Referat fra foredrag i Århus Frimærkeklub, onsdag 08.09.2010

Gengivet med venlig tilladelse af "Filatelisten" / Leif Ørndorf

(Original URL: http://www.filatelisten.dk/)

oldline

   Filatelisten   

Toke Nørby holdt et aldeles fremragende foredrag i Århus Frimærke Klub d. 8. september : "Synopsissidens Untergang". Herunder nogle af de ca. 40 fremmødte medlemmer.

Det var helt befriende at høre Tokes foredrag om synopssiderne. Enhver der overværede foredraget kan IKKE være i tvivl. Afskaf dette uvæsen, og det kan ikke gå hurtigt nok. UD UD UD.............!

Toke Nørby får overrakt en velfortjent gave efter foredraget af klubbens formand Hans Jørgen Høy. Til min mangeårige ven Hans Jørgen Høy: Du burde have belønnet Toke med 10 flasker af den bedste rødvin for det bedste foredrag i årtier!


 
Et ironisk indslag i Tokes foredrag (som svar på spørgsmålet: "Kan du li' østers?").
 

Uddrag af Leif Ørndorfs "September 2010-månedsbrev" på: http://www.filatelisten.dk/

På "Den Filatelistiske Højskole i Mørke" havde jeg den store glæde at høre Toke Nørbys blændende foredrag: "Synopssidens untergang". Dette foredrag holdt Toke også fire dage senere i Århus Frimærke Klub (AFK). Det er vist første gang i mit liv jeg har hørt det samme foredrag inden for en uge. Men efter at have hørt foredraget i Mørke måtte det bare høres igen. Simpelthen det bedste foredrag jeg har hørt i årtier.

Nu har jeg altid været en arg modstander af disse synopsissider (rædsomt ord). Det er der flere grunde til. For det første skal de IKKE offentliggøres. Dette er jo nærmest vanvittigt, og hvad er grunden til det? Hvorfor anvende synopsissider når det oplyste alligevel bør/skal fremgå på den enkelte planche.

Rent faktisk kan man frygte at mange potentielle udstillingssamlere vil blive skræmt væk inden de overhovedet kommer i gang med at udstille. Og hvorfor så det? Svaret findes i DFT nr. 3 d.å. Dette nummer indeholder en artikel om synopssider skrevet i så højtravende et sprogbrug at de fleste udstillingssamlere og andre for længst er stået helt af inden artiklen er læst færdig. På LIX-skalaen der er et indeks for læsbarheden ligger artiklen på tallet 57. Det svarer til et sprogbrug der er sværere at læse/forstå end en lovtekst! Se skalaen her:

      Op til 25: meget let, 26 - 35: let, 36 - 45: middel, 46 - 55: svær, 56 og højere = meget svær

Ikke mindst derfor var det befriende at høre Tokes foredrag. Foredraget var særdeles sagligt, men ikke uden en bidende sarkasme, humor og ironi, samt et "festligt indslag" :). Herfra skal jeg blot opfordre alle der får muligheden til at høre foredraget. Det vil I med garanti ikke fortryde. Og så er det ikke nødvendigt at være akademiker for at forstå hvad Toke mener.

Det at udstille bør tale til udstillernes glæde og begejstring over at vise deres samling frem og få den bedømt. Synopsissider vil kun fremme frustrationerne for de fleste udstillingssamlere.

Tilhængerne af disse sider kan naturligvis indvende at det er frivilligt at indsende en sådan side. Men, selv om det er frivilligt, kan det ikke undgås at den enkelte udstiller vil føle sig presset til at indsende en synopsisside.

Min konklusion på synopsissider, ikke mindst når tanken går på artiklen i DFT: Synopsissiden er et klart minus til den beskedne og bogligt ikke så stærke udstiller. Synopsissiden er en klar fordel for den selvpromoverende og bogligt stærke akademiker.

Til sidst en opfordring til Forbundet og Dommerkollegiet: Selv om synopsissiden er et Internationalt fænomen (pt. dog kun vestligt, da asiaterne åbenbart ikke kender til synopsissiderne) bør I ikke holde Jer tilbage med at forsøge at tale FIP til fornuft.

Tak til Leif Ørndorf: leif@filatelisten.dk

oldline

Toke.Norby@Norbyhus.dk
Back to Toke Nørby's Foredragskalender
Opdateret 26.12.2012