Anders Nyborgs P&T-medaljer i anledning af

Post- og Telegrafvæsenets 350 års jubilæum i 1974

© 2013 - Toke Nørby

oldline

Ca. anno 1974Anders Therkelsen Nyborg (21.01.1934-28.03.2020)
blev født i 1934 i Gentofte. Faderen var arkitekt og moderen billedhugger, så det er oplagt, hvorfra Anders Nyborgs kunstneriske gener stammer. Han etablerede i 1949 kunstgruppen "De Yngste" i Kgs. Lyngby og havde sin første udstilling samme år - i en alder af 15 år! I ca. 25 år har Anders Nyborg drevet kunstforlag med kunstbøger, privattryk, skulpturer og grafik fra Skandinavien. Han arbejder i dag (2013) som maler og skulptør, og bor om sommeren på Bornholm, hvor han tidligere har drevet Galleri Svaneke, og på Mallorca om vinteren - stadig aktiv i sit atelier. Anders Nyborg har et imponerende kunstnerisk CV. Til højre: Anders Nyborg ca. 1974.

I 1970'erne og 80'erne resulterede et samarbejde mellem medaillør Harald Salomon og Anders Nyborg i en lang række medaljer, bl.a. Post- og Telegrafvæsenets jubilæumsmedalje fra 1974.

oldline

BrochureAnders Nyborgs postjubilæums-medaljer
I P&T's Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet (OM) nr. 41 af 02.10.1974 oplystes, at "Den 24. september 1974 er der til samtlige kontorer og virksomheder udsendt en cirkulæreskrivelse vedrørende tilbud på en jubilæumsmedalje".

Brochuren fra Anders Nyborg A/S havde ikke fået Generaldirektoratets godkendelse før trykning, men den blev alligevel udsendt til samtlige postkontorer og P&T-virksomheder, da man derved kunne give P&T's personale forkøbsret til medaljerne. Af Generaldirektoratets skrivelse af 24. september 1974 fremgik det:

"Det bemærkes, at gengivelsen af etatsmærket på brochurens forside er foretaget uden generaldirektoratets godkendelse. Generaldirektoratet har dog efter omstændighederne samt under hensyntagen til det store oplag og modtagergruppen accepteret dette".

En formildende omstændighed kan have været, at "de laveste numre, som er mest eftertragtede, vil blive forbeholdt P&T's personale i den rækkefølge, bestillingerne indgår", som Generaldirektoratet skrev.

BrochureHarald Salomon (08.05.1900 i Kristiania (Oslo) – 10.09.1990)
Medaljens medaillør var Harald Salomon, der var født i Norge, men som senere flyttede til Danmark. I 1925 kom han i lære hos medailløren Gunnar Jensen på Den Kgl. Mønt, og blev i 1927 undermedaillør, og på det tidspunkt blev han også dansk statsborger.

I den periode, hvor han var ansat på Den Kgl. Mønt, var Salomon mester for samtlige danske mønter og jubilæumsmønter. Han stod for de danske cirkulationsmønter efter 1947 samt jubilæumsmønterne fra 1945, 1953, 1958, 1960, 1964, 1967 og 1968, og hans mærke var "H" eller "HS". Salomon anses for den mest betydende danske medaljekunstner i det 20. århundrede.

Under besættelsen måtte Harald Salomon, der var jøde, flygte til Sverige, men efter krigen genoptog han sit arbejde på Den Kgl. Mønt indtil 1968.

oldline

Som det fremgår af brochuren, er motivet på medaljens aversside et symbol på det moderne kommunikationssystem, (i 1974) verdens største kommunikationssatellit, "Intelsat IV", som blev placeret direkte over ækvator på 24° vestlig længde i en højde af 36.000 km over jordoverfladen. Satellittens omløbstid var 24 timer, hvilket svarer til jordens omdrejningshastighed om dens egen akse. Således forbliver satellitten altid over det samme sted på jordkloden - i den såkaldte geostationære position.

"Intelsat IV" havde efter datidens målestok en enorm kapacitet: 3000-9000 samtidige tovejs-telefonsamtaler eller transmission af 12 samtidige farve-TV-programmer. Satellittens vægt var 707,2 kg (jf. bogen om Post- og Tele, se referencen, var vægten ca. 1.400 kg, hvilket er mere korrekt jf. diverse kilder om Intelsat IV-serien). Den havde en diameter på 243,8 cm, en højde på 533,4 cm og en designet levetid på ca. 7 år. Solarkraften var på 569 watt.

bronze-medaljen
Størrelsensforholdet mellem denne bronze-medalje og de herunder viste andre postmedaljer er gengivet korrekt.

Medaljens revers viser det velkendte billede af postrytteren, der blæser i sit posthorn. Brevtransport til hest blev ikke indført samtidig med det danske postvæsens oprettelse, men blev første gang taget i brug på ruten København - Hamborg i 1640. Postrytteren var klædt i datidens dragt, en almindelig skødefrakke, først i 1704 i uniform, som afbildet på medaljens reversside. Posttasken, der kunne indeholde 35 kg post, kaldtes en filejs (af tysk Felleisen "ransel, vadsæk"). Posthornet stammer også fra Tyskland, og blev brugt til at advare folk på vejen, at de skulle give plads til posten.

oldline

Ifølge brochuren blev der planlagt udgivet 3000 bronzemedaljer, 1000 sølvmedaljer (925S), 100 guldmedaljer (18K) og 20 platinmedaljer (999/1000). Medaljerne i ædelmetal blev stemplet med metallets finhedsgrad, og alle medaljer blev individuelt nummererede. Medens bronzemedaljen er 70 mm i diameter med en vægt på 270 gram, er de øvrige medaljer 50 mm i diameter med varierende vægt efter metallernes vægtfylde. Medaljerne i bronze og sølv kunne bestilles pr. efterkrav, og sølvmedaljerne fremsendtes anbefalet.
    Medaljer i guld og platin kunne kun bestilles ved forudbetaling. Der blev således kun lavet det antal, der blev bestilt, så oplaget af guld og platinmedaljer kan maksimalt være henholdvis 100 stk. og 20 stk.:

Post- & Telegrafvæsenets 350 års jubilæumsmedalje
Metal/finhedAntalVægt/diameterPris - kr.
Bronze3.000270 g / 70 mm125,-
Sølv (925S)1.00085 g / 50 mm270,-
Guld (18K)100130 g / 50 mm5.900,-
Platin (999/1000)20180 g /50 mm13.900,-

Priserne for medaljerne i ædelmetallerne var de gældende ved udgivelsen den 9. oktober 1974, men hvad angik guld i 18 karat samt platin, blev der taget forbehold for priserne, som retter sig efter verdensmarkedspriserne. I priserne indgik samleretui samt forsendelsesomkostninger.

Billede fra oldline

sølv-medaljen
Sølvmedaljen.
Etui
Formindsket foto af medaljernes etui.

guld-medaljen
Guldmedaljen.
platin-medaljen
Platinmedaljen.

Fejl i stemplingen af sølvmedaljen
Med hver medalje medfulgte et lille certifikat a la det herunder viste, som vedrører den ovenfor viste sølvmedalje. Med certifikatet og sølvmedaljen medfulgte desuden en lille lyseblå seddel med en beklagelse af en fejl: Totaloplaget af sølvmedaljerne var på medaljerne fejlagtigt angivet til 2000 stk., hvor der skulle have stået 1000, men der blev tilsyneladende ikke lavet medaljer, hvor det korrekte totalantal er anført.

Certifikat for sølvmedalje nr. 522
Certifikat for sølvmedalje nr. 522.
Fejl
 
Fejl
Rettelsesblad.

Billede fra oldline

Brigitte  1993Brigitte Ruth Ursula Nøsted (f. Schwarz, 22.10.1932-12.02.2009)
Som det fremgår af certifikatet herover, var det underskrevet af Anders Nyborg samt af "B. Nøsted", som var ansat hos Anders Nyborg A/S, Internationalt Forlag, Rungsted, i perioden 1972-1978. Først som redaktionssekretær, siden 1973 redaktionschef med ansvar for fremstilling af forlagets fremmedsprogede årspublikationer på dansk/engelsk/tysk vedr. de nordiske lande; herunder også kataloger, brochurer m.v. vedr. forlagets øvrige produkter (kunstmedaljer m.m.).
    Brigitte Nøsted havde siden 1954 arbejdet som korrespondent og var umiddelbart før ansættelsen hos Anders Nyborg ansat hos Brüel & Kjær A/S, Nærum, Instruction Manuals Dept., som korrespondent og medarbejder ved fremstilling af fremmedsprogede instruktionsbøger. Til højre: Brigitte 1993.

Anders Nyborg:"Brigitte var en særdeles dygtig medarbejder og havde totalansvaret for udgivelserne, teksterne, sproget, det hele, der havde med forlagssiden at gøre. Hendes største og vanskeligste arbejde var at udgive fire komplicerede bogværker fra Finland om Senatstorvet, Esplanaden, Træstaden i Finland samt om "Sveaborg/Viapori/Suomenlinna: The Island Fortress Off Helsinki - An Architectural History" (1986). Det var Bøger på tre sprog og svære at styre bl.a. fordi de omtalte værker nærmest var hellige, materialet tidligere så godt som ukendt og med utrolig følsomme og fine stik etc. Brigitte klarede dette vanskelige job fantastisk og hendes tyske grundighed var en stor hjælp. Ingen kunne gøre det bedre, og jeg tror hun elskede det arbejde."

Billede fra oldline

Tak for hjælp med oplysninger/illustrationer m.m. til:
Anders Nyborg samt til Bent og Ulrik Nøsted (sønner af Brigitte og Viggo Nøsted) for oplysninger om og foto af Brigitte.

Familie!
Brigitte blev født i Köslin i Pommern (Tyskland) i 1932. Før 2. verdenskrig lå Köslin i det, der dengang kaldtes Bagpommern, men efter krigen, hvor området kom ind under Polen, fik byen det polske navn Koszalin. Brigitte voksede op i Hamburg, men flyttede efter krigen til Danmark. Hun blev gift 02.06.1956 på Standesamt i Hamborg med min fætter Viggo Nøsted (22.05.1927-07.09.2000), søn af min far Gregers Ulrik Nørbys søster Gerda Nøsted (f. Nørby) og hendes mand Carl Theodor Nøsted. Brigitte og Viggo fik to børn, Carl Ulrik Nøsted (f. 29.08.1959) og Bent Olaf Nøsted (f. 08.01.1963).

Referencer
1. Anders Nyborgs hjemmeside.
2. "Bogen om post og tele - 350 års virksomhed" fra 1974. ISBN 87-567-2031-9. Politikens Forlag.
    "Satellitter " af overingeniør i telestyrelsen Børge Nielsen (08.09.1918-31.12.2003). S. 381-388.
3. Harald Salomon.
4. Private optegnelser om Brigitte Nøsted ved sønnen Bent Nøsted.

Billede fra oldline

Back - 24.10.2021 - Email

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional