Skivebrevene

med mærker med dobbelte overtryk

oldline

Da 30/20 øre rød, Fr. IX-arket med de dobbelte overtryk blev fundet i Skive 24.10.1955 betalte Skive postkontors postmester, Aage Fock, 30 kr. for arket og begyndte straks at udrive mærker, som han sendte til bekendte.

Tom Plovst var en af de personer, der "fik lov" til at købe et mærke til 30 øre, men Plovst bad samtidig Fock om at lade arket - eller rettere resterne af arket fotografere. Som set det ses, var der på det tidspunkt udtaget 11 mærker af arket. Det vides med sikkerhed, at efter at arket var blevet fotograferet blev fem mærker fra arket sat på breve og afstemplet.

skivearket

Foredraget
handler om disse fem "Skivebreve" og deres fremkomst. Der er både en ganske god røverhistorie om to af brevene og et enkelt er stemplet med et tilbagedateret stempel. Kun eet brev er med sikkerhed transporteret af postvæsenet.

Herunder de fem breve, foredraget omhandler:

Loye

andersson

torben

frode

oldline

Toke.Norby@Norbyhus.dk
Back to Toke Nørby's Foredragskalender
Opdateret 27.09.2010