Referat fra foredrag i KPK, onsdag 20.01.2010

Gengivet med venlig tilladelse af KPK

(Original URL: http://kpk.dk/30oreprov/)

oldline

Bogen koster 250,- kr. inkl. Moms og kan rekvireres ved henvendelse til Toke.
Et velbesøgt møde - hvor mange var mødt op for at høre Toke.

Toke var indbudt til mødet for at fortælle om den nye bog, som desværre endnu ikke var færdig fra trykkeriet.

Det blev mest en historie om "Skive arket", som er et dobbelt overtrykt ark af 30 på 20 øre. Toke har foretaget et stort forskningsarbejde for at dokumentere, hvem der har været i besiddelse af de enkelte mærket fra arket.

Postmester Fock i Skive havde ved tilfældighed fået fat i arket og bl.a. Tom Plovst havde fået tilsendt et enkeltmærke. Bogen indeholder en udførlig historie om Skive arket. En meget spændende historie.

Toke fremviste en både morsom og interessant PowerPoint præsentation indeholdende bl.a. videoklip som han brugte i sin dokumentation for, hvad der findes af breve med dette dobbelte overtryk. Han kommer ind på og dokumenterede, at et af de eksisterende breve er manipuleret ved tilbagedateret stempel.


    

 

Kjøbenhavns Philatelist Klub  • Farvergade 27, opg. D st. • DK-1463 København K • E-mail: kpk@kpk.dk

oldline

Toke.Norby@Norbyhus.dk
Back to Toke Nørby's Foredragskalender
Opdateret 10.08.2010