeg ville ønske, at Danmarks Filatelist Forbund ville gå aktivt ind i problematikken om at bevare "vores" filatelistiske klenodier, så disse på en eller anden måde kan opbevares og beskues - under alle omstændigheder bevares for fremtiden, så noget sådant, som er overgået "Robert Bechsgaards Mindepokal", ikke vil ske i fremtiden.

Toke Nørby

oldline

"Fællesfondens" manglende 50 års jubilæum 09.10.2014
Omsmeltningen af den smukke pokal var desværre ikke den sidste ("af")handling, som "Fællesfondens" tre medlemmer foretog sig.

Da "Fællesfonden" blev dannet 09.08.1964 var der ingen, der havde forestillet sig, at man i ny og næ glemte "Fællesfonden", bl.a. glemte man omtalen af Robert Bechsgaards Mindepokal, da Danmarks Filatelist Forbund udgav sit 25-års jubilæumsskrift i 2003. Hovedredaktørerne af jubilæumsnummeret var Peter Schweizer (1940-2017) og Ib Krarup Rasmussen, som simpelthen "sprang elegant" over oplysningen om Bechsgaards Mindepokal. Redaktørerne forsøgte senere at bortforklare det skete - hvilket Peter Schweizer dog siden var mand for at beklage, da jeg bad ham læse det, han selv havde skrevet! Man havde på siderne 6-11 i jubilæumsnummeret beskrevet "Fællesfondens" historie, altså hele 6 sider af de i alt 46 jubilæumssider, men uden at nævne Mindepokalen og hvor man efterfølgende benægtede "Fællesfondens" tilknytning til "Forbundet"!!

Det var også ganske uhørt, at "Fællesfonden" i 2014 glemte sit eget 50-års jubilæum, men det gjorde man. Ingen af "Fællesfondens" i 2014 tre styrende personer, Hans Jørgen Høy, Morten Pieper eller Kurt Hansen, levnede jubilæet blot den ringeste opmærksomhed. Hvorfor ikke? Danmarks Filatelist Forbund levnede heller ikke jubilæet en enkelt tanke - ganske enkelt fordi man havde "glemt", at "Fællesfonden" var en del af "Forbundet" og at man på "Forbundets" styrelsesmøder var medbestemmende over hvilke medlemmer, der skulle sidde i "Fællesfonden". I "Forbundet" var den passus, at man var med til at vælge en repræsentant fra Forbundet, gået i glemmebogen! På trods af, at det fremgik af flere referater, bl.a. i

http://www.dff-klubber.dk/dff/downloads/bestyrelsesmode_2007-2.pdf - Referatet er blevet fjernet siden jeg gjorde opmærksom på dets online-eksistens, men der står bl.a.:

c. Fra Danske Filatelisters Fællesfond er modtaget meddelelse om af den af DFF udpegede repræsentant, Houlberg Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for fonden. I stedet indstilles til Fællesfonden at Hans Jørgen Høy indtræder i dennes bestyrelse som DFFs repræsentant.

Det meget besynderlige var, at Ib Krarup Rasmussen var med det til møde, hvor man valgte Hans Jørgen Høy, men efterfølgende havde Krarup glemt dette.

Det var så i 2007, og der er IKKE sket udskiftning af Fællesfondens medlemmer siden da - på trods af, at man tilstræbte en 4-årig turnus. Man overså som sagt således sit eget 50-årige jubilæum i 2014. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er den "normale" udskiftning, og at Danmarks Filatelist Forbund ikke skrider ind og varetager videreførslen af et af de ellers hæderskronede foretagener, som tidligere tiders store filatelister var med til at skabe.

Siden her er derfor lukket for opdateringer - med mindre der "sker noget".

August 2014 - Toke Nørby

oldline

Back to Toke Nørby's home page
Uploaded 10.08.2003 - smårettelser 14.02.2021.
© 2001-2017 by Toke Nørby.