Klasselotteri-Kollektører fra Vordingborg 1753-1825
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Vordingborg postkontor blev oprettet i 1625, jf. forordningen af 24.12.1624. Brevpostkontor før 1700 og brev- og pakkepostkontor 01.07.1777, og endelig postkontor 01.07.1845, jf. lønningloven af 12.07.1844. Vordingborg lå på hovedruten Haderslev-Aalborg, så der var ingen problemer med ridende/agende post i Bancobrevenes tid. (Se Fr. Olsen II, s. 167 og DDPE-III, s. 674-675).

Folketællingerne
viser, at Vordingborg havde et indbyggertal på 802 i 1769, 960 i 1787, 931 i 1801 og 1.476 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver et billede af Vordingborg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Vordingborg
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Børring, Morten Pedersen1753-1754, 1775-1776Købmandf. o. 1705 / ?
Kellermann, Hans Nikolei 1774Byfogedf. o. 1739 / ?
Bøy, Niels Christian1778-1792Købmand / Værtshusholderf. o. 1754 / ?
Ingen nævnt1793-1814 
Møller, Ludvig Nikolaj1815-1819Fuldmægtig ved Vordingborg Amt?
Rützow, Knud v.1820-1830OberstløjtnantF. o. 1761 / d. 15.01.1831

Vordingborg Kollektørersegl
Børring
Niels Christian Bøy. 1778-1792.
Møller
Ludvig Nikolaj Møller. 1815-1819.
Rutzow
Knud v. Rützow. 1820-1830.

Vordingborg Postkontors segl
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Morten Børring.
  3. Hans Nikolei Kellermann.
  4. Niels Christian Bøy.
  5. Ludvig Nikolaj Møller.
  6. Knud v. Rützou. Vordingborg Sogns kirkebog (1822 FKVDJTA - 1831 FKVDJTA: Opslag 385).

Tak
til Torben Ringtved, bruun-rasmussen, Finn Iversen, VF-Auktion, N.N. samt Morten Pieper for tilladelse til at vise de herunder viste Bancobreve.

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum1785.

1. Dateret (29.12.1785) Bancobrev fra kollektør Bøy i Vordingborg
Teksten på brevet er:

Velædle
H r Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Indsludet
60 Rd r i Banco
    a /
Kiøbenhavn
P r atest. - Mangler Attest

Forsiden
viser, at den attest, som afsenderen skriver, at der er, alligevel ikke er der, hvorfor Baumgarten har gjort opmærksom på dette: "Mangler Attest". I øvrigt gjorde det ikke noget, da Baumgarten kunne frigøre brevet med sin modtagerattest.

Bagsiden
(eller en flap, der er foldet ind over venstre side af bagsiden) viser: "Dat. den 29 Dec. 1785". Der ses hverken kartenummer eller portoangivelse på bagsiden, men forklaringen på dette finder vi i Kapitel 13, hvor der står, at posten fra Vordingborg fra 01.07.1779 gik for postvæsenets regning, så der var ingen porto at påskrive brevet!

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum51.

2. Udateret Bancobrev fra Vordingborg til København
Brevet er næsten en tro kopi af brevet vist herover.

N r 51
Velædle
H r Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Indsludet
60 Rd r i Banco
  P r atest.
    a /
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser intet kartenummer eller porto, og attesten havde ingen speciel virkning, da Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest. Forklaringen på manglende portopåtegning finder vi i Kapitel 13, hvor der står, at posten fra Vordingborg fra 01.07.1779 gik for postvæsenets regning, så der var ingen porto at påskrive brevet!

Baumgarten har beriget for- og bagsiden med sin nummerering af brevet: "N o51".

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum4. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Bøy i Vordingborg
Teksten på brevet er:

Velædle
H r Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur
Indsludet
84 Rd r 12 ß i Banco
      og Cont.
p r Atest.
    a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser, at brevet er frigjort med afsenderattest - og det selvom brevet, jf. Kapitel 13, blev befordret for postkassens regning i Baumgartens tid indtil 28.09.1779 (placat af samme dato), hvor brevene til og fra den lollandske Post-tur skulle betales med 3 Lß, som her er påskrevet på den venstre brevflap sammen med Vordingborgs kartenummer "4".

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum5. (Ex Morten Pieper).

4. Indvendig dateret 15.04.1789 Bancobrev fra kollektør Bøy i Vordingborg
Teksten på brevet er:

Velædle
H r Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Indlagt
18 Rd r i Banco:
  P r atest. -
    a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser, at brevet har afsenderattest, selv om brevet blev frigjort af Baumgarten med dennes modtagerattest.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "5 - 6". Brevet, jf. Kapitel 13, blev befordret for postkassens regning i Baumgartens tid indtil 28.09.1779 (placat af samme dato), hvor brevene til og fra den lollandske Posttur skulle betales med 3 Lß.

Det kunne tyde på, at der har været indlagt et brev, der også blev takseret til 3 Lß, så den totale porto, der blev betalt, var 6 Lß, som her er påskrevet bag på brevet. I hvert fald kan man tydeligt se gennem papiret, at der er skrevet på dets inderside.

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum62. (Ex Morten Pieper).

5. Indvendig dateret 10.06.1789 bancobrev fra kollektør Bøy i Vordingborg
Teksten på brevet er:

N r 62/
Velædle
H r Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Indlagt
13 Rd r i Banco:
  P r atest. -
    a /
Kiøbenhavn

Som det ses, er brevet næsten identisk med det ovenfor viste brev, hvortil der henvises.

oldline

Baum
Fig. kl16-vord-baum32. (Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved, Bruun-Rasmussen).

5a. Indvendig dateret 24.09.1789 Bancobrev fra kollektør Bøy i Vordingborg
Teksten på brevet er:

N r 32/
Velædle
H r Johan F: Baumgarten
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Indlagt
50 Rd r i Banco:
  P r atest. -
    a /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser, at brevet har afsenderattest, selv om brevet blev frigjort af Baumgarten med dennes modtagerattest.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "10 - 6". Jf. Kapitel 13, blev brevet fra 28.09.1779 befordret for postkassens regning (jf. placat af samme dato), hvor brevene til og fra den lollandske Posttur skulle betales med 3 Lß.

Det kunne tyde på, at der har været indlagt et brev, der også blev takseret til 3 Lß, så den totale porto, der blev betalt, var 6 Lß, og som her er påskrevet bag på brevet.

På det indvendige af brevets omslag har kollektøren skrevet en meddelelse til Baumgarten vedr. den fremsendte betaling:

TR
Fig. kl16-vord-baum32-indv.

oldline

Bie
Fig. kl16-vord-bie18.

6. Udateret Bancobrev fra collecteur Møller i Vordingborg
Teksten på brevet er:

                    18
    S: T:
  H r Inspecteur Bie
Heri 9 rbd N: V:
Lotterie Penge
    Betalt
   
i/
Kiøbenhavn

Tallet "18" anses for at være portoen, idet inspektørerne normalt skrev "No x" ved deres egen nummerering af brevene.

Som det fremgår af påskriften "rigsbankdaler" er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet "Navne-Værdi") - december 1816, hvor Bie gik af.

På bagsiden ses collecteur Møllers segl flankeret af Vordingborg postsegl, ganske som bestemmelserne i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Tallet "13" anses at være Vordingborgs kartering af brevet.

Ifølge Kapitel 13 kostede et enkeltbrev fra Vordingborg til København 12 Rbß i omtalte periode og iflg. circ af 09.10.1813 skulle bancobreve med et indhold af højst 10 Rbdlr. takseres som ½ brev, så taksten kan kontrolleres, idet et medfølgende brev skulle takseres særskilt:

1-10 Rbdlr: ½ × 12 Rbß
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt
  6 Rbß
12 Rbß
18 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-vord-bie33.

7. Udateret Bancobrev fra Vordingborg til København:
Teksten på brevet er:

S: T:
Herr: Inspecteur Bie
K: T:
Indlagt 33 Rbdl. N V
og udi medfølgende Papir???
Mrkt. B. udi Sølv 8 Rbdlr.
   
a/
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kartenummer og porto: "4 - 24" samt påskriften "Ei talt". Som det fremgår af påskriften er brevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af begrebet "Navne-Værdi") - december 1816, hvor Bie gik af.

Kun kollectørens segl er sat på bagsiden, så der mangler to postsegl, som det ellers er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804. Det kunne have udløst en mulct, men har åbenbart ikke gjort det.

Takstudregningen følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev (Holstebro-København = 28 Rbß i den periode); 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Et medfølgende brev skulle takseres særskilt:

1-100 Rbdlr. N.V. 1 × 12:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
12 Rbß
12 Rbß
24 Rbß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Scheel
Fig. kl16-vord-scheel279. (Ex. VF-Auktion.dk).

8. Dateret - 31.03.1823 - bancobrev fra kollektør Knud v. Rützow, Vordingborg.

  Velbaarne
Herr Major, Ridder v: Scheel
Inspecteur for det Kongelige
    Klasse Lotterie
Indlagt       modt./Sc.
279 Rd r Sædler  
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Vordingborgs Postkontors to segl med kollektørens "Eget Segl" i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "3 - 35" Rbß (Navne-Værdi).

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. som for ½ brev. Fra 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Fra 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

De 279 Rbdlr. i sedler skulle først omregnes til sølv og postkursen 31.03.1823 var, som det fremgår af Kapitel 10, fig. 10-1: 250. Portoen skulle derfor beregnes efter 279 × 200/250 = 223,2 Rbdlr. i sølv. Portoen for et enkeltbrev fra Vordingborg til København på det tidspunkt var, jf. Kapitel 13, 8 Rbß sølv, hvorfor brevets porto var:

223,2 Rbs. sølv: 200-250: 2½ × 8 Rbß sølv:
Ilagt brev til 1 × enkeltporto: 8 Rbs sølv =
I alt
20 Rbß sølv
  8 Rbß sølv
28 Rbß sølv

som på brevet er blevet omregnet til Navne-Værdi: 28 × 250/200 = 35 Rbß Navne-Værdi, hvad der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skanninger af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skanninger af dem, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0118, s. 06.VordingborgF6Bie9 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 6
2. 10.1987. 0119, s. 06.VordingborgF6Scheel279 Rbdlr.31.3.23Vist her på siden - brev nr. 8
3. 10.1988. 1285, s. 31.Vordingborg-Baumgarten30 Rdlr. pr. Attest4.10.1786Illustration haves ej
3. 10.1988. 1286, s. 31.VordingborgF6Bie24 Rdlr. NV og 10 Rbd. 4 ß Sølv.K.T.Illustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

29.07.2017

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional