Nyt dobbelt overtryk i 30-øres provisorierne!

30/20 øre type III, overtrykt med Trykform 2A

Af Toke Nørby - © 2010

På Bruun-Rasmussen-auktionen, tirsdag, den 22.10.2013, blev der kl. 12.10 solgt et for mig hidtil ukendt eksemplar af 30/20 øre rød, type III med dobbelt overtryk 2, stemplet i Tvis - "miraklernes" tid er altså ikke forbi :-) Af attesten, udstedt af Lasse Nielsen, ses, at det er fundet før 2010, men præcis på hvilket tidspunkt og af hvem, ved jeg ikke.

TVIS
Snapshot fra Bruun Rasmussen-auktion nr. 843, der kunne følges "live" fra auktionshusets hjemmeside.
(Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved (der her svinger hammeren), Bruun Rasmussen A/S)
.

Mærkets beskrivelse
I min bog 30-øres provisorierne 1955-1956 er arket, hvorfra dette mærke stammer, beskrevet på side 148, og med den nomenklatur, jeg anvendte for de dobbelt overtrykte 30-øres provisorier, har det nye mærke betegnelsen: T2A.20III.1-II.1.51, idet dets position i arket er nr. 51.

Jeg har ikke set mærket in natura, men dette fremgår tydeligt af de uens siddende perforatorhuller - specielt de meget uens siddende huller i mærkets underkant - hvorfor man let positionsbestemme mærket: Nr. 51 i ark, perforeret med perforator 1C:

Pos. 51 Lasse Nielsen
Mærke T2A.20III.1-II.1.51 og Lasse Nielsens attest dateret 20.10.2010.

overtryk overtryk
Illustration fra min bog: Det dobbelte overtryk på et af de tre andre TVIS-mærker: T2A.20III-II.1.31.

Vagn Jensens stempelregistratur
viser, at mærkerne er stemplet med Tvis BRO IIc-3 stempel, der var i normal brug på det tidspunkt, stempelindstillingen viser.

bro-IIc-3
(Gengivet med venlig tilladelse af Vagn Jensen (†)).

oldline

Referencer:
1. "30-øres provisorietrne 1955-1956", s.148. ISBN 978-87-984623-3-0.
2. Vagn Jensens Stempelregistratur. Udg. 29.05.2002.

24.10.2013
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional