30-øres provisorierne fra 1955-1956

Forlaget Nørbyhus - ISBN 978-87-984623-3-0

af Toke Nørby - Opdateret 21.11.2013

English Summary.
Hvad siger andre om bogen?

Nyt: Aktuelt / spørg om 30-øres provisorierne!

21.11.2013: Nyeste liste over rettelser og tilføjelser: PDFversion-21.11.2013:
PROVerrata.pdf

oldline

Forside 25.01.2010 udkom min tredie bog. Denne gang har jeg beskæftiget mig med dagligserie-frimærkerne 30-øres provisorierne fra 1955-56. Bogen er på 256 sider i formatet 20 × 27,5 cm, og er indbundet - garnhæftet og i stift bind. I bogen beskrives HELE historien om 30-øres provisorierne, lige fra trykningen af grundmærkerne, hvor man foretog noget hidtil uset i postvæsenets frimærkehistorie: Trykning af såkaldte reserveoplag, som der dog ikke blev brug for. Da portostigningerne gjorde disse reserveoplag ubrugelige pga. at værdi og farve ikke passede sammen, besluttede man at overtrykke dem til 30-øres provisorier.

Bogen har 22 kapitler:
Kapitel 1 - Historien bag 30-øres provisorierne
Kapitel 2 - 30-øres provisoriernes grundmærker
Kapitel 3 - 30-øres provisoriernes grundmærkevarianter
Kapitel 4 - Overtrykningen af arkene
Kapitel 5 - Generelt om trykformene
Kapitel 6 - Trykform 1
Kapitel 7 - Trykform 2D
Kapitel 8 - Trykform 2A
Kapitel 9 - Trykform 2B
Kapitel 10 - Trykform 2C
Kapitel 11 - 30-øres provisoriernes overtryksvarianter
Kapitel 12 - 30-øres provisoriernes oplagstal
Kapitel 13 - Dobbelte overtryk I
Kapitel 14 - Dobbelte overtryk II - registrering
Kapitel 15 - Historien om "Skive-arket"
Kapitel 16 - Sagen om "Skive-arket"
Kapitel 17 - Omvendt overtryk
Kapitel 18 - Forfalskede og private overtryk
Kapitel 19 - Forbruget af 30/25 øre rød med "Overtryk 1"
Kapitel 20 - Postal dokumentation
Kapitel 21 - Katalognoteringernes historie
Kapitel 22 - Epilog

Desuden er der English Summary samt et appendix med samtlige kendetegn for de perforatorer, der blev anvendt til perforeringen af 30-øres provisoriernes grundmærker.

Her er et uddrag af forordet:
"Den 20. oktober 1955 udkom de første danske 30-øres provisoriske frimærker, der skulle fungere som dagligseriefrimærker. Med dem fik filatelisterne et arbejdsmateriale, som de modtog med begejstring, idet det i 1955 var 15 år siden, de forrige danske provisoriske dagligseriefrimærker var udkommet.

Der har været skrevet en del om 30-øres provisorierne i danske filatelistiske tidsskrifter, men de fleste artikler har, når alt kommer til alt, hovedsagelig været et resumé af en artikelserie i Politiken i slutningen af 1950erne - begyndelsen af 1960erne skrevet af den første filatelist, der foretog et regulært studium af 30-øres provisorierne: Aage Tholl, Kalundborg.

Pionererne ved offentliggørelsen af de første undersøgelser vedrørende 30-øres provisorierne var Aage Tholl og Christian Dahlerup Koch, København, hvor sidstnævnte dengang var redaktør af Dagbladet Politikens Frimærkenyt. Koch blev af venner kaldt "Christian Takketæller" og var desuden informationsmedarbejder for P&T. Uden Tholls samarbejde med Koch med at offentliggøre Tholls undersøgelser ville 30-øres provisorierne nok ikke have opnået den popularitet, som de (blandt nogle!) har i dag."

Min interesse for 30-øres provisorierne begyndte omkring 1970 og efter få års studeren fik jeg et godt samarbejde med Tom Plovst, der redigerede Dansk Filatelistisk Tidsskrift. Han opfordrede mig til at skrive nogle artikler om 30-øres provisorierne, bl.a. om varianten "12 2/3 mm", idet nogle samlere havde lidt svært ved at se, om et mærke nu også var en rigtig "12 2/3; mm" eller ej.

Samleriet og studiet fortsatte de næste årtier, dog afbrudt af en min interesse for Aarhus-Kalundborg skibspostturen samt en længerevarende interesse for den danske postetat (DDPE), men provisorierne lå dog altid inden for rækkevidde og efter ca. 30-35 års indsamling af oplysninger, kulminerer de mange års interesse nu med udgivelsen af denne bog.

oldline

Her er et par smagsprøver:

Cyl. 1, ark 1 Fremstillingen af grundmærkerne for 30-øres provisorierne er indgående beskrevet lige fra beslutningen om at fremstille nye frimærker efter Kong Chr. IX's død og Fr. IX's overtagelse af tronen, til de godkendte og færdige frimærker forelå.

Under gennemgangen af grundmærker bringes en oversigt over mange små og store kendetegn, der er i grundmærkerne - til glæde for "prik-filatelisterne".

Til venstre er vist en af de godt 20 plancher med indtegning af nogle store og små varianter. Bemærk varianten i højre side. Den har fået navnet: "Lille Palle"!

Dobbelte overtryk
Som det fremgår af indholdsfortegnelsen beskræftiger bogen sig også med de dobbelte overtryk, som forfatteren har registreret på 30-øres provisorierne og det mest berømte af slagsen er fra det såkaldte "Skive-ark", der blev fundet som et helt ark med 100 mærker.

Historien om- og Sagen om "Skive-arket" er spændende som en kriminalroman, og ganske enestående i dansk frimærkehistorie - mere skal ikke røbes her! Herunder et par mærker fra "Skive-arket":

Skivemærker

Som det ses har mærker fra "Skive-arket" en forskydning på hele 0,6 mm, så man kan se fem bjælker i stedet for de normale fire bjælker. De to viste mærker har henholdsvis "Tykt 3-tal" og "Kort Bjælke".

Også de små dobbelte overtryk er indgående beskrevet - herunder ses en enkelt:

Nyborg Nyborg

oldline

svage bjælker Af ny-beskrevne overtryksvarianter kan fx nævnes "To svage bjælker" fra pos. 95 i arket. En næsten identisk variant (som er beskrevet tidligere) stammer fra pos. 16.

oldline

"Postal dokumentation"
I dette kapitel vises en række eksempler på postale behandlingsmåder, hvor forsendelserne alle er frigjort med 30-øres provisorier. I slutningen af 1950erne begyndelsen af 1960erne ophørte en lang række specielle postbehandlingsformer, hvorefter det af forsendelserne ikke mere fremgik, hvorledes de var transporteret, som fx skibspost. Et eksempel på en "Luftskibsforsendelse" ses herunder:

Luftskibsbrev

Det specielle ved "Fra Rønne"-stemplet er, at det blev brugt på forsendelser, der blev indleveret ombord på flyveren fra Rønne til København. De tre grønne streger er såkaldte ankomstmærknings-streger. Bogen har en detaljeret beskrivelse af ankomstmærknings- eller ombæringsstregerne, som de også benævnes og som var et specielt fænomen i København i perioden fra sidst i 1940erne til 1975.

oldline

Hvem henvender bogen sig til?
Først og fremmest er bogen tænkt som et opslagsværk for samlere/filatelister, der interesserer sig for Fr. IX, 20 øre, rød, type I og III samt 25 øre rød, type III, IIIa og IIIb - både uden og med overtryk, men der kan drages paralleller til en lang række danske frimærker i stålstik.

Desuden skulle bogen gerne give samleren/filatelisten mulighed for at forstå hvilke problemer, der var ved bogtryksovertrykning af stålstukne frimærker og derved sætte ham i stand til at skelne mellem, hvad der er rigtige varianter og tilfældigheder.

Posthistorikeren kan have fornøjelse af at se de mange eksempler på postvæsenets behandlingsmetoder i den tid, hvor brevene stadig bar præg af de mange og interessante postbehandlingsmetoder, som forsvandt kort tid efter at 30-øres provisorierne var i brug.

oldline

Har du kommentarer eller tilføjelser, vil jeg gerne høre fra dig: e-mail: Forslag til "30-øres provisorierne fra 1955-1956"
eller bruge det lille forum, jeg har etableret til formålet: Aktuelt om / Spørg om 30-øres provisorierne!

English Summary
On 20 October 1955 the Danish Post issued the first 30-øre provisional stamps, which were to be used as a daily series of stamps. Since then there have been several articles written about them. In 1970 I began studying the stamps and have worked on this book since then. Shortly after the Second World War, there was a shortage of most materials - paper too - and the Danish Post made an exceptional decision and printed a reserve storage of stamps, 877,500 sheets, which stored until 1955 when they decided to make a 30 øre surcharge on them. In 1970 I began to study the 30-øre provisional stamps and have studied them with short brakes in time. Now the result of my studies is this book. The book is divided into 22 sections, which begins with the description of the manufacturing of the basic stamps. There is very much hitherto unpublished information on the basic stamps, thanks to the director of the Danish Stamp Printing House, Ricardo Sundgaard's kindness. In the 1970s I almost slept on the stamp-printing machine while I studied their many records.

When the Danish Post decided to turn the 877,500 sheets (each of 100 stamps) into 30-øres provisional stamps, they asked the private firm J. Jørgensen & Co., Copenhagen, to make the surcharge. In total five different formes were used for the surcharging of the sheets. These formes all are described in their own chapters, together with a description of their constant printing errors.

The gathering and registration of 30-øre provisional stamps made it possible to give a description of the print run for each forme and hence we can say something about the rarity of some of the 30-øre provisional stamps. It turned out that one type had only been issued in a total of 8,600 sheets, which obviously was recognised by all philatelists.

A special technical fact led to a series of sheets, which were surcharged twice without the sheets being trashed, since the gap between the first and second surcharges was very small in the printer's eyes. Philatelists on the contrary, were happy with and appreciate them in the highest degree today.

One sheet had a double surcharge where the gap between the first and second surcharges was so wide that one can see five bars instead of four. This sheet was not sold normally to the public, but was bought by the postmaster in the town of Skive, in Jutland. This sheet is called "The Skive-sheet". Since it was a postmaster who bought the sheet, doubts arose about whether he should have returned the sheet to the stamp control unit so they could destroy the sheet. He didn't and later a stamp collector complained about "sales cycle" so a great and exciting story came out of it, which included the parliamentary Ombudsman. It ended with some postal regulations so it became more difficult for postal employees to collect stamps!

In 1984 a single sheet with reverse (upside down) surcharge on the 30-øre provisional stamps was discovered, so now we are hoping to find a sheet with reverse double surcharge! However, it has not been found and it will probably never be found - we don't know if it exists of course.

Not only do we collect stamps, but we also cover postal history. In the short time that the 30-øre provisional stamps were in use, items bearing these stamps could illustrate a series of special postal matters.

Catalogue quotations may also be interesting reading, and there is often unrealistically high / low list prices, also discussed here. Finally - a list of the perforators - which have been used for the perforation of 30-øre provisional stamps, is shown. It's actually possible to locate the position of a stamp simply by using perforator characteristics. Perforators were later - in the 1960s - manufactured so perfectly that this method could no longer be used.

The author hopes that, even without knowing the Danish language, the English language reader can benefit by reading the book and studying the many illustrations. Enjoy!

Toke Nørby

oldline

Hvad siger andre om bogen?

Dansk Posthistorisk Tidsskrift (anmeldelse af Otto Kjærgaard):
"Dette er bogen om 30-øres provisorierne! I 1955-56 overtrykte man en del dagligmærker til værdien 30 øre, da man havde et ret stort restlager af 20 og 25 øres mærker af dagligserien med Frederik IX. Toke Nørby har skrevet en bog om disse mærker og med en bog på 256 sider kun om denne serie, må man sige, at det er den ultimative bog om disse mærker.
    Den første del af bogen beskriver mærkernes historie, måden, man overtrykte mærkerne, trykformerne og selvfølgelig varianterne, som er et yndet samleområde. Særlig opmærksomhed får de dobbelte overtryk, som er sjældne. Specielt udførligt fortælles historien om arket solgt fra Skive postkontor, som er en helt besynderlig (post)historie, nærmest en krimi, hvor forfatteren skriver en længere udredning om postmestrens rolle i købet og dermed bevarelsen af dette specielle ark. At mærkerne findes med omvendt overtryk kan måske ikke overraske og disse er også behandlet tillige med en revurdering af oplagstal og omtale af de få falske overtryk, der findes.
    Som posthistoriker har Toke Nørby lavet et helt afsnit med mærkerne sat ind i en posthistorisk sammenhæng og viser i dette afsnit en række sjældent sete forsendelser fra denne periode. Som et supplement vises takningsvarianterne for grundmærkerne, så interesserede kan plade mærkerne vha. takningsvariationerne.
    Gennem hele sin karriere inden for filatelien har Toke Nørby samlet og skrevet om disse mærker. I bogen har han vendt hver en sten i disse mærkers historie. Personligt har han gennemset over en million af mærkerne, interviewet masser af personer med tilknytning til mærkerne, og man kan ikke forestille sig, at der skulle være mere, der kan fortælles om disse mærker, når man har læst bogen.
    Kan varmt anbefales til både variantsamlere og posthistorikere og alle andre, der måtte interessere sig for frimærker og overtryk. En gedigen og fremragende bog. Interesserede kan se smagsprøver på bogen på www.norbyhus.dk, hvor også eventuelle rettelser vil blive bragt."

Knud Asperud. (Inkarneret prikfilatelist, som fandt en kombination af grundmærkevariant og overtryk, som jeg ikke vidste eksisterede!)
"Det MÅ blive BOGEN om 30-øres provisorierne. Er der overhovedet et hjørne eller et støvet arkiv, du ikke har været i?
    Jeg har kun pluklæst endnu og nok trods alt kigget mest på prikkerne. Men resten kommer med! A propos prikker så forstår jeg din tabel 21-8 sådan, at du ikke kender "sækkestolen" på 364a  - jeg har altså 2 af dem!"
(Den er med i tilføjelserne! F. a.)

Fhv. overpostinspektør og kontorchef i P&T, Jørgen Fuglsang:
"Det har været en stor glæde at læse bogen, som har bibragt mig kære minder fra svunden tid i det rigtige postvæsen. De mange billeder af gamle konvolutter med håndskrevne adresser bringer dejlige mindelser om arbejdet med den slags post. Det er lige ved at posthusets lugte bringes tilbage i næseborene.
    Det er en utrolig viden, du lægger for dagen og det må være dejligt at slippe den ud af hukommelsen. Jeg formoder på forhånd, at den ikke rummer andre trykfejl end de filatelistiske - og gudskelov for dem, vil du formentlig mene! Du har sat dig et flot eftermæle med dine to bøger."

Søren Henckel. (Inkarneret prikfilatelist. Har fundet nogle unøjagtigheder i bogen, som selvfølgelig er opført i rettelseslisten):
"Mht. trivielle fejl i bogen, undskylder jeg min 'overdrevne perfektionisme', men det er vel ret naturligt for en 'prikfilatelist'.
    Nu glæder jeg mig til historien/sagen om de dobbelte overryk. Du er en 'fornøjelig' og lun forfattet med nogle små overraskende skæve 'historier' og synspunkter på de mest uventede steder."

Vagn Jensen. (Vagn er Danmarks førende stempelekspert, og bogen gør også brug af hans store ekspertise): "Tak for bogen - jeg fik bladret lidt rundt i den til kl. puha i nat. Den minder mig om Grønlunds bog om 2 RBS - den er skrevet færdig! Det eneste, der mangler, er hvordan papiret og farven er blevet fremstillet. Tillykke med den."

Paul Nelson. (Postal History Foundation in Tucson, Arizona, USA. Paul is a close personal friend of me!)
"This book is in Danish with one page of English summary. There are many good color illustrations, and lots of tabular data, so with a very basic knowledge of the Danish language and a little preawareness of the stamps themselves, this is a tool that will allow good benefits to the reader."

Knud Nilsson. (Amager Frimærkeklub): "Sikke et arbejde, du har lagt i den, med alle de detaljer. Det, jeg læste, var utrolig velskrevet, og ikke mange (hvis nogen overhovedet) kan senere lave noget tilsvarende af så høj karakter om et andet emne. Tillykke med den. Mange års arbejde er kronet, ikke med held, men med laurbær. Jeg er meget glad for, at jeg uden tøven erhvervede mig bogen."

oldline

Valid HTML 4.01 Transitional