Niels Jacob Krarup - "Nik"

Af Toke Nørby

oldline

"Nik"
var i mange år en af mine gode venner og kilde til mange postale oplysninger. Han var postmester på Læsø i perioden 01.12.1960-30.09.1989 og nød herefter sit otium på Læsø, hvor han 24.12.2011 afgik ved døden, godt 91 år gammel.

Jeg har fået flere pudsige effekter fra Nik, bl.a. denne etiket, som er den eneste, jeg kender af slagsen:

honning

Ikke sært, at han med rette kan kaldes for:

bipost

Frerikshavn T.v. et aftryk af et kontorstempel, som desværre ikke findes mere eller er blevet brugt overhovedet!

 

Her er Niks løbebane i P&T - gengivet fra DDPE:

Krarup, Niels Jakob, (NJK) f. 28.08.1920 i Sæby, (OM45/1939) indtr. i P&T 01.09.1939 og efter endt kursus - fra 18.11.1939 elev i Vejen, (OM02/1941 - der på s. 2 er fejldateret: "8. Januar 1940") 01.02.1941 elev i Kolding, (OM18/1942) fagpr. I 1942 (88), (OM16/1942) 01.05.1942 elev i Kbhvn, (OM34/1942) 01.09.1942 mhp. i Kbhvn., (OM12/1944) 01.05.1944 afl.mhp. i Hillerød, (OM35/1945) 01.09.1945 afl.ass. i Hillerød, (OM53/1945) 01.02.1946 ass. i Graasten, (OM44/1948) 01.11.1948 ass. i Kbhvn., (OM24/1951) fagpr. II 1951 (44), (OM55/151) 01.02.1952 afl.ass. i Kolding, (OM49/1953) 01.12.1953 oass. i Thisted, (OM51/1957) 01.12.1957 postforvalter ved postekspedition Randers 2, (OM52/1960) 01.12.1960 postmester i Byrum, (kgl. res. af 14.04.1962, jf. OM18/1962) 01.04.1962 kgl. udnævnelse som postmester i 18. lønningsklasse, (oplyst af NJK) 30.09.1989 afsk. efter ans. med pens. [Blandt kolleger og venner kaldet "Nik". †24.12.2011]

oldline


13.07.2012