Værktøjsmager Alf Werner Ingeman Rask Jørgensen

Salg af hans specielle danske "Mønt- og Jetonbreve" fra 1974

© 2013-2017 - Toke Nørby

oldline

Mønt-/medalje-/jetonbreve
Som det fremgår af historien om Werner Jørgensens WJ-mønt- og jetonbreve erhvervede jeg nogle af de mønt- og jetonbreve, som han i 1977 - efter at have fået en blodprop i hjernen - efterlod til sin hustru.

Du har en mulighed for at erhverve en kuvert med den 9 gram tunge sterlingsølv-jeton, som kendetegner Werner Jørgensens breve og som han aldrig fik postvæsenets tilladelse til at fremstille.

Af de fire typer mønt- og jetonbreve, Werner Jørgensen fremstillede, er der mulighed for at erhverve en eller flere af de tre (så længe det resterende og ikke omsmeltede oplag rækker), idet den sidste type aldrig blev lavet færdig og kun et fåtal blev solgt i 1977 - så den må betragtes som værende udsolgt.

oldline

wj1 wj1
Type WJ1. - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 200 stk. Resterende oplag: 10-15 stk.
Pris: 250 kr. pr. stk.
 
wj2 wj2
Type WJ2. Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 200 stk. Resterende oplag: 10-15 stk.
Pris: 250 kr. pr. stk.
 
wj3 wj3
Type WJ3. "Kuvert Nr. 39" - Oprindelig planlagt oplagsstørrelse: 150 stk. pr. stk. Resterende oplag: 10-15 stk.
Pris: 250 kr. pr. stk. 

Priserne er ex porto (postvæsenets takster). Herunder et skema med priser inkl. porto:

Er du interesseret, kan du sende mig en mail: Køb af WJ-møntbrev(e).

Tilbage til Kapitel II.

Billede fra oldline

Kapitel II
Werner Jørgensens
Mønt- og Jeton-breve fra 1974
Kapitel III
International Society of Postmasters
ISP / AIRP
Kapitel IV
Forenede Nationers
og Franklin Mints danske møntbreve
Kapitel V
Post Danmarks og Den Kgl. Mønts
officielle møntbrev.
Portoregning med mønt - m.m.
Kapitel I
99 Company
John Miles Baker:
Møntbrevets opfinder
01.08.2013.


Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional