Aarhus Kioskselskab


Aarhus Kioskselskab
Dette havde ogsaa en Art Bypost og brugte følgende Mærker: 5, 10, 25 og 50 Øres samt 1 Kr. til Frigørelse for Breve, Bud, Pakker m.m.

I Aaret 1928 indførte Selskabet, hvis Direktør var daværende Postmester Johannes Hansen, da Postvæsenets røde Postkasser ikke blev tømt Søndage og Publikum derover beklagede sig, at Kioskselskabet modtog Breve og bragte disse til Posttogene.

I den Anledning købte Selskabet nogle røde Postkasser, lod disse male blaa og hængte dem ud paa Kioskerne. Heri kunde Publikum saa lægge Breve, de ønskede besørget til Posttogene og Gebyret derfor var ansat til 2 Øre. Dertil blev fremstillet et brunt 2 Øres Mærke, som skulde paaklæbes Brevet,

Generalpostdirektør Mondrup, som var en god Bekendt af Postmester Johannes Hansen, saa under et Besøg i Aarhus dette System, og Postmesteren foreslog, at Postvæsenet indførte noget lignende med Udbringning af Post om Søndagen. M. var til at begynde med en Del imod dette, men den 1. Maj 1929 indførte Postvæsenet alligevel Udbringningen af Søndagsbreve.

oldline

20.09.2010