DDPE - Den danske Postetat 1624-1927 (1983)

Forlaget Nørbyhus - ISBN 978-87-984623-2-3

af Toke Nørby

Review in English by John R. Sabin, USA.
Anmeldelse af Bjørn Eriksen

Lukket pga. SPAM: Aktuelt / spørg om DDPE - Den Danske Postetat!

Liste over fejl og tilføjelser til DDPE: Version-10.03.2010:
DDPEerrata.pdf
2020: 12-års jubilæum: De første 11 sider (med bl.a. Forord) samt siderne 12-32 med
biografier over postfolk ("guldsnore"), hvis efternavn begynder med A:
DDPE-A.pdf

oldline

DDPE-forside Den første august 2008 udkom min nye bog om danske postfolk, "DDPE". Bogen er på 704 sider (uden illustrationer!) i formatet 20 × 27,5 cm og den vejer en "bagatel" af 1.6 kg. DDPE er indbundet - garnhæftet og i stift bind. Bogen har tre hovedafsnit (som beskrevet nederst på denne side), hvorfor jeg har betegnet den "I-II-III" da de tre afsnit er væsensforskellige fra hinanden. Der er således kun tale om een bog.

Bogen indholder biografier over godt 4.300 folk, der har været ansat i postvæsenet siden 1624. Den underlige titel "Den danske Postetat 1624-1927 (1983)" betyder, at kun postfolk (i mere eller mindre ledende funktioner), der var ansat i "væsenet" før sammenslutningen af Post- og Telegrafvæsenet i 1927, er medtaget (med nogle få undtagelser og postbudeliniens folk er ikke medtaget). Årstallet i parentesen betyder, at den enkeltes persons løbebane i postvæsenet (hvor denne strækker sig ud over 1927) er medtaget indtil år 1983. Der er referencer til alle postrelaterede oplysninger og fx postvæsenets Officielle Meddelelser OM (1869-1986) er blevet citeret mere end 29.000 gange!

Hvad siger andre om bogen?

Palle Juliussen, direktør i Post Danmark:
"Jeg har med interesse læst det fremsendte materiale vedrørende fremstillingen af bogen "Den Danske Postetat 1624-1927(1983)". Jeg påskønner det store arbejde, der blandt andet er gjort for at fuldende og perfektionere "kongerækkerne", gennem inddragelsen af primære kilder og tilgængelige arkivalier. Projektets styrke synes netop at ligge i det fortsatte arbejde med at forbedre disse oversigter, som Post Danmark gerne ser ajourført til i dag. Det endelige projekt vil udgøre et væsentligt bidrag til fortællingen af Danmarks postale historie."

Fhv. overpostinspektør og kontorchef i P&T, Jørgen Fuglsang:
"Tillykke med udgivelsen af det fornemme værk. Det er en stor glæde at opleve, at den store opgave, du satte dig for, er lykkedes så flot. Jeg er sikker på, at bogen af mig vil blive brugt meget som et opslagsværk til støtte for ihukommelsen af mange herlige minder fra min egen gode tid i P&T og for at blive klogere på tiden forud herfor!"

Fhv. overpostinspektør Peder Kristian Lund (†): "Det er mig en stor glæde, at jeg i sin tid lod dig "arve" mit gamle sæt OM, idet du i så høj grad har formået at anvende det. Jeg kender ingen - heller ej postfolk - der har brugt OM så flittigt, som du har!"

Fhv. postmester Bjørn Eriksen: (I Tidende "....men også postfolk vil kunne have stor glæde af bogen. Den føjer sig fint ind i rækken af "De røde Årbøger" og kan betragtes som et flot punktum for en æra, der desværre er forbi. Især ældre postfolk og ditto nostalgikere vil givetvis opleve denne bog som en meget fornem afslutning på en epoke!"

Michael Bach (bibliotekar): "... Absolut et "must" blandt bibliotekerne - noget man ser alt for lidt af. Jeg håber bogen vil blive brugt meget."

Johnny Barth (posthistoriker med speciale i bl.a. Aarhus-Kalundborgrutens og Langelands posthistorie): "Pragtværk!!"

Michael Erichsen (slægtsforsker - http://www.myerichsen.net/): "Bogen er drønflot!"

Otto Kjærgaard (redaktør af Posthistorisk Tidsskrift) - fra nr. 3/2008: "Ved siden af mig ligger verdens kedeligste og verdens mest interessante bog! Ved første øjekast ligner den en telefonbog, men ved nærmere eftersyn er der tale om 703 siders tæt pakkede oplysninger - obligatorisk læsning for enhver posthistoriker ... Det er et formidabelt opslagsværk!"

Ib Krarup Rasmussen (redaktør af Dansk Filatelistisk Tidsskrift) - fra nr. 4/2008: "Det er en moppedreng på 704 tætskrevne sider! Indbundet, så den kan holde til at blive slået op i mange år frem i tiden! ... Det siger sig selv, at der ligger en formidabel arbejdsindsats i denne bog fra Toke Nørbys side. Det er glædeligt at disse mange oplysninger nu er tilgængelige for os alle."

Jytte Pedersen (slægtsforsker - http://www.lyders-pedersen.dk/jytte/): "Sikke et arbejde - flot!"

Morten Pieper (Speciale; Vejle posthistorie): "Det er et imponerende værk, som bestemt må indgå i enhver posthistorikers hjemmebibliotek. Der er ingen tvivl om, at bogen de næste mange generationer vil stå som "værket" over de danske postfolk. Du kan med rette være rigtig stolt af den bog!"

John R. Sabin (professor i fysik og filatelist/posthistoriker med Danmark som speciale - http://www.qtp.ufl.edu/~sabin/): "In a word, this book is a tome! It is heavy, printed in small letters, and filled with information..... Nørby's book represents a prodigious amount of work by the author, which has resulted in a remarkably complete and useful product."

Kim Vilhelmsen (†) (Tidligere formand for Foreningen "JulemærkeSamleren" - http://julemaerkesamleren.dk/news.php): "Jeg må sige, at DDPE er noget af et opslagsværk som kan gøre nytte i mange år fremover, til oplysning og glæde for enhver filatelist og postinteresseret."

oldline

Hvem henvender bogen sig til?
Først og fremmest er bogen tænkt som et opslagsværk for posthistorikeren, der interesserer sig for et områdes postale historie. Med bogen har man en mulighed for at identificere navngivne personer i skrivelser, aviser o.l. og se, hvad de har betydet for områdets postale historie, og - hvad der er meget vigtigt - har mulighed for at se, i hvilke kilder personerne har optrådt.

Endvidere har slægtsforskeren, der har aner, der har været tilknyttet postvæsenet, mulighed for at finde ellers svært tilgængelige oplysninger om disse - hvis de opfylder mine kriterier for at være medtaget.

Endelig er bogen tænkt som et afsluttet kapitel i historien om de i postvæsenet indtil 1927 ansatte personer.

oldline

Der er fremsat ønske om en alfabetisk oversigt over samtlige personer i DDPE, men da disse, hvad angår de i DDPE-I opførte personer, ER i alfabetisk orden, er der ingen grund til at lave en sådan liste. Derimod er der grund til at lave en alfabetisk liste over de i DDPE-II (poststyrelsens kontorer) og DDPE-III (Postkontorerne) anførte personer, der IKKE er med i DDPE-I grundet de begrænsninger, der er valgt. Den alfabetiske liste kan downloades og udskrives (i bogens format) her:

DDPEappendixA.pdf

Har du forslag eller rettelser vil jeg gerne høre fra dig: e-mail: Forslag til DDPE

oldline

Som nævnt indeholder bogen godt 4300 biografier som nedenstående eksempel fra bogen:

biografier

oldline

Desuden indeholder bogen et afsnit med oversigter over poststyrelsens virke og kontorer, såsom oversigten over "2. Ekspeditionskontor":

kt

oldline

Bogen indeholder også et afsnit med oversigter over alle danske posthuse, der på et tidspunkt har haft status som postkontor, fx som Vejle postkontor herunder. I dette afsnit er postkontorernes bestyrere medtaget op til 1983, men alle, der er ansat efter sammenslutningen af Post- og Telegrafvæsenet i 1927, er ikke med i biografidelen DDPE-I.

Vejle

oldline

... og endelig er der lidt ekstra svært tilgængeligt materiale, som jeg har fundet, såsom den første lønningslov for postmestrene i Danmark: LL12.07.1844 - gældende fra 01.01.1845.

oldline

Toke Nørby - 06.02.2020

Valid HTML 4.01 Transitional