Referat fra foredrag i Horsens, onsdag 13.10.2010

Gengivet med venlig tilladelse af Horsens-klubben

oldline

 

"Berings Posten" med formanden Henrik Plovst' og redaktøren Niels H. Bundgaards referat af foredraget:

"Dobbelt overtryk fra Skive - en frimærkedetektiv på arbejde

Kære medlemmer

Vi har de sidste par møder haft nogle helt fantastiske foredrag - først frimærkedetektiven Toke Nørby om Skive-dobbelttrykket (30/20). Senere havde vi besøg af forbundets formand Søren Chr. Jensen, der fortalte om Thieles Bogtrykkeri på basis af sit flotte værk om samme.
    Tokes foredrag: Mange års energisk arbejde med emnet fornægter sig ikke. Vi fik en til tider morsom fremlæggelse af forskellige forhold. Man må undre sig over, hvorfor nogle mennesker forsøger at ændre på fakta (jeg tænker på at en samler hævder noget, der faktuelt kan bevises er et falsk udsagn, og stædigt fastholder dette). Vi så også hvordan anvendelse af PC kan eftervise om afstempling er sket med et tilbagedateret poststempel. Her må jeg også undres, hvorfor der forsøges skabt noget særligt - økonomisk vinding kan vel være eneste årsag.
    Toke redegjorde for disse spændende forhold. Foredraget omhandlede et lille hjørne af en meget detaljeret bog om 30 øres provisorieme. Selv om man ikke samler området, kan megen viden om stålstik og påtryk på samme og de øvrige påtryk i 1950erne hentes her.
   For første gang er der publiceret noget om de i 50erne anvendte perforatorer - særligt i denne periode kan de relativt nemt adskilles. Det bliver sværere senere - for periode vist senere at kunne erkendes. I 50'erne kunne de anvendte perforatorer på de små mærker adskilles selv på det øvre marginal nr. Klubbens bibliotek har anskaffet bogen, kan lånes ved henvendelse til Frank Miller.
    Vi havde besøg fra Brædstrup klubben med fint fremmøde. Var du ikke med, gik du glip af en god aften.

Toke har skrevet et digert værk om 30-øres provisorierne, så han var den helt rigtige til at fortælle om dobbelt overtrykket fra Skive eller "Skive-arket". Han fortalte meget muntert og informativt om postassistent Svend Aage Petersens fund af et ark 30/20 med dobbelt overtryk, hvordan det gik videre til postmester A. Fock, og hvorledes nogle af mærkerne fra dette ark senere er blevet fordelt. Interessant var også gennemgangen af de fem kendte breve, frankeret med mærker fra arket.

Og så fik vi en demonstration af, hvorledes man kan kontrollere om stempler er tilbagedateret. Eksemplet var et brev med et af Skive-overtrykkene sendt til Viborg den 4.11.1955, men det er stemplet med et stempel, der først blev graveret den 20.2.1957, altså stemplet var i brug 1 ½ år før det blev fremstillet. Hvorfor? Det blev der ikke givet svar på."

(Svar: Stemplet var simpelthen tilbagedateret!)

oldline

Toke.Norby@Norbyhus.dk
Back to Toke Nørby's Foredragskalender
Opdateret 04.11.2010